Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
131200
Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
Termelési egységek vezetői
Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az ipari vállalat termelési tevékenységét, melynek célja bányászati tevékenység ellátása, nyers- és alapanyag feldolgozása, termékgyártás és egyéb ipari tevékenységek végzése. Feladatai: a) a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása; b) az egység gazdálkodásának tervezése, felügyelete és képviselete; c) a munka megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett tevékenységek értékelése; d) az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása; e) a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása; f) az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése; g) gyártási stratégiák, irányelvek és tervek meghatározása, megvalósítása és figyelése; h) a gyártás részletes megtervezése a termelés minőségének és mennyiségének, a költségek, a rendelkezésre álló idő és a munkaerő igények szempontjából; i) a termelőüzem működésének és a minőségellenőrzési eljárásoknak az ellenőrzése a karbantartás tervezésével, a működési órák kijelölésével és alkatrészek és szerszámok biztosításával; j) költségvetések készítése és kezelése, gyártási teljesítmény és költségek figyelése, a folyamatok és erőforrások olyan beállítása, hogy minimális költségeket igényeljenek; k) konzultáció más vezetőkkel termelési ügyekben, illetve más vezetők tájékoztatása; l) termelési nyilvántartások és jelentések készítésének ellenőrzése; m) foglalkozás-egészségügyi és biztonsági követelmények megvalósításának koordinálása; n) a kitermelő helyek hatékonyságának értékelése, és az alkalmazott személyzet, berendezések és technológiák megfelelőségének meghatározása, szükség esetén módosítások végrehajtása a munka ütemezésében vagy a berendezésekben; o) a gyártás részletes megtervezése a termelés minőségének és mennyiségének, a költségek, a rendelkezésre álló idő és a munkaerő igények szempontjából.
 • Kialakítja a munkaszervezetet, meghatározza a hatás -és feladatköröket.
 • Megtervezi a gazdálkodást. Felügyeli az üzleti terv megvalósítását.
 • Megtervezi a munkavégzés fő folyamatait ellenőrzi azok megvalósulását.
 • Megtervezi és biztosítja a személyi és tárgyi feltétleket.
 • Fejleszti a marketing stratégiát.
 • Konzultál a középvezetőkkel és beszámoltatja őket a részterület működéséről és az együttműködésükről.
 • Elemzi a költségeket, a kifizetések és a bevételek alakulását.
 • Kidolgozza minőségbiztosítás és a minőség-ellenőrzés alapelveit.
 • Ellenőrzi a foglalkozásbiztonsági szabályok betartását, betartatását.
 • Dönt az alkalmazandó technológiák, eljárások kiválasztásáról, és az ezek alkalmazásához szükséges eszkzök beszerzéséről.
 • Elkészíti vagy elkészítteti az éves beszámolót.
 • Megköti a beszállítókkal a biztonságos működéshez szükséges szükséges szerződéseket, és megrendelőkkel a szállítási megállapodásokat.
 • Jelentős fizikai igénybe vétel nincs.
 • A hallás, hallgatás, beszéd a jellemző fizikai tevékenységek.
 • Az utazások területbejárások ellenére a munka mozgásszegény, ennek életviteli hatásai vannak.
 • Irodai jellegű munka
 • A kooperációs munka sok utazással járhat.
 • A stresszhatás jelenléte állandó.
 • A munkaidő nehezen határolható be, ez életmódi hatásokkal jár.
 • Az ágzat részesedése a nemzetgazdaságban várhatóan stagnálni fog, legfeljebb kismértékű emelkedés várható
 • Az értékesítési lehetőségek elsősorban exportterületen bővíthetők.
 • A gazdasági tevéeknységtől független pénzügyi tevékenység gyakran nehezíthetik a pénzügyi tervezést és a szerződéses garanciáj rvényesítését.
 • A szervezetek vezetőinek több gazdasági és stratégiai kérdéssel kell foglalkozni, mint szakmaival.
 • A támogatások megszerzése kiemelt feladattá válik.
 • A pályázati tevéeknység központi szerepet játszik a gazdaálkodó szervezet irányításában.
 • A befektetések megtésülése nem gyorsul fel, ezért a pénzügy és hitelpolitika a szervezet életében jelentősebb lesz.
 • A bankszektorral való kapcsolat kiterjed, jelentős továbbképzést igényel.
 • A vagyon és kockázatbiztosítási továbbá a minőségbiztostási tevéekenység aránya is jelentősen változik a vezető munkájában.