Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Kémikus
216400
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
Természettudományi foglalkozások
Kémiai, biokémiai, biofizikai folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat végez, új anyagokat, vegyületeket és eljárásokat dolgoz ki, minőségi és mennyiségi analíziseket végez a szerves, szervetlen, általános biokémia, fizikai-kémia, biofizika és más kémiai területen, illetve a kémia határterületeivel összefüggésben. Feladatai: a) szerves és szervetlen vegyületek összetételével, tulajdonságaival, átalakulásával, szintézisével és a kémiai reakciók mechanizmusával kapcsolatos kutatások végzése; b) ipari, mezőgazdasági, kozmetikai, gyógyászati és egyéb célokra anyagok és eljárások kidolgozása és továbbfejlesztése; c) nyersanyagok, félkész és késztermékek minőség-ellenőrzésére, analitikus programok összeállítása; d) mintavételi, adatgyűjtési és -elemző programok lebonyolítása a környezetben található mérgező anyagok meghatározása és számszerűsítése céljából; e) részvétel interdiszciplináris kutatási és fejlesztési projektekben vegyészmérnökökkel, biológusokkal, mikrobiológusokkal, agronómusokkal, geológusokkal és egyéb szakemberekkel együttműködésben; f) mikroorganizmusok felhasználásával új vegyületek létrehozása különféle anyagokból; g) az anyagok erősítésére vagy keverésére szolgáló módszerek kidolgozása, illetve új anyagok kifejlesztése; h) a természetben fellelhető anyagok másolása és szintetizálása, új, mesterséges anyagok létrehozása.