Tartsd velünk az irányt!

12. hálózati Plenáris Ülésés 1. Policy Review Meeting - ELGPN

Budapest, 2015.08.28.

 

2013. február 27-én és 28-án Dublinban került megrendezésre az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat 12. Plenáris Ülése, valamint a 2013-2014-re vonatkozó munkaprogram szerinti első Policy Review Cluster (PRC) Ülés.

A plenáris ülést követően egynapos nemzeti konferenciát tartottak az Egész Életen Át Tartó Pályaorientációról (LLG). A rendezvényeken a nemzeti delegációt Török Réka (NMH, a magyar delegáció vezetője) és Kordosné Tauszig Judit (NGM, nemzeti delegált) képviselték.


(Forrás: https://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/events/2013/pm12?
vp=singlemodule&m_id=23617&sp=viewimage&f_id=3724)


 A hálózati Plenáris Ülés célja a következő két év szakmai céljainak, feladatainak megvitatása volt, valamint ezek előkészítése az életpálya-tanácsadás szakpolitikájának a tagállamokkal közösen kijelölt irányelvei szerint.

Raimo Vuorinen, a finn koordinátor

 

A finn koordinátor, Raimo Vuorinen kiemelte: fontos jövőbeni cél, hogy a következő két éves munkaprogram szorosabban illeszkedjen az EU 2020 négy prioritásához, és kimutatható eredmények szülessenek. Ezt támogatja majd a mostani munkaprogram struktúrája, amely egyfelől a négyféle Policy Review Cluster (PRC) mentén történő munkacsoportokat, másrészt online formában működő Thematic Task Groupokat (TTG) jelent.

 

 

(Forrás:https://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/events/2013/pm12?vp=

singlemodule&m_id=23617&sp=viewimage&f_id=3720)


A PRC-k közül Magyarország a PRC1-ben való közreműködést választotta, amely ahhoz a témához csatlakozik, mely a kiemelt négy munkacsomag mindegyikét átfogja (1.:életpálya-építési készségek, 2.: mindenki számára hozzáférhető szolgáltatások, 3.: kooperáció és koordináció, 4.: tény alapú minőségpolitika).


Magyarország a tematikus munkacsoportok közül a TTG 4 munkájában vesz részt a következő két évben. A TTG 4 folytatja az ELGPN „Policy Briefings” összeállítását a releváns EU szakpolitikai fejlesztésekről az LLG nézőpontjából további nemzeti és Európai konzultációk támogatásának elősegítésére.

A plenáris ülést követő egynapos nemzeti konferencián, a bizonyítékokon alapuló életpálya-tanácsadás témája került a fókuszba. A konferencia egy részében az ír oktatási miniszter, valamint az EU Bizottság képviselőinek beszédére és a bizonyíték alapú pályaorientációval kapcsolatos elméleti előadásra került sor. A rendezvény másik része az elvi felvetések után a bizonyíték alapú tervezés gyakorlati megvalósíthatóságára koncentrált. A PRC 1 következő ülését június 6-án és 7-én Tallinban tartják.
 

További részletes információk: https://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/events/2013/pm12
 

12. ELGPN hálózati Plenáris Ülésés 1. Policy Review Meeting
(Forrás: https://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn/events/2013/pm12?vp=singlemodule&m_id=23617&sp=viewimage&f_id=3717)

Vissza a hírekhez