Tartsd velünk az irányt!

Honvéd altiszt

Mit kell tudni a honvéd altisztről?

A honvéd altiszt a hadsereg kötelékében látja el nagyfokú felelősséggel járó munkáját. Végzettségének és alkalmasságának megfelelően végez különféle katonai alap- és szakfeladatokat. A hadsereg munkájának összehangolása érdekében alapvető szervezési feladatokat is elláthat. Mivel minden egyes feladatai végrehajtása során a hazát képviseli, annak érdekét szolgálja, megfelelő körültekintéssel felelősségteljes döntéseket kell hoznia.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…érdekel a honvédelem és a harcászat, valamint el tudod képzelni magadat, hogy a Magyar Honvédség kötelékében dolgozz, például Magyarország honvédelmi érdekeinek megvalósításáért. Munkád sikerességéhez hozzájárul majd, ha könnyen szót értesz az emberekkel, adott konfliktusokat hamar fel tudsz oldani. Szükséged lesz jó szervezőképességedre, hogy a rád bízott feladatokat a csapatoddal időre el tudd végezni. A fizikai erőnléted és kitartásod abban segít majd, hogy feladataidat kiválóan tudd teljesíteni.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…az általános iskola végeztével egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában le kell érettségizned. Ezt követően az Általános katonai alapkiképzésen kell részt venned, hogy megkezdhesd a Honvéd altiszt szakképzést.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Megvalósító
 • Irányító

Honvéd altisztként rendkívül fontos lesz, hogy gyakorlatias legyél, és szívesen végezz jól bevált, logikus megoldások alapján történő munkát, amelynek kereteit egyrészt vezetőid, másrészt a honvédelmi eszközök szabályos használata követel majd meg. Ha könnyűszerrel betartod a határidőket és előírásokat, ez a munka Neked való lehet. Lényeges továbbá, hogy változatos feladataid végzése során ne félj majd a kockázatvállalástól és az önálló döntések meghozatalától, valamint, hogy könnyen tudj embereket mozgósítani egy-egy feladat ellátására. 

Honvéd altisztként milyen tulajdonságokra van szükség?

Honvéd altisztként feladataid végzése során gyakran kell egészségügyi kockázatokkal és fokozott fizikai megterheléssel megbirkóznod. Ahhoz, hogy szerteágazó feladataid mindegyikét szakszerűen és megbízhatóan oldhasd meg, a következő képességekre, készségekre lehet szükséged:

 • Csapatmunka, mert feladataid elvégzése során másokkal kell majd együttműködnöd.
 • Szervezőképesség, a szakfeladatok sikeres elvégzéséhez;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, hogy adott esetben, az éles szituációkban is helyt tudj majd állni.
 • Fizikai erőnlét, ami a kiképzésekhez illetve az éles bevetésekhez elengedhetetlen.
 • Kitartás, mert ennek segítségével fogod problémamentesen bírni az akár napi 24 órás szolgálatot is.

A repülőműszaki altiszt beosztáshoz szükség van továbbá műszaki, technológiai kompetenciára és kommunikációs képességre is, amely megkönnyíti az együttműködést a munkatársaikkal és az elöljárókkal.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A repülőműszaki altiszt munkája során fokozott a balesetek előfordulásának lehetősége, csakúgy, mint a komoly fizikai igénybevétel szüksége. Annak érdekében, hogy minden feladatát maximális hatékonysággal végezhesse, a következő egészségügyi követelményeknek szükséges megfelelnie:

 • jó állóképesség – hogy a gyakran napi több mint 8 órás szolgálati idejét teljesíteni tudja;
 • jó látás, színlátás – hogy az éles szituációkban semmi se kerülhesse el figyelmét;
 • jó hallás – az elöljáróival és beosztottjaival való eredményes kommunikációhoz;
 • ép mozgásrendszer – a fizikai igénybevétellel járó feladatok végzéséhez;
 • ép idegrendszer – pszichés teherbíró képesség a napi munkához és a bevetésekhez elengedhetetlen;
 • a beosztáshoz előírt speciális repülő-műszaki orvosi vizsgálaton való megfelelés.

Ezeket a követelményeket már a jelentkezés során vizsgálják pszichikai alkalmasság vizsgálat, fizikai alkalmasság vizsgálat, és egészségi alkalmasság vizsgálat keretében.

Mi jellemző a honvéd altiszt munkájára?
Csoportos (40%)
(40 - 60)
Önálló (60%)
Változatos (55%)
(55 - 45)
Monoton (45%)
Végrehajtó (60%)
(60 - 40)
Irányító (40%)

Mit csinál a honvéd altiszt?

A honvéd altiszt szakmai tapasztalatának, beosztásának és előképzettségének megfelelő harcászati alapfeladatokat és szakfeladatokat lát el, tiszthelyettesi pozícióban. Beosztottjainak kiképzésére éppúgy alkalmasnak kell lennie, mint feletteseinek való számadásra, valamint adott esetben természetesen harcászati feladatok ellátására a harcmezőn. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztenie kell magát mind szellemi, mind pedig fizikai értelemben, hiszen ennek hiányában nem képes feladatait sikeresen ellátni. A következő feladatokat végezheti a Magyar Honvédség kötelékében:

 • Ellátja hazánk fegyveres védelmét külső fenyegetés esetén. Ennek során tiszthelyettesi szervező feladatokat is ellát.
 • Betartja a szolgálati szabályzatot. Az alaki szabályzat rá vonatkozó előírásait maradéktalanul alkalmazza.
 • Tevékenyen részt vállal az újoncok kiképzésében. Ennek során, a kiképzőbázison tartózkodik, és végrehajtja a kiképzés során szükséges tevékenységeit.
 • Ellátja a napirend által meghatározott feladatainak mindegyikét. Ennek alapján mindig tartja magát a határidőkhöz és szabályokhoz.
 • Minden esetben a katonai jog és etika szabályainak megfelelően viselkedik. Ennek elmulasztása esetén komoly szankciókra számíthat.
 • Munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatokat lát el. Katasztrófahelyzetben más erőkkel együttműködve dolgozik a válságos szituációk mihamarabbi megoldásán.
 • Folyamatosan képzi és edzi magát. Ennek segítségével van lehetősége feljebb lépni a katonai ranglétrán.
 • Kezeli a szakbeosztáshoz rendszeresített technikai eszközöket. Ezek karbantartásából is kiveszi a részét.
 • Dokumentációs feladatokat lát el. Feljebbvalóit tájékoztatja munkájáról és annak eredményeiről.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A honvéd altisztnek munkája során gyakorlati és elméleti feladatokat kell megoldania. Ehhez a következő eszközök nyújtanak neki segítséget:

 • golyóálló mellény és sisak;
 • katonai egyenruha;
 • lőfegyverek;
 • haditechnikai eszközök;
 • rádiótelefon;
 • harcjárművek.

Mindezek mellett adminisztrációs feladataihoz számítógépet, ahhoz tartozó irodai eszközöket, valamint papírt és tollat is használhat. Gyakorlatok és éles helyzetek alkalmával fegyverének használatához természetesen lőszerre is szüksége van.

Kivel találkozik munkája során?

A honvéd altiszt munkája során elsősorban feletteseivel kerül kapcsolatba, akiktől feladatait kapja, és akiknek utasításait minden esetben végre kell hajtania. Beosztottjaival már a kiképzés során is, de később is napi kapcsolatban van. Ő készíti számukra a beosztásokat, és ő is részt vállal munkájuk szervezésében. Bizonyos feladatai során más, magához hasonló beosztásban lévő tiszthelyettesekkel is együttműködik. Továbbá kapcsolatot ápolhat a következő személyekkel:

 • katasztrófavédelmi szakemberekkel;
 • a rendőrség állományában dolgozókkal;
 • egészségügyi alkalmazottakkal;
 • a civil lakosság tagjaival.

Hol végzi a munkáját?

A honvéd altiszt jelentős felelősséggel járó feladatokat végez. Alapvetően a laktanyában tartózkodik, ahol beosztottjait irányítja, valamint szervezi feladataikat. Az ezekhez kapcsolódó különféle adminisztrációt az irodában készíti el, számítógép segítségével. A gyakorlatok alatt, a terepen tartózkodik, ahol a végzett tevékenységek felügyelete mellett olykor aktívan részt is vállal végrehajtásukban. Beosztottjai kiképzése során, a kiképzőbázison tartózkodik, és jelentős szerepet vállal a kiképzés előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Szükséghelyzetben a felettesei által számára kijelölt helyen végez katasztrófavédelmi, harcászati feladatokat.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A honvéd altiszt feladatait váltakozó munkarendben, jellemzően egy műszakban, heti 40 órában végzi. A készenléti egységek tagjainál azonban előfordul, hogy heti 54 órát is dolgoznak, így ilyen beosztásban a több műszakos munkavégzés is jellemző lehet. Az előzetesen elkészített beosztásnak megfelelően látja el a számára kijelölt tevékenységeket, a hét bármely napján, munkaszüneti napoktól és ünnepnapoktól függetlenül. Alkalmanként jellemző lehet az éjszakai munkavégzés, hiszen adott esetben ügyeleti feladatokat is el kell látnia.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A honvéd altiszt munkája nem veszélytelen, így számos baleseti veszélyforrás és környezeti ártalom érheti annak ellátása során:

 • baleseti veszélyforrást jelenthet a munka során használt lőfegyverek, harcászati eszközök, közlekedési eszközök, nagyobb terhek cipelése.
 • alkalmanként a szabadban, az időjárási viszonyoknak kitéve kell dolgoznia, amely komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, és légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.
 • zajártalom érheti lövészeti gyakorlatok közben, amely halláskárosodást okozhat.
 • vegyi anyagok káros hatásának lehet kitéve mentési helyzetekben, vegyvédelmi kiképzések során.
 • fertőzésveszélynek van kitéve pl.: árvízi kárelhárításban való részvételkor.

Mindezek miatt nagyon fontos, hogy a honvéd altiszt megfelelő figyelmet fordítson a szolgálati szabályzat, valamint a munka, tűz- és balesetvédelmi előírások betartására.

A honvéd altiszt feladatai egyaránt járhatnak közepesen nehéz fizikai, valamint szellemi igénybevétellel. A hátat és a gerincoszlopot jelentősen megterhelheti a váltakozó helyszíneken és időjárási viszonyok között végzett, sokszor órákon keresztül tartó ülő- vagy állómunka. Ez katasztrófahelyzetek esetén fokozottan jellemző. A harcászati feladatok ugyancsak megterhelőek lehetnek elsősorban a végtagok számára. További igénybevételt jelenthet a 24 órás szolgálatteljesítés szüksége, a beosztottak maximális felelősséggel történő irányítása, és az éles szituációkban való helytállás szüksége.

Mindezek miatt rendkívül fontos, hogy a honvéd altiszt megfelelő mennyiségű időt szánjon a pihenésre, és ennek során a testi és szellemi felfrissülésre.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) (54 863 02)

A munkakör betöltéséhez be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában kell leérettségizned. Ezt követően az Általános katonai alapkiképzés teljesítése szükséges. Ezen túl a Honvéd altiszt szakképzés teljesítése a követelmény. Erre iskolarendszerű képzésben 2 év, tanfolyami keretek között 960-1440 óra alatt van lehetőséged. Ennek megkezdéséhez le kell érettségizned, valamint egészségügyi és egyéb alkalmassági vizsgálaton is meg kell felelned.

Ahhoz, hogy honvéd altisztként minden feladatodat sikerrel végezhesd el, a következő tantárgyakban érdemes jó eredményt elérned:

 • testnevelés és sport – a komoly fizikai igénybevétellel való megbirkózáshoz;
 • történelem, társadalmi és állampolgársági ismeretek – a feladatok hátterének megértéséhez, valamint Magyarország múltjának és jelenlegi berendezkedésének megismeréséhez;
 • környezetismeret – a nyílt terepen való problémamentes eligazodáshoz.

Mindezek mellett hasznos lehet még egy idegen nyelv ismerete is, hiszen honvéd altisztként kerülhetsz olyan helyzetbe, ahol külföldiekkel kell megértetned magad.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Honvéd altiszt?

Minimum 150 000 Ft - Maximum 275 000 Ft

Hazánkban a honvéd altisztek havi bruttó átlagos keresete 251.000 Ft, amely életkortól, szakmai tapasztalattól és rendfokozattól függően 150.000 és 275.000 Ft között mozoghat. További befolyásoló tényező lehet a nyelvvizsgapótlék. Mindezeken felül a honvédség kötelékében szolgálók különféle szociális juttatásokban is részesülhetnek, mint például az ingyenes lakhatás vagy a kiemelkedően színvonalas egészségügyi ellátás.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A honvéd altiszti végzettséget megszerzők számára az elhelyezkedés várhatóan nem okoz majd problémát, mivel a Magyar Honvédség kötelékében lehetősége van minden ilyen végzettségű szakembernek a munkavállalásra. A frissen végzettek könnyedén vállalhatnak majd munkát, hiszen a nyugdíjba vonulók helyeit velük kell feltölteni. A magasabb rangfokozatok elérése a katona életkorától, szakmai tapasztalatától és munkájával szembeni elhivatottságától függően lehetséges.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A honvéd altisztként végzetteknek elsősorban a Magyar Honvédség nyújt elhelyezkedési lehetőséget. A katonai ranglétrán az előrelépésre lehetőséget főképp a tiszthelyettes folyamatos tanulása nyújt, mind fizikai, mind pedig szellemi értelemben. A képzés befejeztével a következő munkakörökben helyezkedhetnek el:

 • Honvéd tiszthelyettes I. (fegyvernemi és ágazati megjelölésével);
 • Honvéd tiszthelyettes II. (fegyvernemi és ágazati megjelöléssel);
 • Honvéd zászlós (fegyvernemi és ágazati megjelöléssel);
 • Kormányőr;
 • Koronaőr.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Mit gondolsz, mi volt a magyar történelem egyik legnagyobb katonai sikere?

1552-ben az Oszmán Birodalom képtelen volt bevenni a Dobó István vezetésével hősiesen ellenálló Eger várát, pedig 38 napon keresztül szüntelenül ostromolták. Az újkori források szerint 30-40 ezer török katona támadta az alig 2000 védővel rendelkező magyar erődítményt. Az ősz közepén, a hadiszezon lejártával a törökök a sikertelenség és a közeledő tél hatására visszavonultak, és így ez az ostrom bevonulhatott a magyar történelem legdicsőbb történetei közé.

Szerinted melyik a magyar hadtörténet egyik legszomorúbb epizódja?

1943-ban Sztálingrád közelében, a Don-kanyarban a 2. magyar hadsereg megsemmisítő vereséget szenvedett a szovjetektől. Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy a -40 °C-os orosz télben az elégtelenül felszerelt katonák egyszerűen megfagytak. Hadrendjükbe bekerültek kerékpáros- és huszárszakaszok is, amelyek tulajdonképpen már az elejétől kezdve pusztulásra voltak ítélve. A többszörös túlerőben lévő szovjetek végül 1943 januárjában összeroppantották a 2. magyar hadsereget.

Tudod-e, hány évig tartott a történelem leghosszabb háborúja?

Az Anglia és Franciaország között 1337-1453-ig zajló százéves háború a trónviszályokon kívül Flandria uralmáért is folyt. A két fél, bár 1375-ben fegyverszünetet kötött, később mégis folytatta a harcot. A francia oldal egyik legnagyobb alakja volt Jeanne d’Arc, egy francia parasztlány, aki felkelést szított az angolok ellen, de őt 1431-ben eretnekség miatt máglyán megégették. Az 1453-as békével az angolok franciaországi uralma összeomlott, egyedül Calais-t tudták megtartani.

Hallottál már a Fekete seregről?

A Fekete sereg Mátyás király zsoldoshadserege volt, amely a korabeli Európában páratlanul erős hadseregnek számított. A jól szervezett és korszerűen felszerelt csapatokat lengyelek, németek, husziták és felvidékiek tették ki elsősorban, de szerbek és magyarok is szolgáltak benne. Híres vezérei voltak például Báthory István, Kinizsi Pál, vagy a román VladTepes (Drakula) is.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • www.honvedelem.hu- hírek, missziók, alakulatok, kiadványok
 • Baczoni, Bánffyné, Balla: A nagy háború 1914-1918 – Kézzelfogható hadtörténelem. Zrínyi Kiadó. 2014.
 • Clausewitz: A háborúról. Zrínyi Kiadó.

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozásbemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • www.eniskolam.hu
 • www.szakmavilag.hu
 • www.mileszel.hu

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • 200 x szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„Nagyon szeretem a munkámat, de az a véleményem, hogy ezt a munkát csak az tudja jól végezni, aki hivatásként tekint rá. A hét bármely napjára be lehetek osztva szolgálatba, akár karácsonykor is, és ezt nem mindenki viseli jól. Az éjszakai szolgálatok is nagyon fárasztóak voltak az elején, de idővel szerencsére megszoktam őket. De mindezeket kompenzálja, hogy például a kiképzéseken, nagyon jól érzem magam, a szabályzatnak megfelelően mindig igyekszem segíteni a beosztottakon. A szervezési munkákat mindig is szerettem, ezért nem jelent számomra problémát, sőt, érdekesnek találom még a beosztások elkészítését is.” – mondja Péter, aki tiszthelyettesi rangban szolgál a Magyar Honvédségnél.