Tartsd velünk az irányt!

"Finn együttműködési modell” helyszíni megismerése

Budapest, 2015.08.28.

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN) adaptációs tervének egyeztetése, valamint az életpálya-tanácsadási szolgáltatások „finn együttműködési modell”-jének helyszíni megismerése 2013. augusztus 29–30. között valósult meg Finnországban. A magyar delegáció 3 főből állt: Tauszig Judit, a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében, Pőcze Eszter, külső szakértő, a finn együttműködési modell területi adaptációs javaslatáért felelős tag, valamint dr. Lukács Éva Fruzsina, az NMH TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt képviseletében.

 

 
A tanulmányút első napján, 2013. augusztus 29-én, a szakmai programok Jyväskylä-ban kerültek megrendezésre. Elsőként a Jyväskylä Oktatási Konzorciumba (Jyväskylä Educational Consortium) látogattunk el, ahol a szervezet életpálya-tanácsadási rendszerét ismertette Ms. Minna Ahokas, projektmenedzser, a tanácsadók vezetője, valamint Ms. Seija Ala-Rouna, pályaorientációs feladatokat ellátó tanulmányi tanácsadó (study counsellor). A szakértők bemutatták a finn oktatási rendszer felépítését, hangsúlyozva, hogy a közép- valamint a felsőfokú oktatás nagy előnye az átjárhatóság biztosítása. A szervezetben dolgozó tanácsadók legfontosabb feladata, hogy a középfokú oktatásba került diákok lemorzsolódási arányát csökkentsék, életpálya-építésükben segítsék őket. A Konzorcium szoros együttműködésben dolgozik az orvosi, pszichológiai, illetve szociális munkásokból álló hálózatokkal, valamint a munkaügyi szervezetekkel.Finn zászló
 

Finn Oktatási Konzorcium
A Jyväskylä Oktatási Konzorcium honlapja: http://www.jao.fi/A látogatás második helyszíne a Közép-Finnországi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Hivatal (Employment and Economic Development Services, TE-Offices) volt, amelynek központi irodája Jyväskylä-ban van. A Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium (Ministry of Employment and Economy – TEM) irányítása alatt működik az a szervezetrendszer, amely a foglalkoztatással kapcsolatos kérdésekért felelős Finnországban. A minisztérium közvetlen és kölcsönös kapcsolatban áll a 15 regionális Gazdaságfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Központtal (Centre of Economic Development, Transport and the Environment – ELY-Centre), amelyeknek a feladata és felelőssége a Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Hivatalok (TE-Offices) felügyelete és szakmai irányítása, összhangban a központi kormányzat politikájával.


Az ELY központok információt gyűjtenek az adott régió üzleti, környezeti, infrastrukturális és foglalkoztatási helyzetéről és lehetőségeiről, majd ezek alapján előrejelzést és jövőbeli fejlesztési terveket készítenek. Az összesen 15 ELY központ célja a regionális versenyképesség, jólét és a fenntartható fejlődés elősegítése, illetve a klímaváltozás megfékezése.


2013-tól a TE hivatalok száma és szolgáltatási rendszere a korábbiakhoz képest megváltozott. A teljes körű szolgáltatást nyújtó TE hivatalok száma 15-re csökkent, emellett összesen 120 kihelyezett helyi városi iroda nyújt foglalkoztatási szolgáltatást 2013. január 1-jétől. Az álláskeresőknek nyújtott szolgáltatás-szervezés három fő irányvonal mentén történik, aszerint, hogy milyen mértékben szükséges a beavatkozás. A három irányvonal mentén kiépült ellátási utak a következőek:

  1. Foglalkozási és vállalkozási szolgáltatások
  2. Szaktudást fejlesztő szolgáltatások
  3. Támogató foglalkoztatási szolgáltatások

 

A látogatás harmadik helyszíne a Finn Oktatáskutató Intézet (Finnish Institute for Educational Research) volt, ahol Raimo Vourinen vezető kutató és az ELGPN koordinátora ismertette azokat a kutatásokat, amelyek a tanácsadók gyakorlati munkájának támogatására szolgálnak.

(Finn Oktatáskutató Intézet,
Finnish Institute for Educational Research;
forrás: https://ktl.jyu.fi/en)

Finn Oktatás TanácsA tanulmányút második napján, 2013. augusztus 30-án, a szakmai programok Helsinkiben kerültek megrendezésre. A délelőtt első találkozóján a magyar delegáció a Nemzeti Oktatási Tanács (National Board of Education) tagjaival találkozott. A tanács az alapfokú oktatásban felelős a tanácsadáshoz kapcsolódó tartalmak előállításáért a Nemzeti Alaptanterv számára.Az életpálya-tanácsadás Finnországban az 1970-es évek óta integráns része a Nemzeti Alaptantervnek. Az alapfokú oktatás első hat évében minden pedagógus felelőssége a saját tantárgyában a NAT által meghatározott célok mentén integrálni a LLG-hez kapcsolódó elemeket (társas készségek fejlesztése, tanulás képességének fejlesztése, a munka világával kapcsolatos információk megismerése, önreflexiós képesség fejlesztése, intra- és interperszonális készségek fejlesztése). Az alapfokú oktatás 7. és 9. évfolyama között megjelenik a tanácsadás önálló tantárgyként (a három év alatt 78 tanóra fordítható rá), oktatását képzett tanácsadó végzi. A tanácsadó feladata a helyi tanterv kidolgozása a NAT irányelvei alapján, továbbá az összes pedagógus kolléga első hat évfolyamon végzett munkájának támogatása.


A Nemzeti Alaptanterv megújítása rendkívül fontos, hiszen az előző 2004 óta érvényben van. Az elmúlt 10 évben pedig az oktatási rendszer számos változtatáson ment keresztül, ehhez kell aktualizálni a tantervet. Jelenleg még vázlat szintjénél tartanak a tanterv kidolgozásában. Az eddigieket megelőzően felmérték az oktatási intézmények igényeit, amelyet beleépítenek a tantervbe.


Az Nemzeti Alaptanterv két részből épül fel:

  1. általános rész: az itt megfogalmazott irányelvek mindenkire vonatkoznak, aki tanítással, tanácsadással foglalkozik, különös tekintettel az alapfokú oktatás első hat évfolyamán elvégzendő pedagógusi feladatokra;
  2. az iskolában dolgozó tanácsadók munkáját, az életpálya-tanácsadási tantárgy tartalmát szabályozó speciális rész.
     

 Finn Oktatási Tanács
(Nemzeti Oktatási Tanács, National Board of Education;
forrás: http://www.oph.fi/english/contact_information)


A tanulmányút zárásaként látogatást tettünk a Nemzetközi Mobilitás Központban (Centre for International Mobility, CIMO, Euroguidance). A központ munkahelyi képzéseket szervez és levelezőlista segítségével szakmai anyagokat küld a tanácsadók számára (jelenleg a tagság 900 fő körüli), információs napokat tart tanácskérők számára (személyesen és az internet adta lehetőségeket kihasználva). Finnország az EuroGuidance hálózat tagjaként a Skandináv-Balti Együttműködésben kiemelt szerepet vállal, a tagokkal évi egyszeri találkozón vesz részt.

Vissza a hírekhez