Tartsd velünk az irányt!

Polgármester

Polgármester

FEOR:
112206
Foglalkozási terület:
Jog és társadalomtudomány
Képzés típusa:
Nem szükséges képzés

Bevezető

Tudja-e, hogy a világ legfiatalabb polgármesterét hány évesen választották meg erre a posztra?

Bobby Tufts a minnesotai Dorset polgármestere lett a 2012-es évben. Ekkor három éves volt. Dorsetben ugyanis speciális módon választanak polgármestert. A település 25 lakosának nevét bedobják egy kalapba, és kihúznak egy nevet. A 2014-es évben az akkor már ötéves polgármestert leváltotta egy „korosabb” képviselő: a 16 éves Eric Muellernek kedvezett a szerencse a sajátos sorsoláson.
 
Hallott már Budapest első polgármesteréről?
1873-ban, az egyesített Budapest megszületésekor, Kamermayer Károly, az akkoriban igen népszerű várospolitikus lett a város polgármestere. Abban az időben ez a gyakorlati városvezetői pozíciót jelentette, szemben a főpolgármesteri tisztséggel, amely inkább reprezentációs és ellenőrző szereppel bírt. Kamermayer a következő időszakban még három ciklust töltött el polgármesterként és 23 évig állt a főváros élén. Nevéhez fűződik számos közigazgatási és infrastrukturális fejlesztés, és a mai napig létező Fővám téri nagycsarnok megépítése is.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A polgármester munkája főként a helyi önkormányzati feladatok irányításából, illetve az önkormányzattal kapcsolatos döntések meghozatalából áll. Ez magában foglalja a helyi önkormányzati üléseken való részvételt, az ott tárgyalt különböző témakörökben való jártasságot, a döntéshozatalban való részvételt, annak irányítását, valamint a polgárokkal való kapcsolattartást. Ezen túl a polgármester képviseli a települést minden hivatalos fórumon, és gondoskodik az államigazgatási feladatok ellátásáról is. 

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A polgármester munkája főként a helyi önkormányzati feladatok irányításából, illetve az önkormányzattal kapcsolatos döntések meghozatalából áll. Ez magában foglalja a helyi önkormányzati üléseken való részvételt, az ott tárgyalt különböző témakörökben való jártasságot, a döntéshozatalban való részvételt, annak irányítását, valamint a polgárokkal való kapcsolattartást. Ezen túl a polgármester képviseli a települést minden hivatalos fórumon, és gondoskodik az államigazgatási feladatok ellátásáról is. Mindezek során többek között az alábbi tevékenységekért felelős:

 • Irányítja az önkormányzat munkáját. A képviselőtestületet összehívja, az üléseken elnököl. A helyi önkormányzat munkáját szervezi, a hivatali feladatokat meghatározza, döntéseket készít elő és hajt végre.
 • Hatáskörén belül rendeleteket hoz. Helyi rendeleteket alkot, módosít és helyez hatályon kívül.
 • Információkat közvetít, egyeztet, tárgyal. Bizottsági tagokkal, lakossággal, más államigazgatási szervezetekkel rendszeresen tartja a kapcsolatot.
 • Rendezvényeken, fórumokon szerepel. Megnyitókon, ünnepségeken, sportrendezvényeken és egyéb eseményeken vesz részt.
 • Képviseli a települést. Különböző fórumokon hivatalból képviseli a települést vagy kerületet.
 • Gondoskodik az önkormányzat törvényes működéséről, a gazdálkodás szabályszerűségéről. A vonatkozó törvényi előírásokat maradéktalanul betartja és betartatja.
 • Kinevezi a hivatal dolgozóit és az önkormányzati tisztségviselőket.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A magas színvonalú munkavégzés érdekében a polgármester sokféle eszközt, berendezést használ, mint pl.:

 • autót és tömegközlekedési eszközöket – a rendezvényeken való megjelenéshez, feladatai ellátásához;
 • irodai eszközöket – papír, toll, telefon, mobil távközlési eszközök, telefax, az irodai munkavégzéshez;
 • számítógépet a megfelelő programokkal – a kapcsolattartáshoz, a tervezetek, előterjesztések ellenőrzéséhez, módosításához, a törvények kereséséhez;
 • egyéb technikai eszközöket, pl. mikrofon, hangfal – egy-egy lakossági fórumon való kommunikációhoz.

Hol végzi a munkáját?

A polgármester munkahelye a Polgármesteri Hivatal épületében lévő iroda. Ezen kívül munkájából adódóan jelen lehet szabadtéri és zárt térben tartott rendezvényeken, illetve az is előfordul – jellemzően a kisebb létszámú településeken – hogy a választópolgárokat saját otthonukban keresi fel. Gyakori, hogy a polgármester más hivatalokban, illetve szervezetekkel – pl. Megyei Önkormányzat – is egyeztet, tárgyal hivatali teendői során.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A polgármester munkaideje eltér a megszokottól. Munkaideje rugalmas, és attól is függ, hogy nagyobb vagy kisebb önkormányzatnál végzi tevékenységét. A nagyobb települések önkormányzatánál több, a kisebbeknél kevesebb feladattal jár a polgármesteri munka. Azonban minden esetben jellemző a normál munkaidőn túli, eseti, vagy akár hétvégi, jellemzően reprezentációs tevékenységekből fakadó munkavégzés. Nagyobb önkormányzatok esetében elképzelhető a heti 40 órát meghaladó munkaidő.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A polgármester számára a környezeti ártalmak és veszélyek elsősorban a munka sajátosságaiból erednek:

 • a sok utazás gyakran balesetveszéllyel járhat;
 • a számítógépes monitor előtt végzett munka miatt előfordulhat látásromlás;
 • a külső helyszíneken a por és az időjárási tényezők jelenthetnek veszélyt az egészségére;
 • az elhúzódó önkormányzati testületi ülések során a gerinc fokozott ártalomnak van kitéve az ülőmunkából kifolyólag;
 • a gyakori személyes kontaktus miatt fokozott fertőzésveszélynek van kitéve. 

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A polgármester szellemi munkát végez. Munkája során sokat ül számítógép előtt, vagy tárgyal ügyfelekkel, ezért fontos, hogy a mozgásszervi panaszok kialakulásának megelőzésére nagy hangsúlyt fektessen, és megfelelő időt szánjon a munka utáni aktív pihenésre és testmozgásra. A pszichés megterhelés okai lehetnek:

 • a határidők és jogszabályok betartása stresszt okozhat;
 • munkához tartozó adminisztráció folyamatos követése, gondoskodás annak elkészítéséről;
 • a képviselő-testületi ülések vitasorozata, melynek során a különböző álláspontok és érdekek olykor élesen ütköznek;
 • a nagy felelősség pl.: gazdasági, pénzügyi és személyi felelősség okozta stressz.
A pszichés fáradtság következményeként kiégés jelei mutatkozhatnak. Ennek elkerülése érdekében fontos a megfelelő stresszkezelő technikák elsajátítása, melyekkel eredményesen csökkenthető, illetve kivédhető a pszichikai kifáradás. Mindezek mellett megnő az egészség megőrzésére irányuló mozgás és kikapcsolódási lehetőségek kihasználásának jelentősége.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A polgármester a munkavégzése során elsősorban a következő személyekkel kerül kapcsolatba:

 • állampolgárokkal;
 • polgármesterekkel;
 • pártok képviselőivel;
 • önkormányzati képviselőkkel;
 • jegyzővel;
 • az önkormányzat munkatársaival.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A polgármesterek esetén a havi átlagkereset Magyarországon bruttó 437.000 Ft. Keresete, az általa vezetett település lakosságszámától függ. A pontos illetményt és pótlékokat minden esetben a 2010. évi L. törvény az önkormányzati képviselők, és polgármesterek választásáról szóló törvény határozza meg. Statisztikai adatokat tekintve a bruttó kereset, országos átlagot tekintve, ebben a szakmában havi 431.000 és 527.000 Ft között mozog.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

Polgármesterek iránti kereslet folyamatos, hiszen minden egyes településen szükség van valakire, aki összefogja, összehangolja a településen működő képviselők munkáját, az önkormányzati tevékenységeket a település fejlődése érdekében. Az időközönként természetes úton való állásüresedések mellett az ötévente megrendezésre kerülő önkormányzati választások során van lehetőség a munkahelyek megszerzésére. Az önkormányzati választást a 2010. évi L. törvény az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról előírásai alapján rendezik meg. Polgármesterekre így ötévente van nagyobb kereslet, amikor azok az állampolgárok, akik megfelelnek a törvényi előírásoknak, a törvényi követelmények betartásával indulhatnak az önkormányzati választáson. A polgármesteri megbízás ennek megfelelően öt évre szól.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A polgármester munkához szükséges képességeket és készségeket a munkával járó fokozott felelősség és a feladatok határozzák meg. Ahhoz, hogy munkáját szakszerűen végezze, a következő készségekre, képességekre támaszkodhat:

 • Felelősségtudat, hiszenaz önkormányzati döntések és az önkormányzati munka sok ember életére van hatással, így fontos, hogy felelősségteljes döntéseket hozzon;
 • Önállóság, mert az önkormányzatban választóit képviselve önálló döntéseket kell hoznia;
 • Szervezőképesség, mivel egy komoly apparátus munkáját kell koordinálnia és ellenőriznie;
 • Csapatmunka, annak érdekében, hogy az önkormányzatban a különböző szellemiséget képviselők is tudjanak együtt dolgozni, közös, kompromisszumos megoldásokat kidolgozni a település lakosainak érdekében;
 • Kommunikációs képesség, mert mind a választókkal, mind a többi polgármesterrel, hivatalok képviselőivel és az önkormányzat dolgozóival megfelelő módon kell kommunikálnia;
 • Probléma megoldási képesség, az önkormányzati üléseken felvetett problémák békés rendezéséhez

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A polgármester munkájának elvégzéséhez szükséges egészségügyi elvárások az irodában végzett munkához, illetve a széleskörű kapcsolattartáshoz kötődnek:

 • ép, erős csontozat, izomzat – a gyakori álló és ülőmunka miatt;
 • ép végtagok – a számítógépes munka végett;
 • jó látás, térlátás, ép hallás – a választókkal való sikeres kapcsolattartás érdekében;
 • fokozott figyelem – a testületi üléseken való koncentrációhoz, valamint a fokozott stressz miatt.
A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkakör átszervezésével, a munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok elvégzése.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A polgármester esetén fontos, hogy az állampolgári ismeretek, a rendeletek, törvények világában otthonosan mozogjon. Ez a következő tantárgyak alapos elsajátítására hívja fel a figyelmet:

 • történelem és állampolgári ismeretek – mert az állami berendezkedés ismerete nagyon fontos;
 • társadalmi-, állampolgári- és gazdasági ismeretek – ahol a törvények és gazdasági törvényszerűségek ismerete kerül megalapozásra;
 • környezetismeret – a helyi környezeti jellegzetességek ismerete végett.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A polgármesteri munkakör olyan érdeklődésű embernek való, aki szívesen dolgozik olyan helyen, ahol mindig van megoldandó feladat, új kihívás. Szeret helyzetek élére állni, embereket adott cselekvésre ösztönözni, és ehhez – bizonyos szintig – kockázatot is vállal. Fontosnak tartja továbbá, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és pontosan tudja, meddig terjed felelőssége, hatásköre. Aki szívesen tesz a közösségért, szeret csapatban, társaságban, munkacsoportban dolgozni, örömmel tölt időt emberek között, meghallgatja problémáikat, és segít azok megoldásában, könnyebben érhet el sikereket ebben a munkakörben.

 • Irányító
 • Megvalósító
 • Közösségi

Mi jellemző a Polgármester munkájára?

Csoportos (40%)
(40 - 60)
Önálló (60%)
Gyakorlatias (65%)
(65 - 35)
Gondolatokra irányuló (35%)
Végrehajtó (25%)
(25 - 75)
Irányító (75%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

A munkakör betöltéséhez nem szükséges adott képzés elvégzése, azonban az Önkormányzati Választási Törvény előírásainak meg kell felelni, és az önkormányzati választáson a polgármester-választást meg kell nyerni. 

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A polgármesteri munka nem igényel előzetes szakképzettséget, de hasznos, ha a Polgármester otthonosan mozog a közigazgatás, a jog és a gazdaság területén, illetve tisztában van a képviselt település vagy kerület sajátosságaival.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az önkormányzati választáson való induláshoz hasznos, ha a Polgármester jelölt rendelkezik valamilyen szakirányú – jogi, közigazgatási vagy közgazdasági – diplomával. Ezek megszerzése jellemzően 6-10 félév közötti időt vesz igénybe.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A magas színvonalú munka elvégzéséhez előnyt jelent, ha a polgármester otthonosan mozog a következő területeken:

 • állampolgári és jogi ismeretek;
 • közigazgatás;
 • közgazdaságtan.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A polgármesteri munka számos más, a közigazgatásban végzett munkában való elhelyezkedést segítheti. Ilyenek például:

 • Megyei alelnök;
 • Főpolgármester.
Fenti munkakörök betöltéséhez azonban feltétel az önkormányzati munka területén szerzett jártasságon kívül, a megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség is. Nagyobb városokban jó, ha a polgármester legalább egy idegen nyelven jól kommunikál. 

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Kálmán egy kistelepülés polgármestere így nyilatkozott munkájáról:„Itt nálunk a polgármester inkább amolyan gondoskodó vezető, mint hivatali személy. Kis településen élünk, ahol szinte mindenki ismer mindenkit, így én is ismerősként köszönök a járókelőknek. Gyakran megállok beszélgetni az emberekkel, így a mindennapi gondjaikról is első kézből értesülök. Más jellegű problémákat kell megoldani egy ilyen kistelepülésen, mint egy nagyvárosban, és az emberek is mást várnak tőlem. A személyes kapcsolat, a segítő szándék itt mindennél fontosabb. Sokszor nem is az eredményeimet nézik az emberek, hanem azt, hogy a problémájukat egyáltalán komolyan veszem-e, megpróbálok-e megoldást találni. Többször előfordult már, hogy egy-egy helyzetre csak amolyan félmegoldást találtunk a képviselő testülettel, mégis a lakosok nagyra értékelték azt, hogy igyekeztünk segíteni. Számomra ez a legnagyobb kihívás: megismerni az embereket és megismerni a gondjaikat. Mert itt ez a legnagyobb segítség.”

További érdekességek

Tudja, mikor van a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja?

Annak emlékére, hogy 1992-ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, minden évben július 1-jén tartják a köztisztviselők és kormánytisztviselők napját. 1997 óta tartjuk hazánkban ezt az ünnepet, melyet a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének javaslatára nyilvánítottak ünnepnappá. 2001-től munkaszüneti nappá is nyilvánították a köztisztviselők részére, 2011-ben pedig a kormánytisztviselők részére is. Ezen a napon a hivatalok zárva tartanak, az ügyintézés szünetel.

Gondolta volna, hogy van, ahol egy állat is lehet polgármester?

Az alaszkai Talkeetna város lakói 1997 nyarán nem találtak megfelelő jelöltet a polgármester-választáskor a szavazólapon. Így sokan egy akkor pár hónapos kiscica nevét írták a szavazólapra. Azonban ennek a városnak a valóságban nincs saját polgármestere, de a különös választás nyomán Stubbs mégis polgármester lett: tiszteletbeli polgármesterré választották. Azóta is a vörös cica a kisváros jelképes képviselője. LauriStec, egy vegyesbolt tulajdonosa fogadta be kölyökkorában, és azóta is a vegyesbolt szolgál „polgármesteri hivatalként”.

Hallott arról, hogy egy hintőpormárka is nyert már polgármesteri választást?

1967-ben a Pulvapiers nevű cég nyerte a négyezer lakosú Picoaza városka polgármester-választását. Az ecuadori cég azért lett befutó, mert egy remek reklámkampányban a következő szöveggel próbálta hintőporvásárlásra bírni potenciális vevőit: szavazzon a Pulvapiesre! A kampány annyira sikeres lett, hogy a cég nyert, a tizenkét másik polgármester jelölt pedig perrel fenyegette a választási bizottságot. Végül a kormány lépett közbe és mentette meg a helyzetet. Azonban azóta nagyon alapos munkát végez a választási bizottság: egy szamár indulását például már megakadályozták a közelmúltban.

Munkaadók mondták

Vissza az listához