Tartsd velünk az irányt!

Munka- és termelésszervező

Mit kell tudni a munka- és termelésszervezőről?

A munka- és termelésszervező fő feladata a munka megtervezése, megszervezése és kivitelezése úgy, hogy az a legkedvezőbb költségen, a legmegfelelőbb idő- és energiaráfordítással történjen. A hatékonyság egyik mutatója a pénzügyi megtérülés, vagyis az igény, hogy a bevétel több legyen, mint a munkára fordított idő, munkaerő, eszközök, alapanyagok költségei. Munkája nagy részét számítógépen végzi, de ismeri, és szükség esetén használja a munkához szükséges gépeket, eszközöket is.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…szereted a felelősségteljes, pontos munkát, és örömmel tölt el, ha önálló döntéseket hozhatsz, hiszen a gyártás, termelés megtervezésén és szervezésén túl a cég gép- és eszközállományának a beszerzése és működtetése is a te felelősséged lesz. Ezen kívül pedig a munkavállalók beosztása és hatékony munkavégzése is a te döntéseiden múlik majd. Nagyon fontos, hogy váratlan helyzetekben könnyen feltaláld magad, és találj megoldást a problémákra, hiszen bármikor történhet olyan váratlan esemény, amire gyorsan kell reagálnod: egy hirtelen lebetegedett alkalmazott például komoly késést tud okozni a termelésben, ami a cégnek anyagi kárt okozhat.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…az általános iskola elvégzését követően le kell érettségizned egy szakközépiskolában vagy gimnáziumban. Az érettségi után felsőfokú végzettség megszerzése szükséges egy műszaki képzésben, majd ezt követően egy két lépcsős MTM (Methods Time Measurement, azaz módszeridőmérés) tanfolyam elvégzésével helyezkedhetsz el munka- és termelésszervezőként. 

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Megvalósító
 • Irányító

Munka- és termelésszervezőként fontos, hogy szeresd az olyan helyzeteket, ahol mindig van megoldandó feladat, hiszen a te dolgod lesz a munkafolyamatok pontos tervezése, szervezése és felügyelete, ahol gyakran történhetnek váratlan helyzetek, amire azonnal reagálni kell. Gondoljunk csak egy meghibásodott gépre, ami késést okoz a termelésben, ezzel lehetséges anyagi kárt előidézve. Fontos, hogy szeress szabályok, utasítások szerint dolgozni, hiszen ahhoz, hogy a gyártás zökkenőmentesen és balesetmentesen történjen, szigorú szabályokat kell betartani, legyen szó a gépek működéséről vagy azok egymásutániságáról. Jó, ha szeretsz önállóan dolgozni, mert sokszor egyedül kell a munkát végezned, és saját magadnak kell egy-egy problémára megoldást találnod. Ugyanakkor fontos, hogy örömödet leld mások mozgósításában, motiválásában, hiszen a cég alkalmazottai a te utasításaid alapján végzik majd a munkát.

Munka- és termelésszervezőként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Munka- és termelésszervezőként akkor leszel sikeres, ha az általad kialakított munkafolyamatok és munkamódszerek segítségével nő a cég hatékonysága, tehát a lehető legalacsonyabb költségek mellett, a legrövidebb idő alatt, a legjobb minőséget tudjátok elérni. Ehhez fontos, hogy átlásd és megértsd a cég működését, a gazdasági, pénzügyi összefüggéseket, és ismerd a jogi szabályozásokat. Ennek elérésére jó, ha a következő készségekkel és képességekkel rendelkezel:

?      Figyelem, amely a sokrétű feladatok elvégzése, a munkafolyamatok pontos megfigyelése, a tervezés, az adminisztráció és a szervezés terén lesz számodra szükséges.

?      Emlékezet, hiszen a munkafolyamatok minden mozzanatára emlékezned kell majd, ráadásul egyszerre több feladattal is fogsz foglalkozni.

?      Probléma megoldási képesség, a váratlan helyzetek feloldása érdekében lesz szükséges számodra.

?      Felelősségtudat, mert a munkafolyamatok hatékonysága nagyban befolyásolja a cég anyagi helyzetét, ráadásul a munkavállalók megfelelő foglalkoztatása miatt személyi felelősséged is lesz e munkában.

?      Konfliktuskezelés, stressztűrés, a munka szervezéséből és értékeléséből adódó esetleges konfliktushelyzetek és a felelősséggel járó stressz kezelésénél lesz számodra elengedhetetlen.

Mindezeken túl, jó, ha rendelkezel a csapatmunka képességével, mert sok emberrel fogsz egyszerre dolgozni, ezért ez nélkülözhetetlen a sikeres, hatékony munkavégzéshez. A munka sok szervezéssel jár, a folyamatok összehangolása, a kollégák munkájának megtervezése jó szervezőképességet és pontosságot igényel.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A munka- és termelésszervező szakma gyakorlásához a szakemberrel szemben támasztott egészségügyi elvárások az emberekkel történő kapcsolattartáshoz és a számítógépes munkavégzéshez kapcsolódnak:

 •     ép karok, kezek, és ujjak – a számítógép használatához;
 •     ép látás – szintén a számítógépes és adminisztratív feladatok végzéséhez;
 •     ép hallás – a kollegákkal, beosztottakkal történő kommunikációhoz;
 •     ép beszéd – szintén a hatékony együttműködés érdekében.

Mozgás-, látás- és hallássérülés esetén, a munkakör átszervezésével lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

Mi jellemző a munka- és termelésszervező munkájára?
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Gyakorlatias (65%)
(65 - 35)
Gondolatokra irányuló (35%)
Végrehajtó (30%)
(30 - 70)
Irányító (70%)

Mit csinál a munka- és termelésszervező?

A munka- és termelésszervező a gyártás és termelés alatt elvégzendő feladatok és munkafolyamatok kialakításáért és hatékony működéséért felelős. Ez magában foglalja a munkafolyamatok megtervezését és irányírását, tehát annak meghatározását, hogy az üzemben ki, mikor, mit és milyen sorrendben csináljon, valamint a dolgozók munkabeosztását is. Ehhez kapcsolódó feladatai:

 •       Adatot gyűjt. Összegyűjti a munkához szükséges információt – például, hogy mi a feladat, és azt mennyi idő alatt, milyen mennyiségben kell elvégezni-, műszaki dokumentációt és szabályzatokat, majd tanulmányozza azokat.
 •       Megállapítja a termeléshez szükséges erőforrásokat. Felméri az elvégzendő munkát, és meghatározza, hogy ehhez milyen anyag, gép, eszköz és munkaerő szükséges.
 •       Megtervezi a munkafolyamatot. A feladat, a rendelkezésre álló anyagok, gépek, munkaerő és egyéb körülmények (pl. határidő, műveletek sorrendje) figyelembe vételével meghatározza a munkafolyamatokat és azok sorrendjét.A munkafolyamatokat egészen részletesen, mozzanatokra bontva tervezi meg, így kialakítva a hatékonyságot, elkerülve a fölösleges vagy kevésbé hatékony munkavégzést. Gondoljunk csak arra, hogy mennyi időt és energiát takaríthatunk meg, ha például a raktárban a termékeket nem kis dobozokban, kézben viszünk a megfelelő helyre, hanem egy targonca segítségével felpakoljuk, és egyszerre szállítjuk.
 •       Megszervezi a dolgozók munkáját. A munkához a megfelelő számú munkaerőt rendeli, majd tájékoztatja őket az elvárásokról és a munka pontos menetéről. Elkészíti a dolgozók beosztását.
 •       Összeállítja az utasítási sort. A műveleti sorrend alapján összeállítja a diszpécserek – a munkát gyakorlatban összeszervezők – számára az utasítási sort.
 •       Adminisztrációs feladatot lát el, adatbázist vezet, kimutatásokat készít. A munkafolyamatokat és azok sorrendjét részletesen leírja, hogy az nyomon követhető, számon kérhető legyen.A feladatokról, eredményekről adatbázist vezet, az adatokból beszámolókat, kimutatásokat készít, hatékonysági elemzést végez. Az eredményből levonja a szükséges következtetéseket, és ha kell, változtat, javít a folyamatokon.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A munka- és termelésszervező a termelési és munkafolyamatok méréséhez, dokumentálásához, tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez, valamint a kommunikációhoz kapcsolódó eszközökkel dolgozik:

 •       számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 •       mérő- és adatrögzítő eszközök: ipari stopperóra, üzemi adatfelvételi készülékek, időkártya, oktatóbőrönd, videókamera;
 •       irodatechnikai eszközök: toll, papír, fénymásoló, nyomtató, szkenner, számológép;
 •       telefon, mobiltelefon.

Munkájának fontos részét képezi a munkafolyamatok elemzése és a mérések adatainak rögzítése. Ehhez használ különböző nyomtatványokat, leírásokat, gépkezelési kézikönyveket, útmutatókat, kézikönyveket, régebbi dokumentációkat, valamint szerződéseket is.

Kivel találkozik munkája során?

A munka- és termelésszervező munkája során elsősorban a felettesével, az üzem vezetőjével és közvetlen munkatársaival kerül napi kapcsolatba. Más területen dolgozó szakemberekkel is rendszeres kapcsolatot tart, többek között:

 •       technikusokkal;
 •       gépkezelőkkel;
 •       külföldi és belföldi üzleti partnerekkel, pl. megrendelőkkel vagy azok képviselőivel;
 •       betanított munkásokkal;
 •       gépek, berendezések karbantartóival;
 •       hivatalos szervek képviselőivel.

Hol végzi a munkáját?

A munka- és termelésszervező jellemzően az üzemben és saját irodájában dolgozik. A tervezési és adminisztrációs feladatokat a saját irodájában látja el, amely jó megvilágítású helység, néha néhány mérnök, technikus kollégával osztozik rajta. A munka adatgyűjtési, szervezési és ellenőrzési részét az üzem területén, pl. szerelőcsarnokban, a gyártósor mellett végzi el, amely zajosabb, és sok szakember jelenléte jellemzi.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A munka- és termelésszervező jellemzően hétfőtől péntekig átlagosan heti 40 órát dolgozik, de a munkaidő-beosztás az őt alkalmazó cég munkarendjétől, a gyártási ciklustól is függ. Ily módon egyes üzemekben előfordulhat a kétműszakos munkavégzés is.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A munka- és termelésszervezőt munkája során a következő ártalmak, veszélyek érhetik:

 •       látáskárosodást, fejfájást okozhat a monitor előtt végzett munka;
 •       az emberekkel történő személyes találkozás miatt fokozottan ki vannak téve (vírusos, bakteriális) fertőzésveszélynek;

Baleseti lehetőséggel ennél a szakmánál jellemzően nem kell számolni, kockázatot csak a gépek közelében a munkavédelmi előírások be nem tartásából fakadó események jelenthetnek. A munka- és balesetvédelmi előírások betartásával természetesen ezek a veszélyforrások kiszűrhetőek, valószínűségük csökkenthető.

A munka- és termelésszervező főként szellemi megterheléssel járó, tartós ülőmunkát végez. A fizikai megterhelést leginkább a számítógép előtt végzett ülőmunka és a számítógép használata jelenti. Munkája nagy figyelemösszpontosítást igényel, gyakran határidők szorításában kell dolgoznia, ami stresszhez és kifáradáshoz vezethet. Fáradtságot okozhat a fokozott figyelem, pontos munkavégzés, valamint az, hogy egyidejűleg több dologra is kell figyelni. A felelősség, valamint a folyamatos kommunikáció stressz forrása lehet.

A nehézségek pihenéssel, kikapcsolódást jelentő szabadidős tevékenységekkel csökkenthetők. 

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Képzés neve: Munka- és termelésszervező

Egységes munka- és termelésszervező képzés nincs, a munkakör középfokú és felsőfokú végzettséggel egyaránt betölthető. Ez azt jelenti, hogy az általános iskola befejeztével egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában kell érettségit szerezned. Ezt követően hasznos, ha egy felsőoktatási műszaki képzésben egy felsőfokú végzettséget szerzel, majd ezután egy két lépcsős MTM (Methods Time Measurement, azaz módszeridőmérés) tanfolyam elvégzése szükséges, hogy e foglalkozást gyakorolhasd.

Ahhoz, hogy a munka- és termelésszervező szakmához kapcsolódó összes alaptudást könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 •       technika, életvitel és gyakorlat – hogy ismerd és használni tudd a munkához szükséges gépeket, eszközöket;
 •       társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek –a gazdasági és jogi környezet és szabályozások ismeretéhez hasznos;
 •       környezetismeret – az alapanyagok ismeretéhez.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Munka- és termelésszervező?

Minimum 240 000 Ft - Maximum 295 000 Ft

A munka- és termelésszervező átlagkeresete havi bruttó 285.000 Ft, országos átlagot tekintve ez a kereseti sáv havi bruttó 240.000 és 295.000 Ft között mozog az életkortól és a szakmai tapasztalattól függően, de függ attól is, hogy melyik régióban és milyen méretű, forgalmú cégnél dolgozik.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A munka- és termelésszervező munkája kiemelt fontosságú lehet egy cég nyereséges működése szempontjából. Ennek megfelelően a szakemberek munkája iránt állandó kereslet mutatkozik: a cégek folyamatosan keresik a szakképzett, elhivatott munkatársakat. A kiemelkedő teljesítmény és a naprakész szakmai ismeretek segítik az elhelyezkedést, csakúgy, mint a szakmához szükséges készségek, képességek fejlesztése is.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

Munka- és termelésszervezőként számos területen van lehetőség az elhelyezkedésre. Ide tartoznak például a közúti, légi és vasúti közlekedés területén a diszpécserek, a postánál a kézbesítésszervezési munkatársak is, vagy a termelés területén a munkaelemzők, művelettervezők. További betölthető munkakörök közül, néhány példa:

 •       Forgalmi diszpécser;
 •       Gépjármű-közlekedési szakmai irányító;
 •       Időutalványozó, teljesítménymérő;
 •       Mozdonyirányító;
 •       Munkaelemző;
 •       Művelettervező;
 •       Nemzetközi pénzforgalmi elszámolási osztályvezető, postai;
 •       Operatív vezénylő (BKV);
 •       Terminálkezelő (teherforgalom);
 •       Vasúti menetirányító.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Mit gondolsz, mi a mozdulatelemzés, és miért fontos?

A mozdulatelemzés az emberi mozdulatok megfigyelésének és elemzésének módszere. A hatékonyság növelése érdekében szokták ezt végezni – jellemzően gyártó, termelő üzemekben, raktárakban hasznos. Az optimális mozdulatsorral ugyanis jelentősen lecsökkenhet a munkaidő, így pedig növekedhet a hatékonyság. Alapelvei közé tartozik például, hogy minél kevesebb és rövidebb mozdulatot használjunk, vagy ahol megoldható, végezzünk egyidejűleg több mozdulatot.

Tudod-e, milyen egy „lean” vezető?

A lean egy olyan vállalatirányítási rendszer, melynek célja, hogy a cég a leggazdaságosabban állítsa elő a termékeket. A lean-módszer szerint működő vállalatok számára fontosak a munkatársak, számít a véleményük, őket támogatni, fejleszteni kell. Ezért a lean-vezető nem csupán kiosztja a feladatokat, hanem fontosnak tartja, hogy megismerje a beosztottak munkáját, és átlássa azt, a dolgozókat támogassa, és fejlessze őket nap, mint nap.

Szerinted mire jó a gyártósor-kiegyenlítés?

A gyártósor-kiegyenlítés nemcsak a gyártásban, hanem egyes raktári folyamatokban is fontos szerepet játszik. Ha egy összecsomagoló raktárban akár több ezer termékkel kell dolgozni, a csomagolók egy-egy ún. állomáson állnak, és a hozzájuk rendelt bizonyos mennyiségű terméket kezelik csak. Figyelni kell ilyenkor arra, hogy az egy csomagolóra eső termékek forgalma egyenletesen legyen elosztva. Ellenkező esetben a folyamat akadozni fog, mivel az egyik csomagolónál a nagy forgalom miatt túl sokáig állnak a csomagok, míg a másiknak nem lesz elég munkája. Ez pedig idő- és munkaerő-veszteséget okoz.

Mit gondolsz, mikor használtak először futószalagot?

Az 1860-as években, Chicagóban a húsüzemek már használtak futószalagot, elterjedése mégis a Henry Fordnak köszönhető. 1913-ban tervezték meg a Ford mérnökei – többek között a magyar származású főkonstruktőr Galamb József – azt a futószalagot, mely forradalmasította a Ford T-modell gyártását. Ez jelentette a tömegtermelés első mozzanatát.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 •     www.mtm-hungaria.hu – MTM Hungária Egyesület
 •     www.lean.logisztika.hu – Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság - Lean tagozata
 •     Vörös: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment. Akadémiai Kiadó. 2010.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 •       Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 •       Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„Jó, hogy a munkámnak rövid időn belül látható eredménye van. Egy jól megtervezett munkafolyamattal rengeteg időt és fölösleges munkát takaríthatunk meg.”- mondja Zoltán, termelésszervező. „A kollegákkal történő kommunikáció azonban néha igazi kihívások elé állít. Fontos, hogy mindenki, aki a gyártási folyamatban részt vesz, érezze a munkafolyamatok pontos tervezésének és betartásának fontosságát. Ha ugyanis nem követik az utasításokat, az súlyos anyagi következménnyel járhat. Ezért figyelek különösképpen arra, hogy mindig érthető, egyértelmű utasításokat adjak, és mindenki tudja, miért fontos az, amit csinál.”