Tartsd velünk az irányt!

Jegyző

Mit kell tudni a jegyzőről?

A jegyző kormánytisztviselőként az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat látja el. Munkájának célja, hogy az adott polgármesteri hivatal működése megfeleljen a jogszabályok által előírt követelményeknek, segítse a polgármester munkáját. Mindennapjainak része az államigazgatási ügyekben való döntés, illetve adott döntések előkészítése. Ő maga is kezdeményez döntéseket. Figyelemmel kíséri, hogy a képviselő-testület betartja-e a jogszabályokat.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…el tudod képzelni, hogy a közigazgatásban egy polgármesteri hivatalban dolgozz. Jó, ha nagy felelősségtudattal bírsz, szeretsz önálló döntéseket hozni, akár komolyabb kérdésekben is képes vagy kimondani a végső szót. Munkád során szükséged lesz szervezőképességre, hogy a saját idődet jól oszd majd be, és hogy az egyes ügyeket a szerint tudd elosztani, hogy a kollegák közül ki mihez ért jobban. Fontos lesz, hogy kitartó legyél, és a munkádra vonatkozó jogszabályi változásokat hamar meg tudd tanulni. Mivel sok nehéz helyzetben hozzád fognak fordulni tanácsért, döntésért, hasznos, ha jó probléma megoldási képességgel is rendelkezel.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…először be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres érettségi vizsgát kell tenned. Ezt követően jelentkezhetsz a jogász osztatlan mesterképzési szakra egy jogi irányultságú felsőoktatási intézménybe.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Irányító
 • Megvalósító

A jegyzői munkát akkor fogod élvezni, ha szereted a megoldandó feladatokat – ilyen lesz például egy hivatal működésének és gazdálkodásának megszervezése vagy egy beszámoló elkészítése. Elengedhetetlen ebben a munkakörben, hogy tudj majd felelősséget vállalni akár a hivatal munkájáért, akár a munkatársakért – őket a munka sikeres elvégzésre tudd ösztönözni.  Ezek mellett fontos lesz, hogy betartsd a – pénzügyi, jogi – szabályokat, és úgy tudj majd rájuk tekinteni, mint amelyek biztonságot adnak, segítenek keretet adni munkádnak, és egyértelművé teszik, hogy mit várnak el tőled, mik a teendőid.

Jegyzőként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Jegyzőként elsősorban gazdasági és jogi ismeretekben való jártassággal kell rendelkezned ahhoz, hogy jó szakember legyél. Emellett az alábbi készségek, képességek segíthetik elő az eredményes munkavégzésedet majd:

 • Felelősségtudat, hiszen munkád során egy hivatal munkájáért felelsz. A te döntéseid határozzák meg az általad vezetett intézmény megítélését.

 • Önállóság, mert egyedül hozod meg döntéseidet, legyen szó akár a hivatal gazdasági és belső működéséről vagy a szakmai kérdések elbírálásáról.
 • Szervezőképesség, például a tekintetben, hogy a saját idődet miként oszd be, és a hivatali dolgozók munkáját is felügyeld, illetve a beosztottak között miként oszd el a munkát.

  Tanulás, mert folyamatosan nyomon kell követned az új vagy módosuló jogszabályokat, ehhez pedig továbbképzéseken is részt kell venned.

 • Probléma megoldási képesség, mert számtalan váratlan helyzettel találkozol munkád során, amelyre javaslatokat kell megfogalmaznod.

 • Kitartás, mert munkád során találkozhatsz hasonló feladatokkal, amelyeket az esetleges monotónia ellenére nagy odafigyeléssel kell végezned.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A jegyzővel szembeni egészségügyi elvárások egyrészt a számítógépes irodai munkából, másrészt a stresszel teli mindennapokból adódnak:

 • megfelelő idegi/ pszichés teherbíró képesség – stressz vagy konfliktusok kezeléséhez;

 • ép kezek, ép ujjak – a számítógép használata során;

 • jó látás – többek között a nagy mennyiségű irat olvasásához;

 • jó hallás – a beosztottakkal való kommunikáció során.

Hallás- és mozgássérültek végezhetik e munkakör több résztevékenységét is, a sérülés mértékétől függően.

Mi jellemző a jegyző munkájára?
Személyközpontú (100%)
(100 - 0)
Tárgyias (0%)
Csoportos (100%)
(100 - 0)
Önálló (0%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (100%)
(100 - 0)
Aprólékos megoldások (0%)
Gyakorlatias (15%)
(15 - 85)
Gondolatokra irányuló (85%)
Változatos (100%)
(100 - 0)
Monoton (0%)
Végrehajtó (40%)
(40 - 60)
Irányító (60%)

Mit csinál a jegyző?

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt, melyben segítségére vannak a közigazgatási ügyintézők. Gondoskodik továbbá az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a belső igazgatás, egészség- és nyugdíjbiztosítás, építésügy és területfejlesztés, valamint igazságügy, munkaügy, pénzügy, szociális és gyámügy területén. Ezek mentén elsősorban a következő feladatokért felelős:

 • Vezeti a hivatali beosztottakat.  Az általa vezetett hivatalban dolgozó önkormányzati tisztviselők és munkavállalók felett munkáltatói jogokat gyakorol, azaz dönt a felvételük, elbocsátásuk és munkabérük tárgyában.

 • Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Jogosult arra, hogy önálló intézkedéseket hozzon, intézkedjen a hatáskörébe utalt ügyekben, mint például a népszavazással, szabálysértéssel, anyakönyvi igazgatással, szociális ellátással kapcsolatban.

 • Döntéseket készít elő. Kezdeményezi, előkészíti az önkormányzati döntéseket, a polgármester hatáskörébe tartozó intézkedéseket, ahol indokolt intézkedni, döntést hozni. 

 • Felügyeli a jogszabályoknak való megfelelést. Tanácskozási joggal részt vesz a képviselőtestület és a bizottságok ülésein, és adott esetben törvényességi észrevételeket tesz a szavazás előtt az előterjesztés vitájában.

 • Beszámolót készít. Akár írásban, akár szóban beszámol munkájáról, értékeli a feladatok teljesítését, a dolgozók munkakörülményeit.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A jegyző irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;

 • telefon

 • irodai eszközök: papír, toll, fénymásoló, nyomtató, iratmegsemmisítő gép;

 • bélyegző

Munkája során sok papír alapú iratot tanulmányoz át, hivatalos formanyomtatványt kezel, előadóívekkel, testületi anyagokkal, beszámolókkal, előterjesztésekkel dolgozik.

Kivel találkozik munkája során?

A jegyző elsősorban a közvetlen felettesével, a polgármesterrel tart napi szinten kapcsolatot. Ezen felül a hivatal alkalmazottjaként kapcsolatot tart:

 • ügyfélfogadási időben az ügyfelekkel, például helyi lakosokkal;

 • hivatali dolgozókkal;

 • többi önkormányzattal, szakmai szervezetekkel;

 • helyi intézményekkel, pl. gyámhivatal, iskola, temető;

 • minisztériumokkal.

 

Hol végzi a munkáját?

A jegyző munkáját a hivatal irodájában végzi. Itt tart megbeszéléseket a beosztottjaival és a hozzá érkező más intézményvezetőkkel. A munkájával kapcsolatban különböző hivataloknál kihelyezett tárgyalásokon, értekezleten, illetve jelen lehet a város eltérő eseményein. Ilyenkor a munkavégzés utazással jár.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A munkaidő hétfőtől péntekig heti 40 órát ölel fel, feladatait átlagosan ezen időkeretben el tudja látni. A túlórára esélyét a lelkiismeretes munka, az elhúzódó képviseleti testületi ülések, éves beszámolók határidőre történő elkészítése növeli meg.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A jegyző munkaidejének nagy részét irodai környezetben, ülőhelyzetben tölti, amely megterhelheti a gerincet, és a számítógépes munka szemkárosodást okozhat.

A jegyző szellemi munkát végez, amely során fizikai megterheléssel jár a hosszú órák alatti egy helyben ülés, valamint a számítógép használata gerincterheléssel jár, és a billentyűzet használata során a kar, kéz, ujjak igénybevétele lehet megterhelő.  További nehézséget elsősorban a mindennapokkal járó stressz jelenthet, amelynek oka a tartós koncentráció, a szűk határidők, illetve az őt körülvevő szakmai viták, konfliktusos helyzetek.

A fizikai és érzelmi megterhelések miatt fontos, hogy a szakember munkaidőn túl hagyjon időt a fizikai és szellemi feltöltődésre.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Okleveles jogász
Felsőoktatási szak neve: Jogász mesterképzési szak (osztatlan MA)

Ahhoz, hogy a jogász mesterszakot elkezd, először be kell fejezned az
általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres
érettségi vizsgát kell, tegyél. Ezt követően jelentkezhetsz a jogász osztatlan mesterképzési szakra egy jogi irányultságú felsőoktatási intézménybe, amelynek
elvégzése 10 félévet vesz igénybe.

Ahhoz, hogy a jegyző munkájához kapcsolódó összes alaptudást könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – hogy átlásd a társadalom és az önkormányzat működését;

 • latin örökségünk - hogy könnyedén megértsd a jogszabályokat;

 • filozófia - az összefüggések felismerése érdekében.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Jegyző?

Minimum 398 000 Ft - Maximum 496 000 Ft

A jegyző átlagkeresete havi bruttó 454.000 Ft, amely országos viszonylatban a kormánytisztviselői bértábla szerint alakul. Ennek megfelelően, attól függően, hogy a szakember mekkora szakmai tapasztalattal bír, és hány évet töltött el a közigazgatás szervezetében, havi bruttó 398.000 és 496.000 Ft között mozog.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok száma törvényben kerül rögzítésre, így a jegyzők száma csak törvénymódosítás esetén változhat, illetve amennyiben egy jegyző felmentésre kerül, lemond tisztségéről vagy nyugdíjba vonul. Ebben az esetben az igazán lelkiismeretes, precíz, megbízható tudással rendelkező szakemberek számíthatnak – a pályázat útján történő – kiválasztásra.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Jogász diplomával az elhelyezkedés terén elsősorban a jogi pályákon bíróként, ügyvédként, ügyészként van lehetőség, de az államigazgatás területén is viszonylag sok munkalehetőség adódhat. Ahhoz, hogy jegyző lehessen valaki, sok évet kell eltölteni a közigazgatás keretein belül, és jogi szakvizsgával, illetve közigazgatási szakvizsgával kell rendelkeznie. A következő munkakörökben várják őket:

 • Aljegyző

 • Főjegyző

 • Gyámhivatal vezetője

 • Jegyző

 • Körjegyző

 • Megyei főjegyző;

 • Polgármesteri hivatal, önkormányzat osztályvezetője.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Szerinted milyen adatokat tart nyilván a jegyző?

A jegyző több nyilvántartást vezet. Egyrészt vezeti a választói névjegyzéket, ellátja az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos, továbbá ellátja az olyan teendőket, mint a születési, halotti vagy házassági anyakönyvi kivonattal kapcsolatos feladatok.

Hallottál már a kiadmányozásról?

A kiadmányozás azt jelenti, hogy jóváhagyja a vezető a véglegesnek szánt, dokumentumot, azon már változtatni nem lehet. A kiadmányozás magában foglalja az intézkedés vagy a dokumentum kiadását, azaz engedélyezi ennek megküldését az illetékes felé. A kiadmányozó intézkedik az ügyirat irattárba helyezhetőségéről is.

Tudod-e, miért van szükség aljegyzőre?

A jegyző akadályoztatása esetén, ha betegállományban van, vagy szabadságát tölti, vagy több napig például továbbképzésen, rendezvényen van, akkor az aljegyző helyettesíti. A jegyző határozza meg, jelöli ki azokat a feladatokat, amelyeket az aljegyzőnek kell ellátnia.

Gondolnád, hogy a jegyzők is részesülhetnek kitüntetésben?

A miniszterelnök határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat. Ezt az a tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző jegyző kaphatja, aki 10 éven keresztül folyamatosan jegyzői, vagy közös önkormányzati hivatal esetén 5 éve jegyzői tisztséget tölt be, feladatait kiválóan látja el.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány

 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„Az én munkám nagy felelősséget igényel. Napi szinten is sok döntést kell meghozni, kisebb vagy nagyobb ügyekben, azonban vannak olyan feladatok, amelyek éves szinten meghatározhatják a polgármesteri hivatal, így közel 30 ember munkáját. Az évek során megtanultam jól kiosztani a feladatokat, így a kisebb feladatok nem veszik el az időt attól, hogy felkészüljek a nagyobb feladatokra. A munkatársakra, kollegákra számíthatok, nagyon megbízom a munkájukban. A munkámban ugyanakkor nagyon szeretem, hogy számít a szavam, és nélkülözhetetlen tagja lehetek a közösségnek, melyben élek." – mesélt munkájáról Judit, főjegyző.