Tartsd velünk az irányt!

Beszámoló a Határmenti konferenciáról

Budapest, 2015.08.28.

A „Határmenti konferencia” a Euroguidance hálózat szervezésében 2005 óta évente kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy a résztvevő országok képviselői tájékoztassák egymást a tanácsadás terén szerzett tapasztalataikról.


Az idén Lengyelországban Kompetenciák diagnosztizálására használt módszerek, technikák és eszközök címen megrendezett konferencián 10 ország (Ausztria, Csehország, Horvátország, Németország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Svájc) szakemberei vettek részt.

 

 


Hazánkat a Euroguidance Hungary részéről Cserkúti Ágnes (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Pályainformációs Központ, nemzetközi információs tanácsadó) és Csúri Dolly (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Pályainformációs Központ, nemzetközi információs tanácsadó), valamint előadóként Dr. Lukács Fruzsina (Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP 2.2.2 – 12 Projekt-végrehajtási Osztály), Bíró Tímea (Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, EURES és EUROFIT tanácsadó) képviselték.


A kétnapos rendezvényt plenáris ülés nyitotta meg. A nyitóbeszédek sorát Piotr Barktosiak, az Oktatási Minisztérium szakképzési osztályának vezetője kezdte, aki röviden bemutatta a lengyel oktatási és iskolai tanácsadási rendszert. Ezt követően Bartolomej Banaszak, a Képzési Ügyekért felelős ombudsman ismertette a lengyel felsőoktatási intézményekben elérhető karrier-tanácsadási szolgáltatásokat. A Munkaügyi Minisztérium részéről Irina Mazek osztályvezető mutatta be a felnőttek számára biztosított lengyelországi pályatanácsadási rendszert. A plenáris szekció utolsó előadását Anna Paszkowska Rogacz, a Lódzi Egyetem Pszichológia Intézetének vezetője tartotta A kompetenciák fontossága a modern munkaerőpiacon címmel.

 

Varsó, Kastély tér, királyi palota

(Fotó: Csúri Dolly)

A konferencia további részében a résztvevők különféle, változatos tematikájú workshopokon gazdagíthatták szakmai tudásukat.

Szó volt többek között a munkahelyi kompetenciák méréséről a német foglalkoztatási szolgálatban, az osztrák Learn Forever programon belül hátrányos helyzetű nők számára nyújtott orientációs tanácsadásról, a szlovák kompetenciadiagnosztizálás és kompetenciafejlesztés során alkalmazott kreatív technikákról, valamint bemutatásra került a német foglalkoztatási szolgálat saját érdeklődésvizsgáló és kompetenciamérő tesztje (Abi-powertest; www.powertest.abi.de) is. 

 

Dr. Lukács Fruzsina műhelyfoglalkozásában megismertette a résztvevőkkel a gimnáziumi tanulók és a fiatal felnőttek életpálya-menedzsment készségeinek (tervezés, döntés, problémamegoldás stb.) értékelése során használt hazai jó gyakorlatokat.

Az interaktivitást igénylő gyakorlati foglalkozások végén a konferenciát plenáris ülés zárta. A záró előadásban Malgorzata Dabrowska szemléletesen mutatta be a Talent Game-et, egy általános és középiskolás diákok kompetenciáinak diagnosztizálására alkalmas lengyel innovatív eszközt. Végül Anna Sibilska és Jacek Brzezinski mutatták be az Önkéntes Munkaügyi Tanácsadási Testület szervezetét. Ez a testület egy sajátos, minisztérium alatt álló, centralizált intézmény, amelynek célcsoportja az olyan 15-25 év közötti munkanélküli és álláskereső fiatalok, akik a társadalmi kirekesztettséggel küzdenek.

 

Varsó, Ostrogski-palota, Chopin-múzeum

(Fotó: Csúri Dolly)
 

 

 

A konferencia kiváló alkalmat nyújtott a résztvevő országok szakembereinek, hogy kicseréljék tapasztalataikat, megvitassák azok különbözőségeit és bepillantást nyerjenek a hasonlóságokba, valamint mindkettőből gazdagíthassák saját hazai tanácsadói jó gyakorlataikat.


A konferenciáról készült, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Pályainformációs Központja kollegái által összeállított szakmai beszámoló teljes terjedelmében itt érhető el: http://www.npk.hu/public/tanacsadoknak/konferenciak/

Vissza a hírekhez