Tartsd velünk az irányt!

Pszichológus

Mit kell tudni a pszichológusról?

A pszichológus olyan szakember, aki a lelki élet jelenségeivel foglalkozik. Szakmai tudását arra használja, hogy az emberek érzelmi, lelki állapotát, egyének és csoportok magatartását vizsgálja, gyógyítsa vagy fejlessze. Az így megszerzett ismereteket terápiás foglalkozásokon, személyes vagy csoportos helyzetekben az egyéni, társadalmi, nevelési, foglalkozási beilleszkedés és fejlődés elősegítésére alkalmazza. Pszichológusok dolgozhatnak oktatási, egészségügyi intézményekben, szervezetekben – iskolákban, kórházakban –, alkalmazhatják őket üzleti vállalkozások, vagy vezethetik saját magánrendelőjüket is. A pszichológus nem pszichiáter, azaz orvosi végzettséggel nem rendelkezik, így gyógyszert nem írhat fel, de ha ezt szükségesnek tartja, akkor javasolhatja pszichiáter bevonását a terápiába.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…érdekelnek az emberek, azok jóléte, lelki egyensúlya. Jó, ha szívesen figyelsz arra, amit mások mondanak, hakönnyen bele tudsz helyezkedni mások helyzetébe, majd logikus gondolkodással meg tudod találni, rá tudod őket vezetni problémájuk megoldására. Elengedhetetlen ehhez, hogy általában könnyen megtaláld a közös hangot az emberekkel, jól ki tudd magadat fejezni. Fontos továbbá az is, hogy tudj önállóan döntéseket hozni, mert jellemzően egyedül leszel az ügyfeleddel, aki tőled várja a segítséget. Jól fogod magad érezni a munka során, ha fontos számodra, hogy másoknak segíthess, ha szereted, hogy van elég idő az elmélyülésre, és ha megnyugtató számodra, hogy pontosan tudod, meddig terjed a felelősséged – azaz miben tudsz és hogyan segíteni, illetve mikor érdemes más szakemberhez irányítani a hozzád fordulót.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

...először be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres érettségi vizsgát kell tenned. Ezt követően el kell végezned a pszichológia alapképzést, majd pedig a mesterképzést egy felsőoktatási intézményben.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Közösségi
 • Elemző
 • Megvalósító

A pszichológus szakma végzéséhez ideális az érdeklődésed, ha kedveled az olyan tevékenységeket, ahol személyes kontaktusra van szükség – hiszen a pszichológusok legtöbbször beszélgetések mentén dolgoznak együtt a problémák megoldására törekvő betegekkel, ügyfelekkel. Ha emellett fontos számodra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, akkor élvezni fogod ezt a munkát, mert a problémák részletes elemzése sokszor közelebb visz majd a megoldáshoz téged és az ügyfeledet is. Jó, ha biztonságot jelent számodra, hogy tisztában lehetsz teendőiddel, pontos feladataiddal – amelyet jellemzően egy-egy probléma fog meghatározni, valamint az ahhoz tartózó megoldási módozatok.

Pszichológusként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Pszichológusként munkád akkor sikeres, ha kutatóként hozzájárulsz a pszichológia tudományának fejlődéséhez, új módszerek és technikák kidolgozásához; illetve klinikai pszichológusként a hozzád forduló kliensek, betegek lelki problémáinak megoldását, mentális egészségük javítását, helyreállítását sikeresen tudod támogatni. Ennek megvalósításában az alapos szakmai ismeretek mellett a következő készségek, képességek segítenek majd:

 •       Empátia, hogy a hozzád forduló kliensek helyzetét át tudd érezni, és megértően tudj viselkedni velük.
 •       Kommunikációs képesség, hiszen munkád döntően a betegekkel, kliensekkel, vagy kollégákkal való megbeszélésekre, szóban történő segítségadásra épül.
 •       Logikus gondolkodás, hogy a kliensek, betegek által felvetett problémák megoldásához javaslatokat tudj megfogalmazni, vagy a kutatás során a szakirodalom feldolgozásakor könnyen megértést mutass.
 •       Figyelem, mely a segítő beszélgetések eredményes lebonyolításához elengedhetetlen.
 •       Tanulás, hiszen a pszichológusnak szinten kell tartania tudását, sőt folyamatosan fejlesztenie is kell azt, hogy megismerje az új módszereket, technikákat, kutatási eredményeket.
 •       Önállóság, hogy munkádat egyedül tudd végezni, a szakmai döntéseket meg tudd hozni.

Mindezek mellett a pszichológusi munkád végzését segíti avállalkozói kompetencia is, melyre abban az esetben van különösen nagy szükséged, ha magánpraxist szeretnél vezetni.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A pszichológus elsősorban az érzékszerveit használja a mindennapokban,az ügyfelekkel történő beszélgetésekhez, a velük elvégeztetett feladatok kiértékeléséhez, így az egészségügyi elvárások a következők:

 •       ép hallás – hogy jól és gyorsan megértse, amit kliensei és betegei mondanak;
 •       jó beszédkészség – melynek segítségével kliensei és betegei is könnyen megértik, amit ő mond, vagy kérdez;
 •       jó látás – a számítógép, a felhasznált tesztek és az irodatechnikai eszközök hatékony használatához;
 •       ép kezek, ujjak – a billentyűzet kezeléséhez, illetve amikor például művészetterápiát, műszeres vizsgálatokat végez.

Fontos követelmény a pszichés terhelhetőség, a jó figyelemösszpontosítás, a felelősségérzet, az érzelmi stabilitás, a türelem és magas szintű empátia.

Mozgássérült, hallássérült és látássérült személy pszichológus pályára való kerülése, a sérülés típusától és mértékétől függően lehetséges. Fontos a munkakörnyezet akadálymentesítése, speciális eszközök, berendezések beszerzése.

Mi jellemző a pszichológus munkájára?
Személyközpontú (95%)
(95 - 5)
Tárgyias (5%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Gyakorlatias (10%)
(10 - 90)
Gondolatokra irányuló (90%)

Mit csinál a pszichológus?

A pszichológus a pszichológia tudományának kutatásával és gyakorlati alkalmazásávalfoglalkozik. Ennek során többek között a következő tevékenységeket végzi:

·         Felméri az ügyfél lelki állapotát, és azonosítja a kezeléshez szükséges módszereket. Különböző módszerekkel és eljárásokkal megállapítja, hogy milyen problémákkal, betegségekkel kell foglalkozni. Szaktudását alkalmazva személyre szabott kezelési tervet dolgoz ki.

·         Rendszeresen találkozik az ügyfeleivel. A terápiás ülések során gyakorlati pszichológiai módszerek, beavatkozó eljárások alkalmazásával együtt dolgozik velük a problémák megoldásán.

·         Az üléseken elhangzottakat dokumentálja. A kliens fejlődését, a munkafolyamat irányát és előrehaladását rögzíti.

·         Kapcsolatot tart az ügyfél mentális állapotának változásában érintettekkel. A családtagokkal, iskolások esetén az oktatási hatóságokkal vagy munkahelyen a munkáltatóval megbeszéléseket folytat, javaslatokat tesz a problémák lehetséges megoldására és kezelési módokra.

·         Pszichológiai témájú kutatásokat végez, és közzéteszi az eredményeket. Különféle mentális, fizikai és egyéb tulajdonságok, többek között az intelligencia, a képességek, készségek és rejtett képességek mérésére szolgáló teszteket dolgoz ki, ezek elvégzésében közreműködik, és az eredményeket értelmezi, értékeli. Mentális betegségek, érzelmi és személyiségzavarok diagnózisával, kezelésével és megelőzésével kapcsolatos pszichológiai tényezőket tanulmányozza. Megfigyeli, tanulmányozza a lelki jelenségeket, törvényszerűségeket, vizsgálja a gondolkodás, az érzelmek és az emberi viselkedés természetét. Szakcikkeket publikál, szakkönyveket ír, konferenciákon előadásokat tart.

·         Tudását fejleszti. Tanulmányozza a szakirodalmat, más pszichológusokkal egyeztet. Megbeszéléseket folytat a pszichológiához kapcsolódó más szakterületek szakembereivel. Konferenciákra jár.

·         Részt vesz a pszichológusképzésben. Egyetemi oktatóként előadásokat tart, vagy a gyakorlati képzésben működik közre.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A pszichológus munkája során többek között az alábbi anyagokat és eszközöket használja:

 • szakmai eszközök, módszerek: rajzelemzés, mozgásterápia, viselkedésterápia, diagnosztikai és kezelő gyakorlatok, feladatok, kérdőívek, tesztek;
 • szakkönyvek, publikációk;
 • dokumentációs nyomtatványok, haladási naplók;
 • irodatechnikai eszközök: számítógép, irodatechnikai szoftverek, nyomtató, íróeszközök, telefon.

Kivel találkozik munkája során?

Munkája során elsősorban a következő személyekkel tart kapcsolatot:

 • a hozzá forduló ügyfelekkel, betegekkel;
 • vezetőjével, amennyiben alkalmazottként dolgozik;
 • más szakmabeliekkel;
 • más szakterületek képviselőivel, például belgyógyászok, pszichiáterek;
 • az őt alkalmazó szervezet többi dolgozójával, például adminisztratív munkatársak;
 • egyetemi oktatóként a tanár kollégákkal és a hallgatókkal.

Hol végzi a munkáját?

A pszichológus munkáját belső helyszíneken végzi, önálló tanácsadó szobában vagy csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben. Dolgozhat szakrendelőben, nevelési tanácsadó helységben vagy magánrendelőben (amely lehet például a lakásának egy erre alkalmas szobája). 

Milyen munkaidőben dolgozik?

A pszichológus munkaideje hétfőtől péntekig napi 8 óra. A munkaidő az alkalmazottként dolgozó pszichológusok esetében nagyban függ az adott intézmény munkarendjétől. Egyes intézményekben a pszichológusok váltott műszakban dolgoznak, azaz van, hogy reggeltől rendel kora délutánig, van, hogy déltől estig. Amennyiben a pszichológus magánpraxist vezet, akkor ő maga szabja meg munkarendjét, az ügyfelekkel előre egyeztetett időpontokban. Ilyen esetben gyakori a reggeli és az esti rendelési idő is, mert az ügyfelek általában munkaidőt megelőzően vagy azt követően jutnak el hozzá. Túlórázás, hétvégi munkavégzés egy-egy krízishelyzetben előfordulhat.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A pszichológus szakma esetében egészségre ártalmas tényezők, baleseti veszély nem jellemző. Ugyanakkor a fokozott érzelmi terhelés, a stressz és a túlterheltség, valamint az időkényszer alatti munkavégzés könnyen vezethet pszichés elfáradáshoz, illetve hosszútávon kiégés alakulhat ki.

A pszichológus szakma szellemi munka, ami könnyű fizikai terheléssel jár. A munkát jellemzően ülve kell végezni. A munkával járó lelki terhelés magas, hiszen a szakember gyakran kilátástalan, reménytelen helyzetben vagy krízisben lévő egyénekkel, párokkal, csoporttagokkal foglalkozik.

Mindezek miatt fontos figyelni arra, hogy jusson idő a pihenésre és a szellemi feltöltődésre egyaránt. Emellett a pszichológusok legtöbbször maguk is részt vesznek terápiás – szupervíziós – üléseken, hogy az eléjük kerülő eseteket maguk is feldolgozzák, szellemi frissességüket, elkötelezettségüket megőrizzék.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Okleveles pszichológus
Felsőoktatási szak neve: Pszichológia mesterképzési szak (MA)

A munkakör betöltéséhez az Okleveles pszichológus szakképzettség szükséges, amely a Pszichológia mesterképzési szakon (MA) szerezhető meg.

Ahhoz, hogy a pszichológia mesterképzési szakot elkezdhesd, először be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres érettségi vizsgát kell tenned. Ezt követően jelentkezned kell a pszichológia alapképzési szakra (BA), amelynek elvégzése 6 félévet vesz igénybe. Az alapképzési szak elvégzése után jelentkezhetsz a 4 féléves pszichológia mesterképzési szakra.

Ahhoz, hogy a pszichológus szakmát könnyen meg tudd tanulni és alkalmazni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 • biológia-egészségtan – az emberi test és lélek működésének alapismereteit biztosítja;
 • kommunikáció-magyar nyelv és irodalom – melynek segítségével biztosítható, hogy könnyen megtaláld gondolataid legjobb kifejezési módját, stílusát;
 • filozófia – az elméleti tudományok megismeréséhez ad alapinformációkat;
 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – általános műveltséget biztosít, segíti mások helyzetének megértését.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Pszichológus?

Minimum 170 000 Ft - Maximum 290 000 Ft

A pszichológus havi bruttó átlagkeresete 220.000 Ft Magyarországon. Attól függően, hogy mennyi tapasztalata van a szakembernek, melyik országrészben és milyen intézményben – magán vagy állami – dolgozik, havi bruttó 170.000-290.000 forint között mozoghat a keresete. A magánpraxist vezető szakember esetében a pszichológus teherbírása, időbeosztása, az ügyfelek mennyisége és az általa nyújtott gyógyító, támogató tevékenység népszerűsége is meghatározza, hogy mennyit keres, így a fenti adatoktól eltérhet a keresete.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A lelki egészség –idegen szóval mentálhigiéné– fontosságát napjainkban egyre szélesebb körben felismerik hazánkban, így egyre inkább szükség lesz a jól képzett pszichológusokra. A pszichológián belül különösen népszerű és keresett területekre szakosodott szakemberek számára az elhelyezkedés várhatóan könnyebb lesz. A pszichológusként való elhelyezkedés esélyeit tovább növeli, ha a szakembernek többéves szakmai tapasztalata van, és idegen nyelvi ismeretekkel is rendelkezik. A számítástechnika fejlődésével tovább szélesedik az elhelyezkedési lehetőségek skálája, gondolhatunk itt akár szoftveres tesztek összeállítására és értékelésére vagy az on-line tanácsadásra.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A megszerzett okleveles pszichológus szakképzettséggel több munkakörben is lehetőséged nyílik elhelyezkedni, mint például:

·         Családterapeuta;

·         Gyermekpszichológus;

·         Igazságügyi pszichológus, szakértő;

·         Klinikai pszichológus;

·         Kutató pszichológus;

·         Pszichoterapeuta;

·         Személyiségfejlesztő;

·         Vállalati pszichológus.

Ha terapeutaként akarsz tevékenykedni, annak feltétele jellemzően a mesterképzés elvégzése után további módszerspecifikus képzések, önismeret és terápiás gyakorlat megszerzése.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Hallottál a Rorschach-tesztről?

A Rorschach-teszt egy személyiségdiagnosztikai eszköz, melyet tapasztalt pszichológusok arra használnak, hogy az ügyfél személyiségét jobban megismerhessék. A vizsgálatot személyesen kell elvégezni: egy rövid bevezető után a pszichológus egyenként felmutat tíz tintafoltszerű képet (ezek egy része fekete-fehér, más része színes), és megkéri a klienst, hogy mondja el, mit lát az ábrán, milyen alakzatot fedez fel a kép egészén vagy egyes részein. Az értékelés során a válaszok alapján a pszichológus számára kibontakozik egy teljesebb kép a tesztet elvégző ügyfél személyiség struktúrájáról.

Mit gondolsz, a pszichológus személyisége, tulajdonságai miért fontosak egy-egy terápia során?

A pszichológusi foglalkozás egy nagyon sajátos tevékenység, mert a lélekgyógyászat során a szakember saját személyiségét, mint munkaeszközt használva alkalmaz módszereket mások gyógyítása érdekében. Így elmondható, hogy nemcsak a szakképzettség megszerzése kulcsfontosságú ahhoz, hogy valaki jó pszichológus legyen, hanem az is, hogy rendelkezzen bizonyos személyiségjegyekkel. Ezek közül a legfontosabbak a beleérző képesség, a hitelesség, és az, hogy másokat feltétel nélkül el tudjon fogadni – így érezheti magát biztonságban az ügyfél és fog megnyílni a pszichológus előtt.

Szerinted mire való a sportpszichológia?

A sportpszichológusok a sportolók lelki egészségének megőrzését, helyreállítását állítják tevékenységük középpontjába. Már a sportágválasztásnál jelen lehetnek, a személyiséghez leginkább passzoló sport megtalálását segítve. Részt vehetnek egyes sportolók mozgásfejlesztésének segítésében is, bonyolult, összetett mozgások elsajátításának megkönnyítésével. Emellett a sportpszichológusok egyik legfontosabb tevékenysége a teljesítőképesség magas szintjének fenntartása, az ingadozások okainak feltárása. A pszichológus munkája során elsősorban a sportolóval dolgozik, de szorosan együttműködik az edzővel és a sortolót támogató közösséggel is.

Jártál már pszichodrámán?

A pszichodráma egy olyan csoportos önismeret-fejlesztő, közösségformáló, vagy akár szervezetfejlesztésre, oktatásra is használható módszer, melynek során a résztvevők eljátsszák, megjelenítik a szóban forgó lelki tartalmakat, élményeket és konfliktusokat. A csoportot képzett szakemberek vezetik, és a drámajáték során elhangzottakat a csoport közösen dolgozza fel segítségükkel. A módszer hazánkban egyre népszerűbbé válik, folyamatosan indulnak pszichodráma módszertanú önismereti csoportok.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

·         www.mapszie.hu/ - Magyar Pszichológusok Egyesülete

·         www.pszichodrama.hu/ - Magyar Pszichodráma Egyesület

 • Atkinson-Hilgard: Pszichológia. Osiris Kiadó. 2005.

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Lili, aki tizenhatodik éve dolgozik pszichológusként, kérdésünkre a következőket mondta el: „Számomra az a munka legnagyobb kihívása, hogy időt és lehetőséget találjak arra, hogy feltöltődjem, regenerálódjak. Mint minden segítő foglalkozás, a pszichológusé is nagyon sokat kivesz az emberből. Meg kell tanulni a nap során elhangzottakat a helyükön kezelni: nem magamra húzni a kliensek problémáit, elvonatkoztatni az életüktől, hogy a munka után tudjam élni a magamét. A feltöltődés azért is fontos, mert csak akkor tudok másoknak figyelmet és támogatást adni, ha közben magam rendben vagyok, segítőenergia-készletem rendelkezésre áll. Ezért is járok magam is terápiára, elemzem segítő társammal a klienseknél fellépő helyzeteket. Mindez lehetővé teszi, hogy segítsek mások mentális egészségének megőrzésében, helyreállításában. Nincs annál felemelőbb érzés számomra, mint amikor egy hosszú, nehéz munkafolyamat, lelki együttdolgozás eredményeképpen sikereket elérve búcsúzhatok el egy klienstől.”