Tartsd velünk az irányt!

Polgármester

Mit kell tudni a polgármesterről?

A polgármester munkája főként a helyi önkormányzati feladatok irányításából, illetve az önkormányzattal kapcsolatos döntések meghozatalából áll. Ez magában foglalja a helyi önkormányzati üléseken való részvételt, az ott tárgyalt különböző témakörökben való jártasságot, a döntéshozatalban való részvételt, annak irányítását, valamint a polgárokkal való kapcsolattartást. Ezen túl a polgármester képviseli a települést minden hivatalos fórumon, és gondoskodik az államigazgatási feladatok ellátásáról is.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…szívesen dolgozol a közösségért, a közösség jólétéért, szívesen hozol meg felelős döntéseket.Jól fogod magad érezni a munka során, ha szeretsz problémákat megoldani – például, hogy a helyi közösség számára hogyan lehet majd több sportolási lehetőséget biztosítani –, és ehhez szívesen szerveznél meg eseményeket, szólalnál fel azokon. Mivel te fogod irányítani az önkormányzat munkáját, a csapat sikere a te sikered is lesz, és a te sikered a csapat sikere is – így nagyon fontos, hogy könnyen együtt tudj működni másokkal a sok munkával és döntéshozatallal kapcsolatban.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…nem szükséges külön végzettséget szerezned, de az Önkormányzati Választási Törvény (2010. évi L. törvény az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról) előírásainak meg kell felelned, valamint az ötévente esedékes Önkormányzati választásokon a polgármester-választást meg kell nyerned. 

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Irányító
 • Megvalósító
 • Közösségi

Ez a munkakör neked való, ha szívesen dolgozol olyan környezetben, ahol mindig van megoldandó feladat, új kihívás. Szeretsz helyzetek élére állni, embereket adott cselekvésre ösztönözni. Ilyen lesz például majd a helyi csatornázási gondok megoldása, új iskola nyitása, zöld parkok építtetése, stb.Jó, ha fontosnak tartod, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok-törvények alapján végezhesd feladataidat, ilyen lesz például,hogy a költségvetést milyen módon kell évente elkészíteni. Ha biztonságot jelent számodra, hogy tisztában leszelteendőiddel, és pontosan tudni fogod, meddig terjed felelősséged és hatásköröd, élvezni fogod ezt a munkát. Ha szívesen teszel a közösségért, szeretsz csapatban, társaságban, munkacsoportban dolgozni, örömmel töltesz időt emberek között, hallgatod meg problémáikat, és segítesz azok megoldásában, könnyebben érhetsz majd el sikereket ebben a munkakörben.

Polgármesterként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Ahhoz, hogy munkádat polgármesterként szakszerűen végezd, a következő készségekre, képességekre támaszkodhatsz:

 •       Felelősségtudat, hiszenaz önkormányzati döntések és az önkormányzati munka sok ember életére van hatással, így fontos, hogy felelősségteljes döntéseket hozz majd.
 •       Önállóság, mert az önkormányzatban választóidat képviselve egyedül kell majd adott döntéseket meghoznod.
 •       Szervezőképesség, mivel az összes önkormányzati dolgozó munkáját te fogod koordinálni és ellenőrizni.
 •       Csapatmunka, annak érdekében, hogy az önkormányzatban a különböző szellemiségű képviselőkkel is tudj együtt dolgozni, közös, kompromisszumos megoldásokat kidolgozni a település lakosainak érdekében.
 •       Kommunikációs képesség, mert mind a választókkal, mind a többi polgármesterrel, hivatalok képviselőivel és az önkormányzat dolgozóival megfelelő módon kell majd egyeztetned, képviselned az egyes érdekeket.
 •       Probléma megoldási képesség, az önkormányzati üléseken felvetett problémák békés rendezéséhez lesz erre szükséged
Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A polgármester munkájának elvégzéséhez szükséges egészségügyi elvárások az irodában végzett munkához, illetve a széleskörű kapcsolattartáshoz kötődnek:

 •       ép, erős csontozat, izomzat – a gyakori álló- és ülőmunka miatt;
 •       ép végtagok – a számítógépes munkához;
 •       jó látás, térlátás, ép hallás – a választókkal való sikeres kapcsolattartás érdekében;
 •       fokozott figyelem – a testületi üléseken való koncentrációhoz, valamint a fokozott stressz miatt.

Mozgás-, látás- és hallássérülés esetén is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése.

Mi jellemző a polgármester munkájára?
Csoportos (40%)
(40 - 60)
Önálló (60%)
Gyakorlatias (65%)
(65 - 35)
Gondolatokra irányuló (35%)
Végrehajtó (25%)
(25 - 75)
Irányító (75%)

Mit csinál a polgármester?

A polgármester munkája főként a helyi önkormányzati feladatok irányításából, illetve az önkormányzattal kapcsolatos döntések meghozatalából áll. Ez magában foglalja a helyi önkormányzati üléseken való részvételt, az ott tárgyalt különböző témakörökben való jártasságot, a döntéshozatalban való részvételt, annak irányítását, valamint a polgárokkal való kapcsolattartást. Ezen túl a polgármester képviseli a települést minden hivatalos fórumon, és gondoskodik az államigazgatási feladatok ellátásáról is. Mindezek során többek között az alábbi tevékenységekért felelős:

 •       Irányítja az önkormányzat munkáját. A képviselőtestületet összehívja, az üléseken elnököl. A helyi önkormányzat munkáját szervezi, a hivatali feladatokat meghatározza, döntéseket készít elő és hajt végre.
 •       Hatáskörén belül rendeleteket hoz. Helyi rendeleteket alkot, módosít és helyez hatályon kívül.
 •       Információkat közvetít, egyeztet, tárgyal. Bizottsági tagokkal, lakossággal, más államigazgatási szervezetekkel rendszeresen tartja a kapcsolatot.
 •       Rendezvényeken, fórumokon szerepel. Megnyitókon, ünnepségeken, sportrendezvényeken és egyéb eseményeken vesz részt.
 •       Képviseli a települést. Különböző fórumokon hivatalból képviseli a települést vagy kerületet.
 •       Gondoskodik az önkormányzat törvényes működéséről, a gazdálkodás szabályszerűségéről. A vonatkozó törvényi előírásokat maradéktalanul betartja és betartatja.
 •       Kinevezi a hivatal dolgozóit és az önkormányzati tisztségviselőket.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A magas színvonalú munkavégzés érdekében apolgármester sokféle eszközt, berendezést használ:

 •       autó és tömegközlekedés – választópolgárokhoz való eljutáshoz, illetve a rendezvényeken való megjelenéshez;
 •       irodai eszközök – papír, toll, telefon, mobil távközlési eszközök, telefax, az irodai munkavégzéshez;
 •       számítógép a megfelelő programokkal – a kapcsolattartáshoz, a tervezetek, előterjesztések megírásához, átolvasásához, a törvények kereséséhez, más témájú tájékozódáshoz, adatbázisok kereséséhez, használatához;
 •       egyéb technikai eszközök, pl. mikrofon, hangfal – egy-egy lakossági fórumon való kommunikációhoz.

Kivel találkozik munkája során?

A polgármester a munkavégzése során elsősorban a következő személyekkel kerül kapcsolatba:

 •       állampolgárokkal;
 •       polgármesterekkel;
 •       pártok képviselőivel;
 •       önkormányzati képviselőkkel;
 •       jegyzővel;
 •       az önkormányzat munkatársaival.

Hol végzi a munkáját?

A polgármester munkahelye a Polgármesteri Hivatal épületében lévő iroda. Ezen kívül munkájából adódóan jelen lehet szabadtéri és zárt térben tartott rendezvényeken, illetve az is előfordul – jellemzően a kisebb létszámú településeken – hogy a választópolgárokat saját otthonukban keresi fel. Gyakori, hogy a polgármester más hivatalokban, illetve szervezetekkel – pl. Megyei Önkormányzat – is egyeztet, tárgyal hivatali teendői során.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A polgármester munkaideje eltér a megszokottól. Munkaideje rugalmas, és attól is függ, hogy nagyobb vagy kisebb önkormányzatnál végzi tevékenységét. A nagyobb települések önkormányzatánál több, a kisebbeknél kevesebb feladattal jár a polgármesteri munka. Azonban minden esetben jellemző a normál munkaidőn túli, eseti vagy akár hétvégi, jellemzően reprezentációs tevékenységekből fakadó munkavégzés. Nagyobb önkormányzatok esetében elképzelhető a heti 40 órát meghaladó munkaidő.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A polgármester számára a környezeti ártalmak és veszélyek elsősorban a munka sajátosságaiból erednek:

 •       a sok utazás gyakran balesetveszéllyel járhat;
 •       a számítógépes monitor előtt végzett munka miatt előfordulhat látásromlás;
 •       a külső helyszíneken a por és az időjárási tényezők jelenthetnek veszélyt az egészségére;
 •       az elhúzódó önkormányzati testületi ülések során a gerinc fokozott ártalomnak van kitéve az ülőmunkából kifolyólag;
 •       a gyakori személyes kontaktus miatt fokozott fertőzésveszélynek van kitéve.

A polgármester szellemi munkát végez. A szellemi, érzelmi megterhelés okai lehetnek a határidők és jogszabályok betartása által okozott stressz, a munkához tartozó adminisztráció folyamatos követése, gondoskodás annak elkészítéséről. Feszültséget okoz továbbá a képviselő-testületi ülések vitasorozata, melynek során a különböző álláspontok és érdekek olykor élesen ütköznek, illetve a nagy felelősség, pl.: gazdasági, pénzügyi és személyi felelősség okozta stressz.A fáradtság következményeként kiégés jelei mutatkozhatnak.

Ennek elkerülése érdekében fontos a megfelelő stresszkezelő technikák elsajátítása, melyekkel eredményesen csökkenthető, illetve kivédhető a pszichikai kifáradás. Mindezek mellett megnő az egészség megőrzésére irányuló mozgás és kikapcsolódási lehetőségek kihasználásának jelentősége.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Ahhoz, hogy polgármesterként dolgozhass, az Önkormányzati Választási Törvény (2010. évi L. törvény az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról) előírásainak kell megfelelni, valamint az ötévente esedékes Önkormányzati választásokon kell a polgármester-választást meg kell nyerni.

A polgármestermunka ugyan képzettséget nem igényel, de a munka elvégzéséhez hasznos az alábbi tantárgyakban való jártasság:

 •       történelem és állampolgári ismeretek – mert az állami berendezkedés ismerete nagyon fontos;
 •       társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – ahol a törvények és gazdasági törvényszerűségek ismerete kerül megalapozásra;
 •       környezetismeret – a helyi környezeti jellegzetességek ismerete miatt.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Polgármester?

Minimum 431 000 Ft - Maximum 527 000 Ft

A polgármesterek esetén a havi átlagkereset Magyarországon bruttó 437.000 Ft, mely függ az általa vezetett település lakosságszámától, a bruttó kereset országos átlagot tekintve, havi 431.000 és 527.000 Ft között mozog.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Polgármesterek iránti kereslet folyamatos, hiszen minden egyes településen szükség van valakire, aki összefogja, összehangolja a településen működő képviselők munkáját, az önkormányzati tevékenységeket a település fejlődése érdekében. Polgármesterekre ötévente van nagyobb kereslet, amikor azok az állampolgárok, akik megfelelnek a törvényi előírásoknak, a törvényi követelmények betartásával indulhatnak az önkormányzati választáson. A polgármesteri megbízás ennek megfelelően öt évre szól.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A polgármesteri munka számos más, a közigazgatásban végzett munkában való elhelyezkedést segítheti. Ilyenek például:

 •       Megyei alelnök;
 •       Főpolgármester.

Fenti munkakörök betöltéséhez azonban feltétel az önkormányzati munka területén szerzett jártasságon kívül, a megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség is. Nagyobb városokban jó, ha a polgármester legalább egy idegen nyelven jól kommunikál.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Tudod, mikor van a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja?

Annak emlékére, hogy 1992-ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, minden évben július 1-jén tartják a köztisztviselők és kormánytisztviselők napját. 1997 óta tartjuk hazánkban ezt az ünnepet, melyet a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének javaslatára nyilvánítottak ünnepnappá. 2001-től munkaszüneti nappá is nyilvánították a köztisztviselők részére, 2011-ben pedig a kormánytisztviselők részére is. Ezen a napon a hivatalok zárva tartanak, az ügyintézés szünetel.

Hallottál arról, hogy egy hintőpormárka is nyert már polgármesteri választást?

1967-ben a Pulvapiers nevű cég nyerte a négyezer lakosú Picoaza városka polgármester-választását. Az ecuadori cég azért lett befutó, mert egy remek reklámkampányban a következő szöveggel próbálta hintőporvásárlásra bírni potenciális vevőit: szavazzon a Pulvapiesre! A kampány annyira sikeres lett, hogy a cég nyert, a tizenkét másik polgármester jelölt pedig perrel fenyegette a választási bizottságot. Végül a kormány lépett közbe és mentette meg a helyzetet. Azonban azóta nagyon alapos munkát végez a választási bizottság: egy szamár indulását például már megakadályozták a közelmúltban.

Tudod-e, hogy a világ legfiatalabb polgármesterét hány évesen választották meg erre a posztra?

Bobby Tufts a minnesotai Dorset polgármestere lett a 2012-es évben. Ekkor három éves volt. Dorsetben ugyanis speciális módon választanak polgármestert. A település 25 lakosának nevét bedobják egy kalapba, és kihúznak egy nevet. A 2014-es évben az akkor már ötéves polgármestert leváltotta egy „korosabb” képviselő: a 16 éves Eric Muellernek kedvezett a szerencse a sajátos sorsoláson.

Hallottál már Budapest első polgármesteréről?

1873-ban, az egyesített Budapest megszületésekor, Kamermayer Károly, az akkoriban igen népszerű várospolitikus lett a város polgármestere. Abban az időben ez a gyakorlati városvezetői pozíciót jelentette, szemben a főpolgármesteri tisztséggel, amely inkább reprezentációs és ellenőrző szereppel bírt. Kamermayer a következő időszakban még három ciklust töltött el polgármesterként és 23 évig állt a főváros élén. Nevéhez fűződik számos közigazgatási és infrastrukturális fejlesztés és a mai napig létező Fővám téri nagycsarnok megépítése is.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 •       www.valasztas.hu – Nemzeti Választási Iroda honlapja
 •       www.onkormanyzat.lap.hu – Önkormányzati portál
 •       dr. Fábián: Válogatott európai önkormányzati modellek. Dialóg Campus. 2012.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozásbemutató anyagokkal

·         www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája

·         www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről

 • www.eniskolam.hu
 • www.szakmavilag.hu

·         www.mileszel.hu

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • 200 x szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Kálmán, egy kistelepülés polgármestere így nyilatkozott munkájáról:„Itt nálunk a polgármester inkább amolyan gondoskodó vezető, mint hivatali személy. Kis településen élünk, ahol szinte mindenki ismer mindenkit, így én is ismerősként köszönök a járókelőknek. Gyakran megállok beszélgetni az emberekkel, így a mindennapi gondjaikról is első kézből értesülök. Más jellegű problémákat kell megoldani egy ilyen kistelepülésen, mint egy nagyvárosban, és az emberek is mást várnak tőlem. A személyes kapcsolat, a segítő szándék itt mindennél fontosabb. Sokszor nem is az eredményeimet nézik az emberek, hanem azt, hogy a problémájukat egyáltalán komolyan veszem-e, megpróbálok-e megoldást találni. Többször előfordult már, hogy egy-egy helyzetre csak amolyan félmegoldást találtunk a képviselő testülettel, mégis a lakosok nagyra értékelték azt, hogy igyekeztünk segíteni. Számomra ez a legnagyobb kihívás: megismerni az embereket és megismerni a gondjaikat. Mert itt ez a legnagyobb segítség.”