Tartsd velünk az irányt!

Jogász

Mit kell tudni a jogászról?

A jogász széleskörű jogi ismereteinek felhasználásával a magánszemélyek és szervezetek törvényes működésének feltételeit teremti meg. Felhívja ügyfelei figyelmét jogi kötelezettségeik teljesítésére, valamint adott esetben képviseli érdekeiket. Törvényes jogaik érvényesítési módjaival kapcsolatban széleskörű útmutatással láthatja el őket. A végzett jogász a jog bármely területén elhelyezkedhet, így lehet akár ügyvéd, bíró, ügyész, közigazgatási, vagy vállalati jogász is.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

… érdekel a jog, a rendeletek és a törvények, azok betartása, betartatása. E munka végzéséhez elengedhetetlen lesz, hogy felelősségteljesen oldd majd meg az ügyeket, probléma megoldási képességedre is támaszkodva. Sok törvényi szabályozást kell majd elolvasnod, értelmezned, azokra tudnod kell majd visszautalni, úgy írásban, mint szóban. Így fontos, hogy jó legyen a szövegértésed, a tanulási képességed, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességed egyaránt. Gyakran egyedül fogod végezni a munkádat, így a döntéseket is neked kell majd önállóan meghoznod.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

… először le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában, majd egy felsőoktatási intézményben a Jogász osztatlan mesterképzési szakon szerezheted meg a Jogász végzettséget.

 

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

  • Megvalósító
  • Elemző

Jogászként rendkívül lényeges, hogy érdeklődj a világ dolgai iránt, nyitott legyél és az egyes ügyekkel kapcsolatos összefüggések teljes megértése érdekében szívesen gyűjts majd információt, kutass. Előnyös, ha kedveld, hogy mindig lesz megoldandó feladatod, amelyek folyamatos kihívások elé állítanak, és amelyek megoldása során lehetőséged van az elmélyülésre, az alapos munkára. Előnyös továbbá, ha különféle változatos feladataidat örömmel oldod meg jól bevált logikus megoldások segítségével. Ha a határidők és szabályok betartása nem okoznak problémát, ez a szakma megfelelő lehet számodra.

Jogászként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Jogászként rendkívül fontos, hogy érdeklődj az emberek problémái iránt, és hogy a különféle jogi folyamatokat és jogszabályokat maradéktalanul átlásd. Nagyfokú felelősséggel járó munkád során elsősorban a következő képességekre és készségekre lesz szükséged:

?       Tanulás, hiszen a jogszabályok folyamatos változásával mindig tisztában kell lenned.

?       Felelősségtudat, mert munkád során emberek életét befolyásoló döntéseket kell meghoznod.

?       Szövegértés, hogy a különféle dokumentumokat, okmányokat és szerződéseket gyorsan áttekinthesd.

Önállóság, hiszen tevékenységed során jellemzően a saját területeden belül a munkatársak közreműködése nélkül kell elkészítened állásfoglalásaidat, a szükséges dokumentációkat.

?       Kommunikációs képesség, az ügyfelekkel és a jogi szakemberekkel való eredményes kapcsolattartáshoz.

?       Probléma megoldási képesség, hogy minden ügyfélnek a saját problémájához legmegfelelőbb megoldást találhasd meg.

Mindezek mellett előnyös lehet, ha jó a konfliktuskezelési, stressztűrő képességed, hiszen munkád során gyakran kerülhetsz olyan helyzetekbe, ahol ezek használatára van szükséged.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A jogász munkájához szükséges egészségügyi elvárások az ügyek szakszerű megoldásához és a széleskörű kapcsolattartáshoz kötődnek:

?       ép hallás - az ügy minden egyes részletének megértéséhez;

?       jó beszédkészség - az ügyfelekkel történő eredményes kommunikációhoz;

?       ép karok, kezek ujjak - a beadványok, okiratok stb. számítógépen történő elkészítéséhez;

?       jó látás - a tartósan a számítógép előtt végzett munka során lehet hasznos.

Mozgássérültek, látássérültek, és hallássérültek számára is lehetővé válhat a jogász munkafeladatok egy részének elvégzése, a munkakör átszervezésével, egyéni, sérülés-specifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, használatával.

Mi jellemző a jogász munkájára?
Csoportos (10%)
(10 - 90)
Önálló (90%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Gyakorlatias (0%)
(0 - 100)
Gondolatokra irányuló (100%)

Mit csinál a jogász?

A jogász munkája során a legkülönbözőbb jogi helyzetekkel és problémákkal találhatja szembe magát, amelyek megoldásához az átfogó jogi ismereteken kívül sok találékonyságra és jó problémamegoldó készségre van szüksége. Ez a fajta munka nagy felelősségtudatot feltételez a szakembertől, hiszen döntéseivel és tanácsaival komolyan befolyásolhatja egyes magánszemélyek és szervezetek működését. Munkája során a következő tevékenységeket végzi:

?       Jogi tanácsadást végez. A kitűzött célnak legmegfelelőbb jogi lehetőségekről és lépésekről tájékoztatást nyújt, valamint megoldási javaslatokat tesz a jogi problémákra.

?       Dokumentumokat szerkeszt. Szerződések, beadványok és egyéb okiratok szerkesztését és kézjegyével és szárazbélyegzővel történő ellenjegyzését végzi.

?       Felügyeli a törvényességet, ügyel a jogsértések megelőzésére. A szervezetek számára végzett munka során minden egyes gazdasági vagy stratégiai lépéssel kapcsolatban jogi kalkulációkat végez. Adott esetben figyelmezteti is az általa képviselt személyt a jogszabályokra, valamint megszünteti a jogsértéseket.

?       Jogi határozatokat készít elő. Felméri, hogy az adott határozattervezet ütközik-e, és ha igen milyen mértékben az aktuális jogszabályokkal, és ennek megfelelően dolgozza ki azt.

?       Részt vesz a szervezetek belső szabályainak kialakításában. Ennek során minden esetben konzultál a vezetőséggel, és tájékozódik igényeikről.

?       Vitás ügyekben jogi képviseletet lát el. A szervezet dolgozóinak jogi problémáit legjobb tudása szerint igyekszik megoldani.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

Mivel a jogásznak számos feladatot kell ellátnia, a következő eszközökre van szüksége munkája során:

?       számítógép;

?       speciális jogi, gazdasági szoftverek;

?       nyomtató, szkenner, fax;

?       pecsét;

?       jogtár.

Mindezek mellett tevékenysége végzése közben a jogásznak gyakran kell különböző nyomtatványokkal és szerződésekkel dolgoznia, melyek kitöltéséhez leggyakrabban kék tollat használ. Ügyfeleivel és más jogászokkal mobiltelefonon keresztül tartja a kapcsolatot.

 

Kivel találkozik munkája során?

A jogászok munkájukat általában önállóan végzik, hiszen még a más jogászokkal való együttműködés során is jellemzően saját szakterületüknek megfelelően végzik feladataikat. Alkalmanként jogászhallgatókkal is dolgozik, főleg, ha a hallgató gyakorlati idejét tölti a szakembert alkalmazó cégnél.

Legtöbbet természetesen ügyfeleivel találkozik, akiknek minden egyes felmerülő jogi problémájára a lehető legjobb megoldást igyekszik megtalálni.

Rajtuk kívül kapcsolatba kerülhet:

?       a bíróság alkalmazottaival;

?       közjegyzővel;

?       az iroda más munkatársaival;

?       az ellenérdekelt féllel, illetve képviselőjével.

Hol végzi a munkáját?

A jogászok jellemzően belső helyszínen, irodában végzik szerteágazó feladataikat. Irodájával kapcsolatban fontos, hogy kellően megvilágított és klimatizált helyiség legyen, hiszen a folyamatos koncentráció és precizitás elősegítéséhez ez szükséges. A különféle bírósági döntések megszületésekor a bíróságon a tárgyalóteremben tartózkodik. Egy-egy ügy során megfordulhat a képviselt és az ellenérdekelt fél irodájában vagy lakásán is.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A jogász jellemzően hétfőtől péntekig dolgozik, heti 40 órában. Feladatai gyakran megbízásos jellegűek, így adott esetben előfordulhat a több műszakos, akár napi 12 órát is igénylő munkavégzés. Ilyenkor nem csak a hétközi munkanapokon, hanem hétvégén vagy akár ünnepnapokon is szükség lehet a jogász szaktudására.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A jogász munkája alapvetően nem számít balesetveszélyesnek, azonban különböző ártalmak és veszélyek így is érhetik a szakembert:

?       hát- és gerincbántalmak léphetnek fel az ülő munka következményeként;

?       látásromláshoz vezethet a számítógépes monitor előtt végzett munka;

?       fokozott fertőzésveszélynek van kitéve az ügyfelekkel való személyes kontaktus miatt.

A jogász munkája jellemzően szellemi tevékenységgel jár. Az ügyfelekkel történő egyeztetések során gyakran órákon keresztül kell a számítógép előtt ülnie, ami komoly megterhelésnek teheti ki a hátat és a gerincoszlopot. A számítógép előtt végzett munka megfelelő segédeszközök hiányában akár a szem romlásához is vezethet. Az adatrögzítés, valamint az egyéb irodai tevékenységek elvégzése könnyű fizikai igénybevétellel jár.

További megterhelést jelenthet a jogszabályi előírások maradéktalan betartása, az időre végzett dokumentációs munka, valamint az, hogy ügyfelei adott esetben akár nehéz sorsú emberek is lehetnek.

Mindezek miatt rendkívül fontos, hogy a jogász elegendő időt fordítson szabadidejéből a szellemi és fizikai feltöltődésre egyaránt.

 

 

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Jogász
Felsőoktatási szak neve: Jogász mesterképzési szak (osztatlan MA)

A munkakör betöltéséhez a Jogász osztatlan mesterképzési (MA) szakon megszerzett Jogász szakképzettségre van szükség, amelynek megszerzéséhez az általános iskola elvégzését követően egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában le kell érettségizned, majd jelentkezhetsz egy jogi felsőoktatási intézménybe. A jogász végzettséget 10 félév alatt szerezheted meg.

Ahhoz, hogy jogászként változatos feladataid egyike se okozzon kihívást számodra, a következő tantárgyakban érdemes jó eredményt elérned:

?       történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – a jog fejlődésének ismeretéhez, valamint adott esetben, a múltban hozott döntésekkel kapcsolatos tájékozottsághoz;

?       etika – az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz, valamint az ügyvédi titoktartás betartásához;

?       filozófia – a jogszabályok elméleti hátterének megértéséhez;

?       latin örökségünk – a jogi szakkifejezések elsajátításához.

 

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Jogász?

Minimum 360 000 Ft - Maximum 430 000 Ft

Hazánkban a jogászként dolgozók havi átlagkeresete bruttó 380.000 Ft.  A keresetet befolyásolhatja a szakember életkora, szakmai tapasztalata, illetve, hogy milyen jogi szakterületre specializálódott. Az országos kereset e szakmában mindezen okok miatt havi bruttó 360.000 és 430.000 Ft között mozoghat.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Mivel Magyarországon évente a jogi ügyek száma több millióra rúg, így várhatóan a jövőben is hatalmas szükség lesz a jogi végzettséggel rendelkező szakemberekre. Az igazságszolgáltatás átalakítása ezen helyzet javítását célozza. Mivel a nemzetközi cégeknél a jogász hivatott felügyelni a jogi előírások maradéktalan betartását, így várhatóan itt sem okoz majd problémát az elhelyezkedés. Az elhelyezkedési esélyeket a jog egyes területein való kiemelkedő jártasság, valamint a használható idegen nyelvi tudás is bővítheti.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Jogász diplomával elsősorban a jogi pályákon bíróként, ügyvédként, ügyészként van lehetőséged elhelyezkedni, de az államigazgatás és a versenyszféra területén is sok munkalehetőség adódhat. Az államvizsgát követően jogi szakvizsgát kell tenned, melynek előfeltétele a 3 éves jogi szakmai gyakorlat megléte. Jogászként a szakvizsga letételét követően kezdhetsz el önállóan dolgozni a különböző méretű és szakterületre specializálódott ügyvédi irodákban, hivatalokban, vállalatoknál. Többek között a következő munkakörökben várnak:

 

?       Családjogász;

?       Gazdasági jogász;

?       Munkajogász;

?       Nemzetközi jogász;

?       Bankjogász;

?       Polgári jogra szakosodott jogász.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Tudod-e, mely két nagy területre osztható a jog?

A jogrendszer alapvetően két nagy területre osztható: a civilisztikára és a kriminalisztikára. A civilisztika a polgári joggal foglalkozik, azon belül is a polgárok közti kapcsolatokat szabályozza. Ilyen téma például a személyi jog, a dologi jog, vagy a kötelmi jog.  A kriminalisztika a büntetőjogot jelenti, vagyis a törvényszegő személyeknek kiszabott szankciókat helyezi középpontba.

Mit gondolsz, milyen a törvények hierarchiája?

Magyarországon a jogrendszer hierarchiájában legfelül álló törvény az Alaptörvény, amellyel semmilyen más törvény nem lehet ellentétes. Ezt követik a sarkalatos törvények, amelyek kiemelkedően fontos témakörrel kapcsolatosak, és megváltoztatásukhoz az Országgyűlés kétharmados többségére van szükség. Az egyéb törvények és rendeletek ezek alatt helyezkednek el, minden esetben az Alaptörvényhez igazítva.

Hallottál már Tripartitumról?

A Tripartitum, vagyis Hármaskönyv a magyar jogrendszer egyik legrégebbi emléke. 1504-ben kezdte el összeállíttatni Werbőczy István nádor, és a korabeli Magyarország jogi szabályait és szokásjogait gyűjtötte össze benne. Az 1514-ben elkészült mű a későbbi magyar jogalkotás alapjául szolgált, hatása a mai jogrendszerben is erősen megfigyelhető. Mindezek mellett pedig kiemelkedően értékes történelmi emlék.

 

Szerinted miért használnak egyes bíróságokon kalapácsot?

A bíróságokon már nagyon régóta használnak kalapácsot, azonban ez a közhiedelemmel szemben nem hatalmi jelkép, hanem a bíró szakmai felszerelésének része. Elsődleges célja a rendteremtés elősegítése a tárgyalóteremben, így nagyon is fontos része lehet egy bírósági tárgyalásnak. Ennek ellenére ellenvélemények is akadnak használatával kapcsolatban, sokan nem tartják elengedhetetlen kelléknek.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

?       www.jogiforum.hu – Jogászok hírportálja

?       Mezey: Magyar jogtörténet. Osiris Kiadó. 2007.

?       Halmai -Tóth: Emberi jogok. Osiris Kiadó. 2008.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

  • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
  • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
  • www.eniskolam.hu
  • www.mileszel.hu

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

  • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
  • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„Jogászként rendkívül fontos, sőt talán a legfontosabb, hogy felelősségteljesen végezzem a munkám. Gyakran kerülök olyan helyzetbe, ahol ügyfeleim jogi támogatásán nagyon sok múlik, így ilyenkor elengedhetetlen, hogy mindig tiszta fejjel, és pontosan tudjam megítélni az adott helyzetet. Elég egy hiba, és ezzel akár komoly károkat is okozhatok valakinek. Emellett egyes ügyek nagyon stresszesek, ezért figyelnem kell arra, hogy ezeket a helyzeteket jól tudjam kezelni, hiszen e nélkül elképzelhetetlen, hogy kellő szakmaisággal tudjak dolgozni. Az ügyfelek mindig számítanak ránk, ám az, aki az ő elvárásaiknak meg tud felelni, élvezetes és szakmai sikerekben gazdag jogászi pályafutásnak nézhet elébe.” – mondja István, aki büntetőjogászként dolgozik.