Tartsd velünk az irányt!

Mentőtiszt

Mit kell tudni a mentőtisztről?

A mentőtisztek az egészségügyi alapellátás részeként látják el az egész országra kiterjedő szolgálatukat. Hirtelen kialakuló rosszullétek vagy más betegségek - valamint balesetek - esetén kiszállnak a betegekhez - sérültekhez -, és ellátják őket. Ha a beteg állapota úgy kívánja, gondoskodnak a kórházba szállításáról is. Munkájukat „mentős team”-ben, azaz csapatban végzik, ennek munkáját is ők szervezik meg.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…érdekel az emberi test és annak működése. Ha fontosnak tartod, hogy mások számára hasznos, segítő tevékenységet végezz, ez a foglalkozás neked való lehet. Előnyös továbbá, ha szívesen találkozol másokkal, érdeklődsz problémáik iránt, és szívesen részt vállalsz azok megoldásában is.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…először sikeresen le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy – egészségügyi – szakközépiskolában, majd a felsőoktatásban, az Egészségtudományi képzés Ápolás és betegellátás (BSc) alapszakát kell elvégezned, mentőtiszt szakirányon.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Közösségi
 • Elemző
 • Megvalósító

Ha a mentőtiszt szakmát választod, nagyon fontos, hogy együttérzően tudj viselkedni másokkal, és problémáik megoldására a maximális figyelmet tudd fordítani. Ehhez elengedhetetlen, hogy érdekeljenek az ok-okozati összefüggések, például egy kiszáradás jeleit hamar fel tudd ismerni. A mentőtiszt általában jól bevált módszerek alapján végzi munkáját, így ha szereted feladataidat rutinosan, biztosan működő eljárásokkal megoldani, ez a foglalkozás megfelelő lehet számodra. Nagyon fontos továbbá, hogy a szabályokat és a határidőket mindig betartsd, hiszen ezen, adott esetben emberéletek múlhatnak.

Mentőtisztként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Ahhoz, hogy a mentőtisztként sikeresen végezhess társadalmilag hasznos, nem ritkán életmentő tevékenységet, nagy odaadásra van szükséged, hiszen ez a szakma a másokon való segítésről szól. A sebek kezeléséhez és egyes beavatkozások elvégzéséhez jó kézügyességre van szükséged, hiszen ennek hiányában akár még nagyobb kárt is tehetsz a betegben. Mindezek mellett a következő képességekre, készségekre van szükséged:

 • Felelősségtudat, hogy minden betegre és problémára az azt megillető figyelmet fordíthasd;
 • Csapatmunka, mert munkád minden részét másokkal együttműködve végzed;
 • Figyelem, hogy az alkalmanként emberéleteket befolyásoló döntéseidet, kellő körültekintéssel hozhasd meg;
 • Probléma megoldási képesség, hogy a különböző ellátást igénylő pácienseket, mindig a számukra legmegfelelőbb módon láthasd el;
 • Logikus gondolkodás, mert a legnehezebb helyzetben is meg kell találnod a legjobb megoldást.
Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Ahhoz, hogy a mentőtiszt munkáját eredményesen végezhesse, az alábbi egészségügyi elvárásoknak kell, megfeleljen:

 • ép végtagok – a vizsgálatok és a beavatkozások elvégzéséhez, valamint a cipekedéssel járó feladatokhoz;
 • ép látás – hogy azonnal képes legyen felmérni a páciens tüneteit;
 • jó hallás és érthető beszéd – a betegekkel, hozzátartozóikkal, valamint a munkatársakkal való sikeres kapcsolattartás érdekében.

Hallássérült személyek a halláskárosodás mértékétől függően, jó beszédértést lehetővé tevő hallókészülék használatával betölthetik a munkakört.

Mi jellemző a mentőtiszt munkájára?
Személyközpontú (75%)
(75 - 25)
Tárgyias (25%)
Csoportos (50%)
(50 - 50)
Önálló (50%)
Változatos (85%)
(85 - 15)
Monoton (15%)

Mit csinál a mentőtiszt?

A mentőtiszt legfontosabb feladata a sürgősségi betegellátás. Mindig készen kell állnia, mert a hívás beérkezésekor azonnal el kell indulnia a kijelölt helyszínre, hogy ott megkezdje a mentést. Munkájához elengedhetetlen a magas szintű szakmai felkészültség, hiszen tömegbaleset vagy kóros megbetegedés, esetleg katasztrófa helyszínén is szakszerűen kell, hogy végezze a mentési munkálatokat. Főbb tevékenységei a következők:

 • Kivonul a beteg vagy sérült személyhez. Ezt megelőzően a mentőápolóval és a gépkocsi vezetőjével együtt, készenlétben várja a hívást. A helyszínre érkezést követően tájékozódik a beteg vagy sérült állapotáról. Adott esetben jelzi a központnak, hogy több mentőre lesz szükség.
 • Az eset jellegének megfelelően megvizsgálja, majd szakszerűen és biztonságosan ellátja a sérültet. Stabilizálja állapotát, megkezdi gyógykezelését, szükség esetén életmentő beavatkozást hajt végre, vagy akár szülést vezet le.
 • Beszállítja a beteget abba a kórházba vagy egészségügyi intézménybe, amelyre külső utasítást kap. Útközben tovább stabilizálja, javítja a beteg állapotát.
 • Állandó kapcsolatban marad mind a mentőegység tagjaival, mind pedig az eset jellege által igényelt külső szakmai szervekkel. Irányítja a mentőápolók munkáját, szükség esetén pedig rádión keresztül segítséget kér.
 • Részt vesz a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken. Ilyenek lehetnek például egyes sport- és kulturális események.
 • Oktatási és továbbképzési munkát végez. Közreműködik a mentőápolók és mentő-gépkocsivezetők képzésében, valamint elsősegélynyújtást oktat.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A mentőtiszt által használt eszközök mindegyike munkájának egy bizonyos folyamatában nyújt segítséget. A különféle vizsgálatok elvégzéséhez és beavatkozások lebonyolításához sokféle eszközt vesz igénybe. Néhány példa ezek között:

 • hordágy;
 • fonendoszkóp;
 • elsősegélynyújtás eszközei: vérnyomásmérő, nyakrögzítő, stb.;
 • ápolás, gondozás eszközei: lázmérő, infúzió, olló, csipesz, fecskendő, katéter, takaró, stb.;
 • mentéstechnikai eszközök: defibrillátor, izolációs takaró, lélegeztető, stb.

Mindezek mellett a mentőtiszt egyik legfontosabb munkaeszköze az életmentéshez hiánytalanul felszerelt, kiváló műszaki állapotú mentőkocsi (hiszen ennek hiánya ellehetetlenítené munkája végzésében), valamint a rádió, ugyanis ezen keresztül tud folyamatos kapcsolatban maradni csapata többi tagjával, valamint a központtal is.

Anyagok terén a mentőtiszt többek között gyógyszereket, kötszereket, fémet és gipszet is használ.

Kivel találkozik munkája során?

A mentőtiszt munkája során a legtöbb időt csapata tagjaival tölti, így a velük való jó kapcsolat kialakítása létfontosságú. Gyakran találkozik beteg vagy sérült emberekkel, illetve adott esetben az ő családtagjaikkal. Feladatainak végzése közben állandóan kapcsolatban marad a központ diszpécserével, akitől utasításokat kap, ő pedig jelentést tesz neki a történésekről. A beteg kórházba szállítását követően gyakran kell konzultálnia:

 • orvosokkal;
 • műtősökkel;
 • ápolókkal.

 

Amennyiben a baleseti helyszín, illetve a baleset körülményei megkívánják, kapcsolatba kerülhet a rendőrség vagy akár a katasztrófavédelem képviselőivel is.

Hol végzi a munkáját?

A mentőtiszt munkájának jelentős részét a mentőállomáson, készenlétiügyeletbenés a mentőkocsiban tölti. Amikor megkapja a hívást, azonnal útnak indul az akár zárt, akár szabadtéren található beteg vagy sérült ellátására. A betegellátás helyszínére érkezve felméri a helyzetet, és biztosítja a baleset helyszínét. A helyszínre való kiszállás és a beteg kórházba szállítása közben végig a mentőkocsiban tartózkodik, és a beteg állapotának javításán dolgozik. 

Milyen munkaidőben dolgozik?

A mentőtiszt jellemzően váltakozó munkarendben, alkalmanként több műszakban végzi munkáját. Előfordul, hogy egy nap több mint napi 8 órát kell dolgoznia, akár az éjjeli órák során is. A hét bármely napján dolgozhat, függetlenül a hétvégéktől és ünnepnapoktól, hiszen valakinek mindig teljesítenie kell a készenléti ügyeleti szolgálatot. Ezt általában 8 vagy 12 órás műszakokban végzik.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A munka során a szervezetet különféle ártalmak, veszélyek érhetik:

 • fertőzésveszélyt jelent a betegekkel való közvetlen érintkezés;
 • a sérültek felkeresése során nem csak a rossz útviszonyokkal vagy a kedvezőtlen időjárási tényezőkkel kell számolniuk, de a kiszállás közben a közlekedési helyzetekből adódóan is folyamatos balesetveszélynek vannak kitéve;
 • baleseti veszélyforrások lehetnek még a munka során használt éles eszközök, egyes berendezések.

Ezek a veszélyforrások a munka- és balesetvédelmi előírások pontos betartásával elkerülhetők.

A mentőtisztek közepesen nehéz, alkalmanként nehéz fizikai munkát végeznek. A feladatok végzése során gyakran kell hosszabb ideig állva vagy ülve maradni, valamint adott esetben betegeket cipelni, amely megterhelő lehet a gerinc és a végtagok számára. Egyes vizsgálatok és beavatkozások elvégzése is fokozott fizikai igénybevételt jelenthet, csakúgy, mint az ügyeleti szolgálat ellátása. Munkája pszichikai megterheléssel is jár, hiszen esetenként emberek életét befolyásoló döntéseket kell hoznia, váratlan helyzetekre gyorsan kell reagálnia. Érzelmi megterhelést jelent a munka során a szenvedő vagy reménytelen helyzetben lévő betegekkel és családtagjaikkal való találkozás is.

Fontos, hogy a mentőtiszt munkaidején kívül elegendő időt szánjon a pihenésre és a feltöltődésre, hiszen így maradhat olyan éber és friss, amennyire azt a munka megkívánja.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Mentőtiszt
Felsőoktatási szak neve: Ápolás és betegellátás alapképzési szak (BSc)

A képzés megkezdéséhez először is, sikeresen le kell érettségizned gimnáziumban vagy – egészségügyi – szakközépiskolában.

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Mentőtiszt felsőfokú végzettséget kell megszerezned egy orvostudományi felsőoktatási intézmény Ápolás és betegellátás alapképzési szakán. Elvégzéséhez 8 félév szükséges, aminek 60%-ban elméleti, 40 %-ban gyakorlati ismereteket sajátíthatsz el.

Ahhoz, hogy a mentőtiszt nagy felelősséggel járó, gyakran életmentő tevékenységét jól tudd majd végezni, előnyös, ha a következő tárgyakban otthonosan mozogsz:

 • biológia-egészségtan, hogy alaposan ismerhesd az emberi test felépítését;
 • fizika, mert ez az emberi test működésének, és ezzel együtt egyes vizsgálatoknak és beavatkozásoknak is az alapja;
 • kémia, hogy megismerhesd az egyes gyógyszerek élettani hatásait.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Mentőtiszt?

Minimum 180 000 Ft - Maximum 320 000 Ft

A mentőtiszt havi bruttó átlagkeresete 249.000 Ft, ami a munkatapasztalattól és az életkortól függően országos viszonylatban havi bruttó 180.000 és 320.000 Ft között mozoghat.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A mentőtisztek munkája iránt országszerte nagy a kereslet, elsősorban azért, mert néhány éven belül hiány keletkezhet a mentősökből. Az egészségügyben várható változások előreláthatóan tovább fogják növelni a mentőtisztek létszámát. Az elhelyezkedés elsősorban az állami szférában lehetséges, ám vannak magán mentőszolgálatok is.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Mentőtisztként elsősorban az állami, de a magánszektorban is dolgozhatsz pl.: mentőszolgálatoknál, szeretetszolgálatoknál, katasztrófavédelemnél, de elhelyezkedhetsz elsősegély-oktatóként is.

Amennyiben mélyíteni szeretnéd tudásodat, az orvostudományi egyetemeken tanulhatsz tovább, és itt van lehetőséged a speciális, szakterületekre vonatkozó tudás elsajátítására is.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Tudod-e, hogyan működik a defibrillátor?

Életünk fenntartója a vérkeringés, amit a szív ritmusos, percenként átlagosan 72 alkalommal való összehúzódása pumpál. Ezt egy bonyolult vezetőrendszeren futó elektromos ingerület váltja ki. A hirtelen halálesetek több mint 80 százalékát a szív elektromos tevékenységének rendezetlenné válása okozza. A defibrillátor elektródáit a beteg mellkasára helyezve egy gomb megnyomásával életmentő áramütés váltható ki, ezzel megszakítva a fibrillációs hullámokat, és visszaállítva a természetes EKG-t.

Mit gondolsz, miért vannak külön gyermekmentésre specializálódott mentőegységek?

A gyermekmentő kocsik üzemeltetésének nagy előnye, hogy mivel személyautóról van szó, gyorsabban ér oda az eset helyszínére, mint egy hagyományos rohamkocsi, ugyanakkor ebben is rendelkezésre áll a legkorszerűbb, legmagasabb szintű technikai háttér. Személyzete a sofőrből és egy olyan szakorvosból áll, aki főállásban gyermek intenzív terápiás osztályon dolgozik. A 25 éves múltra visszatekintő rendszert többek között Németországban és Franciaországban is sikerrel alkalmazzák.

Tudod-e, hogy ki az első világhírű magyar mentős, akinek szobrot is emeltek?

Egy miskolci mentőcsoport németjuhász kan kutyája, Mancs (1994-2006). Igazán híressé az 1999-es törökországi, izmiti földrengés során vált, amikor segítségével egy, már 82 órája a romok alatt tartózkodó kislányt tudtak megmenteni. Ezen kívül például a 2001-es salvadori és indiai földrengéseknél is részt vett a mentésben. Víz alatti holttestet is képes volt jelezni, valamint helyesen jelzett élő és halott embert ugyanazon a helyszínen. Emlékét Miskolc belvárosában szobor őrzi 2004 óta.

Ismered a Nemzetközi Vöröskereszt létrejöttének történetét?

A Nemzetközi Vöröskereszt története az 1859-es solferinói csatával kezdődik. A korszak legvéresebb csatája után tízezrek hevertek sérülten vagy holtan a csatatéren, és egy svájci üzletember, Henry Dunant a helyi asszonyok segítségével próbált segíteni a sebesülteken. Dunant javaslata nyomán 1863-ban megalakult a Vöröskereszt, amelynek jelképe a svájci zászló inverze lett. 1864-ben megszületett az első Genfi egyezmény, a háborús sebesültek védelméről, amelyet három további hasonló témájú egyezmény követett.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • www.mentok.hu – az Országos Mentőszolgálat hivatalos honlapja
 • Klenk-Sípos, Szilvási: 90 nap a mentők közt. Wellprint. 2013.
 • Debrődi: A magyarországi mentésügy története. Magyar Oxyologiai Társaság. 2012.

 

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Munkájának nehézségeiről kérdeztük Károlyt, aki 7 éve dolgozik mentőtisztként: „Mentőtisztnek lenni nem könnyű munka. Először is ott van az ügyelet. Nagyon fárasztó tud lenni egész éjszakákon keresztül ugrásra készen várni a hívást, és ha megjön, akkor bárhol, bármikor a maximumot nyújtani, mindezt úgy, hogy eközben persze nem vagyok otthon a családdal, gyerekekkel. Emellett megterhelő a betegek, főleg a traumás sérültek kezelése. Ez csak a tömegbalesetek esetén rosszabb. Az oda kiérkező mentők néha elég durva dolgokat látnak, ezeket fel kell tudni dolgozni. Mindezektől függetlenül én nagyon szeretem a munkámat, mert jó érzéssel tölt el, ha egy emberen segíteni tudok, és hasznosnak érezhetem magam. És, végül is ez a lényeg, nem?”