Tartsd velünk az irányt!

Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője

Mit kell tudni az országos és területi közigazgatás és igazságszolgáltatás vezetőjéről?

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője köztisztviselőként, kormánytisztviselőként dolgozhat minisztériumban, kormányhivatalban, hatóságnál, bíróságnál vagy ügyészségen. Munkájának célja, hogy az adott államigazgatási szerv a jogszabályok szerint működjön, teljesítse a törvény által ráruházott szerepet. Feladata ellenőrizni, hogy a költségvetési keretet betartva, minden szervezeti egység ellássa a feladatát. Mindennapjainak része, hogy a beosztottjai segítségével meghozza a határozatokat, összehangolja a csoportok munkáját, döntsön a hatóságukhoz beérkezett fellebbezések ügyében.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…érdekel az állam működése, az igazságszolgáltatás világa, a hivatalok. A törvények és a rend vonzó keretetjelentenek a számodra. Jól fogod magadat érezni e munkavégzés során, ha szeretszdöntéseket hozni és másokat irányítani – hiszen ez egy vezetői munkakör, amely felelősséggel jár mind az emberek, mind az elvégzett feladatok tekintetében. Munkád során szükséged lesz jó szervező-, és kommunikációs képességedre, hogy átgondoljad, kinek milyen feladatot adsz ki, és azt motiválóan tudd elvégeztetni a munkatársakkal. Fontos továbbá, hogy újszerű problémákra legyenek jó megoldásaid, hiszen ebben a munkakörben gyakran találkozol majd nem egyértelmű helyzetekkel.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…először be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres érettségi vizsgát kell tenned. Ezt követően jelentkezhetsz a jogász osztatlan mesterképzésre egy jogi irányultságú felsőoktatási intézménybe.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Irányító
 • Megvalósító

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője munkakört akkor fogod élvezni, ha szereted a megoldandó feladatokat, mint például egy nagyobb program megszervezését vagy egy közösen megfogalmazott cél végrehajtásában való részvételt. Elengedhetetlen lesz ebben a munkakörben, hogy tudj felelősséget vállalni, olykor kockázatosabb döntések meghozatala mentén is.  Ezek mellett fontos, hogy betartsd majd a – pénzügyi, jogi – szabályokat. Jó, ha biztonságot jelent számodra, ha pontosan tudod, mit várnak el tőled – azaz a kapott utasításokat könnyedén tudod követni, a szabályokat betartani.

Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetőjeként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetőjének elsősorban gazdasági és jogi ismeretekben való jártassággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy jó szakember legyen. Emellett a következő készségek, képességek tudnak segíteni a munka magas színvonalú elvégzésében:

 • Szervezőképesség, többek között a tekintetben, hogy az intézmény életében milyen utasítások hogyan és milyen határidővel kerüljenek végrehajtásra, illetve a beosztottak között miként oszd el a munkát.
 • Felelősségtudat, hiszen munkád során egy egész minisztérium, bíróság vagy kormányhivatal, hatóság munkájáért felelhetsz majd. A te döntéseid fogják meghatározni az általad vezetett intézmény megítélését.
 • Kommunikációs képesség, mert munkádhoz elengedhetetlen, hogy mind a beosztottjaiddal, mind a többi intézményvezetővel szót érts. Az utasítások megszövegezésénél is fontos, hogy az mások számára is érthető legyen.
 • Önállóság, mert egyedül hozod meg döntéseidet, legyen szó akár a hivatal gazdasági és belső működéséről, vagy a szakmai kérdések elbírálásáról.
 • Probléma megoldási képesség, mert az intézmény működtetése során felléphetnek olyan személyügyi és ügymenetet érintő helyzetek, amelyre gyors és jó megoldást kell találnod.
Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetőjével szembeni egészségügyi elvárások egyrészt a számítógépes irodai munkából, másrészt a stresszel teli mindennapokból adódnak:

 • megfelelő idegi/pszichés teherbíró képesség – stressz vagy konfliktusok kezeléséhez;
 • ép kezek, ujjak – a számítógép használata során;
 • jó látás – többek között a nagy mennyiségű irat átolvasásához;
 • jó hallás – a beosztottakkal való kommunikáció során.

Hallás- és mozgássérültek a sérülés mértékétől függően végezhetik ezt a tevékenységet.

Mi jellemző az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetőjének munkájára?
Csoportos (30%)
(30 - 70)
Önálló (70%)
Gyakorlatias (20%)
(20 - 80)
Gondolatokra irányuló (80%)
Végrehajtó (70%)
(70 - 30)
Irányító (30%)

Mit csinál az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője?

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője tervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a központi és területi közigazgatási, igazságszolgáltatási szervek fő tevékenységeit a törvényhozás és a kormány által alkotott jogszabályoknak megfelelően. Ezek mentén elsősorban a következő feladatokért felelős:

 • Vezeti a hivatali beosztottakat.  Az általa vezetett minisztérium, kormányhivatal, központi és helyi hivatalban dolgozó köztisztviselők részére feladatokat oszt, utasításokat ad és ellenőrzi a munkájukat.
 • Dönt a személyi és tárgyi feltételekről. Dönt a munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételekről – pl. bútorok, számítógépek stb. –, valamint arról, hogy kik dolgozzanak az adott hatóságon, bíróságon.
 • Eljár a költségvetési kérdésekben. A vezetőnek kell a hivatal költségvetésére javaslatot tennie, illetve ellenőriznie kell a költségvetés végrehajtását, pl. bevételek, kiadások helyzetét.
 • Elfogadja és betartatja a szabályzatokat, igazgatási programokat. A hivatali munka belső rendjének működése érdekében szervezeti és működési szabályzatot, irányelveket alkotnak meg az erre felhatalmazott beosztottjai, melyet ő fogad el és tartat be.
 • Kormányjavaslatokat készít. Szakmai kérdésekre, akár a kormány kérésére véleményezi a jogszabálytervezeteket, esetleg ő maga kezdeményez jogszabály módosításokat.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;
 • telefon;
 • irodai eszközök: papír, toll, fénymásoló, nyomtató, iratmegsemmisítő gép.

Munkája során sok papír alapú iratot tanulmányoz át.

 

Kivel találkozik munkája során?

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője elsősorban közvetlen beosztottjaival tartja napi szinten a kapcsolatot. Ezen felül, ha nem is mindennapos szinten, de alkalmanként kapcsolatba kerül:

 • tanácsadóival;
 • más intézményvezetőkkel;
 • kormányzati szervek képviselőivel;
 • ügyfelekkel.

Hol végzi a munkáját?

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője munkáját a hivatal egy irodájában végzi. Itt tart megbeszéléseket a beosztottjaival és a hozzá érkező más intézményvezetőkkel. A munkájával kapcsolatban különböző hivataloknál kihelyezett tárgyalásokon, értekezleten, illetve szabadban vagy zárt térben tartott helyszíni ellenőrzéseken is részt vesz. 

Milyen munkaidőben dolgozik?

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője hétfőtől péntekig napi 8 órában látja el feladatait. A túlórára esélyét a lelkiismeretes munka, illetve a határidők szigorú betartása növeli meg.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője munkaidejének nagy részét irodai környezetben, ülő helyzetben tölti, amely megterhelheti a gerincet, és a számítógépes munka szemkárosodást okozhat.

Jellemzőenszellemi munkát végez, amely során a hosszú órák alatti egy helyben ülés, valamint a számítógép használata gerincterheléssel jár, illetve a billentyűzet használata során a kar, kéz, ujjak igénybevétele lehet megterhelő.  További nehézséget elsősorban a mindennapokkal járó stressz jelenthet, amelynek oka a vezetői pozícióból eredő pénzügyi és személyi felelősség, a monoton munkavégzés, a szoros határidők, illetve az őt körülvevő szakmai viták, konfliktusos helyzetek.

A fizikai és szellemi megterhelések miatt fontos, hogy a szakember munkaidőn túl hagyjon időt a fizikai és szellemi feltöltődésre.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Okleveles jogász
Felsőoktatási szak neve: Jogász mesterszak (MA), osztatlan képzés

Ahhoz, hogy a jogász mesterszakot elkezd, először be kell fejezned az
általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres
érettségi vizsgát kell tenned. Ezt követően jelentkezhetsz a jogász osztatlan képzésre egy jogi irányultságú felsőoktatási intézménybe, amelynek
elvégzése 10 félévet vesz igénybe.

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője munkájához kapcsolódó összes alaptudás könnyedebb elsajátításához segít, ha már most otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – hiszen munkád eredményével befolyásolod a társadalom, az állampolgárok mindennapjait;
 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – hogy az egyes korok államberendezkedéseiből is tapasztalathoz jussál;
 • latin örökségünk –amely a jogi nyelv megértését segíti elő.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője?

Minimum 504 000 Ft - Maximum 812 000 Ft

Az országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetőjénekátlagkeresete országos viszonylatban havi bruttó 634.000 Ft. Keresete a közalkalmazotti bértábla szerint alakul,havi bruttó 504.000 és 812.000 Ft között mozog átlagban, attól függően például, hogy mely intézményt vezetiés mekkora szakmai tapasztalattal bír.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A kormányzati döntések mentén kevesebb minisztérium működik Magyarországon, mint korábban, ugyanakkor a kormányhivatalok száma növekedést mutat. Elmondható, hogy a megbízható tudással és elköteleződéssel rendelkező szakemberek számára ez a pálya mindig nyújt alkalmat az elhelyezkedésre.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Jogász diplomával az elhelyezkedés terén elsősorban a jogi pályákon bíróként, ügyvédként, ügyészként van lehetőség, de az államigazgatás területén is viszonylag sok munkalehetőség adódhat. Ahhoz, hogy vezető lehessen valaki, sok évet kell eltölteni a bíróság vagy a közigazgatás keretein belül, és fokozatról fokozatra kell lépni. A következő munkakörökben várják őket:

 • Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ elnöke;
 • Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vezetője;
 • Nemzeti Adó és Vámhivatal osztályvezető, igazgató;
 • Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi igazgató;
 • Helyi bíróság, Fővárosi Törvényszék, Legfelsőbb Bíróság elnöke, helyettese;
 • Polgári, Büntető, Munkaügyi Bírósági kollégiumvezető;
 • Fővárosi főügyész-helyettes;
 • Helyi, megyei vezetőügyész, osztályvezető;
 • Megyei rendőrkapitány;
 • Minisztériumi főosztályvezető;
 • Országos Egészség Pénztár osztályvezető;
 • Országos hatáskörű szerv vezetője.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Szerinted mit tud tenni a közigazgatás és igazságszolgáltatás vezetője, hogy tiszteljék?

Mint minden vezető az általános vezetői képességekkel rendelkeznie kell ahhoz, hogy a hivatalra szabott feladatokat időben elkészítesse a beosztottjaival, a hivatal működése megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. A vezetőt akkor fogják tisztelni, ha tudását megosztja a beosztottakkal, így szakértelmével is ösztönzi őket a magas színvonalú munkavégzésre.

Ismered az államigazgatás szintjeit?

A közigazgatás esetében van helyi, területi és országos szint, míg az igazságszolgáltatásban megkülönböztetünk első-, másod- és harmadfokú bíróságot. A különböző fokok, szintek jelentősége a döntéshozatali eljárás és a jogorvoslat lehetőségében rejlik. 

Hallottál már az e-közigazgatásról?

A minisztériumok internetes honlapjaikon sok információt közölnek, így a tájékoztatásnak nem mindig kell telefonon vagy levélben történnie. Az e-közigazgatás révén akár a teljes ügymenet történhet elektronikusan: egy kormányhivatal kiadott nyomtatványait kitölti az ügyfél, igazolja az illeték megfizetését – ilyenkor akár a határozatot is elektronikusan közlik vele.

Tudod-e, kit neveztek országbírónak?

A 13. században az országbírói a harmadik legmagasabb tisztség volt az országban, a királyt és a nádort követve. Az országbírónak volt egy pecsétje, amely által parancsokat adhatott ki. Feladatai közé tartozott, hogy az országbírói értekezleten kinevezze a Királyi Kúria tagjait, valamint irányítsa a magyar igazságszolgáltatás szervezetét. 

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • Magyary-Kiss:A közigazgatás és az emberek. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó. 2013.

 

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„A közigazgatási ranglétrát jártam végig, míg mostanra az egyik minisztériumban a nemzetközi kapcsolatok osztályát vezethetem. Ami nehézséget okoz, hogy sok jogszabály tartalmával kell tisztában lenni, és mivel nekem az Európai Uniós határozatokat is ismerni kell, így nehéz a kettőt összevetni. Azt nagyon szeretem, hogy egy 15 főből álló csapat segédkezik nekem. Persze sokszor előtérbe kerülnek az emberi dolgok, akkor próbálok megértő lenni velük, de nekem nem szabad elfelejtenem, hogy az ő munkájukat is rajtam kérik számon." – mesélt munkájáról Erzsébet, minisztériumi osztályvezető.