Tartsd velünk az irányt!

Piaci, utcai árus

Piaci, utcai árus

FEOR:
511500
Foglalkozási terület:
Gazdaság, kereskedelem és marketing
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Csütörtök? Piacnap!

Magyarországon a középkorban a városok még királyi döntés alapján kaptak úgynevezett vásárszabadalmat, azaz vásártartási jogot. Rendszerint a király egy napot „adományozott” a héten, amikor az adott városban vásárt rendezhettek. Így kapott például Zsigmond királytól, 1431-ben vásárengedélyt minden hét csütörtökére Szeged is. Azért is volt szükség erre a szabályzatra, mert a vásári kereskedésből a király helypénzt szedett, valamint ekkor volt lehetősége kihirdetni új rendeleteit. Cserébe ezeken a napokon a király biztosította a szabad közlekedést, az árusok védelmét. Azok a városok, amelyek piacnapot kaptak – a kereskedelem bevételei miatt – sokkal gyorsabban fejlődtek, mint azok, amelyek ezt a kiváltságot nem élvezhették.
Ön szerint mi szükséges ahhoz, hogy valaki az utcán árusíthasson?
Az utcai árusítás feltételeit rendeletben szabályozzák, minden önkormányzat a saját területére vonatkozóan határozza meg a feltételeket. Az utcai árusításhoz közterület-használati engedélyt kell kérni az önkormányzattól, amelyben kiköthetik például, hogy a járda melyik részét, baleseti gócponttól hány méterre stb. lehet árusítani. Az árusoknak ezt az engedélyt mindig maguknál kell hordaniuk, és például közterületi felügyelők felszólítására be kell mutatni. Az engedély megszerzéséért az árusnak előre megszabott összeget kell fizetnie a közterület tulajdonosának.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A piaci, utcai árusok közös jellemzője, hogy áruikat piacokon, utcán vagy például egy-egy rendezvényen, fesztiválon kínálja eladásra. Ahhoz, hogyezt megtegye, nem csupán az áruk beszerzéséről és haszonnal való értékesítéséről kell gondoskodnia, hanem tevékenységének fontos része az árusítóhely felkutatása, lefoglalása, bérlése is, valamint a szükséges engedélyek beszerzése. Ahhoz, hogy ezt sikeresen tegye, jó, ha tudja, áruját kinek és milyen áron tudja eladni, így mely helyszínekre érdemes kitelepülnie.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A piaci, utcai árus feladatainak egy része az árusítóhely megszervezéséhez kapcsolódik, másik része magához a kereskedelemhez, amely a termékek beszerzésétől egészen azok jó áron történő eladásáig terjed ki. Munkájának fő célja a nyereségesség, azaz, hogy az adott helyszínen eladott áruk forgalmából kitermelje a helyszín bérleti díját is a munkadíjon és a termékek beszerzési árán túl. Ahhoz, hogy sikerrel járjon, fontos, hogy a helyszínhez illő árukészlettel rendelkezzen, valamint ott helyben hamar ki tudjon alakítani jó kapcsolatot, hogy az ő áruit válasszák a vásárlók. Tevékenysége során a következő részfeladatok elvégzéséért felelős:

•        Kiválasztja az árusítás helyszínét. Eldönti, hogy hol szeretné értékesíteni áruit. A döntést megelőzően tájékozódnia kell többek között az adott helyszín közönségéről, a stand bérleti díjáról, az árusítás időszakáról stb. Pozitív döntését követően megvásárolja vagy kibérli az adott helyszínt, standot.
•        Engedélyeket szerez be. Az alkalmi árusításokhoz eltérő engedélyeket, kötelező okmányokat kell beszereznie, például önkormányzatoktól, és azokat kérésre bemutatja a helyszín vagy rendezvény gazdáinak.
•        Árusított termékekről hoz döntést. A helyszín, a közönség és az árusítási időszakhoz megfelelő áruk csoportjáról dönt.
•        Árut szerez be. A beszállítókkal leegyezteti a beszerzésre kerülő áruk fajtáját, típusait, árát és mennyiségét, majd gondoskodik azok raktározásáról.
•        Biztosítja az áruk megfelelő tárolását. Annak érdekében, hogy a termékek ne sérüljenek se a helyszínen, se azt megelőzően, azokat biztonságos helyen tárolja.
•        A helyszínen kialakítja az árusító helyet. Felállítja vagy elfoglalja az árusító helyet – stand, bódé, sátor –, kihelyezi, elrendezi az árukat, feltünteti az árakat.
•        Eladást folytat. Üdvözli a vevőket, tájékoztatja őket az árukról, azok árairól, esetleg kezelésükről. Az eladott terméket becsomagolja, ha szükséges, majd elbúcsúzik a vevőtől.
•        Pénzügyeket intéz. Elszámolja az árukért kapott pénzt, számlát, bizonylatot állít ki, a készpénzes, esetleg bankkártyás fizetéseket kezeli.
Mindezek mellett kapcsolatot tart a hatóságokkal, azaz a szabályszerű üzletmenet biztosítása érdekében nyilvántartásokat vezet, egyeztet a könyvelőjével, az illetékes hatóságokkal – például NAV.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A piaci, utcai árus által alkalmazott eszközök és berendezések elsősorban a gazdaságos működést és a hatékony üzletmenetet – kapcsolattartás, szabályszerűség betartása stb. – szolgálják:

•  pénztárgép;
•  számlatömb, nyugták, nyomtatványok;
•  kereskedelmi eszközök – például árazó;
•  kommunikációs eszközök – telefon;
•  irodai eszközök – papír, nyomtató, szkenner stb.
Az áruk jellege határozza meg továbbá, hogy milyen eszközöket, illetve anyagokat használ: például egy piaci zöldséges többek között rekeszekkel, papír- és nejlonzacskókkal dolgozik, míg egy fesztiválon árusító ékszerárus például saját készítésű ékszereivel, tükörrel.

Hol végzi a munkáját?

A piaci, utcai árus munkavégzésnek helyszíne legtöbbször szabadtéren zajlik, néha árnyékolóval ellátott helyen, fél sátor alatt, ahol a széltől, esőtől, közvetlen napsugárzástól védettebben tud dolgozni. Előfordul, hogy különböző zárt piaci csarnokokban, az időjárási viszontagságoktólvédetten, jobb körülmények között – mosdóval, WC-vel a közelben – végezhetik munkájukat. Például az áruk beszerzését, a helyszínek kiválasztását célzó tevékenységének helye jellemzően egy kisebb iroda, amely lehet lakásának egy szobája is. Munkájának elkerülhetetlen része az utazás.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A piaci, utcai árus munkaideje a helyszín nyitva tartásától függ. Egy piac esetében példádul a kora reggeli óráktól tart a munkaidő késő délutánig, míg egy fesztiválon kora délutántól hajnalig. Az árusítóhely kiválasztásával, engedélyek és áruk beszerzésével kapcsolatos feladatokat rugalmasan oszthatja be, de az ebből fakadó határidőkre – például áru átvétel időpontja, engedélyek átvétele, fizetési ütemezések, adózási kötelezettségek – külön figyelnie kell.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A piaci, utcai árus esetében egészségre közvetlenül ártalmas környezeti tényezők nincsenek, ugyanakkor meg kell említeni:

•       extrém (hideg, illetve meleg) időjárási viszonyoknak ki vannak téve a dolgozók a szabadtéri munkavégzésük során, amelynek következtében felfázás, megfázás, esetleg hőguta, kiszáradás fordulhat elő gyakrabban;
•       az huzamosabb ideig történő álló munkából adódóan, valamint a terhek emelése, mozgatása során történő terhelésből fakadóan gerincbántalmak alakulhatnak ki;
•       a beszállítókkal, illetve vevővel történő gyakori találkozás miatt fokozottan ki vannak téve - vírusos, bakteriális - fertőzésveszélynek, főleg a téli időszakokban;
 
A szabadtéri munka során fokozottan kell ügyelni a hideg elleni védőeszközök használatára, vagy meleg klimatikus viszonyok között az árnyékolásra, a megfelelő folyadék fogyasztására.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A piaci, utcai árus munkája kevés helyváltoztatással járó könnyű fizikai munka. A nehézségét a munkának általában az álló tevékenységből eredő gerincterhelés jelenti, illetve a termékek emelése, szállítása során a hajolgatással egybekötött anyagmozgatási feladatok.

A pszichikai kihívás egy része a nem megfelelő munkakörülmények (néha a WC, szociális egység hiánya, vagy távolsága) és a hétvégi munkavégzések jelenthetik. Ugyancsak szellemi fáradtsághoz vezethetnek az üzletvezetéshez tartozó feladatok: fokozott figyelem, pontosság – például nyilvántartások vezetése, ártárgyalások. Néhány vevő esetében időnként agresszív megnyilvánulásoknak, támadásoknak van kitéve – mindezek hatásait pihenéssel, feltöltődést biztosító szabadidős tevékenységgel lehet eredményesen csökkenteni.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A piaci, utcai árus legtöbb idejét a vásárlókkal tölti, de munkája során kapcsolatot tart:

•       közvetlen kollégákkal, munkatársakkal;
•       beszállítókkal, partnerekkel;
•       hatóságokkal, pl. önkormányzat, NAV;
•       könyvelőjével.
 

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A piaci, utcai árus átlagkeresete havi bruttó 114.000 Ft, országos átlagot tekintve. A kereset több tényező, például a helyszín bérleti díja, az alkalmazott árrés, a szakember tapasztalata stb. függvénye. Az áruk jellemzői is befolyásolhatják a keresetet. Ezek összességében a havi bruttó átlagkereset 110.000 és 140.000 Ft közötti sávban mozoghat, ami az elmúlt években nem mutatott jelentős változást.

 

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A jelenlegi mutatókat figyelembe véve a kereskedelem, mint iparág teljesítménye, nem mutat jelentős változást. Ugyanakkor a piaci, főleg a fesztiválokon történő árusítás egyre népszerűbb, mivel egyre több lehetőség van rá, főleg a tavasztól őszig terjedő időszakban. Ennek megfelelően, a lehetőségekről való folyamatos tájékozódás, a kiterjedt ismeretségi kör, valamint az elismert szakmai hozzáállás segíti a lehetőségek megtalálását, a gyakori és eredményes árusítást.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A Piaci, utcai árusok akkor tudják sikeresen végezni munkájukat, ha jó üzleti érzékkel rendelkeznek, amelyhez hozzátartoznak a folyamatos kapcsolattartáshoz szükséges készségek is. Ily módon, jó, ha a Piaci, utcai árus a következő képességekkel rendelkezik:

•  Kitartás, mivel folyamatosan figyelnie kell az árusítási lehetőségeket, újra és újra felállítani a standot stb.
•  Önállóság, hiszen számtalan döntést kell hoznia munkája során.
•  Számolási képesség, amely elengedhetetlen az értékesítés területén.
•  Kommunikációs képesség, mert folyamatosan tartja a kapcsolatot a beszállítókkal, vevőkkel, hatóságokkal.
•  Vállalkozói kompetencia, hogy az üzletet nyereségesen tudja működtetni.
•  Fizikai erőnlét, az árusítás helyszíne adta kihívások elviselésére, valamint a sok utazás és cipekedés miatt.
Fontos továbbá a jó vevői és beszállítói kapcsolatok fenntartására a probléma megoldási képesség, a konfliktuskezelés és a stressz-tűrés készségének megléte. Az árusokkal szemben általános elvárás az igényes, ápolt megjelenés az emberekkel való személyes találkozások során, a bizalom megteremtése érdekében.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A piaci, utcai árussal szemben támasztott egészségügyi követelmények az emberekkel történő kapcsolattartás, illetve az üzletmenet szabályszerű működtetéséhez kapcsolódnak:
•  ép mozgásrendszer, egészséges gerinc – a sok állás, utazás, emelés stb. miatt;
•  ép hallás és tiszta beszéd – a vevőkkel való kapcsolatteremtés, a beszállítókkal való kapcsolattartás érdekében
•  jó látás – az áruk helyes kezelése, a vevők kiszolgálása végett.
Látás-, hallássérültek és tanulásban akadályozottak a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A piaci, utcai árus számára leginkább a következő tantárgyakban való jártasság ajánlott:

•       technika, életvitel és gyakorlat – például a standok kialakítása során szükséges kézügyesség miatt;
•       társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – a sikeres üzletvitel érdekében;
•       környezetismeret – többek között a helyszínek kiválasztása során szükséges.
 

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A piaci, utcai árus abban az esetben fogja élvezni a munkáját, ha általában véve gyakorlatias, azaz szeret helyzeteket, problémákat megoldani, amihez nem bánja, ha az adott helyzeteket meg kell szervezni, illetve embereket kell irányítani, döntéseket kell hozni. Mindezek mellett elfogadja – például a kereskedelemből fakadó – szabályokat, szereti, ha jól tervezhető, kiszámítható a munka, mert ez biztonságot nyújt a számára.

  • Irányító
  • Megvalósító

Mi jellemző a Piaci, utcai árus munkájára?

Csoportos (0%)
(0 - 100)
Önálló (100%)
Kültéri helyszínen (100%)
(100 - 0)
Beltéri helyszínen (0%)
Végrehajtó (10%)
(10 - 90)
Irányító (90%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Kereskedő (54 341 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Kereskedő emeltszintű szakképesítés megszerzése szükséges.

A piaci, utcai árus munkakör betölthető a Boltvezető (OKJ 35 341 01) középfokú szakképesítés-ráépülés elvégzését követően is.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A Kereskedő szakképesítés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség megléte. A képzés megkezdése előtt az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is meg kell felelni.

 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Kereskedő szakképesítés iskolai rendszerben ágazati szakközépiskolában az érettségi után 1 év alatt szerezhető meg, gimnáziumban, illetve más ágazatban szerzett érettségi után 2 év alatt.

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyami keretek között szintén megszerezhető, ebben az esetben a képzés óraszáma 960-1440 óra között változhat.
A képzés során 60%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 40%-át gyakorlati munkahelyen tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak egy része a vállalkozásvezetéshez, marketinghez, az áruforgalom tervezéséhez, irányításához, más része a főbb árucsoportok ismeretéhez és forgalmazásához kapcsolódik:

•       a marketing alapjai;
•       vállalkozási ismeretek;
•       a kereskedelmi egység működtetése;
•       áruismeret- és forgalmazás;
•       értékesítés idegen nyelven.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A piaci, utcai árus számára, szakképzettsége birtokában az árucsoportoktól függően sok árusítási lehetőség nyílik. Az idegen nyelvek ismerete mindenképpen szélesíti a lehetőségeket, például népművészeti stand egy központibb idegenforgalmi helyen, ahol sok turista van jelen, megkívánja a nyelvtudást. A szakképesítéssel betölthető munkakörök a Piaci, utcai áruson kívül többek között:

•  Family Frost árus (jégkrém, mélyhűtött élelmiszer);
•  Léggömbárus;
•  Mozgó értékcikkárus;
•  Piaci, utcai zöldséges;
•  Piaci, vásári kereskedő;
•  Vásározó.
A piaci, utcai árus szakmai tudását felsőoktatási intézmények kereskedelmi, külkereskedelmi szakán is tovább mélyítheti.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

•       http://www.fesztivalkalauz.hu– hazai fesztiválok adatbázisa
•       http://www.oksz.hu– Országos Kereskedelmi Szövetség
•       Pink: Eladni emberi dolog. HVG Kiadó. 2013.
•       Kovács-Vaszari: Professzionális értékesítés. MSPR Üzleti Iskola Kft. 2013.
•       Szombati: Értékesítés nyomulás nélkül. Pro Fonte Kft. 2012.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
•       www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
•       www.nive.hu – a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
•       www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
•       www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
•       www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
•       200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány:www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
•       www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
•       https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
•       www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
•       Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
•       www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
•       www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
•       www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
Károly, aki fesztiválokon értékesíti saját kézműves munkáit, így nyilatkozott: „Eleinte nagyon nehéz volt, mert bele kellett tanulni rengeteg dologba: melyik fesztiválokra érdemes menni, ott milyen árut érdemes kínálni egyrészt abból a szempontból, hogy mi fogy, másrészt azt figyelembe venni, hogy mit tudunk jó minőségben, nagy mennyiségben elkészíteni. Sajnos munkatársakat is kellett közben váltani, mert volt, aki nem bírta a karácsonyi vásáron a hidegben való egész napos állást, azt, hogy nincs igazán lehetőség elmenni mosdóba, stb. Ez nem kényes embereknek való munka, keményen meg kell dolgozni, folyamatosan tanulni. Mostanra van egy rutinom ezekben, de azért nincs kiszámítható nap.”

További érdekességek

Ön milyen piacra jár legszívesebben? Tudja, hogy milyen piacokra mehetne még?

Napjainkban rendkívül sok piacra juthat el az ember, ahol jó áron lehet hozzájutni gyakran boltokban nem is kapható termékekhez. Egyik ilyen jellemző piac a termelői piac, ahol házi készítésű termékekkel például méz, lekvár, kézműves áruk stb. várják a vásárlókat. Ugyancsak nagy népszerűségnek örvend a bio piac, ahol a bio kenyértől a bio zöldségeken át a bio fűszerekig sok minden kapható. Sokak kedvelt időtöltése bolhapiacokon nézelődni, vásárolni – itt jobban vagy kevésbé használtlakberendezési tárgyakat, játékokat, ruhákat stb. találhatunk. Ezeken túl vásárolhatunk még többek között virág-, zöldség- és gyümölcs, halpiacon is.

Milyen fesztiválokat ismer, ahol dolgozhat piaci, utcai árus?

Hazánk híres és elismert a megrendezésre kerülő fesztiválokról. Nemcsak a hazai turizmusnak alapja, de sok külföldi is utazik Magyarországra egy-egy fesztiválon való szórakozás reményében. Sok gasztronómiai fesztivált rendeznek országszerte, például bor-, csülök-, sajt-, liba-, halászlé-, tökfesztivált. Zenei fesztiváloknak is több mint 15 városunk ad helyszínt. Rendezvényekre adnak lehetőséget az ünnepek is, legyen szó karácsonyról, húsvétról, gyereknapról, vagy akár napfordulóról. E fesztiváloknak a házigazdái részben önkormányzatok, részben erre szakosodott rendezvényszervezők, így a piaci, utcai árusoknak mindig fel kell kutatni az illetékes szervezetet, ha azokon részt akar venni.

Járt már Magyarország legnagyobb vásárcsarnokában?

Ma már Nagycsarnok, de sokak által Dimitrov csarnok néven ismert, Budapesten, a Fővám téren álló, zárt terű piac mintegy 10 000 négyzetméterével a legnagyobb vásárcsarnok hazánkban. A mindennapi bevásárlásaikat ott intéző embereken túl naponta több ezer turista keresi fel ezt az építészetileg is elismert épületet. 1896-ban adták át Pecz Samu tervei alapján készült épületet, amely neogótikus stílusban épült, acél tetőszerkezetét pedig Zsolnay kerámiák fedik. 1977 óta műemlékként tartják számon.

Hallotta már az agora szót?

Az agora Görögország piacainak az elnevezése volt. Az agora, azaz piactér egy megszentelt terület volt sok görög városállamban – például bűnösök nem léphettek be. Ez szolgált helyszínül a politikának a cserépszavazáskor. A társadalmi élet középpontja volt a bűnösök ítélethirdetésekor. Kereskedés esetében a hadizsákmányok cseréjének helyszínéül szolgált.

Munkaadók mondták

Vissza az listához