Tartsd velünk az irányt!

Beszámoló a Határmenti Együttműködés Szemináriumról

Budapest, 2014.06.10.

A Euroguidance hálózat 2005 óta évente megszervezi a„Határmenti Együttműködés Szeminárium” elnevezésű évente rendezvényét azzal a céllal, hogy a résztvevő országok képviselői tájékoztassák egymást a tanácsadás terén szerzett tapasztalataikról. Az idén Horvátországban Tanácsadási módszerek a fiatalok munkanélküliségének leküzdésére címen megrendezett konferencián már tizenegy ország szakemberei vettek részt. Az idei szeminárium témája az egész Európát érintő problémára, a fiatalkorúak nagyarányú munkanélküliségére kívánt reflektálni.

Hazánkat a Euroguidance Hungary részéről Cserkúti Ágnes (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Pályainformációs Központ, nemzetközi információs tanácsadó) és Csúri Dolly (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Pályainformációs Központ, nemzetközi információs tanácsadó), valamint Czenke Olga (Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, TÁMOP 1.1.2. szakmai megvalósító) és előadóként Dr. Lukács Fruzsina (Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁMOP 2.2.2 – 12 Projekt-végrehajtási Osztály) képviselték.

A kétnapos rendezvényt plenáris ülés nyitotta meg. A nyitóbeszédek sorátAntonija Gladovic, a horvátországi Európai Uniós Mobilitási Programok Ügynökségének (Mobilnost) vezetője kezdte, aki röviden felvázolta a Határmenti Szemináriumok 2005 óta tartó történetét. Ezt követőenLoredana Maravic, a Tudományos, Oktatási és Sport Minisztérium szakembere, a Horvátországban elérhető pályatanácsadási szolgáltatásokról beszélt, majd Sanja Crnkovic Pozaic, a Munkaügyi és Nyugdíjügyi Minisztérium munkatársa tartott előadást az aktuális munkaerő-piaci trendekről. A plenáris rész utolsó előadását Mirjana Zecievic, a Horvát Foglalkoztatási Szolgálat vezetője tartotta a horvát munkaügyi szervezetben folyó tanácsadásról.

A konferencia további részében a résztvevők különféle, változatos tematikájú workshopokon gazdagíthatták szakmai tudásukat. Szó volt egyebek mellett az idősebb gyermekek és fiatalok mentorálásáról cseh példa alapján (www.clovekvtisni.cz/en), az osztrák ÖSB Consulting GmbH által nyújtott esetmenedzsment szolgáltatásokról (http://www.oesb.at/), a német Föderális Foglalkoztatási Hivatal működéséről, az egész életen át tartó horvát tanácsadási rendszerről (http://www.cisok.hr/), valamint az Y generáció sajátosságairól.

A résztvevők hasznos módszertani gyakorlatokat is kipróbálhattak, mint például a „A változás négy szobája” módszert (www.fourrooms.com), vagy a Tandem nonprofit szervezet által alkalmazott interaktív feladatokat (www.tandemno.sk; www.whatchado.com).

Dr. Lukács Fruzsina workshopja a foglalkoztathatóság témakörét helyezte a fókuszba. Számos kutatás kimutatta, hogy azok a fiatalok boldogulnak jobban a munkaerőpiacon, akik saját magukat is felelősnek tartják a kialakult helyzetért. Ezek a fiatalok jobban érzik a kontrollt saját életük felett, megértik a munkanélküliségükhöz vezető okokat, akarnak tenni és tesznek is saját foglalkoztathatóságuk fejlesztéséért. A foglalkoztathatóság olyan jellemzők, képességek és készségek összessége, amely lehetővé teszi, hogy valaki munkát szerezzen, azt megtartsa, és munkahelyén hatékonyan helytálljon. Szintén kutatások eredményei alapján a munkaadók is a foglalkoztathatóságot tartják elsődleges szempontnak az új munkaerő kiválasztásánál. A magyar modell szerint a foglalkoztathatóság az alábbiakat foglalja magába: tanulási készségek, karrier-menedzsment készségek, álláskeresési készségek, az állás megtartásához szükséges készségek, valamint a társadalom támogatásának megszerzése. A workshop résztvevői kipróbálhatták aNemzeti Munkaügyi Hivatal jelenleg fejlesztés alatt álló foglalkoztathatóságot mérő kérdőívét, amely a 16 és 30 év közötti fiatalok foglalkoztathatóságát méri. A kérdőív, amelyet eddig 341 emberen teszteltek, tíz állítást tartalmaz, amelyeket egy ötfokú skálán kell értékelni. A kérdőív kitöltésének eredményeként a kitöltő a magyar kompetenciamodell területein elért eredményeket egy tízfokozatú skálán értékelheti, és így láthatóvá válik, melyik kompetenciaterületek szorulnak fejlesztésre. A tanácsadók a workshop során számos más módszertani gyakorlatot is kipróbálhattak, amelyet akár saját tanácsadási alkalmaikon is használni tudnak majd a későbbiekben.

A szeminárium lezárása az elhangzott workshopok tartalmának rövid összefoglalása volt. A szeminárium értékelése és a továbbiak megbeszélése augusztusban a prágai közös Határmenti Együttműködés és Munkacsoport találkozón valósul meg.

A konferenciáról készült, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Pályainformációs Központja kollégái által összeállított szakmai beszámoló teljes terjedelmében, valamint a szeminárium hivatalos weboldala innen érhető el:

http://www.npk.hu/public/tanacsadoknak/konferenciak/

 

(a cikk összes fotója: http://euroguidancezagreb2014.com/gallery.php)

Vissza a hírekhez