Tartsd velünk az irányt!

Elkészült a magyar fordítás - Európai Kézikönyv a pályaorientációs szakpolitikáról és ELGPN Szakszótár

Budapest, 2014.05.30.

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network; ELGPN) 2013-14-es munkaprogramjának kiemelt feladata az ELGPN által 2011-12-ben összeállított Resource Kit és Glossary tagállamok általi fordítása és nemzeti adaptációja.

A Resource Kit (Európai Kézikönyv) célja, hogy segítséget nyújtson a pályaorientációs szakpolitika felülvizsgálatában, valamint elősegítse az egymástól történő tanulási folyamatokat mind a tagállamokon belül, mind az államok között. A számos innovatív és sikeres gyakorlati példával illusztrált kézikönyv bemutatja az életpálya-menedzsment készségek különböző megközelítéseit, a tanácsadási szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeit, a minőségbiztosítást és a tanácsadásban részt vevő különböző szereplők és érdekelt felek koordinációs és együttműködési aspektusait. Az ágazati dimenziót az iskolák, a szakiskolai oktatás és szakmai gyakorlat, a felnőttképzés, a felsőoktatás, a foglalkoztatás és a társadalmi beilleszkedés konkrét elemzései egészítik ki.


            A legfontosabb témák és az ágazati szakpolitika területei közötti hidak

A Kézikönyv az Európa 2020 stratégia keretében megfogalmazott célok - az intelligens növekedés (tudáson és innováción alapuló gazdasági fejlődés), a fenntartható fejlődés (egy erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság ösztönzése) és a befogadó növekedés (magas foglalkoztatottságot, gazdasági, társadalmi és területi kohéziót teremtő gazdaság elősegítése) - érdekében az EU és a tagállamok szintjén a megfelelő szakpolitikai területeket igyekszik megszólítani. A Kézikönyv fontos támogató szerepet tölthet be a tagállamok pályaorientációs tevékenységének gyakorlati működésében. A kézikönyv nemzeti adaptációja, országos, regionális és helyi szinten való hatékony alkalmazása minden tagállam számára kihívás.

Mindemellett a Glossary (ELGPN Szakszótár) megalkotásával létrejött egy közös fogalomtár, valamint az ehhez kapcsolódó életpálya-tanácsadással összefüggő terminológia-gyűjtemény, amely támogatja a pályaorientációs szakpolitika fejlesztési tevékenységeit. A Szakszótárban található definíciókészlet segíti az ELGPN Pályaorientációs Szakpolitikai Fejlesztés: az Európai Kézikönyv használatát. A Szakszótár megalkotásában fontos cél volt, hogy a Resource Kit által is használt fogalmakat sikerüljön az egész életen tartó pályaorientáció összefüggésében meghatározni, amely megkönnyíti a szakpolitika fejlesztésével kapcsolatos párbeszédet szerte az Európai Unióban. A Szakszótár már meglévő európai uniós meghatározásokat használ, de ezek kiegészítésre és bővítésre kerültek, hogy relevánsak maradjanak a mindenkori életpálya-tanácsadási kontextusban is. A Szakszótár a továbbiakban mind a pályaorientációs szakpolitika szereplői, mind a tanácsadói gyakorlatban tevékenykedő szakemberek számára fontos támpontként szolgálhat a szolgáltatások működtetésében, fejlesztésében és a tagállamok egymástól való tanulásában is.

A két szakpolitikai szempontból is nagy jelentőségű eszköz magyar szakfordítása 2013-ban készült el, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács Pályaorientációs Bizottságának tevékenysége nyomán.

 

Török Réka és Bimbóné Török Gabriella cikke teljes terjedelemben a Szak- és Felnőttképzés 2013/11-12. számában olvasható. A szaklap a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóságának honlapjáról letölthető: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=398

Vissza a hírekhez