Tartsd velünk az irányt!

Higiénia ellenőr

Higiénia ellenőr

FEOR:
222104
Foglalkozási terület:
Egészségügy
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak (BSc))

Bevezető

Mit gondol, mely feladatok tartoznak a népegészségügy körébe?

A népegészségügy célja a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség védelme, és a betegségek megelőzése által – emiatt a népegészségügy területén a megelőzés nagyon fontos szerephez jut. Három fő terület köré csoportosulnak a népegészségügy feladatai: a lakosság egészségi állapotának ellenőrzése, illetve ezzel együtt a lehetséges problémák feltérképezése, az egészségproblémák megoldását célzó intézkedések kidolgozása, és annak biztosítása, hogy az ehhez szükséges egészségügyi szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek.
Tudja-e, minek a rövidítése a HACCP?
A HACCP egy angol eredetű mozaikszó, a Hazard Analysis and Critical Control Points kifejezés kezdőbetűiből áll össze. Magyar jelentése: veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok. A HACCP egy olyan élelmiszerbiztonsági minőségirányítási rendszer, mely meghatározza az élelmiszer-előállítás és feldolgozás során lehetséges veszélyeket, és az ezek elkerülésére vonatkozó intézkedéseket. A megelőzés fontosságát, és a részfolyamatok során történő minőségellenőrzést helyezi előtérbe. A kritikus határértékek meghatározása mellett kihangsúlyozza a megfelelő minőségellenőrzési rendszer kialakítását, valamint a szabályozások és ellenőrzések dokumentálását is.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A higiénia ellenőr az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálat (ÁNTSZ) alkalmazásában, népegészségügyi hatósági tevékenységet végez. Részt vesz a higiéniás előírások megtervezésében, emellett engedélyezési folyamatokban szakértői tevékenységet lát el, valamint ellenőrzi a higiéniás előírások betartását. Megtervezi, és előre meghatározott vizsgálati módszerekkel ellenőrzi a kórházak, üzemek és intézmények működésének higiénés feltételeit, az egészséges és biztonságos munkavégzés, valamint a megfelelő munkakörnyezet kialakításának feltételeit. Vizsgálja az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségkárosodásokat, ételfertőzést, ételmérgezést valószínűsítő megbetegedések tüneteit. Meghatározza az élelmiszerek előállítását és forgalmazását szabályozó előírásokat, az ellenőrzés során észlelt hiányosságok esetén pedig a szükséges intézkedéseket. Munkája nagy felelősséggel jár, kiemelt figyelmet és pontosságot igényel.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A higiénia ellenőr legfontosabb feladata a higiénia ellenőrzése, egészségre káros hatások kiküszöbölése és a fertőzőbetegségek terjedésének megakadályozása érdekében. Munkájával biztosítja, hogy a közintézményekben, élelmiszer előállítással, feldolgozással és forgalmazással foglalkozó üzemekben, kereskedelmi egységekben a higiéniás előírásokat betartsák. Ezek mentén a következő részfeladatokért felelős elsősorban:

 • Részt vesz a higiéniás szabályok összeállításában és a szükséges engedélyeztetési folyamatokban. Részt vesz az egészségügyi, higiéniai követelményrendszer összeállításában, részletes kidolgozásában. Egyes intézmények, vállalkozások – a kórházaktól a kifőzdékig – működésüket csak az ÁNTSZ engedélyével végezhetik, amelyhez meg kell felelniük a higiéniai előírásoknak. A működési engedélykérelmek elbírálását a megfelelő adatok, dokumentumok ellenőrzését és a helyszíni szemlét is ő végzi.
 • Megtervezi az ellenőrzést, illetve azt lefolytatja. Megtervezi az ellenőrzések időpontját, helyszínét, és a vizsgálati módszereket. Az ellenőrzés lehet szúrópróba szerű, vagy előre egyeztetett, akár a vizsgált cég saját kérésére, vagy lakossági bejelentés alapján is történhet. Helyszíni ellenőrzés során mintát vesz, megfigyel, helyszíni méréseket végez, gyorsteszteket használ. Megvizsgálja, hogy az intézmény, vállalt, üzem stb. a higiéniai előírásoknak megfelelően működik-e. 
 • Elemzési feladatokat lát el, értékeléseket végez. Egyes vizsgálatok eredménye már a helyszínen látszik – szemrevételezés, gyorstesztek alapján –, míg mások utólagos, laboratóriumi elemzést igényelnek. Ezeket a vizsgálatokat elvégzi, vagy elvégezteti. A vizsgálati eredményeket összesíti, összegzi, belőlük az intézmény működésére vonatkozó következtetéseket von le. Hiányosságok, probléma esetén javaslatot tesz a szükséges változtatásokra, kiegészítésekre vonatkozóan. Az értékelést írásban rögzíti, és átadja az intézmény üzemeltetőjének.
 • Bírságot szab ki, nyomon követi a változásokat. A hiányosságok, probléma nagyságrendjétől függően bírságot szab ki, súlyos esetben akár a telephely bezárását is elrendelheti. Megadott határidő elteltével ellenőrzi, hogy a javasolt változtatások megtörténtek-e.
 • Adminisztrációs feladatokat lát el. Munkáját részletesen dokumentálja, jegyzőkönyveket vezet. A vizsgálatai eredményeket eljuttatja az illetékesekhez.
 • Betartja a minőségbiztosítási előírásokat. Szigorú előírások szabályozzák az egyes vizsgálatok menetét, módszereit, eszközeit, valamint a vizsgálati eredmények határértékét is. Ezeket a szakembernek maradéktalanul be kell tartania.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A higiénia ellenőr munkáját jellemzően irodában vagy középületekben, cégek telephelyén végzi, ahol az adminisztrációs feladatokat támogató, és a higiéniás ellenőrzésekhez szükséges anyagokat, eszközöket, berendezéseket használja:

 • mintavételi eszközök, berendezések;
 • gyorstesztek;
 • laboratóriumi eszközök: mikroszkóp, kémcső, csipesz; pipetta;
 • számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;
 • telefon, mobiltelefon;
 • irodai eszközök – papír, toll, fénymásoló, nyomtató, szkenner;
 • védőfelszerelés.
Munkája során a higiéniai vizsgálathoz szükséges anyagokkal kerül kapcsolatba, valamint űrlapokat, jegyzőkönyvet tölt ki, és gyakran forgatja a hatályok jogszabályokat, szabályzatokat, kézikönyveket.

Hol végzi a munkáját?

A higiénia ellenőr munkáját jellemzően zárt térben végzi. A munkavégzés helyszíne függ a feladatoktól, az adminisztrációs tevékenységet rendszerint irodában végzi, elemzésekkor megfordulhat laborban is, a helyszíni ellenőrzéseket pedig a vizsgálandó létesítmény telephelyén végzi. A munka jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a munkavégzés helyszínén nem megfelelőek a higiéniás körülmények. Az ellenőrzések jellemzően rövidebb-hosszabb utazással járnak.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A higiénia ellenőr munkaideje jellemzően heti 40 óra. Mivel munkája során középületek, élelmiszer előállítással és feldolgozással foglalkozó üzemek, vendéglátó ipari egységek higiéniás körülményeit ellenőrzi, alkalmazkodnia kell az ellenőrzött cég munkarendjéhez. Munkáját a szezonalitás is befolyásolhatja, például nyáron, a nyaralóhelyeken szezonálisan működő vállalkozások ellenőrzése megnövekedett munkamennyiséget eredményez. Ennek megfelelően előfordulhat esti és hétvégi munkavégzés, vagy túlóra is.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A higiénia ellenőr munkáját irodában, adminisztrációs tevékenységet intézve, vagy külső helyszínen, helyszíni ellenőrzést végezve tölti. A tartós ülőmunka és az ellenőrzések alatt szükséges mozgás, hajlongás derékfájdalmat és ízületi bántalmakat okozhat. A vizsgálatok során a szemek és a kezek fokozott megterhelésnek vannak kitéve. A higiénia ellenőrt munkája során a következő ártalmak, veszélyek érhetik:

 • mozgásszervi panaszokat okozhat a tartós ülőmunka és a munkával járó sok állás, mozgás is;
 • élelmiszergyártás ellenőrzésekor a gépek, eszközök, berendezések vizsgálata valamint az üzemi környezet balesetveszélyes lehet;
 • egészségre ártalmasak, és allergiás reakciókat is kiválthatnak a munka során használ vegyszerek és a vizsgált anyagok;
 • egészségre ártalmasak lehetnek a nem megfelelő higiéniás körülmények az ellenőrzés helyszínén;
 • szabadtéri munkavégzés esetén zaj-, hő- és porártalom előfordulhat, valamint az időjárási viszontagságokkal is számolni kell.
Ezért a munka során fokozottan kell ügyelni a biztonsági-, és munkaegészségügyi előírások betartására, valamint nagyon fontos a megfelelő védőfelszerelés használata.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A higiénia ellenőr jellemzően szellemi tevékenységet végez. Könnyű fizikai igénybevételt jelenthet, hogy a munka a szem és a kezek fokozott megterhelésével jár. Munkája nagy felelősséggel jár, állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie. További pszichés igénybevételt jelenthetnek az alábbi tényezők:

 • a fáradtság, a pontos, nagy odafigyeléssel végzett munkából adódó fokozott koncentráció miatt;
 • a szoros határidők stresszhez vezethetnek;
 • a munkával járó felelősség is lehet feszültség forrása;
 • az ellenőrzések során az ellenőrzött intézményt képviselő ügyfelekkel történő kommunikáció, az esetleges nézeteltérések is okozhatnak feszültséget.
Mivel szellemi és fizikai igénybevételnek egyaránt ki van téve munkája során a szakember, így fontos, hogy találjon magának időt a megfelelő mennyiségű testi pihenésre és szellemi feltöltődésre.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A higiénia ellenőr elsősorban vezetőjével, közvetlen munkatársaival és ügyfeleivel tartja a kapcsolatot munkája során. Találkozhat még:

 • orvosokkal;
 • laboratóriumi dolgozókkal;
 • szakmai továbbképző szakemberekkel;
 • hivatalos szervekkel;
 • beszállítókkal.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A higiénia ellenőrök átlagkeresete Magyarországon havi bruttó 243.000 Ft, ami az elmúlt évekre visszatekintve nem mutat jelentős változást. Az országos átlagkereset havi bruttó 175.000-265.000 Ft között mozoghat. A higiénia ellenőr keresetét, illetve az azzal járó kiegészítéseket a közalkalmazotti bértábla határozza meg, melyben a besorolások függnek a tapasztalattól, a munkaviszony hosszától, az életkortól és egyéb szakmai kompetenciáktól.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A higiénikus környezet biztosítása az egészségmegőrzés szempontjából nélkülözhetetlen, ezért a szakma kiemelkedő fontosságú az emberek egészsége érdekében. A higiénia ellenőr munkájának köszönhető többek között, hogy az élelmiszerfogyasztás biztonságos, vagy, hogy középületekben megfelelő higiéniás körülmények fogadnak. Ezért higiénia ellenőr szakemberek munkája iránt a jövőben is igény fog mutatkozni. Az elhelyezkedést segítik a naprakész szakmai ismeretek, a felelősségteljes, pontos munkavégzés, valamint a szakma iránti elkötelezettség.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A higiénia ellenőr akkor lesz sikeres a munkájában, ha az egészségre ártalmas tényezőket ki tudja szűrni és ki tudja iktatni, ezáltal higiénikus környezetet biztosítva. Ezt teheti egyrészt megelőző intézkedésekkel, másrészt ellenőrzések, mérések által. A szakma képviselővel szemben támasztott készség- és képességbeli elvárások a következők:

 • Felelősségtudat, hiszen emberek egészsége múlik a munkáján;
 • Önállóság, mert gyakran dolgozik egyedül, így a döntéseket is maga kell, meghozza;
 • Kommunikációs képesség, hiszen munkája során nap, mint nap más személyekkel kerül kapcsolatba, akikkel mind meg kell, találja a közös hangot;
 • Figyelem, mert a vizsgálatok során a legapróbb részletekre is fontos ügyelnie;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, hiszen a vizsgálatok során felmerülő esetleges nézeteltérésekben tudnia kell önmagát és a szabályozásokat képviselnie;
 • Technológiai, műszaki kompetencia, a vizsgálati eredmények elvégzése és értékelése során alkalmazott eszközök, berendezések szakszerű kezelésénél hasznos.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A higiénia ellenőrrel szembeni egészségügyi elvárások egyrészt az ügyfélkapcsolatok kezeléséből, másrészt a műszerek, eszközök pontos használatából, és az eredmények elemzéséből adódnak:

 • egészséges gerinc és mozgásrendszer – a munka során szükséges mozgáshoz, utazáshoz;
 • ép karok, kezek, ujjak – az ellenőrzés során használt műszerek, eszközök használatát, az adminisztratív feladatok végzését segíti elő;
 • éles látás, színlátás – a helyszíni vizsgálatok, és az adminisztráció során fontos;
 • kifinomult szaglás – a helyszíni ellenőrzések során egyes rendellenességek felismeréséhez;
 • tiszta, érthető beszéd és jó hallás – a kollégákkal és ügyfelekkel történő egyeztetések során szükséges.
Hallássérültek a beszéd jó megértését lehetővé tevő hallókészülékkel végezhetik ezt a tevékenységet.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Ahhoz, hogy magas színvonalon végezhesse munkáját a higiénia ellenőr, a következő tantárgyak biztosítanak jó alapot:

 • biológia-egészségtan – az emberi szervezet működésének, a higiénia egészségre gyakorolt hatásának ismeretét támogatja;
 • fizika – a munka során használt mérőeszközök használatához;
 • kémia – a különböző vegyi anyagok egészségre gyakorolt hatásának ismeretéhez szükséges;
 • természettudományi gyakorlatok – a laboratóriumi mérő- és ellenőrzési vizsgálatokhoz ad alapismereteket.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A higiénia ellenőr munkakör ellátását olyan ember fogja élvezni, aki szeret információkat gyűjteni, kutatni. Fontos számára, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, elméleti megoldások kidolgozására. A munkafolyamatokban szeret a dolgok mélyére látni. Ezek mellett betartja a szabályokat, és szereti, ha pontosan meghatározott felelősségi- és hatásköre van, mert ezek a tényezők biztonságot jelentenek számára a munkavégzése során. A pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkozik aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal. Szívesen dolgozik megadott utasítások szerint. Többnyire megszokott megoldásokat alkalmaz, jobban kedveli azokat a feladatokat, amelyek előre láthatóak és kiszámíthatóak.

 • Elemző
 • Megvalósító

Mi jellemző a Higiénia ellenőr munkájára?

Csoportos (20%)
(20 - 80)
Önálló (80%)
Gyakorlatias (60%)
(60 - 40)
Gondolatokra irányuló (40%)
Végrehajtó (70%)
(70 - 30)
Irányító (30%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Népegészségügyi ellenőr
Felsőoktatási szak neve: Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak (BSc)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakon megszerzett végzettség szükséges.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

Az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon való tanulás megkezdésének feltétele az érettségi bizonyítvány megszerzése.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak elvégzése 8 félévet vesz igénybe. A diploma megszerzésének legalább 6 hét szakmai gyakorlaton való részvétel is feltétele.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során a tantárgyak a természettudományi ismeretek mellett, a népegészségügyi szakirány elméleti és gyakorlati tudását adják át. Néhány példa a képzés során oktatott tantárgyakra:

 • biológia;
 • kémia;
 • jogi alapismeretek;
 • népegészségtan;
 • anatómia;
 • epidemiológia;
 • népegészségügyi medicina;
 • környezetegészségtan;
 • táplálkozás egészségtan;
 • népegészségügyi terep- és laboratóriumi gyakorlatok.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképzettség birtokában a végzősöket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei és városi intézeteinél, illetve az Országos Tisztifőorvosi Hivatal irányítása alá tartozó országos intézetekben várják szívesen, jellemzően az alábbi munkakörökben:

 • Egészségügyi felügyelő;
 • Élelmiszer- és táplálkozás-egészségügyi felügyelő;
 • Epidemiológiai felügyelő;
 • Higiénikus;
 • Iskola-egészségügyi felügyelő;
 • Járványügyi ellenőr;
 • Járványügyi felügyelő;
 • Környezeti és közegészségügyi felügyelő;
 • Munkaegészségügyi felügyelő;
 • Sugáregészségügyi ellenőr;
 • Toxikológiai közegészségügyi ellenőr;
 • Üzemegészségügyi szakértő;
 • Üzemi higiénikus.
Az alapképzés során megszerzett ismeretek tovább mélyíthetők a népegészségügyi mesterképzési szakon (MSc).

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.antsz.hu – Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
 • www.mszeddsz.hu – Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
 • Horváth: Élelmiszer- biztonság és higiénia a vendéglátásban. Műszaki Kiadó. 2012.
 • Laczay: Élelmiszer-higiénia - Élelmiszerlánc-biztonság. Mezőgazda Kiadó. 2008.
 • Szeitzné dr. Szabó: HACCP ismeretek és közegészségügyi előírások az Európai Unióban és Magyarországon. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. 2006.
 • Dr. Bíró: Élelmiszer-higiénia. Agroinform Kiadó. 2002.
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu– a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a HVG Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Mindig is nagyon fontosnak tartottam az egészségmegőrzést és a betegség megelőzést, de talán még inkább a tisztaságot, az igényességet. Szerencsére a munkám által hatással lehetek az emberek egészségi állapotának alakulására, mivel a jelenlegi egészségügyi szabályrendszer, amit a cégeknek be kell tartaniuk, sokat segít a megfelelő higiéniás viszonyok kialakításában. Ellenőrzéseink során sajnos még így is sok hiányosságot fedezünk fel, ezt természetesen rögtön jelezzük is. Mivel a cégek nem szeretnek szembesülni a náluk felismert problémákkal – már csak azért sem, mert probléma esetén bírságot szabhatunk ki –, gyakori a viták, konfliktusok. Ilyenkor nehéz megértetni, hogy mi nem „ellenük”, hanem az emberekért dolgozunk. Szerencsére természetemnél fogva, valamint hosszú évek tapasztalatainak köszönhetően mára már egész jól kezelem ezeket a helyzeteket. " – mesélte Krisztina, higiénia ellenőr, mikor munkájáról kérdeztük.

További érdekességek

Fa vagy műanyag vágódeszkát használ?

Egyes vizsgálatok szerint a műanyag vágódeszkán lényegesen több baktérium marad életben, mint a fa vágódeszkákon. A műanyag deszkán szalmonella, lisztéria, és E.coli baktériumok is megtelepedhetnek. Szakértők külön vágódeszka használatát javasolják húsok, és egyéb élelmiszertípusok feldolgozásához. Fontos továbbá, hogy fa vágódeszkáról mindig kaparjuk le a maradékot, és alaposan mossuk el, de ne mossuk mosogatógépben, mert úgy vegyszerekkel telítődhet.  Ezzel szemben a műanyag vágódeszka mosogatógépben is mosható.

Mit gondol, miért fontos a kézmosás?

Egy alapos, szappanos kézmosás a kezünkön levő baktériumok nagy részét elpusztítja. Kutatási eredmények azt mutatják, hogy minden ötödik ember nem mos rendszeresen kezet, és a rendszeres kézmosóknak is csak harmada használ szappant. A rendszeres, szappanos kézmosás nagyban hozzájárul a megfelelő higiéniás környezet kialakításához, és egyes betegségek terjedésének megakadályozásához. Kifejezetten fontos a mosdó használat utáni kézmosás, ami sajnos az emberek többségénél elmarad.

Ön szerint melyek a hétköznapi környezet legfertőzöttebb területei?

Azt gondolnánk, hogy a WC csészében hemzseg a legtöbb baktérium, ám emellett még számtalan olyan terület van, ahol könnyen megtapadnak a baktériumok. A konyhai mosogató tálca és a mosogatószivacs például az egyik legkedveltebb élőhelye a baktériumoknak, de a TV távirányító, a számítógép billentyűzet és a villanykapcsolók is „veszélyes terepnek” számítanak. A tömegközlekedés során megfogott kapaszkodókat pedig előttünk több ezren fogták meg úgy, hogy nem mostak előtte kezet.

Tudja-e, mi a közös a kártevőirtó és a higiénia ellenőr munkájában?

A kártevőirtók rendszeresen végeznek vizsgálatot élelmiszerrel foglalkozó üzemekben, intézményekben, vállalatoknál. A higiénia ellenőrök kötelesek rendszeres kártevő ellenőrzést végeztetni akkor is, ha nem tapasztalják semmilyen rovar vagy kártevő jelenlétét. Élelmiszerbiztonsági és higiéniás szempontból ez kiemelkedően fontos.

Munkaadók mondták

Vissza az listához