Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Építőmérnök
211600
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
Ipari, építőipari mérnökök

Az építőmérnök ipari építményeket, például hidakat, alagutakat, repülőtereket, gátakat tervez és kivitelez. Munkája minden esetben statikai mérésekkel kezdődik. Ez alapján tervezi meg az építményt, annak építési módszereit, és választ anyagokat. Az építés során ő irányítja a munkálatokat, intézi az anyagbeszerzést. Dolgozhat magánvállalkozóként, de egy építőiroda alkalmazottjaként is.

 • A tervezés és az építési munkálatokat megelőzően megvizsgálja a helyszínt, ahova az építmény kerülni fog. Gyakran földtani méréseket is végez, például elemzi a nyomásnak kitett talaj, a kőzetek jellemzőit. Amennyiben már meglévő építmény átalakítására kap megbízást, akkor is ellenőrzi a tervezett változtatások lehetségességét statikai szempontból.
 • A statikai eredményeken alapulva méretarányosan megtervezi, eltérő nézetekben megrajzolja az építményt.
 • Kiválasztja a terveknek megfelelő legjobb – és a költségvetésbe is illeszkedő – technológiákat, módszereket, anyagokat. Amennyiben szükséges, a minőségi szabványokat is kidolgozza.
 • Szorosan együttműködik a kivitelezővel, ha szükséges az építőmérnök maga koordinálja a kivitelezést.
 • Az építmény átadását követően, ha szükséges, ő irányítja a fenntartási és javítási munkálatokat.
 • Amennyiben szakértői véleményezésre kérik fel, úgy a kapott leírásokat átolvassa, átgondolja, és írásos szakvéleményt fogalmaz meg.
 • Szakmailag képzi magát.

Felsőoktatás

Név: Építőmérnök

Szint: Alapképzési szak (BSc)

 • Munkakörnyezet:tevékenységét jellemzőentervezői, kivitelezői irodában végzi, deaz építkezés helyszínén – szabadban – is jelen van. A tervek hatósági egyeztetését az építkezést engedélyező szakhatóságoknál végzi.
 • Munkaidő:normál munkarend szerint látja el feladatait, de előfordulhat, hogy túlórára van szükség – elsősorban a határidők tartása céljából.

Az építőmérnöki munka végzéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • ép kezek és ujjak, pl. a tervek pontos elkészítéséhez;
 • kiváló mozgásrendszer, az építkezésen történő munkavégzés miatt;
 • jó látás, színlátás, teljes térlátás, a tervek elkészítése és a kivitelezés során egyaránt szükséges;
 • jó egyensúlyérzék a magasban végzett munka esetében;
 • jó hallás és tiszta beszéd, amely az egyeztetések során hasznos;
 • jó erőnlét, hiszen rengeteget jár-kel az építkezésen;
 • megfelelő idegi/pszichés teherbíró képesség, a munka során fellépő esetleges konfliktusok, a szoros határidők tartása végett.

Mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munka egyes részfeladatainak végzése.

 • Tárgyias
 • Elemző
 • Megvalósító
  • Önálló, Csoportos
  • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen
  • Irányító, Végrehajtó