Tartsd velünk az irányt!

Általános iskolai tanár, tanító

Mit kell tudni az általános iskolai tanár, tanítóról?

Az általános iskolai tanár és a tanító oktatja az általános iskolában tanuló gyerekeket. Munkájának fő célja, hogy a tanulóknak minél több tudást adjon át, és ezzel eredményesen felkészíthesse őket a felső tagozatra, a következő évfolyamokra, illetve majd a középiskolára. A tanító az elsőtől a hatodik osztályig, a tanár pedig az ötödiktől a nyolcadik osztályig foglalkozik a gyerekekkel. A tanítók az 1-4. osztályig minden tantárgyat oktathatnak, majd 5-6. osztályban legalább egy műveltségi területet. Ezzel szemben az 5-8. osztályokat tanító tanárok minden esetben szaktantárgyakat oktatnak. Mivel a tanárok és tanítók a tanulókat nevelik is, így felelősségteljesen kell végezniük mindennapi feladataikat.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…fontosnak tartod, hogy olyan munkát végezhess, amellyel közvetlenül segítheted a társadalmat: részt vehess a jövő nemzedékének képzésében és a gyerekek életre való felkészítésében. Előnyős, ha szívesen beszélgetsz másokkal, miközben velük közösen dolgozol, és ha örömmel és lelkesedéssel veted magad bele olyan feladatokba, amelyek során mások munkáját szervezheted és hangolhatod össze. Emellett az is nagyon fontos lehet, hogy képes legyél egyedül dolgozni, hiszen a gyerekek oktatását és nevelését a tanórán egyedül kell elvégezned.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…le kell érettségizned – ezt elsősorban gimnáziumban ajánlott megtenned –, majd a felsőoktatásban az általános iskolai tanár vagy tanító alapképzési szakon (BA) kell a szakképzettséget megszerezned.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Közösségi
 • Megvalósító
 • Irányító

Általános iskolai tanárként vagy tanítóként nagyon fontos, hogy szívesen töltsd az idődet más emberek társaságában közös feladatok megoldásával. Előnyös, ha lényegesnek tartod, hogy olyan tevékenységet végezz, amellyel elősegíted a társadalom fejlődését, és kiveheted a részed a jövő nemzedékének oktatásából, neveléséből, illetve közvetetten a felnőtt életre való felkészítéséből. Szükséges lehet továbbá, hogy kedveld a jól szervezett munkavégzést, amelynek során pontosan tudod, mit várnak el tőled, mit kell tenned. Ha szívesen végeznél olyan munkát, amelynek során mások munkáját hangolhatod össze, és ennek során nem okoz problémát a határidők és szabályok pontos betartása – pl. félévi bizonyítvány megírása –, élvezni fogod a tanári, illetve tanítói pályát.

Általános iskolai tanár, tanítóként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Az általános iskolai tanárnak és tanítónak munkája során nagyon gyakran kell másokkal kapcsolatba lépnie – pedagógus társak, szülők –, diákok munkáját irányítania. Így ahhoz, hogy jól végezze a munkáját elengedhetetlen, hogy megfelelő határozottsággal lépjen fel. Ha ebben a szakmában szeretnél elhelyezkedni, az alábbi képességek és készségek könnyíthetik meg munkavégzésedet:

 • Kommunikációs képesség, hogy képes legyél a gyerekekkel könnyen megértetni magad, valamint munkatársaiddal és a szülőkkel jó kapcsolatot ápolni.
 • Felelősségtudat, mert munkád minden részét a gyermekek fejlődését maximálisan szem előtt tartva kell végezned.
 • Önállóság, hiszen a tanteremben egyedül oktatsz majd, így ott magad kell, hogy meghozd a döntéseket.
 • Emlékezet, hiszen mind a tananyagot, mind a tanulók teljesítményét fontos, hogy vissza tudd idézni.
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, mert alkalmanként fegyelmezned is kell, a tanulók közti konfliktusokba is be kell avatkoznod, valamint a szülőkkel is közös hangot kell találnod.
 • Tanulás, hiszen fontos, hogy magad is képes legyél új dolgok elsajátítására, ne csupán a gyerekektől várd el azt.

Mindezek mellett munkád során nagy segítséget jelenthet a kreativitás, amelynek segítségével szórakoztató és befogadható oktatási módszereket találhatsz ki. A szövegértés a tananyag elsajátításakor jelenthet segítséget, a tolerancia és az empátia pedig a megfelelő tanítási módszerek kiválasztásakor.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az általános iskolai tanárokkal és tanítókkal szemben támasztott egészségügyi elvárásokat elsősorban a tanulók oktatásához, a diákokkal folytatott kommunikációhoz kapcsolódnak:

 • ép beszédkészség – a tanagyag érthető átadására;
 • jó látás, hallás – a számonkérések, dolgozatjavítások, stb. során elengedhetetlen;
 • ép végtagok – többek között a tanteremben való közlekedéshez;
 • érzelmi stabilitás – hogy a gyerekekkel is kiegyensúlyozottan tudjon együttműködni.

Hallássérültek a beszéd jó megértését lehetővé tevő hallókészülékkel végezhetik ezt a tevékenységet.

Mi jellemző az általános iskolai tanár, tanító munkájára?
Személyközpontú (85%)
(85 - 15)
Tárgyias (15%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Végrehajtó (30%)
(30 - 70)
Irányító (70%)

Az általános iskolai tanár és tanító feladatai nem csupán a tananyag megtanítására korlátozódnak. Munkájához tartozik a tanulók előmenetelének értékelése, ennek dokumentációja, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás is. Egyfajta példaképként szerepet játszik a gyerekek nevelésében, így feladatai végzése közben felelőssége teljes tudatában kell eljárnia. Munkája során a következő feladatokat és tevékenységeket végzi:

 • A tanterv alapján elkészíti az általa oktatott tantárgyak tanmenetét. Felkészül az egyes tanítási órákra, szükség esetén audiovizuális szemléltető eszközöket – projektort, stb. – alkalmaz.
 • A tanulókkal közösen feldolgozza és megbeszéli a tananyagot. Az esetlegesen felmerülő kérdéseket tisztázza. Házi feladatot ad, ellátja a diákokat az ennek megoldásához szükséges minden információval, majd le is ellenőrzi ezeket. Adminisztrációs feladatokat végez, vezeti a naplót, majd a félévi és az év végi értékelést követően a tanulók bizonyítványait is.
 • Rendszeresen felméri a tanulók tudását. Szóban feleltet, dolgozatokat irat, majd ezeket kiértékeli.
 • Felügyeli a gyerekeket. Fenntartja az iskola rendjét, így biztosítva az oktatási munka zavartalanságát. Rendezvényeket szervez, ezek lehetnek akár osztálykirándulások vagy sportesemények is.
 • Kapcsolatot tart a szülőkkel. Ezt elsősorban fogadóórák és szülői értekezletek alkalmával teszi.
 • Részt vesz az iskolai értekezleteken. Tantestületi üléseken, nevelési értekezleteken és továbbképzéseken vesz részt.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

Az általános iskolai tanár és tanító által használt eszközök elsősorban a tanórákon kapnak fontos szerepet, hiszen legnagyobb részüket a diákok oktatásában alkalmazza. Azonban emellett olyan eszközöket is használ, amelyek kiértékelési, kapcsolattartási vagy dokumentációs feladatait könnyítik meg. Az általa használt legfőbb eszközök a következők:

 • tankönyv;
 • füzet;
 • tábla, kréta;
 • napló, elektronikus napló, ellenőrző;
 • tábla, mely lehet interaktív/digitális.

A tanórák alkalmával előfordul, hogy a tanárok és tanítók az általuk oktatott gyerekek igényeinek megfelelően különféle szemléltető eszközöket használhatnak, mint például méterrudat, számolókorongot, mesekönyveket, ismeretterjesztő könyveket, stb. A dolgozatokat papírra nyomtatja ki, azok javítását tollal végzi.

Kivel találkozik munkája során?

Az általános iskolai tanár és tanító elsősorban kisdiákokkal találkozik munkája során, akiknek oktatását és nevelését egyaránt végzi. Napi kapcsolatban áll az iskola más alkalmazottaival, az igazgatóval, a tantestületi tagokkal, az adminisztrációs munkatársakkal és a technikai személyzettel egyaránt. Rajtuk kívül kapcsolatot tart:

 • szülőkkel;
 • más intézmények képviselőivel;
 • rendezvények alkalmával az azoknak helyet adó intézmény munkatársaival.

Hol végzi a munkáját?

Hol végzi a munkáját?

Az általános iskolai tanár és tanító munkavégzésének elsődleges helye az iskola. A tanórákat tantermekben tartja meg, amelyek az oktatás minőségének és a gyerekek igényeinek megfelelően fel vannak szerelve. A tanórák közti szünetekben a tanári szobában tartózkodik, esetleg folyosóügyeletet lát el. Tartózkodhat továbbá az ebédlőben, tornateremben, udvaron is. Különböző rendezvények, mint például osztálykirándulások és sportesemények, kulturális események alkalmával az azoknak helyet adó területen tartózkodik.

Milyen munkaidőben dolgozik?

Az általános iskolai tanár és tanító munkaidejét egyrészt az órarendje határozza meg, másrészt az azon kívül szükséges feladatok teljesítése. Az oktatás jellemzően a délelőtti órákban folyik, de gyakoriak lehetnek a délutáni, esti elfoglaltságot igénylő feladatok is, pl. szakkörök, korrepetálások, dolgozatjavítás. A hétvégi és éjszakai munkavégzés csak osztálykirándulások és iskolai rendezvények során jellemző. A továbbképzéseken is alkalmanként hétvégén kell részt vennie.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

Az általános iskolai tanár és tanító alapvetően nem számít balesetveszélyes foglalkozásnak, de bizonyos egészségügyi ártalmak és veszélyek adódhatnak a munkavégzés során:

 • az oktatási eszközök, berendezések használatából adódhat esetleges baleset;
 • a gyerekek fegyelmezése, a szülőkkel való kapcsolattartás lehet feszültségforrás;
 • a megtartandó órák száma, az arra való felkészülés okozhat túlterheltséget;
 • vannak kötelezően betartandó határidők, pl. félévi bizonyítvány kiosztása, amelyek okozhatnak időnyomást.
 • a munkának vannak ismétlődő részei – pl. egy évfolyamon belül több osztálynak ugyanazt az anyagot leadni – amelyek kiégéshez vezethetnek.

Mindezek miatt nagyon fontos, hogy munkája során mindig kellő figyelmet fordítson a munka- és balesetvédelmi előírások betartására.

Az általános iskolai tanár és tanító részben szellemi, részben pedig könnyű fizikai munkát végez. Munkája során gyakran kell hosszabb ideig állva vagy ülve tartózkodnia, ami komoly igénybevételt jelenthet a hát és a gerincoszlop számára. A tanórák során szükséges eszközök használata könnyű, míg az osztálykirándulások lebonyolítása fokozott fizikai igénybevétellel járhat. A jó állóképesség is nagyon fontos ebben a szakmában. A munka során szellemi, érzelmi megterhelést jelenthet:

 • a diákok oktatása, kérdéseik megválaszolása, figyelmük fenntartása;
 • a tantestület más tagjaival és a szülőkkel való kapcsolattartás;
 • az iskolai rend fenntartása.

Mivel fizikai és pszichikai kihívásoknak egyaránt ki van téve, a tanár és tanító számára nagyon fontos, hogy elegendő időt töltsön pihenéssel, kikapcsolódást jelentő szabadidős tevékenységgel, sporttal.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Tanító, illetve Általános iskolai tanár
Felsőoktatási szak neve: Tanító, illetve Általános iskolai tanár (BA)

A munkakör betöltéséhez tanító vagy általános iskolai tanár végzettség szükséges, amely számos egyetemen és főiskolán, Tanító vagy Általános iskolai tanár szakon (BA) szerezhető meg. A képzési idő a tanítóknak 8, míg a tanároknak 10 félévet vesz igénybe.

Ahhoz, hogy a tanító vagy általános iskolai tanár szakot elkezdhesd, először le kell érettségizned. Ezt érdemes gimnáziumban, esetleg szakközépiskolában megtenned.

Az általános iskolai tanár és tanító szak elvégzéséhez, valamint az eredményes munkavégzéshez az alábbi tantárgyak pontos és sikeres elsajátítása adhat jó alapot:

 • kommunikáció - magyar nyelv és irodalom – a humán tárgyak oktatása miatt;
 • környezetismeret – a diákok környezettudatosságra történő nevelése érdekében;
 • testnevelés és sport – a tantárgy oktatásához és a munka fizikai igénybevétellel járó részével való megbirkózáshoz egyaránt;
 • matematika – a reál tantárgyak oktatásának alapját adja meg.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Általános iskolai tanár, tanító?

Minimum 155 000 Ft - Maximum 300 000 Ft

Az általános iskolai tanárok és tanítók munkabérét elsősorban a pedagógusi életpályamodell határozza meg. Míg egy pályakezdő tanár fizetése bruttó 155.000 Ft havonta, egy harmincöt éves tapasztalattal rendelkező kutatótanár fizetése akár havi bruttó 300.000 Ft is lehet. Ezekben a szakmai kategóriákban az előrelépésre, a továbbképzések elvégzése nyújthat lehetőséget, valamint minősítő eljáráson is át kell esni.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Mivel a jövő nemzedékének oktatására és nevelésére mindig is szükség lesz, így várhatóan a jövőben is lesz majd kereslet az ezzel foglalkozó szakemberek munkájára. Mivel a nyugdíjba vonuló pedagógusok helyeit frissen végzettekkel kell feltölteni, így az ebben a szakmában elhelyezkedni kívánók lehetőségei bíztatóak.

 

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Az általános iskolai tanár és a tanító szakképzettség megszerzését követően elhelyezkedési lehetőséget elsősorban az állami szektor biztosít. Az elhelyezkedés állami oktatási intézményekben a legegyszerűbb, ahol a pályakezdők a pedagógusi életpályamodellnek megfelelően központilag szabályozott fizetés mellett kezdhetik meg munkájukat. További lehetőség a magániskolákban való elhelyezkedés, ezekbe az intézményekbe nehezebb lehet a bekerülés, valamint a fizetések is az állami szabályozástól függetlenül alakulhatnak.

 

Az általános iskolai tanárok és tanítók számára a betölthető munkakörök az oktatott tantárgyak specializációira terjedhetnek ki, például:

 • Általános iskolai biológiatanár;
 • Általános iskolai énektanár;
 • Általános iskolai földrajztanár;
 • Általános iskolai informatikatanár;
 • Általános iskolai magyartanár;
 • Általános iskolai matematikatanár;
 • Általános iskolai nyelvtanár;
 • Általános iskolai számítástechnika-tanár.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Szerinted miért fontosak a tanulmányi versenyek?

A tanulmányi versenyek – legyenek akár állami, akár magánszervezésűek – az egy korosztályba tartozó tanulók képességei közti különbségek feltárására hivatottak. Szinte az összes tantárgyból indítanak ilyeneket, több korcsoportra lebontva. Bár a diákok külön felkészítést igényelhetnek a tárgyat tanító tanár részéről, azonban egy tanulmányi versenyen elért jó helyezés nem csak a tanuló, hanem tanára számára is nagy eredmény, hiszen tőle kapta tudása legnagyobb részét.

Mit gondolsz, melyik az egyik legrégebbi íróeszköz?

Egy világos, sokszor hófehér mészkőféle, a kréta. Nevét az egyik előfordulási helye, Kréta szigete után kapta, de legismertebben a doveri fehér szikláknál jelenik meg. Könnyen porlik, ezért kiválóan használható íróeszközként, valamint könnyű letörölni, amely az írófelület többszöri használatát teszi lehetővé. Manapság alkoholos filcekkel szokták kiváltani, mert kevésbé porzik, azonban ezek másfajta táblát is kívánnak meg.

Tudod-e, mit tanítottak régen az iskolákban?

A középkori egyetemek bölcsészeti fakultásának tananyaga a hét szabad művészet - latinul: septem artes liberales - volt. Rendszerezésük Kr. u. az V. századból, Martianus Capella egyik művéből származik. A hét művészet alapvetően két csoportra osztható, az elsőben a szóval, szöveggel foglalkozó tudományok kapnak helyet, a nyelvtan, a retorika és a dialektika. A másik csoportban van a fennmaradó négy tudományág, a csillagászat, a számtan, a mértan és a zene.

Mit gondolsz, milyen régre nyúlik vissza az iskolák története?

Már az ókori görög és bizánci kultúrákban is léteztek iskolák, hiszen a fiatal nemzedékek oktatására már akkor is nagy hangsúlyt fektettek. A görög, a római és perzsa hódítások hatására indult meg az iszlám iskolák fejlődése, ahol először mutatkozott igény jól szervezett oktatási szerkezetekre és módszerekre. Ez később a modern európai iskolák fejlődésére is nagy hatással volt, ahol sokáig az oktatás fő célja a latin nyelv tanítása volt, ebben jelentős változást a reneszánsz hozott.

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • www.oktatas.hu – az Oktatási Hivatal hivatalos honlapja
 • Bagdy, Jacoby, Kövi, Mirnics: A tehetség kibontakozása. Helikon Kiadó Kft. 2014.
 • Bacsák, Bíró, Sövegházy: Napközi – Otthon az iskolában. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. 2012.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Munkájának nehézségeiről kérdeztük Szilviát, aki már több mint 20 éve dolgozik általános iskolai tanítóként: „Nagyon szeretem a gyerekeket, így nem volt kérdés számomra, hogy velük szeretnék foglalkozni. Mint minden munkának, ennek is megvannak az árnyoldalai: egyes gyerekeket nehezebb fegyelmezni, mint a többieket, és egyébként is, nagyon nehéz rendet tartani egyszerre huszonöt-harminc 7-10 éves között. A dolgozatok javítását általában otthon végzem, ez egy kicsit elvesz a szabadidőmből, de ezt többszörösen ellensúlyozza a gyerekektől kapott sok-sok szeretet és megbecsülés, valamint a legtöbb szülő hálája a munkámért.”