Tartsd velünk az irányt!

Iskolarendszer bemutatása

Budapest, 2016.03.02.

Bár még kisiskolás vagy, de minden bizonnyal arra vágysz, hogy felnőttként sikeres légy, jó szakmád legyen és anyagilag is megbecsüljenek.

Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, fontos, hogy a legmegfelelőbb iskolákat válaszd ki. Ez sok esetben komoly fejtörést okoz, hiszen számtalan szempontot figyelembe véve kell meghoznod ezt a döntést, amibe tanácsos bevonnod szüleidet, tanáraidat, barátaidat is.

A megfelelő iskolák kiválasztásához szeretnénk neked segítséget nyújtani azzal, hogy bemutatjuk a magyar iskolarendszert.

Alapfokú oktatás

Az általános iskolában az írás, olvasás és számolás elsajátításán túl, a természettudományokba és társadalomtudományokba is belekóstolsz. Itt tanulsz először idegen nyelvet és számítástechnikai ismereteket is. Az általános iskolai élmények, tapasztalatok, sikerek és kudarcok alapvetően meghatározzák a tanuláshoz és iskolához fűződő viszonyodat.

Az általános iskola kiválasztásánál szüleid vélhetően szem előtt tartották az iskola földrajzi elhelyezkedését, felszereltségét, az iskolán belüli sportolási lehetőségeket és az emelt óraszámban oktatott tantárgyakat. Ha valamilyen területen tehetséges vagy, kiemelt jelentőséggel bír, hogy legyen az iskolában emelt szintű művészeti oktatás (zene, rajz, tánc) vagy sport tagozat. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy alkalmassági „szintfelmérőn” kell részt vennie a leendő tanulónak.

Az állami fenntartású általános iskolákon kívül lehetőség van alapítványi-, egyházi- és alternatív iskolák választására is. Az alternatív iskolák esetében a klasszikus oktatási módszertől eltérően zajlik a tanítás. Sok esetben nincsenek 45 perces órák vagy osztályzatok, az oktatás kötetlenebb. Nagyobb hangsúlyt fektetnek a személyiség és az önálló gondolkodás fejlesztésére. Az alternatív iskolák esetében számolni kell azonban többletköltségekkel, tandíjjal, évközi befizetésekkel.

Ha hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokban tanulsz tovább, felvételi eljárás keretében kell beszámolnod az általános iskolában szerzett tudásodról. Ha nyolcadik osztályban középiskolába jelentkezel, központi írásbeli felvételi vizsgán szükséges bizonyítanod rátermettségedet.

Az alapismereteket az általános iskolában szerzed meg, annak eredményessége hosszabb távon meghatározhatja a továbbtanulási lehetőségeidet. Ezért fontos, hogy már most jól tanulj és foglalkozz a megfelelő iskola kiválasztásával is. A könnyebb tájékozódásban a közoktatási intézmények keresője nyújt segítséget.

Középiskolai lehetőségek

A diákok többsége a hagyományos 8 osztályos általános iskolai képzést követően tanul tovább valamilyen középiskolában. A középiskola kiválasztásában már nagyobb szerepet kapnak a személyes képességeid, hangsúlyosabbá válik az értékrended és az érdeklődésed is. Érdemes szüleiddel, tanáraiddal közösen dönteni, hogy melyik intézmény lenne számodra a legmegfelelőbb.

Amennyiben nem sikerül első körben felvételt nyerned egyik választott középiskolába sem – de még tanköteles korú vagy – tanulmányaid köteles vagy a Köznevelési Hídprogramok (HÍD1 és HÍD2) keretein belül folytatni. Ebben az esetben az általános iskolád kezdeményezésére a korábban tanultak ismétlésével, a szükséges kompetenciák fejlesztésével, pályaorientációval igyekeznek felkészíteni a 9. évfolyam követelményeinek teljesítésére, és a szakképzésre. A HÍD1 program keretében egy tanévnyi idő áll a rendelkezésedre, hogy felzárkózz. A HÍD2 program az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező diákoknak szól, melynek időtartama 10 vagy 20 hónapos lehet. Célja, hogy biztosítsa a szakképzésbe történő bekapcsolódásod.

A középiskolák típusai

A szakiskolákban továbbtanuló diákok oktatásának legfőbb célja egy szakma magas szinten való elsajátítása. A felvételt nyert tanulóknak három éves képzést követően nyílik lehetőségük a szakvizsga megszerzésére. Itt a szakmával kapcsolatos tantárgyakra helyezik a hangsúlyt, és gyakorlati oktatásban részesülsz. Ha a szakiskolai képzést választod, annak befejezését követően, ha szeretnél érettségit szerezni, plusz két éves közismereti oktatás után megteheted.  Ide kattintva megnyílik a közép- és szakiskolai induló osztályok keresője.

Ha szakközépiskolát választasz, 4-5 éves képzés végén szakmai érettségit bizonyító oklevéllel gazdagodhatsz. A két tanítási nyelvű középiskolák esetében a 9. évfolyam intenzív nyelvoktatással telik. A szakközépiskolákban a közismereti tárgyak és szakmai elmélet tanítása mellett gyakorlati oktatásban is részesülsz. A szakmai érettségit követően 1 év alatt szerezheted meg az adott szakközépiskola ágazata szerinti szakképesítést. A szakmai vizsga és érettségi megszerzése után lehetőséged van jelentkezni valamely felsőoktatási intézménybe, vagy a tanult szakterülettel kapcsolatos munkakörök betöltésére.

A négy, hat, vagy nyolcosztályos gimnáziumi képzési formát elsősorban azok választják, akik tovább szeretnének tanulni valamelyik főiskolán vagy egyetemen. Itt emelt szinten és óraszámban tanulhatod a választott tantárgyakat, ellenben nem szerzel szakképzettséget. A gimnáziumi oktatás célja a tanulmányok elmélyítése, az általános műveltség és a személyiség fejlesztése.

Ha a középiskola elvégzését követően nem tanulsz tovább felsőoktatásban és még dolgozni sem szeretnél, lehetőséged van az Országos Képzési Jegyzékben szereplő középfokú szakképesítések megszerzésére. Nappali rendszerű, államilag támogatott képzésben akkor vehetsz részt, ha a beiratkozás évében még nem töltöd be a 21. életéved és még nem rendelkezel OKJ-s szakképesítéssel.

Itt Szakképesítés-kereső (OKJ) megtalálható az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések listája.

Továbbtanulás sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók számára

Ha te sajátos nevelési igényű diák vagy, akkor a pályaválasztási döntésed meghozatalához nagy segítséget nyújthatnak a szakértői bizottságok, akik az elvégzett vizsgálatok alapján tesznek javaslatot a legmegfelelőbb iskola választására. Ebben a folyamatban nagy szerepe van szüleidnek és tanáraidnak is!

Lehet, hogy hagyományos szakközépiskolában vagy gimnáziumban is továbbtanulhatsz, de a speciális szakiskolákba minden sajátos nevelési igényű tanuló bekerülhet, és fogyatékossági területenként elkülönülve (vakok, látás- és mozgássérültek, enyhe értelmi fogyatékkal élők) zajlik a képzés.

Felsőoktatás

Ha kitartó vagy a tanulásban és szeretnéd fejleszteni magadat egy általad kiválasztott területen, akkor a középiskolában szerzett érettségi lehetőséget ad arra, hogy főiskolán vagy egyetemen tanulj tovább. Ebben az esetben két lehetőséged van: felsőoktatási szakképzésben tanulhatsz tovább vagy diplomát szerezhetsz.

Felsőoktatási szakképzésre akkor jelentkezhetsz, ha rendelkezel érettségi vizsgával. Fontos tudni, hogy a képzés során megszerezhető felsőfokú szakképzettséget tanúsító oklevél nem egyenlő a felsőfokú intézményekben alap- illetve mesterképzésben megszerezhető oklevéllel, de a képzés szakképesítést ad. Nagy előnye, hogy beszámít a felsőoktatási tanulmányokba. Azoknak ajánlott, akiket elsőre nem vettek fel a vágyott felsőoktatási szakra, vagy akik szeretnének belekóstolni egy adott tudományterületbe, mielőtt belevágnak a több éves tanulmányaikba.

Felsőoktatási intézménybe (főiskola, egyetem) is csak érettségivel a zsebedben jelentkezhetsz, illetve lehetsz az intézmény hallgatója. A jelenlegi szabályok szerint azoknak a diákoknak, akik állami ösztöndíjas képzésben tanulnak tovább, hallgatói nyilatkozatot szükséges aláírniuk. A nyilatkozatban vállalni kell, hogy maximum a képzési idő másfélszerese alatt megszerzik a diplomát, és az azt követő 20 évben, a képzés időtartamával megegyező évet Magyarországon dolgoznak.

A felsőoktatásban résztvevő diákok a bolognai rendszer bevezetése óta több képzési szakaszban szerezhetnek diplomát és végzettséget. Hogy könnyebb legyen eligazodnod, tekintsük át a különböző képzési formákat:

Az első szakaszban alapfokozatot szerezhetsz Bachelor of Arts (BA) (lásd: cikk végén Megj.1) vagy Bachelor of Science (BSc)  (lásd: cikk végén Megj.2) alapképzésben, ahol 6-8 félév alatt a főiskolai végzettségi szintet tudod teljesíteni. Az alapképzésben megszerezhető oklevélhez, az adott képzés kimeneti követelményeiben meghatározott típusú nyelvvizsga megléte is szükséges. Az alapképzés a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, és jogszabályban meghatározott munkakörök betöltésére jogosít. Emellett elméleti alapozást nyújt az adott szakterületen további tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez.

A mesterképzésben Master of Arts (MA) (lásd: cikk végén Megj.3) vagy Master of Science (MSc) (lásd: cikk végén Megj.4) való részvétel feltétele az alapfokozat megszerzése. A mesterképzés 2-5 féléves lehet a választott szaktól függően. Az elvégzését követően a munkaerőpiacra lehet kilépni, vagy továbbtanulni doktori képzésben.

Osztatlan mesterképzés esetében nem különül el az alap és mesterképzés. Magyarországon ma összesen 19 szakon tanulhatunk továbbosztatlan mesterképzésben, ilyen például a jogász, az állatorvosi, az általános orvosi vagy a színművészeti szakok. A képzési idő ez esetben 10-12 félév.

A témához kapcsolódóan további információkat nyújt a felsőoktatási szakkereső.

Felsőfokú szakirányú továbbképzésre az alap- és mesterképzés oklevelét már megszerző diákok jelentkezhetnek szakismereteik bővítésére. Ez újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.

A tudományos, doktori fokozat (PhD) megszerzéséhez a már meglévő mesterfokozat meglétén túl, meghatározott nyelvismerettel és szakmai tapasztalattal is rendelkezni kell. A doktori fokozatszerzési eljárásban résztvevő személyeknek a választott tudományágban szerzett összefoglaló ismereteikről kell beszámolniuk, egyedi következtetéseket levonva a kutatások eredményeiből.

A különböző képzési szintek áttekintése után láthatod, hogy számtalan továbbtanulási lehetőség áll rendelkezésedre. Fontos, hogy a mostani választásodra ne úgy tekints, mint egy végleges döntésre, hiszen később is bármikor tudsz ezen változtatni, új szakmát tanulni, pályát módosítani. Olyan tanulmányokba érdemes belekezdened, ami érdekel és amiben jó vagy. Az biztos, hogy bárhogy is döntesz, a tanulás olyan hosszú távú befektetés a jövőbe, ami csak hasznodra válhat.

A témához kapcsolódó további honlapok:

www.eduline.hu

www.felvi.hu

www.educatio.hu

www.oktatas.hu

www.mszoe.hu


[Megj.1]: Bachelor of Arts (BA) = Az alapképzésben bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés, valamint társadalomtudományi képzési területbe tartozó szak sikeres elvégzése esetén megszerezhető felsőfokú végzettség angol, illetve latin nyelvű jelölése.

[Megj.2] : Bachelor of Science (BSc) = Az alapképzésben informatika, műszaki, agrár, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudományi, sporttudomány, valamint természettudomány képzési területbe tartozó szak sikeres elvégzése esetén megszerezhető felsőfokú végzettség angol, illetve latin nyelvű jelölése.

[Megj.3] :Master of Arts (MA) = A mesterképzésben bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés, valamint társadalomtudományi képzési területbe tartozó szak sikeres elvégzése esetén megszerezhető felsőfokú végzettség angol, illetve latin nyelvű jelölése.

[Megj.4] :Master of Science (MSc) = A mesterképzésben informatika, műszaki, agrár, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudományi, sporttudomány, valamint természettudomány képzési területbe tartozó szak sikeres elvégzése esetén megszerezhető felsőfokú végzettség angol, illetve latin nyelvű jelölése.
Vissza a hasznos információkhoz