Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Mezőgazdasági mérnök
213100
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
Egyéb mérnökök
Mezőgazdasági termeléssel (növénytermelés, állattenyésztés) kapcsolatosan termelési eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz, valamint tervezi, szervezi és ellenőrzi a szakmai feladatokat. Feladatai: a) termesztendő növények kutatása, termesztési módok kidolgozása és alkalmazása; b) a talaj jellemzőinek, hasznosíthatóságának és termőképességének vizsgálata; c) a növények tulajdonságainak vizsgálata, kísérletek végzése, növények nemesítése; d) állattenyésztéssel kapcsolatos tenyésztési eljárások kidolgozása és alkalmazása; e) legelőterületek gazdaságos hasznosításának vizsgálata és erre vonatkozóan módszerek kidolgozása; f) növénytermesztési és állattenyésztési szaktanácsadás és szakértői tevékenység ellátása (termésbecslés, agrotechnikai munkák, kárfelmérés stb.); g) a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos gazdálkodás szervezése és irányítása, nyilvántartás vezetése a költségekről és a gazdálkodás eredményességéről; h) a gazdák tájékoztatása a piaci információkról, jogszabályokról, támogatási formákról.
 • megállapítja a mezőgazdasági üzem területén az ágazatok, al-, fő-, és mellékágazatok számát és elhelyezkedését a természeti, közgazdasági és műszaki adottságok figyelembevételével
 • megtervezi a beruházási és üzemelési költségigényeket, a termelőeszközök kihasználásának hatékonyságát, a termékek összköltségét és az üzem jövedelmezőségét
 • egy adott mezőgazdasági üzem termelési tevékenységét optimalizálja, a termelés leggazdaságosabb módját igyekszik kialakítani, amihez termesztési módokat dolgoz ki és alkalmaz
 • termesztendő növényeket kutat, kísérleteket végez, a növények tulajdonságait vizsgálja, illetve növénynemesítést végez
 • gazdálkodás tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatokat lát el
 • vizsgálja a talaj jellemzőit, hasznosíthatóságát és termőképességét
 • vetési, és ültetési terveket készít
 • állattenyésztési eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz, irányítja a tenyészállat előállítást
 • vizsgálja a legelőterületek gazdaságos hasznosítását, illetve erre vonatkozó módszereket dolgoz ki
 • a lehetőségektől függően új technológiai eljárásokat vezet be, javítja a gépesítettségi színvonalat
 • megszervezi és irányítja a betakarítási, feldolgozási, szárítási, értékesítési és szállítási munkafázisokat
 • szaktanácsadást és szakértői tevékenységet végez (szakmai tervezés, kárfelmérés, szükséges növényvédőszerek ajánlása, stb.)
 • nyilvántartást vezet a költségekről és a gazdálkodás eredményességéről
 • tájékoztatást ad a piaci információkról, jogszabályokról, támogatási formákról a gazdáknak
 • pályázatokat, üzleti tervet és hitelkérelmet készít
 • az irodai munkára a huzamos ülés, a kéz és karhasználat jellemző
 • a bőrt és a légutakat irritáló fertőtlenítőszerek, a poros légtér, a takarmányadalékok és tollak allergiás megbetegedéseket okozhatnak
 • az állatoktól eredőhet fertőzésveszély
 • balesetveszély a gépek, berendezések kezelésekor, illetve a különböző vegyi anyagok használatakor állhat fenn
 • a vegyszerek, növényvédőszerek használata egészségkárosító lehet
 • nyáron erősen szennyezett lehet a levegő porral és allergizáló anyagokkal (pollenekkel),
 • A mezőgazdasági mérnöki tevékenységre a változatos munkakörnyezet a jellemző.
 • A munkaidő évszaktól függően változó lehet, csúcsidőszakokban gyakran kora reggeltől késő estig talpon kell lenniük.
 • A munkavégzés gyakran a természeti és a munkahelyi viszontagságok (eső, hideg, kánikula, huzamos idejű szabadban tartózkodás) elviselését igényli.
 • Gyakoran előfordulhat az elemi higiénikus feltételek hiánya, a lakóhelytől távoli munkavégzés, illetve adódhatnak kedvezőtlen közlekedési lehetőségek is a munkavégzés során.
 • A terepen ki van téve az időjárás viszontagságainak, ugyanakkor a szervezési tervezési feladatait irodai környezetben végzi.
 • A szállítókkal, felvásárlókkal és egyéb ügyfelekkel való kapcsolatnál gyakran kell utazni.
 • a számos információ egyidejű elemzése jó figyelemösszpontosítást igényel
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
 • fontos a jó megfigyelő és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg állatok mielőbbi kiszűréséhez
 • A jövőben várható a gazdaságok technikai-, technológiai modernizálása.
 • A minőségbiztosítási rendszerek fejlődése igényli, hogy a mérnökök magas szintű szakértelemmel rendelkezzenek.
 • A szakmában dolgozókkal szemben elvárás a modern termesztési és növényvédelmi technológiák ismerete, továbbá elengedhetetlenek vegyszerekkel és alkalmazásukkal kapcsolatos speciális ismeretek.
 • Sok mezőgazdasági diplomás szerez egyéb képzettséget is, és elhagyja eredeti szakterületét.
 • Hosszú távon a hazai mérnökképzés létszámcsökkenése miatt a külföldi tulajdonosok inkább kintről hoznak majd szakembereket az országba.
 • Az idegen nyelvek, a mezőgazdasági szaknyelv speciális kifejezéseinek elsajátítása,és a számítógépes ismeretek mellett a gyakorlati ismeretek megszerzése válik egyre hangsúlyosabb elvárássá ezen a szakterületen.