Tartsd velünk az irányt!

2. Policy Review Meeting − ELGPN

Budapest, 2015.08.28.

2013. június 6-án és 7-én Tallinnban került megrendezésre az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) szervezésében a 2013-2014-re vonatkozó munkaprogram szerinti, második Policy Review Meeting (PRM). A PRM a szakpolitikai monitorozással foglalkozó munkacsoportok, a PRC-k (Policy Review Cluster) hivatalos ülése.

A rendezvényen a nemzeti delegációt Dr. Lukács Éva Fruzsina (Nemzeti Munkaügyi Hivatal, PRC1-es munkacsoportjába delegált tag) képviselte.

 

 

A 2. Policy Review Meeting kiemelt céljaként szerepelt a 12. ELGPN Hálózati Ülés és 1. Policy Review Meeting óta (Dublin, 2013. február) tagállami szinten elvégzett feladatoknak az egyes PRC munkacsoportokban történő megvitatása. Ezen kívül az Ülés központi témája volt, hogy a tagállamok más országok tapasztalataiból építkezve tervezhessék meg a továbblépés lehetőségeit, különös tekintettel a Resource Kit „Erőforrás készlet” nemzeti bevezetése, adaptálása és tesztelése tekintetében.


A Resource Kit adaptálási folyamatában az országok között eltérések mutatkoznak a munka előrehaladottságában, így bizonyos országok már lefordították anyanyelvükre mind a Resource Kit-et, mind a szakszavakat összegyűjtő és azokat magyarázó Glossary-t, sőt valamilyen formában közzé is tették ezeket, míg mások még csak a folyamat elején tartanak.


A szakmai program első napja - az ülés megnyitása után - a PRC-k megbeszéléseivel folytatódott. A munkacsoportok június 6-án három szekció, június 7-én két szekció időtartamban párhuzamosan dolgoztak. Mindkét nap végén az egyes PRC-k összefoglalták az összes delegált számára az általuk elvégzett munkát. Június 7-én a TTG (Thematic Task Group) tematikus munkacsoportok szekciói zajlottak, melyek végeztével az egyes TTG-k is beszámoltak az egyórás megbeszélés alatt történtekről.

 

Policy Review Meeting - ELGPN (Észtország, Tallinn, 2013. június 6-7.)
(Forrás: ELGPN Newsletter, 2013. június;
fotó: Kadri Eensalu, Foundation Innove)

A hazai delegáció a PRC1, valamint a TTG4 munkacsoport tanácskozásain vett részt. A PRC1 a többi négy, szakpolitikai monitorozással foglalkozó munkacsoport (PRC2,3,4,5) specifikus témáit átfogja, célja - a Resource Kit „Erőforrás készlet” felhasználásával - az életpálya-tanácsadási rendszer törekvéseinek nemzeti szinten való megvalósulásának elősegítése. A TTG4 az EU releváns szakpolitikai dokumentumok életpálya-tanácsadás szempontú elemzésével, és az ezzel kapcsolatos álláspontok kialakításával foglalkozik. Magyarország mindkét munkacsoport tevékenységében aktívan részt vállal, a 2013-2014-es munkaprogramnak megfelelően készíti el beszámolóit és szakmai feladatait.A következő - formális döntéshozó joggal is bíró – 13. Plenáris Ülés és 3. Policy Review Meeting Vilniusban kerül megrendezésre 2013 decemberében, melyen a hálózatot érintő új döntések fognak születni. A tagállamok az ülésen elhangzott információk segítségével a kétéves munkaprogram alapján addig is folytatják szakmai tevékenységeik megvalósítását.

Vissza a hírekhez