Tartsd velünk az irányt!

Ács, állványozó

Ács, állványozó

FEOR:
751300
Foglalkozási terület:
Építészet
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Tudja-e, hogy az ács, állványozó szerszámainak nagy része a modern időkben lecserélődött?

A régi időkben az ácsok a bakokra rögzített rönköt „megbárdolták", fűrészelték, vagy hasították. Az így készült és méretre vágott gerendákat, pallókat, deszkákat, vagy léceket a továbbalakítás során a lapoláshoz, csapoláshoz vagy csavarozáshoz előkészítették. Az ehhez használt bárdot, szekercét napjainkra felváltotta a láncfűrész, fúrógép, körfűrész, szalagfűrész. A kereskedelemben kapható fűrészelt faáruk segítségével a szerkezet megépítése egyszerűsödött: a rönkök faragása már a múlté.
 
Ön szerint mire használja az ács, állványozó az ácskapcsot?
Az ácskapocs egy, a két végén görbített, hegyes végű vasrúd kapocs (a hegyes vég hajlítási szögének állása szerint lehet jobbos, balos, vagy egyenes az ácskapocs), amellyel faszerkezetek, tetőzetek darabjait fogták össze az ácsok a régi időkben. Újabban fémszeget használnak erre a feladatra és mellőzik a bonyolultabb csapolásokat, gépekkel készítik elő az ácsok által használt legtöbb faanyagot.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Amióta házak épülnek, az ácsok munkájára szükség van, hiszen a ferde tető épületek tetejét minden esetben ők készítik. Tevékenységükkel lényegében megalapozzák az erős, biztonságos, az időjárási viszontagságoknak hatékonyan ellenálló tető elkészítését, mert ők építik fel az ehhez szükséges zsaluzatot, fedélszerkezeteket, faszerkezeteket. Munkájukat végezhetik egy kivitelező cég alkalmazottjaként, vagy önálló vállalkozóként.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Az ács, állványozó zsaluzatokat készít, állványokat épít és bont el, valamint maradandó faszerkezeteket, például tetőket készít, javít, átalakít, valamint a karbantartási munkákat látja el. Munkája során az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Megtervezi és megszervezi a munkát, a rendelkezésre álló műszaki dokumentációk alapján.
 • Megismerni, ellenőrizni, előkészíti a munkaterületet. Előkészíti a zsaluzatok, állványok és a tetőszerkezetek alapanyagait, ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez.
 • A megfelelő eszközökkel felvonul a munkaterületre. Betartja az építési technológiai folyamatok sorrendiségét, biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kíséri a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását.
 • Összeállítja a zsaluzatot, Elhelyezi és alátámasztja a pillérek, falak, födémszerkezetek zsaluelemeit.
 • Összeállítja az állványzatot, Függesztett állványokat, kúszó állványokat szerel össze, helyez el és mozgat.
 • Tetőszerkezetet készít. A tervrajzok alapján elkészíti a tető szerkezetét (szarufákat, tetőléceket méretre szab, helyére illeszt, rögzít és összefogat, szigetelő fóliát fogat fel), cseréppel, vagy egyéb tetőfedő anyaggal látja el a tetőszerkezetet.
 • Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról. A munkaterületen az anyagait, szerszámait, gépeit biztonságosan tárolja, más szakembereknek is megfelelő mozgásteret ad.Eszközeit, szerszámait folyamatosan karban és tisztán tartja.
 • Ellenőrzést végez. Megbizonyosodik a zsalu, állvány, vagy tetőszerkezet stabilitásáról, szükség esetén azt beállítja, méri.
 • Zsaluzatot, állványt bont. A munkafolyamat végeztével lebontja, szétszereli a szerkezeteket szem előtt tartva a munka és balesetvédelmi szabályokat.
 • Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a munkaterületről.
 • Előírásoknak megfelelően dolgozik. Betartja és betartatja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik, elsősegélyt nyújt.
 
 

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Az ács, állványozó munkája során jellemzően a következő eszközökkel és anyagokkal dolgozik:

 • faipari kéziszerszámok - gyalu, fűrész;
 • faipari kézi elektromos kisgépek - csiszológép, láncfűrész;
 • faipari telepített gépek - szalagfűrész;
 • mérőeszközök - szintmérő, hosszúságmérő, szögmérő;
 • szerelő- és bontószerszámok - kalapács, fúrógép;
 • anyagmozgató gépek, eszközök - tolókocsi, talicska;
 • műszaki dokumentáció - tervrajzok;
 • irodatechnikai eszközök - számítógép, szoftverek, nyomtató, íróeszközök, telefon.
Az ács, állványozó munkavégzése során elsősorban faanyagokkal és kötőanyagokkal dolgozik és jellemzően munkavédelmi eszközöket, berendezéseket használ.

Hol végzi a munkáját?

Az ács, állványozó építkezéseken dolgozik, ami állandóan változó helyszínt jelent. Munkáját nagyrészt szabadban, különböző magasságokban végzi. Ez a helyszín az időjárási viszonyoknak ki van téve (párás-nyírkos környezet, napsütés, szél), általában poros és zajos. 

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

E foglalkozásnál a munkaidőt a vállalt határidő és a szerződésben megállapodott munkaidő szabja meg. Az ács, állványozó általában 8-10 órát dolgozik egy nap, dolgozhat több műszakban és gyakori a túlórázás. Előfordulhat hétvégi munkavégzés, amennyiben a határidőre teljesítés ezt megkívánja.

 

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A munka során az ács, állványozó szervezetét különféle ártalmak, veszélyek érhetik:

 • a munka során használt gépek, eszközök figyelmetlen használata baleset- és kéz-, lábsérülés veszélyt jelent;
 • fokozott baleseti veszélyforrás a magasban, a készülő tetőszerkezeten, állványon, létrán végzett munka: baleseti lehetőség a szemsérülés, bőrkárosodás, létráról, állványról való leesés.
Ezek miatt a munka során fokozottan kell ügyelni a biztonsági előírások, szabályok betartására, valamint a védő- és biztonsági ruházat (cipő, kesztyű, sisak, fülvédő, szemüveg) és eszközök viselése szükséges.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

Az ács, állványozó közepesen nehéz fizikai munkát végez álló, hajlott, guggoló, térdelő, esetenként fekvő testhelyzetben. A munka jó fizikai kondíciót, állóképességet kíván.

Emellett az egész napos precíz munkavégzés, a folyamatos figyelem és az ezzel párhuzamosan jelentkező monotonitás pszichikai kifáradást eredményezhet.
Fontos tehát figyelni arra, hogy jusson idő a fizikai pihenésre és a szellemi feltöltődésre egyaránt, mert így kerülhetők el a munka jellegéből származó nehézségek.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az ács, állványozó munkája során közvetlen kapcsolatot tart:

 • az építésvezetővel;
 • közvetlen főnökével;
 • munkatársaival;
 • a csoportjában dolgozó szakmunkásokkal, beosztottjaival;
 • és az építkezésen dolgozó más szakmák képviselőivel;
 • és esetenként akár a munka megrendelőjével.
Amennyiben saját vállalkozását vezeti, úgy kapcsolatot tart még cége könyvelőjével és az illetékes hatóságok képviselőivel.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az alkalmazottként dolgozó ács, állványozó országos viszonylatban átlagosan havi bruttó 146.000 forintot keres. A szakmában dolgozók átlagos bruttó keresete több tényező függvénye. Befolyásolja például, hogy az ács, állványozó melyik országrészben dolgozik, mennyi tapasztalata van. Ettől függően az alkalmazottként dolgozó ács, állványozó bruttó átlagkeresete havonta 131.000-162.000 forint között változik. Mint önálló vállalkozó a munkavállaló teherbírása, időbeosztása, a megrendelések mennyisége és nagysága meghatározza meg, hogy mennyit keres. 

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A gazdasági világválság az építkezések számát visszavetette hazánkban is. A válságból való folyamatos kilábalásnak köszönhetően azonban arra lehet számítani, hogy ez a jövőben pozitív hatással lesz az építőipar helyzetére, amire utal az is, hogy az elmúlt években már – ha kis mértékben is, de – nőtt az építőipari dolgozók foglalkoztatottságának a száma. Az ács, állványozó szakember számára az elhelyezkedést segíti, ha rendelkezik speciális ismeretekkel, tapasztalattal a munkaterületén és munkája elismert, valamint jó kapcsolatot ápol a megrendelőkkel, akik szívesen tovább ajánlják őt és munkáját.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Az ács, állványozó munkája akkor sikeres, ha az építőipari előírásoknak megfelelő, megbízható és tartós terméket állít elő az adott határidőn és költségkereten belül. Ehhez a szakmai ismeretek mellett a következő képességekre, készségekre van szüksége:

 • Térbeli gondolkodás, mert munkáját nagy területen végzi és annak átlátása, a tervek térbeli megvalósítása szükséges a jó minőségű munkavégzéshez.
 • Kézügyesség, hogy a faipari szerszámokat megfelelően tudja kezelni és az alapanyagokat meg tudja munkálni.
 • Fizikai erőnlét, mert sokat kell emelni, az alapanyagokat magasba felszállítani, a felszereléseket mozgatni.
 • Csapatmunka, hogy az építkezésen dolgozó többi munkatárssal hatékonyan tudjon együtt dolgozni.
 • Vállalkozói kompetencia, abban az esetben, ha saját vállalkozását vezeti.
Mindezek mellett segít, ha az ács, állványozó rendelkezik felelősségtudattal, hiszen munkáját hosszú távon, magas minőségben kell, végezze. Az is lényeges, hogy a szakember önállóan tudjon dolgozni, döntéseket hozni, és legyen kitartása – ez utóbbi nagyban támogatja a mindennapos, sokszor monoton munkavégzés során. Az ács, állványozó figyelme nem lankadhat a munkavégzés során, ennek eredményeként precíz, pontos munkát tud végezni.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A munka elvégzéséhez szükséges követelmények a tevékenység magasban végzett kétkezi munka jellegéből adódnak:

 • jó látás, teljes látótér, térlátás – a pontos munkavégzéshez, a térbeli különbségek érzékeléséhez;
 • jó egyensúlyérzék – mert magasban állványokon, tetőszerkezeten kell dolgozni;
 • ép karok, kezek, ujjak – a faipari megmunkáló szerszámok kezeléséhez;
 • ép lábak – például ha fel kell mászni, vagy magasra nyújtózkodni kell.
Megfelelő munkaköri betanítással, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére enyhe fokban értelmi sérültek képessé tehetők. Fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció és a felügyelet.
A szakma megfelelő védőfelszereléssel, és speciális eszközök alkalmazásával, egyéni elbírálás szerint, halláscsökkenés esetén is gyakorolható. Fontos a nem verbális kommunikációs csatornák biztosítása, a papír vagy számítógép alapú kommunikáció elősegítése, pl. a munkafeladatok írásban történő kiadása. Szükség van a használt gépek hallássérültek számára való biztonságossá tételére, az akusztikus figyelmeztető jelzések helyett vizuális jelzések használatára, valamint vibrációs funkcióval és fényjelzéssel (pl. villogó led) ellátott speciális eszközök beszerzésére.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A szakma elsajátításához fontos megalapozni a képzés során elsajátítandó ismereteket, így elsősorban a következő tantárgyak ismeretére van szükség:

 • környezetismeret – alapozó anyagismeretek elsajátítására;
 • vizuális kultúra – a szépérzék fejlesztéséhez;
 • technika, életvitel és gyakorlat – a szakmai technikák elsajátításához, biztos eszközhasználathoz.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Az ács, állványozó munka végzéséhez ideális érdeklődésű emberek számára fontos, hogy munkájuknak belátható időn belül kézzel fogható, látható eredménye legyen. Emellett fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat és szeretik tudni, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük, mik a teendőik.

 • Tárgyias
 • Megvalósító

Mi jellemző a Ács, állványozó munkájára?

Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Kültéri helyszínen (75%)
(75 - 25)
Beltéri helyszínen (25%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Ács (34 582 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az Ács középfokú szakképesítés megszerzése szükséges. Amennyiben alsó középfokú rész-szakképesítés is elegendő a munkavégzéshez, lehetőség van a munkakör betöltésére a Zsaluzóács (OKJ 31 582 06), vagy az Építményzsaluzat és fémállvány szerelő (OKJ 31 582 02) képzés elvégzésével.

A szakmához speciális adaptált szakképesítés nem kapcsolható.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, tehát az általános iskola nyolc évfolyamának elvégzése. A képzés megkezdéséhez egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelni. 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az Ács szakképesítés – iskolai rendszerű szakképzésben – szakiskolában 3 év alatt szerezhető meg. Lehetőség van iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyamon is tanulni, ebben az esetben a képzés óraszáma 960-1440 óra között változhat. A képzés során 30%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 70%-át gyakorlati munkahelyen (pl.: építkezésen) tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során a tantárgyak egyrészt az építőipari általános tevékenységekhez, másrészt a különféle zsaluzatok és ácsszerkezetek ismérveihez és szerelésükhöz kapcsolódnak. A főbb modulok, tantárgyak, témakörök a következők:

 • Építőipari alapismeretek;
 • Hagyományos zsaluzatok;
 • Zsalu- és állványrendszerek kialakítása;
 • Hagyományos állványzatok;
 • Fémállványok szereléstechnológiája;
 • Ácsszerkezetek építése;
 • Munkahelyi egészség és biztonság.
 

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szakképesítés birtokában 10-nél is több munkakör betöltésére nyílik lehetőség. Néhány jellemző példa:

 • Állványozó
 • Fedélszerkezet-készítő
 • Födémzsaluzó
 • Magasépítési ács-állványozó
 • Zsaluzóács
Az Ács szakmánál előnyt jelent, ha valaki jó fizikummal, kézügyességgel és térlátással rendelkezik.
 
Az Ács szakképesítéssel rendelkező szakember szakmai ismereteinek mélyítésére lehetőséget nyújt a Tetőfedő (OKJ 35 582 07) szakképesítés-ráépülés

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.evosz.hu - Építési Vállalkozók Országos Szakszövetkezete
 • http://fata.nyme.hu/ - Faipari Tudományos Alapítvány
 • www.fagosz.hu - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
 • www.mkik.hu/hu - Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara
 • Kormos-Zsid: Ács-állványozóanyagismeret. B+V kiadó. 2007.
 • Dr. Sydorkó: Műszaki dokumentáció a faiparban. SzegaBooks. 2013.
 
 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu  – a Virtuális Munkaerőpiac Portál: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (https://www.ksh.hu/feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
István tizenöt éve dolgozik ácsként egy nagy hazai építkezési kivitelező vállalatnál. Elmondása szerint: „Munkám nagy kihívása az, hogy az időjárási viszonyoktól függetlenül mindig pontos és precíz munkát kell végeznem. Néha előfordul, hogy kora tavasszal hóesésben dolgozunk, vagy esik az eső. A szél különösen megnehezíti a munkánkat, mert a magasban sokkal erősebben fúj. Ezért legtöbbször, biztonsági kötelekkel biztosítva dolgozunk, vagy akár beülőben, ami ugyan megnehezíti a mozgást, de sokszor bizony életet menthet.”

További érdekességek

Gondolná-e, hogy létezik ács verseny?

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) rendezi meg a SkillsHungary elnevezésű versenyt, amelyen fiatal szakemberek mérik össze tudásukat több szakterületen. A verseny egyben az EuroSkills és a WorldSkills nemzetközi szakmai versenyek hazai válogatója. Többek között ácsok, asztalosok és villanyszerelők is versenyeznek 12 versenyszámban és a legjobbakat a szakmai zsűri az európai vagy a világméretű versenyre tudja továbbküldeni.

Tudja-e, hogy honnan ered az ács szó?

Az ács, vagy áts szó honfoglalás előtti jövevényszó, a török nyelvből érkezett hozzánk. A középkor folyamán alakult ki az elsősorban építőipari szerkezeteket készítő mesterséget jelölő tartalma. A szakma régi eredetét és népszerűségét jelzi, hogy milyen gyakori az Ács vezetéknév hazánkban, valamint települések neveként, nevének részeként is megtalálható ez a foglalkozás.

Hallott-e már arról, hogyan ágazott szét az ács szakterület több szakmává?

Az ácsok a 17.-18. században a tetőszerkezetekhez, hidalásokhoz, vagy az egészen fából készítendő házhoz vázrajz, később pedig tervrajz alapján dolgoztak. Nemcsak ezekkel foglalkoztak, de híd- és malomszerkezeteket, valamint egyéb vízi-építményeket, gátat és a zsilipeket is készítettek. Az ács szakmából már régebben levált, más irányba specializálódott a hajóács és a malomács tevékenysége, később pedig, a specializálódás révén a tetőfedő, állványozó foglalkozási ágazatok is már önálló munkaterületté váltak.

Ön szerint léteznek faépítészeti szoftverek?

A piacon vásárolható programok nagyon sokoldalúak, és a tervező segítségére vannak. Legyen szó új építésről, felújításról, akár ferdeszögű alaprajzról, támogatják a különböző tető dőlésszögekkel, vagy változó szarufa illetve tartótávolság esetén történő munkát. Amellett, hogy a szoftver képes kezelni sokféle különböző variációt, azonnali árajánlat adására, anyaglista létrehozására és terv kiadásra is használható. Mivel a precíz kivitelezés csak gondos előkészítő munkával oldható meg, egy jól megválasztott szoftverrel idő, energia és pénz spórolható meg.

Munkaadók mondták

Vissza az listához