Tartsd velünk az irányt!

Bolti eladó

Bolti eladó

FEOR:
511300
Foglalkozási terület:
Gazdaság, kereskedelem és marketing
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Tudja-e, hogy mit tehet a bolti eladó, ha bolti lopást észlel?

A bolti lopás, ha az áru értéke 5000 Ft alatt van, szabálysértésnek, ha felette, bűncselekménynek számít. A bolti eladó a gyanúsítottat nem ellenőrizheti, személyi okmányait, például a személyi igazolványát nem kérheti el. Nem használhat vele szemben sértő kifejezéseket, illetve a bolt elhagyásában sem akadályozhatja meg. Minden esetben azonnal jeleznie kell a biztonsági őrnek, rendőrségnek vagy az ügyészségnek, mert csak hatóságnak van joga intézkedni az ügyben.
 
Ön szerint használja-e a bolti eladó munkája során a FIFO-elvet?
A FIFO (first in, first out) elv arra utal, hogy az elsőként beérkezett áruknak kell elsőként elhagyniuk a boltot. Ez a logisztikai alapelv például az élelmiszeráruknál, illetve olyan termékek esetében fontos, ahol a szavatosság, a garancia vagy akár a divat miatt könnyen vesztenek az áruk az értékükből. Egy boltvezető erre úgy tud figyelni például a gyümölcsjoghurtok esetében, hogy mindig a legkorábban lejárókat teszi a polc első sorába, a későbbieket pedig hátul hagyja.

Foglalkozás jellemzői

A bolti eladó elsősorban az üzletben, vagy szakboltban az áruk és termékek sikeres eladásáért felel. Munkája során tájékoztatja és tanácsokkal látja el vásárlókat az árukkal, árakkal kapcsolatosan. Munkája része továbbá az áruk elhelyezése, az árak feltüntetése, valamint a leltározásban és raktározásban való közreműködés. Ahhoz, hogy munkáját sikeresen végezze, tájékozottnak kell lennie az adott termékek körét, illetve a vásárlói igényeket illetően. Ez utóbbi miatt munkája során nagy hangsúlyt kell fektetnie a vásárlókkal történő kapcsolattartásra. 

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A bolti eladó feladata az áruk átvételétől azok eladásáig terjed, esetenként még a pénztárosi tevékenységet is magában foglalja. A bolti eladó felelőssége, hogy a megfelelő áru az eladótér adott helyén legyen, illetve a boltvezetői döntés alapján megjelölt ár legyen rajta feltüntetve. Ő tartja a kapcsolatot a vevőkkel is elsősorban. Udvarias modorával, pontos, hasznos tanácsaival igyekszik elérni, hogy a vásárló máskor is visszatérjen a boltba. Tevékenysége során a következő részfeladatok elvégzéséért felelős:

 • Átveszi az árut a beszállítóktól. Felel az áruk beérkezéséért, azaz minőségileg és mennyiségileg átnézi az áruk átvételekor, hogy megfelelnek-e a korábban leadott rendelésnek? A hibás teljesítésekről nyilvántartást vezet, a boltvezetőnek arról beszámol.
 • Biztosítja az áruk megfelelő tárolását. Annak érdekében, hogy a termékek ne sérüljenek, azokat állagminőség megóvás érdekében biztonságos helyen tárolja.
 • Elhelyezi az árukat az eladótérben. Vezetőjének elképzelése alapján kihelyezi az árukat a megfelelő polcokra, helyekre, odafigyelve arra – ha a termékek megkövetelik –, hogy azok a termékek, amelyeknek szavatossági ideje rövidebb, előrébb kerüljenek.
 • Kapcsolatot tart a vásárlókkal. A vásárlókat üdvözli, illetve elbúcsúzik tőlük, kiszolgálja őket, kérdéseikre válaszol, tanácsot ad, felhívja a figyelmet az aktuális akciókra, szükség esetén panaszt kezel.
 • Leltároz. Vezetője utasítására nyilvántartásokat vezet a beszerzett áruk mennyiségéről, azok eladásáról, eladási áráról, és jelzi, ha új áru rendelésére van igény.
 • Beszámol vezetőjének. Az bolt vezetőjének – akár naponta – beszámol a forgalomról szóban, vagy írásbeli dokumentumok átadásával.
 • Betartja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat.
Kisebb boltok esetében a bolti eladó egyben pénztárosi munkakört is ellát, így munkájának része a pénzforgalom lebonyolítása: áruk ellenértékét a pénztárgépbe bevinni, számlát adni, esetleg a megvásárolt termékeket becsomagolni.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A bolti eladó által alkalmazott eszközök és berendezések a bolt működését, a vevőkkel való kapcsolattartást szolgálják:

 • kereskedelmi eszközök, berendezések, pl. árazó, kódleolvasó, esetleg pénztárgép, bankkártya terminál;
 • raktározási munkákhoz: raklapok, kézikocsi, targonca stb.;
 • leltározáshoz szükséges dokumentumok, számítógép megfelelő– pl. árukészlet és adatbázis kezelő – programokkal;
 • kommunikációs eszközök – telefon, fax;
 • irodai eszközök – papír, toll, nyomtató stb.;
 • formanyomtatványok, dokumentációs adatlapok.
A bolt típusa további eszközök használatát, anyagok ismeretét is megkövetelheti, pl. egy bútorbolt esetében: szín és anyagminták, mérőszalag, stb. Éppen ezért a bolti eladónak ismernie kell a boltban árult termékeket és a hozzá kapcsolódó eszközöket, anyagokat, legyenek azok különböző élelmiszerek, ruházat, sporteszközök, tisztálkodási- és tisztítószerek stb. 

Hol végzi a munkáját?

A bolti eladó munkavégzésének helye a bolt. A kereskedelmi egységen belül az eladótérben és a raktárban is el kell látnia bizonyos tevékenységeket, illetve megbeszélések miatt a bolt irodájában is tölthet időt.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A bolti eladó munkaideje heti 40 óra, de annak beosztása a bolt nyitva tartásától függ. Jellemző a többműszakos beosztás: reggeli nyitástól délutánig vagy déltől zárásig, akár hétvégén és ünnepnapokon is. Beosztását a boltvezető határozza meg, külön egyeztetésekkel kérheti magát egy-egy adott műszakra.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A bolti eladó esetében egészségre közvetlenül ártalmas környezeti tényezők nincsenek azonban munkája során:

 • a vevővel történő találkozás miatt ki vannak téve (vírusos, bakteriális) fertőzésveszélynek, főleg a téli időszakokban;
 • kisebb sérülési kockázatot a raktározás során végzett munkák hordozhatnak;
 • ritkább, de olyankor rendkívüli kockázatot jelent - főként kisebb üzletek esetén - a rablásveszély.
 

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A bolti eladó munkája jellemzően könnyű fizikaimunka, amelyet álló testhelyzet jellemez. Az emelés, cipelés mozgásszervi panaszok kialakulásához vezethet, ezért fontos a munkaidőn túli pihenésre is időt szánni.

A munka során pszichikai nehézséget az eladáshoz tartozó feladatok jelenthetnek:
 • fokozott figyelem, pontosság – pl. nyilvántartások vezetése során;
 • a munkatársakkal való együttműködés;
 • néhány vevő esetében időnként agresszív megnyilvánulásoknak, támadásoknak van kitéve, ami pszichikai megterhelést jelenthet.
Ezen tényezők okozta fáradtságot pihenéssel, egyéb kikapcsolódást jelentő szabadidős tevékenységekkel tudja eredményesen csökkenteni, kivédeni.
 

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A bolti eladó elsődleges munkakapcsolatainak legjelentősebb hányadát a vevők teszik ki, de szorosan együtt kell működnie munkatársaival is:

 • a boltvezetővel;
 • más eladókkal;
 • pénztárosokkal.
Amennyiben egy nagyobb boltban dolgozik az eladó, úgy kapcsolatba kerül még az árufeltöltőkkel és a raktárosokkal. Néhány esetben találkozik a beszállítókkal,és azok szállítást végző munkatársaival is.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A bolti eladó átlagkeresete havi bruttó 135.000 Ft országos viszonylatban. A kereset több tényező, például a szakember tapasztalata, életkora, a bolt tulajdonosi köre – magán vagy állami, hazai vagy külföldi – stb. függvénye. Országos átlagot tekintve ez a kereseti sáv havi bruttó 115.000 és 155.000 Ft között mozog, ami az elmúlt években nem mutatott jelentős változást.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A jelenlegi mutatókat figyelembe véve a kereskedelem, mint iparág teljesítménye, nem mutat jelentős változást. A piac szerkezete valamelyest átalakult, kisebb boltok helyett jellemzőbb a nagyobb kereskedelmi egységek megjelenése, melyek azonban továbbra is folyamatosan keresnek szakképzett, elhivatott munkatársakat eladói munkakörbe. Mivel az egyes kereskedelmi területek között, pl. ruházat, virág, bútor stb. az átjárás meglehetősen könnyű, érdemes az álláshirdetéseket figyelemmel követni, és ha szükséges, eltérő típusú kereskedésekbe, osztályokra is jelentkezni.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A bolti eladók akkor tudják jól végezni munkájukat, ha üzleti érzékkel rendelkeznek, amelyhez hozzátartoznak a folyamatos kapcsolattartáshoz szükséges készségek is. Ily módon, jó, ha a következő képességekkel rendelkeznek:

 • Felelősségtudat, melyet a pénzzel való tevékenység megkövetel;
 • Számolási képesség, hiszen nem tévedhet leltározás, de pénztári munkája során sem;
 • Fizikai erőnlét, hogy jól bírja az egész napos álló munkát, a raktárban végzett tevékenységek okozta fizikai megterhelést;
 • Kitartás, hiszen tevékenysége olykor monotonná válhat, pontossága mégsem csökkenhet.
 • Kommunikációs képesség, mert folyamatosan tartja a kapcsolatot a vevőkkel, munkatársakkal;
 • Figyelem, pl. leltározáshoz, árukiadáshoz, árazáshoz.
Fontos továbbá a jó vevői - és munkakapcsolatok fenntartására a probléma megoldási képesség, a konfliktuskezelés és a stressz tűrés készségének megléte, valamint, hogy a számítógépet a kereskedelmi egységben lévő elektronikus gépeket – vonalkód olvasó, bankkártya terminál stb. - magabiztosan használja. A bolti eladókkal szemben általános elvárás az igényes, ápolt megjelenés a bizalom megteremtése érdekében.
 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A bolti eladó szemben támasztott egészségügyi követelmények az emberekkel történő kapcsolattartás, illetve az üzletmenet működtetéséhez kapcsolódnak:

 • ép végtagok;
 • egészséges szív és keringési rendszer;
 • egészséges bőr a kézen és az arcon;
 • ép hallás;
 • tiszta beszéd;
 • jó látás, látásélesség.
Látás-, hallás és értelmi sérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört. A munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A bolti eladó számára a bolt profiljához kapcsolódó tantárgyakban való jártasság ajánlott, mely ez alapján igen szerteágazó lehet az áruismeret miatt: technika, életvitel és gyakorlat; fizika; biológia-élettan; kémia; földrajz; testnevelés és sport; stb.;

Tantárgyak, melyek a bolt profiljától függetlenül szükségesek:
 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek;
 • matematika;
 • kommunikáció - magyar nyelv és irodalom – a munkatársakkal és a vevőkkel való kapcsolattartáshoz;
 • környezetismeret.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A bolti eladó abban az esetben fogja élvezni a munkáját, ha általában véve gyakorlatias, azaz szeret helyzeteket, problémákat megoldani, illetve fontos számára, hogy munkájának hamar kézzel fogható eredménye legyen. Nem bánja, sőt, biztonságot jelent számára, ha tudja munkájának kereteit, illetve azt, hogy meddig tart a felelőssége.

 • Tárgyias
 • Megvalósító

Mi jellemző a Bolti eladó munkájára?

Személyközpontú (5%)
(5 - 95)
Tárgyias (95%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Végrehajtó (90%)
(90 - 10)
Irányító (10%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Eladó (34 341 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az Eladó középfokú szakképesítés megszerzése szükséges.

A szakmához tanulásban akadályozott személyek esetében az Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó (Eladó) speciális adaptált szakképesítés kapcsolható.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

Az Eladó szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, tehát az általános iskola nyolc évfolyamának elvégzése. Szükséges továbbá a képzés megkezdését megelőzően bizonyos egészségügyi alkalmassági követelménynek is megfelelni.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az Eladó szakképesítés – iskolai rendszerű szakképzésben – szakiskolában 3 év alatt szerezhető meg. Lehetőség van iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyamon is tanulni, ebben az esetben a képzés óraszáma 960-1440 óra között változhat.

A képzés során 30%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 70%-át gyakorlati munkahelyen (pl.: áruházakban, boltokban) tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során a tantárgyak egyrészt a kereskedelmi egység működtetéséhez, másrészt az áruforgalom lebonyolításához, értékesítéséhez kapcsolódnak. Főbb modulok, tantárgyak, témakörök:

 • A működtetés szabályai;
 • Pénzforgalmi előírások betartása, bizonylatkitöltés;
 • A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása;
 • Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása;
 • A műszaki cikkek forgalmazása;
 • Értékesítés idegen nyelven.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

Az eladó szakképzettsége birtokában az árucsoportoktól függően több mint negyvenféle boltban vállalhat munkát. Ezek közül néhány:

 • Áruházi eladó;
 • Élelmiszerbolti eladó;
 • Ruházati eladó;
 • Könyvesbolti eladó.
 
Az Eladó képzet teljesítése után lehetőség van – hasonló szakterületen –továbbtanulni.
Felnőttképzésben, tanfolyami keretek között választható például, a Boltvezető szakképesítés-ráépülés, melynek megszerzésével nagyobb esély nyílik vezető beosztások betöltésére, vagy saját vállalkozás indítására. Előnyt jelent az elhelyezkedésben az idegen nyelv megfelelő alkalmazása.
 

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.mkik.hu – Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapja
 • www.nfh.hu – Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapja
 • www.oksz.hu– Országos Kereskedelmi Szövetség
 • Pink: Eladni emberi dolog. HVG Kiadó. 2013.
 • Kovács-Vaszari: Professzionális értékesítés. MSPR Üzleti Iskola Kft. 2013.
 • Szombati: Értékesítés nyomulás nélkül. Pro Fonte Kft. 2012.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu - Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Mária, élelmiszerbolti eladó meséli: „Alapvetően nagyon szeretem a munkámat: jó emberekkel találkozni, a törzsvásárlókkal beszélgetni, megismerni, hogy mire van szükségük, segíteni nekik, mit hol találnak stb. Egyedüli, ami nehéz, hogy egyrészt a nyitva tartási időt, azon belül pedig a műszakomat le kell egyeztetni a családdal. Gyakran példáu,l előre főzök nekik, mert a vasárnapi ebédet nem töltjük együtt. A másik nehézség, az a rengeteg féle áru. Akkor vagyok jó eladó, ha mindegyiket ismerem, tudom, kinek melyiket és miért jó, ha ajánlom. Ehhez azonban mindig tanulni kell, elolvasni az termékleírásokat, összehasonlítani a termékeket… Nincs nyugvópont.”

További érdekességek

Ön szerint miért nyitott új fejezetet a bolti eladók életében a plázák megjelenése?

Az 1990-es évek közepén nyíltak meg hazánkban az első bevásárlóközpontok, más néven plázák. Egyfelől e kereskedelmi egységek hatalmas keresletet indítottak el a bolti eladói szakképesítés iránt, nagyon keresett lett ekkor a szakma. Másfelől vége lett a hétfőtől szombat délelőttig tartó 8-10 órás munkaidőnek, hiszen versenyelőnnyé vált a hosszabb és hétvégi nyitva tartás. Nem tagadás, a tapasztaltabb eladók ezt a változást nehezen vették – ezért is találunk mai napig inkább fiatalabb bolti eladókat a bevásárlóközpontok egyes üzleteiben.

Mit gondol, szabadnapja van-e a bolti eladónak, ha a bolt, leltározás miatt zárva tart?

A bolti eladóknak egyik feladata a leltározásban való közreműködés. Ilyenkor az áruk mennyiségén túl a bolti eszközöket, berendezéseket is nyilvántartásba veszik. Összeírják a leltári bizonylatokba (leltárfelvételi jegy, -ív és leltárösszesítő) a tételeket fajta, típus és minőség szerint. A leltározásnak fontos alapelve a teljesség és a valódiság, azaz mindent fel kell tüntetni, és a valós mennyiséget, értéket kell tükröznie.

Ön szerint kell-e tartania a bolti eladónak a Panaszkönyvtől?

A 2005. évi CLXIV törvény (5. §(4)) értelmében minden kereskedelmi, vendéglátó-ipari, fogyasztási cikkek javításával vagy kölcsönzésével foglalkozó üzletben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen, tollal együtt kell, elhelyezni a Vásárlók könyvét, azaz a Panaszkönyvet. A vásárló ebben közli kifogását, ha adott termékkel, szolgáltatással nem volt megelégedve; a boltvezetőnek pedig 30 napon belül ki kell vizsgálnia az esetet, illetve írásban válaszolni a panaszt tevőnek. A Panaszkönyv így lehet segítség is a bolti eladó számára, hiszen nyomon tudja követni az alacsony minőségű árukat, illetve szolgáltatásokat, amelyekből nem érdemes a későbbiekben rendelni.

Tudja-e, mit jelent a gluténmentes és a laktózmentes kifejezés?

A gluténmentes azt jelzi, hogy tojás nélkül készült, míg a laktózmentes arra utal, hogy tejfehérjét nem tartalmaz az adott élelmiszer. Ezekre bővülő igény jelentkezik, mert a mai társadalomban egyre több ember érzékeny, (allergiás) a tojásra illetve a tejfehérjére. A legtöbb élelmiszerbolt, sőt, a cukrászdák is figyelnek azokra a vásárlókra, akik számára ez fontos szempont, és az árukínálatukban e fajta termékek is mindinkább szerepelnek.

Munkaadók mondták

Vissza az listához