Tartsd velünk az irányt!

15. Plenáris Ülés és 5. Policy Review Meeting − ELGPN

Budapest, 2014.06.11.

2014. június 11-12. között Zágrábban került megrendezésre az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN) a 2013-2014-re vonatkozó munkaprogram szerinti, tizenötödik Plenáris Ülése és ötödik Policy Review Cluster (PRC) Ülése. A rendezvényen a nemzeti delegációt Dr. Lukács Éva Fruzsina (NMH, PRC1-be delegált tag) képviselte.

A 15. Plenáris Ülés és 5. Policy Review Cluster Ülés célja az volt, hogy az egyes PRC munkacsoportokban megvitatásra kerüljenek a munkaprogram szerint, tagállami szinten elvégzett feladatok, a további tervek, valamint, hogy a tagállamok elkezdjék összegyűjteni és megvitatni a Hálózat jövőjével kapcsolatos javaslataikat.

Az Ülést Ms. Mirjana Zecirevic a Horvát Munkaügyi Hivatal főigazgatójának asszisztense nyitotta meg, majd előadásában bemutatta Horvátország életpálya-tanácsadással kapcsolatos tevékenységeit. Kiemelte, hogy kétfajta kompetenciával és végzettséggel rendelkező pályatanácsadó dolgozik az országos hálózatban: munkavállalási tanácsadók, illetve pályatanácsadó szakértők. Nyolc életpálya-tanácsadási szemléletben működő, tehát minden életkori csoportot ellátó központot működtet Horvátország (CISOK). Minden évben kb. 60.000 diákkal töltetnek ki kérdőíveket, s ezek adatait használják fel a felvételi- és az ösztöndíjrendszer tervezéséhez.

Az előadást követően a kétéves munkaprogramot vezető finn koordináció vezetője Dr. Raimo Vuorinen, az ELGPN koordinátora köszöntötte a tagállamok delegáltjait, valamint összefoglalta a hálózat kétéves munkaprogramjának eddigi előrehaladását. A Plenáris Ülés további részében a tagállamok az Európai Irányelvekre (’Guidelines’) reflektáltak, valamint a Hálózat jövőjével kapcsolatos véleményüknek adtak hangot.

A Hálózat 2015-ös munkaprogramja három munkafolyam (’Work Stream’) mentén valósul majd meg: 1. irányelvek, 2. az életpálya-építési kompetenciákkal kapcsolatos alapelvek, és 3. minőségbiztosítás és bizonyíték alapú működés. 2015-ben három plenáris ülés lesz: Lettországban és Luxemburgban a soros elnökség idején, valamint Finnországban 2015 végén. A munkafolyamokban párhuzamosan, az összes delegált dolgozik majd.

A találkozó második napja a PRC munkacsoportokban végzett munkával kezdődött. Michel Lefranc, a PRC1 munkacsoportot vezető francia delegált távollétében Peter Plant professzor, a munkacsoport szakértője nyitotta meg az Ülést és köszöntötte a résztvevő országok (Ausztria, Bulgária, Franciaország, Magyarország, Spanyolország, Izland) képviselőit. Ezután a munkacsoportban részt vevő szakemberek az életpálya-tanácsadás tanárképzésben való megjelenését vizsgáló belső munkaanyag, valamint az életpálya-tanácsadási szolgáltatások finanszírozását áttekintő belső tanulmány eredményeit ismerhették meg. Az előbbi munkaanyag elkészüléséhez Magyarország is hozzájárult a kérdőív kitöltésével.

A találkozó a PRC-kban való munka után ismét plenáris ülés formájában folytatódott. Az egyes PRC munkacsoportok visszajeleztek a munkaprogramban való előrehaladásukról. A két napos program zárásaként Dr. Vourinen köszönte meg a delegáltak munkáját. A következő ülés 2014. október 21-22-én Rómában lesz.

 

A Hálózatról bővebb információt talál a Nemzeti Pályaorientációs Portálon:
http://eletpalya.munka.hu/elgpn

A Hálózat előző rendezvényeiről készült beszámolókat az Életpálya-tanácsadás folyóirat korábbi számainak Nemzetközi körkép rovatában olvashatja:
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat

Vissza a hírekhez