Tartsd velünk az irányt!

Matematikus

Mit kell tudni a matematikusról?

A matematikus feladata elsősorban, hogy kutatásaival bővítse a matematikai fogalmakat, elméleteket, modelleket és technikákat, elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésével, megoldási eljárások kidolgozásával bővítse az emberiség matematikai tudását. Munkájának része gyakorta a tanítás is. Dolgozhat egyetemeken, kutatóintézetekben, biztosítóknál, pénzügyi elemző, szoftverfejlesztő cégeknél vagy más profilú vállalatoknál.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…otthonosan mozogsz a matematika területén, valamint szeretsz logikusan gondolkodni, elméleti problémákat megoldani, és nem áll tőled távol az, hogy tudásodat másoknak, diákoknak, és más matematikusoknak átadd. Jól fogod érezni magad a munka során, ha szívesen foglalkozol az összefüggések megértésével, és szeretsz meghatározott keretek között dolgozni.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…először le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában, majd el kell végezned egy természettudományi – lehetőleg Matematika – alapképzési szakot egy felsőoktatási intézményben. Ezt követően jelentkezhetsz a Matematikus mesterképzési szakra.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Elemző
 • Megvalósító

A matematikusi szakma végzéséhez ideális jelentkező vagy, ha szeretsz információkat gyűjteni, kutatni, a dolgok mélyére látni, és a problémák megoldásához eljutni, pl. egy-egy új tétel kidolgozása esetén. Továbbá fontos számodra, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesd munkádat, hiszen a matematika nagyon tiszta, logikus keretrendszert ad – ezt ismerni és alkalmazni kell tudnod majd a munkád során.

Matematikusként milyen tulajdonságokra van szükséged?

A matematikusként tevékenységed akkor sikeres, ha magas színvonalú szakmai cikkeket, szakkönyveket teszel közzé, publikálsz, valamint szakelőadásokat tartasz. Tanári munkád sikerének mércéje, ha hallgatóid is sikereket érnek el a szakterületükön. Az eredményes kutatói és oktatói munkához a mély szakmai ismeretek mellett a következő készségek, képességek lesznek segítségedre:

 • Figyelem, azaz összpontosítási képesség a nehéz és bonyolult problémák, bizonyítások, tételek megértéséhez, új eredmények létrehozásához.
 • Probléma megoldási képesség, mert a matematikai problémák megoldásánál ez lényeges.
 • Logikus gondolkodás, ez a matematikai működésmód egyik legfontosabb eleme.
 • Kitartás, mert a problémák, bizonyítások, a szakcikkek leírása sok esetben hosszú időt vesz igénybe.
 • Szövegértés, hogy képes legyél az olvasott szöveg mély elemzésére, átlátására.
 • Digitális kompetencia, a számítógépes szoftverek használatához, és amikor programozási tevékenységet végzel.

A rendszerezés képessége emellett fontos lehet, hogy elgondolásaidat átlásd, és más matematikusoknak el tudd magyarázni. A csapatmunkára való képesség szintén segít, mert sok esetben más matematikusokkal dolgozol majd együtt. Ezzel párhuzamosan önállóan is kell tudnod dolgozni, elmélyülni saját gondolatmenetedben, és döntéseket hozni a továbblépési lehetőségekről.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A matematikus a mindennapokban elsősorban számítógépes ülőmunkát végez, ehhez az egészségügyi elvárások a következők:

 • jó látás, látásélesség, térlátás - a szakirodalom tanulmányozásához, a számítógép használatához;
 • ép karok és ujjak - az íróeszközök használatához;
 • jó hallás – hogy értse, amit a hallgatók és munkatársai mondanak;
 • tiszta beszéd – mert előadások tartásakor ez elengedhetetlen;
 • tartós ülőmunkára való alkalmasság - mert a matematikus munkáját leginkább ülve végzi.

Látásukban enyhén korlátozottak, pl. szemüvegesek is betölthetik ezt a munkakört, megfelelő szemüveg viselése esetén. A szakmával hallássérültek is foglalkozhatnak, számukra feltétel a jó beszédértést biztosító hallókészülék használata. Mozgáskorlátozottak a munkahely akadálymentesítése esetén tudják gyakorolni a foglalkozást.

Mi jellemző a matematikus munkájára?
Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Globális gondolkodásmód (10%)
(10 - 90)
Aprólékos megoldások (90%)

Mit csinál a matematikus?

A matematikus elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésével, megoldási eljárások kidolgozásával foglalkozik, például bizonyít vagy cáfol tételeket. Elmélyült tudással kell rendelkeznie legalább egy matematikai területen, mint például algebra, analízis, geometria, számelmélet, valószínűség-számítás vagy matematikai statisztika. Specializációjától függően a matematikus az alábbi tevékenységeket, illetve a tevékenységek egy részét végezheti:

 • Alapkutatásokat folytat. Szakkönyveket, folyóiratokat, internetes szakanyagokat keres, olvas és dolgoz fel.
 • Tételeket elemez. A különböző matematikai területek tételeit tanulmányozza, hipotéziseket és alternatív matematikai elméleteket gondol ki és ellenőriz.
 • Új elveket és módszereket dolgoz ki. Meglévő problémák megoldásait kutatja, új problémákat vet fel, és ezekre keres válaszokat.
 • Számítógépes programokat dolgoz ki.
 • Tudományos dolgozatokat és jelentéseket készít. Eredményeit szaklapokban, szakkönyvekben vagy elektronikus formában publikálja.
 • Biztosítási rendszerek kialakításában vesz részt. Közreműködik nyugdíjrendszerek, élet-, egészség-, társadalom- és másfajta biztosítási rendszerek tervezésében és bevezetésében.
 • Tudását fejleszti. Más matematikusokkal találkozik, konferenciákra jár, interneten informálódik a legújabb kutatási eredményekről.
 • Tudását átadja. Elsősorban egyetemeken, főiskolákon oktat, diákokat képez.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A matematikus munkavégzéséhez nem igényel különleges munkaeszközöket, papír, ceruza és nyugalom szükséges ahhoz, hogy gondolkodhasson a problémákon. Emellett munkáját segíthetik a következők:

 • számítógép;
 • matematikai szoftverek;
 • matematikai eszközök: körző, vonalzó;
  • telefon;
  • irodaszerek;
 • tábla és táblafilc vagy kréta.

Kivel találkozik munkája során?

Munkája során elsősorban vezetőjével, más matematikusokkal, vagy egyéb szakterületek specialistáival (például fizikusok, tőzsdei elemzők) kerül kapcsolatba. Emellett kapcsolatot tart:

 • diákokkal;
 • képzési és kutató intézmények vezetőivel;
 • szaklapok, könyvek kiadóival.

Hol végzi a munkáját?

A matematikus irodában dolgozik. Tanári tevékenységét előadótermekben végzi, és megfordul a tanári helyiségben, szaktanári szobában, a számítógépteremben is. Vállalati, kormányzati állás betöltése esetén irodájában, illetve a munkáját kísérő megbeszéléseken tárgyalótermekben van jelen.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A munkaidő alakulhat a normál munkarendnek megfelelően, ami azt jelenti, hogy napi 8 órát kell dolgozni, hétfőtől péntekig. A munka szabad, szellemi jellegéből adódóan a matematikus szinte bármikor dolgozhat, így előfordulhat a napi 8 órát meghaladó, hétvégi vagy akár ünnepnapi munkavégzés is. 

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A matematikus tevékenysége nem jár különösebb fizikai ártalmakkal, de meg kell említeni:

·         egészségre ártalmas tényezőként a tartós ülőmunkát, az egész napos mozdulatlanság, az előregörnyedt tartás megerőltető a végtagoknak és a gerincnek;

·         káros hatás lehet még a szem hosszú időn át tartó, erőteljes terhelése;

·         az ülőmunkával járó gerinc-terhelés, elhízás, egészségtelen életmód szintén ártalomként jelentkezhet;

·         a hallgatókkal való érintkezés és a légkondicionált irodában töltött hosszú idő miatt megemlíthető a fertőzésveszély is, mint kisebb kockázat.

A munkavédelmi szabályok betartásával ezek nem jelenthetnek gondot.

Ez a szakma szellemi munka, ami azt jelenti, hogy a matematikus elsősorban az eszét használja. Ehhez járul még hozzá, hogy az egész munkaidő alatt nagyon kell koncentrálni, ami fárasztó. Így fontos, hogy a matematikus eleget pihenjen munka után, vagy időnként szünetet tartson.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Matematikus
Felsőoktatási szak neve: Matematikus mesterképzési szak (MSc)

A matematikus mesterképzés elkezdésének előfeltétele egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában szerzett érettségi, majd azt követően természettudományi területen – előnyt jelent a matematika – alapképzési szakképzettség megszerzése.

A munkakör betöltéséhez matematikus szakképzettség szükséges, amely a matematikus mesterképzési szakon (MSc) szerezhető meg.

Ahhoz, hogy a matematikus szakmában sikereket érj el, hasznos, ha már most otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban – ezek adnak ugyanis biztos alapot:

 • matematika - hogy értsd a bonyolultabb műveleteket, biztos számolási képességgel és alapismeretekkel kell rendelkezned;
 • fizika – logikus gondolkodásodat és reál ismereteidet fejleszti, bővíti;
 • idegen nyelv – elsősorban az angol nyelv ismerete szükséges ahhoz, mert a szakirodalom gyakran angolul van.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Matematikus?

Minimum 320 000 Ft - Maximum 580 000 Ft

A matematikusok országos havi bruttó átlagkeresete 455.000 Ft, ami a tapasztalattól, a kortól és attól függően, hogy milyen településen dolgozik, havi bruttó 320.000-580.000 forint között mozoghat. Ha nem kutatóként helyezkedsz el, hanem vállalathoz mész dolgozni, ettől eltérhet a kereseted.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A statisztikai adatok szerint a szakma iránt elsősorban a tanári szakterületen mutatkozik kereslet, hiszen magas óraszámú tárgyról van szó, amelyre a humán területtel ellentétben kevés pályázó jut. Ezért ezzel a szakmával az elhivatott és tehetséges szakemberek számára jó esély van elhelyezkedni.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Amennyiben elvégzed a 4 féléves matematikusi mesterképzést is, elhelyezkedhetsz, mint aktuárius(kockázatelemző), biztosítási matematikus, elemző matematikus, elméleti matematikus, kutató matematikus, programozó matematikus vagy programtervező matematikus. 

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Gondolnád, hogy a matematika az egyik legrégebbi tudomány?

Már az ókori egyiptomiak is bonyolult számításokat végeztek a földterületek felosztásához, a sumérok az első és másodfokú egyenletek megoldási képletét kutatták, a görögök pedig lerakták a geometria alapjait. A matematika jelentősége a természettudományos világkép kialakulásával csak nőtt. Napjainkban a matematika életünk szinte minden pillanatát átszövi: azok az eszközök és szolgáltatások, amik segítik és kényelmesebbé teszik mindennapjainkat, nem működhetnének a matematikusok munkája nélkül.

Tudtad, hogy a matematikusok „világutazók”?

Az egy szakterületen kutató matematikusok dolgozhatnak a világ bármilyen pontján, de kutatásuk szempontjából fontos, hogy egymás munkáját ismerjék, sőt, akár időnként együtt is dolgozzanak. Ezért kiemelten fontos ennél a szakterületnél a szoros kapcsolattartás, aminek egyik formája a konferenciákon, szakmai továbbképzéseken való részvétel. A matematikusok ilyen jellegű összejöveteleinek, képzéseinek támogatására sok nemzeti és nemzetközi pénzalap ad támogatást.

Szerinted mi történik egy matematika táborban?

A Matematikai Mulatságok Tábora (MaMuT) olyan nyári matematika tábor, amelybe kiemelkedő képességű, 10-15 éves diákokat hívnak meg. A tábor fő célja, hogy a matematikában tehetséges gyerekek találkozzanak saját korosztályukból partnerekkel, kiemelkedően színvonalas szakmai oktatásban részesüljenek, illetve matematikától független, tartalmas szórakozásban vehessenek részt. Mindezek együttesen komoly segítséget adhatnak a tehetség kibontakozásához.

Tudtad-e, hogy Magyarországon nagy hagyománya van a matematikai tehetséggondozásnak?

A tehetséges fiatalok felkutatására Magyarországon számtalan matematika versenyt rendeznek, például: Arany Dániel Matematika Verseny, KöMaLtesztverseny, Matematika OKTV. Többek között ezek járulnak hozzá, hogy időben megtalálják a kiemelkedő képességű fiatalokat, akikkel külön lehet foglalkozni, hogy a képességeikben rejlő lehetőségek ne vesszenek el. A tehetséggondozás és a magas színvonalú matematikusképzés hatására a tehetséges gyerekekből akár világhírű matematikusok is válhatnak.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • http://www.math-inst.hu/ - Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
 • http://www.bolyai.hu/ - Bolyai Társulat
  • Obádovics: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Scolar Kiadó 2009.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozásbemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • www.eniskolam.hu
 • www.szakmavilag.hu
 • www.mileszel.hu

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • 200 x szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Béla tizenöt éve tevékenykedik matematikus kutatóként. A következőket nyilatkozta: „Munkám legnagyobb kihívása, hogy olyan érdekes területeket, problémákat találjak, amelyek megoldásra, bizonyításra érdemesek. Mindennapi tevékenységem során gyakran kerülök szembe érdekes tételekkel, hipotézisekkel, ezek közül mindig azt keresem, ami szakterületem számára jelentős hozzáadott értéket képvisel. Persze sokat jelentenek a kollégákkal történő szakmai beszélgetések, viták, és ezért fontos konferenciákra is járni, hogy ott az elgondolásaimat megmérettessem. Nem mindig könnyű elfogadni, ha félrecsúsztam, de jobb, ha kiderül, mintha rossz vágányon haladnék tovább. Ezek a konferenciák van, hogy egy hétig is eltartanak, annak a család nem feltétlenül örül, de tudják, hogy ez szükséges a továbblépésemhez, így elfogadják.”