Tartsd velünk az irányt!

14. Plenáris Ülés és 4. Policy Review Meeting - ELGPN

Budapest, 2015.08.28.

 

Athénban rendezték meg 2014. február 19–20. között az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN) a 2013-2014-re vonatkozó munkaprogram szerinti, tizennegyedik Plenáris Ülését és negyedik Policy Review Cluster (PRC) Ülését. A rendezvényen a nemzeti delegációt Tauszig Judit (NGM, TTG4-be delegált tag) és Dr. Lukács Éva Fruzsina (NMH, PRC1-be delegált tag) képviselték.

 

A 14. Plenáris Ülés és 4. Policy Review Cluster Ülés célja az volt, hogy az egyes PRC munkacsoportokban megvitassák a 2013 decemberében Vilniusban rendezett, 13. Plenáris Ülés és 3. Policy Review Meeting óta, tagállami szinten elvégzett feladatokat, valamint a további terveket.

 

 (a cikk képeinek forrása: http://www.elgpn.eu/meetings/meetings-2013-2014)
 
Az Ülést Ms. Fotini Vlachaki a görög Oktatási és Vallási Ügyek Minisztériuma alá tartozó a Képzések, Minősítések és Pályatanácsadás Országos Szervezetének (EOPPEP) Pályatanácsadási Főosztályának igazgatója nyitotta meg. Előadásában bemutatta az EOPPEP életpálya-tanácsadással kapcsolatos tevékenységeit. A szervezet többek között két portált is működtet: a fiataloknak szóló pályaorientációs portál a www.eoppep.gr/teens címen, míg a felnőtteknek szóló portál a www.e-stadiodromia.eoppep.gr címen érhető el.
 
Ezután a kétéves munkaprogramot vezető finn koordináció vezetője Dr. Raimo Vuorinen, az ELGPN koordinátora köszöntötte a tagállamok delegáltjait, valamint ismertette a kétnapos ülés munkaprogramját.

A köszöntő után az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága nevében Mr. Koen Nomden és Ms. Lisbeth Rossmeissl tartott tájékoztatót az Erasmus+ programok kapcsán. A Bizottság fontosnak tartja a szakképzés, valamint a tanonckodás népszerűsítését, valamint a munkaalapú tanulás minél szélesebb körben való elérhetővé tételét. A munkaalapú tanulás (work-based learning) kapcsán új Európai Uniós hálózat (NetWBL) jött létre és kapott mandátumot 2016-ig.

Ms. Barbora Novotna az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főosztályának képviseletében arról beszélt, hogy a Bizottság erősíteni kívánja a Munkaügyi Központok közötti párbeszédet és a jó gyakorlatok cseréjét, valamint kiemelt figyelmet fordít az Ifjúsági Garancia Programok sikerességére, amiről a Központok vezetői jelentést is tesznek.

Dr. Susanne Kraatz szintén az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főosztályának képviseletében a ’PES to PES dialogue’-ról, vagyis a Munkaügyi Hivatalok közötti párbeszéden alapuló programról számolt be. Kiemelte annak fontosságát, hogy 2014 júniusáig a tanácsadók kompetenciáit megfogalmazó egységes európai rendszer fog létrejönni a hálózat közreműködésével.


Dr. Wolfgang Müller a HoPES hálózat képviseletében a prevenció fontosságát emelte ki az életpálya-tanácsadási szolgáltatások kapcsán. A hálózat fontosnak tartja az álláskeresők karrier-menedzsment készségeinek fejlesztését, valamint megfogalmazódott, hogy a Munkaügyi Központoknak a munkaerő-piaci oldal számára is kell szolgáltatásokat nyújtaniuk.


Ms. Antje Barabasch a CEDEFOP képviseletében az életközépi váltások támogatásával kapcsolatos, öt országban végzett kutatás eredményeit mutatta be. A kutatást összegző tanulmány 2-3 hónap múlva lesz elérhető.
 
Végezetül Dr. Raimo Vourinen az ELGPN koordinátora összefoglalta a hálózat kétéves munkaprogramjának előrehaladását az athéni találkozóig. Az eredmények közül kiemelkedő, hogy átadásra és használatba került az ELGPN új portálja: http://elgpn.eu.
 
A találkozó második napja a PRC munkacsoportokban végzett munkával kezdődött. Michel Lefranc, a PRC 1 munkacsoportot vezető francia delegált köszöntötte a résztvevő országok (Ausztria, Bulgária, Franciaország, Magyarország, Spanyolország) képviselőit.

A csoport tagjai megvitatták a tagországokban történt szakpolitikai változásokat, valamint a Resource Kit adaptációja és implementációja kapcsán megtett lépéseket. Magyarország képviselői beszámoltak arról, hogy a Resource Kit fordítása megtörtént, a magyar nyelvű Resource Kit publikálásának utolsó fázisában tart. Elmondták azt is, hogy a magyar delegáció tervei között szerepel a szakpolitikai disszemináció, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Bizottság Pályaorientációs Bizottságának segítségével.

 

A PRC1 munkacsoport két belső munkaanyag (internal working paper, IWP) elkészítésére szerződtetett külső szakértőket: az életpálya-tanácsadás tanárképzésben való megjelenése, valamint az életpálya-tanácsadási szolgáltatások finanszírozása témakörben. A szakértők rövid ismertetést tartottak a belső munkaanyagok elkészítésének jelentőségéről, valamint a tervezett lépésekről, a választott módszertanról. A munkacsoport tagjai elköteleződtek amellett, hogy kiemelt témaként foglalkoznak majd a finanszírozás és a tanárképzés kérdéseivel.
  

A találkozó a PRC-kban való munka után ismét plenáris ülés formájában folytatódott. Az egyes PRC munkacsoportok visszajeleztek a munkaprogramban való előrehaladásukról. A két napos program zárásaként Dr. Vourinen megköszönte a delegáltak munkáját és elmondta, hogy a következő ülést 2014. június 11–12-én tartják Zágrábban.

 

 


A Hálózatról bővebb információt talál a Nemzeti Pályaorientációs Portálon:

http://eletpalya.munka.hu/elgpn

 

A Hálózat előző rendezvényeiről készült beszámolókat az Életpálya-tanácsadás folyóirat korábbi számainak Nemzetközi körkép rovatában olvashatja:
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat

Vissza a hírekhez