Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
216700
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
Természettudományi foglalkozások
Élő szervezetek és ezek egymás közötti, illetve a környezettel szembeni kölcsönhatásainak tanulmányozásával foglalkozik, és az így szerzett ismereteket alkalmazza humán-egészségügyi és környezeti problémák megoldására, különféle területeken, többek között a botanika, zoológia, ökológia, tengerbiológia, genetika, immunológia, farmakológia, toxikológia, fiziológia, bakteriológia és virológia területén dolgozik. Feladatai: a) laboratóriumi és helyszíni kísérletek végzése az élő szervezetekről felhalmozott tudományos ismeretek bővítésére; új információk feltárására; problémák megoldására többek között a környezetvédelem, mezőgazdaság és egészségügy területén, valamint a gyógyszerészetben, mezőgazdaságban és környezetvédelemben felhasználható új termékek, eljárások és módszerek kidolgozására; b) kísérletek és tesztek kidolgozása, végrehajtása; c) emberi, állati, rovar- és növényi mintapéldányok és adatok gyűjtése, és azok eredetének, fejlődésének, kémiai és fizikai tulajdonságainak, szerkezetének, összetételének, élet- és szaporodási folyamatainak tanulmányozása; d) élő szervezetek tanulmányozása különféle speciális műszerek, technológiák és módszerek, többek között elektronmikroszkóp, telemetria, globális helyzetjelző rendszerek, biotechnológia, műholdas képalkotás, géntechnológia, digitális képelemzés, polimeráz láncreakció és számítógépes modellezés segítségével; e) élő szervezetek meghatározása, osztályozása, és figyelése, a velük kapcsolatos adatbázisok karbantartása; f) tudományos dolgozatok, jelentések és az új tudományos felfedezések publikálása szakfolyóiratokban, vagy konferenciákon történő előadása; g) környezeti hatástanulmányok tervezése és végrehajtása a természetes vagy emberi tényezők okozta változások feltárására; h) tanácsadás kormányoknak, szervezeteknek és vállalkozásoknak többek között a természetvédelmet, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodást az éghajlatváltozás és környezetszennyezés hatásait illetően.