Tartsd velünk az irányt!

Boncmester

Mit kell tudni a boncmesterről?

A boncmester kórházak patológiai osztályain és az igazságügyi orvostan területén működő bonctermekben holttestek feltárását végzi orvosi felügyelettel. Feladatai közé tartozik emellett a holttestek szakszerű helyreállítása, tárolása, végtiszteletre való felkészítése és szállításuknak megszervezése. A szakmai feladatok mellett munkája részét képezi a hozzátartozókkal történő kapcsolattartás is.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

… érdekel az emberi test felépítése és az emberi testben lejátszódó folyamatok megértése. Fontos, hogy jó legyen a kézügyességed, és pontosan tudj szerszámokkal, eszközökkel bánni, hiszen a boncmester a legkülönbözőbb orvosi műszereket használja a munka során, ahol a pontosság nagyon fontos. Előnyös, ha jól tudsz az emberekkel bánni, hiszen az elhunytak hozzátartozóival történő kommunikáció is a munka része, ami sokszor nem könnyű feladat.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

… az általános iskola után először le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában. Ezt követően a Boncmester szakképesítést kell megszerezned, amelyre tanfolyami keretek között lesz lehetőséged.

 

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Megvalósító
 • Tárgyias

Boncmesterként fontos lesz, hogy szívesen dolgozz majd szabályok, utasítások alapján, hiszen az egészségügyi szabályok betartása és a test szakszerű feltárása is nagy fegyelmezettséget igényel, alkalmazkodnod kell majd az előírásokhoz. Az aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatok szeretete segíti a pontos munkavégzést, ami elengedhetetlen a szakma gyakorlásához, különben visszafordíthatatlan hibákat lehet véteni.  Mivel a munkával járó fizikai megterhelés és az orvosi műszerekkel történő munkavégzés jó fizikumot és testi ügyességet igényel, jó, ha szereted azokat a feladatokat, ahol ezekre is szükség van.

Boncmesterként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Boncmesterként akkor tudod majd a munkádat a legjobban elvégezni, ha a pontosan, a szakmai, egészségügyi és etikai szabályok maximális betartásával dolgozol. Ezzel segíted majd az orvosok és feletteseid munkáját, valamint zökkenőmentessé teszed a kórház tevékenységét. Az elhunytak hozzátartozóinak nagy segítség, ha támogatóan és együttérzéssel beszélsz velük, még akkor is, ha ők a lelki megrázkódtatástól esetleg ingerültek. Ezek eléréséhez jó, ha a következő tulajdonságokkal rendelkezel:

 • Felelősségtudat, mivel a test pontos és szakszerű feltárása nagyon felelősségteljes feladat mind az eszközök használata, mind az orvosi munka támogatása miatt.
 • Kézügyesség, amelyet a pontos vágások, feltárások fognak tőled megkövetelni.
 • Önállóság, mert a munkafolyamatok nagy részét önállóan fogod végezni.
 • Figyelem, mert körültekintően és pontosan kell majd használnod az eszközöket, műszereket.
 • Kommunikációs képesség, hiszen napi kapcsolatban fogsz állni a kollegák mellett az elhunytak hozzátartozóival is.
 • Empátia, hiszen egy hozzátartozó elvesztése nagy fájdalom, amelyet együttérzéssel kell majd kezelned.

Ezek mellett nagyon fontos a fizikai erőnlét, mert gyakran kell holttesteket emelni és egyéb cipekedéssel járó feladatokat végezni.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A boncmester szakmát választó szakemberekkel szemben támasztott egészségügyi követelmények a munka által okozott fizikai megterheléshez, az eszközök használatához és az emberekkel történő kapcsolattartáshoz kapcsolódnak:

 • gerinc épsége, ép mozgásrendszer – az álló munkavégzéshez és az emelésekhez;
 • jó látás, térlátás – a test feltárásakor végzett precíz műveletek miatt;
 • egészséges karok, kezek, ujjak – az eszközök pontos használata végett;
 • ép hallás és tiszta beszéd – a kollegákkal és hozzátartozókkal folytatott kommunikáció során fontos.
Mi jellemző a boncmester munkájára?
Csoportos (30%)
(30 - 70)
Önálló (70%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Gyakorlatias (85%)
(85 - 15)
Gondolatokra irányuló (15%)

Mit csinál a boncmester?

A boncmester feladatai rendkívül szerteágazóak, hiszen a holttestek boncolása mellett adminisztrációs és szervezési feladatokat is ellát. Biztosítja a megfelelő higiéniai körülményeket a boncteremben, valamint a holttest helyreállítását is ő végzi. Munkája a következő feladatok, tevékenységek végzését kívánja meg:

 • Felkészül a boncolásra, biztosítja a halottak kegyelet teljes tárolását. A higiéniás előírásoknak megfelelően fertőtleníti a bonctermet, előkészíti a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket. A holttesteket a szabályoknak megfelelően, megfelelő körülmények között, a legnagyobb tisztelettel tárolja a hullahűtőben.
 • Azonosítja, majd előkészíti a halottakat a boncoláshoz. A holttest beazonosítása után elvégzi a szükséges adminisztrációt, majd gondoskodik róla, hogy a boncoláshoz megfelelő állapotban kerüljön a test a boncasztalra.
 • A boncolást szakszerűen elvégzi. Emellett részt vesz a boncolt szervek demonstrálásában, vizsgálatok esetén anyagvételt végez, (például transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat). A boncolás folyamatát részletesen dokumentálja a megfelelő jegyzőkönyvbe.
 • Rekonstruálja a holttestet, előkészíti a végtisztességre. A boncolás végeztével a holttestet helyreállítja, majd megmossa, felöltözteti és a végső tiszteletadásra megfelelő állapotba hozza.
 • Szakszerűen adminisztrálva kiadja a holttestet. A holttest kiadásához elvégzi a szükséges adminisztrációs munkát, majd a hozzátartozókat ellátja a megfelelő dokumentumokkal, például az orvos által kiállított halotti bizonyítvánnyal.  A holttesteket a legnagyobb tisztelettel kezeli, a hozzátartozókkal minden körülmények között türelmes és segítőkész.
 • Betartja a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat. Saját és mások épsége érdekében kiemelkedően fontos az egészségügyi és balesetvédelmi szabályok betartása, a védőfelszerelés használata, a rendszeres védőoltások megszerzése és a folyamatosan tisztán, sterilen tartott munkakörnyezet.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A boncmester munkája során az egyszerű kötszerektől kezdve, az elsősegélynyújtáshoz szükséges műszereken keresztül a bonyolult orvostechnikai berendezésekig sokféle eszközt alkalmaz:

 • boncoláshoz használatos műszerek – szövetek szétválasztására és vérzéscsillapításra szolgáló műszerek, rögzítő- és feltáró-, szöveteket egyesítő műszerek;
 • izoláló anyagok, kötszerek, varróanyagok;
 • fertőtlenítés eszközei;
 • elsősegélynyújtás eszközei;
 • sminkelés eszközei;
 • számítógép megfelelő programokkal.

Kivel találkozik munkája során?

A boncmester feladatai végzése közben alapvetően a kórház dolgozóival és az elhunytak hozzátartozóival találkozik. Munkáját orvosok segítségével végzi, így nagyon fontos a velük való kapcsolattartás. Gyakran tartja a kapcsolatot még más kórházi alkalmazottakkal:

 • nővérekkel;
 • eszköz beszállítókkal;
 • hulladékkezelőkkel;
 • takarítókkal;
 • karbantartókkal, szerelőkkel;
 • hullaszállítókkal.

Hol végzi a munkáját?

A boncmester munkáját minden esetben zárt helyen végzi, kórházak patológiai osztályain vagy bonctermekben. Ezekben a helységekben rendkívül fontos a jó megvilágítás, valamint a steril körülmények. A teendőkről és információkról az orvosi szobákban egyeztet az orvosokkal.

Milyen munkaidőben dolgozik?

A boncmester munkaideje jellemzően heti 40 óra, beosztása az őt foglalkoztató intézmény (pl. kórház) munkarendjétől és elvárásaitól függ. Sürgős esetekben alkalmanként túlóra, esetleg esti vagy hétvégi munkavégzés is előfordulhat.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A boncmesternek munkája jellegéből adódóan fokozottan figyelnie kell a balesetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi szabályok betartására a következők miatt:

 • munkája során nagy a fertőzésveszély, emiatt rendszeresen kapnia kell védőoltásokat, emellett sérülések esetén azonnal orvosi vizsgálatra kell jelentkeznie;

·         a szennyes, a fertőző hulladékok és a sterilizálás során használt kémiai anyagok is egészségkárosító tényezők lehetnek;

·         balesetveszélyt jelentenek a boncolás során használt vágó és szúró szerszámok;

 • a nedves talajon fennáll a csúszásveszély kockázata.

Feladatai végzése közben megfelelő odafigyeléssel elkerülheti a különféle sérüléseket, hatásukat csökkentheti. Fokozott figyelmet kell fordítania környezete és a használt eszközök tisztán tartására, a gyakori fertőtlenítős kézmosásra, védőfelszerelés használatára és az egyéb munkavédelmi szabályok betartására.

A boncmester munkája jellemzően szellemi és közepesen nehéz fizikai munka. Gyakran kell hosszabb ideig állnia és járkálnia, emelnie, ami komolyan igénybe veheti a hátat és a gerincoszlopot. A boncterem, valamint a szükséges eszközök felkészítése és a testek mozgatása, emelése nehéz fizikai igénybevétellel járhat. Mindezen feladatok jó állóképességet kívánnak meg a munkavégzőtől. Szellemi, lelki igénybevételt jelenthet munkája során az elhunytak hozzátartozóival való folyamatos kapcsolattartás, az orvosokkal való gyakori konzultáció és a munkával járó felelősség.

Mivel szellemi és fizikai igénybevételnek egyaránt ki van téve munkája során, így a boncmester számára fontos, hogy megfelelő mennyiségű időt szánjon pihenésre és feltöltődésre.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve: Boncmester

A szakképesítés OKJ száma: 52 725 01

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Boncmester szakképesítés megszerzése szükséges. Ahhoz, hogy ezt a képzést megkezdhesd, először le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában. Szükséges továbbá, hogy a képzés megkezdését megelőzően egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is megfelelj. A Boncmester szakképesítés tanfolyami keretek között szerezheted majd meg, 600-720 közötti óraszámban.

Ahhoz, hogy a boncmester szakmához kapcsolódó összes alaptudást könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 • biológia-egészségtan – hiszen alaposan ismerned kell majd az emberi testet;
 • kémia – gyógyszerek élettani hatásainak és a – pl. sterilizáláshoz – használt vegyi anyagok ismeretéhez;
 • testnevelés és sport – amely a jó erőnlétet fejleszti;
 • technika, életvitel és gyakorlat – az eszközök használata és a kézügyesség érdekében.

 

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Boncmester?

Minimum 125 000 Ft - Maximum 180 000 Ft

A boncmester országos havi bruttó átlagkeresete 148.000 Ft, ami 125.000-180.000 Ft között mozoghat. Mivel az állami egészségügyi dolgozók keresete a közalkalmazotti bértábla szerint alakul, így a boncmesterek keresete elsősorban életkoruktól és munkatapasztalatuktól függ. Amennyiben magánkórházban dolgozik a boncmester, úgy keresete eltérhet az említett sávtól.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A munkaerő-piaci adatok szerint jelenleg többen szeretnének boncmesterként elhelyezkedni, mint a betölthető állások száma, és ez az arány a közeljövőben várhatóan jelentősen nem fog változni. Az elhelyezkedés az állami intézményekben, kórházak patológiai osztályain lehetséges. Magas szintű szakmai ismeretek elsajátításával, kiemelkedő teljesítménnyel, a szakmához szükséges készségek, képességek fejlesztésével, a szakma iránti lelkesedéssel és elkötelezettséggel nyílik inkább lehetőség egy-egy állás megszerzésére.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A szakképesítéssel több munkakör is betölthető, a legjellemzőbbek: 

 

 • Betegszállító;
 • Fertőtlenítő (egészségügyi);
 • Kisegítő ápoló;
 • Kórházi fürdősegéd;
 • Betegkísérő;
 • Gipszmester;
 • Műtőssegéd.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Hallottál már az anatómiai boncolásról?

A művelet célja szerint többféle boncolást különböztetünk meg. A törvényszéki boncolás célja a rendkívüli körülmények között beállt halál okának megállapítása. Ilyen a baleset, gyilkosság, öngyilkosság, hirtelen halál, orvosi műhiba miatt elhunyt személyek vizsgálata. Kórboncoláskor a betegségben elhunyt test feltárását végzik a szakemberek, így állapítják meg a halál pontos okát. Az anatómiai boncolás „nézők” előtt zajlik, így sajátítják el ugyanis az orvostanhallgatók az anatómiai ismereteket.

Szerinted mi a különbség a boncmester és a kórboncnok között?

A kórboncnok, vagy más néven patológus orvosi diplomával rendelkező szakember, aki az elhunytak vizsgálatát végzi és dokumentálja. Ő az, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat, és megállapítja a halál okát. A boncmester a kórboncnok munkáját segíti. Többek között biztosítja a megfelelő munkakörnyezetet, dokumentálja a boncolást, illetve előkészíti az elhunytakat a temetésre.

Gondoltad volna, hogy nem csak a filmekben „támadnak fel” a halottak?

Több filmben is visszatérő motívum, hogy a halottról a boncasztalon derül ki, hogy mégis él. Azt gondolnánk, hogy ilyen valójában csak a filmekben van. Erdős Attila – aki korábban boncmesterként dolgozott – osztja meg könyvében a megtörtént esetet, melyben a kórház patológiai osztályára került egy halálra fagyott hajléktalan, akit a hullaszállítók zsákban az udvarra tettek, majd reggel, mikor a beérkező orvos maga elé dünnyögve megkérdezte, hogy „Na, veled meg mi történt?”, a zsákban levő hajléktalan visszaválaszolt az orvos legnagyobb döbbenetére.

Tudod ki végezte az első boncolást?

Nagyon sokáig vallási okokból nem boncolták a halottakat. Az első adatok boncolásról Alkmaion nevéhez fűződnek, aki Kr.e. 500 körül tudományos érdeklődésből állatokat boncolt. Herophilosz – akit az anatómia atyjának tekintenek – már tudatosan boncolt emberi testeket, sőt boncolással kapcsolatos ismereteiről több könyvet is írt, sajnos ezek nem maradtak fenn. Tudjuk azonban, hogy tapasztalatai következtében kiválóan ismerte az idegrendszert, az érrendszert, a szemet, a májat, a szívet, valamint az ivarszerveket. Eraszisztratosz, aki Herophilosz kollegája volt, szintén rendszeresen végzett boncolást. Ő a boncolásokat kifejezetten a halál okának megismerése miatt végezte, ezért őt tekinthetjük az első ismert kórboncnoknak.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • www.medicalonline.hu – Egészségügyi portál

·         Dr. Tömböl - Dr.Vajda – Dr. Z. Szabó: Útmutató boncolási gyakorlatokhoz. Medicina Könyvkiadó. 1985.

·         Erdős: Felvágós könyv. SFS.HU Kft. 2014

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

?     www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal

?     www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája

?     www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről

?     www.eniskolam.hu

?     www.szakmavilag.hu

?     www.mileszel.hu

 

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

?     200 x szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)

?     Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány

?     Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Munkája kihívásairól kérdeztük Jánost, aki 12 éve dolgozik boncmesterként: „Mindig érdekelt az anatómia, ráadásul nagyon kíváncsi ember vagyok. Épp ezért kezdtem boncmesterként dolgozni. Ez egy nagyon felelősségteljes munka, ami komoly odafigyelést kíván meg a műszak egész időtartama alatt. Nagyon megrázó, amikor az elhunyt hozzátartozóival kell beszélni, ezért fontos az empátia és a jó kommunikációs képesség, de saját lelki egyensúlyom miatt nem szabad érzelmileg túlságosan átadni magam a helyzetnek. A munka embert próbáló tud lenni, azonban általában kárpótol a munkámért kapott elismerés.”