Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Foglalkozas adatlap
Középiskolai tanár
242100
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Oktatók, pedagógusok
Középfokú nevelési-oktatási intézményi oktatók, tanárok

A középiskolai tanár a középfokú oktatás egyik legfontosabb szereplője, aki munkájával az általa tanított diákok neveléséhez is jelentősen hozzájárul. Tevékenységét elsősorban azért végzi, hogy tanulói az általa oktatott szaktantárgyban minél mélyebben elmélyülhessenek, és minél eredményesebb érettségi vizsgát tehessenek. Ez a fajta munka rendkívül sok felelősségvállalást követel meg a szakembertől, hiszen a jövő nemzedékének fejlődésében vállal kulcsszerepet.

 • Elkészíti az általa oktatott tantárgyak tanmenetét a központilag meghatározott tanterv alapján.
 • Beszerzi, vagy biztosítja a tanórán alkalmazni kívánt szemléltető eszközöket – projektort stb. –, és alkalmazza azokat.
 • Feldolgozza a tananyagot a tanulókkal közösen.
 • Házi feladattal látja el a tanulókat, majd azok megoldását követően le is ellenőrzi ezeket.
 • Dolgozatok valamint szóbeli feleltetés formájában rendszeresen felméri a tanulók tudását.
 • Felügyeletével biztosítja az iskola rendjét, és ezzel az oktatási munka zavartalanságát.
 • Szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával rendszeresen konzultál a szülőkkel.
 • Továbbképzéseken, tantestületi üléseken, valamint nevelési értekezleteken jelenik meg.
 • Osztálykirándulásokat vagy sporteseményeket szervez.
 • Vezeti a naplót, a félévzárások alkalmával pedig kitölti a tanulók bizonyítványait.

Felsőoktatási szakok

Név: Középiskolai tanár, oktató

Szint: osztatlan mesterképzés (MSc)

 • Munkakörnyezet:tevékenységét legjellemzőbben az iskolában végzi. Itt az órákat a tantermekben tartja, míg a szünetekben a tanári helységben tartózkodik. Rendezvények alkalmával azok helyszínén látja el feladatait.
 • Munkaidő:normál munkarendben, heti 40 órában dolgozik. Egyes feladatai esti vagy délutáni elfoglaltságot is igényelhetnek, míg például osztálykirándulások alkalmával éjszaka is dolgoznia kell.

A középiskolai tanár munkakör betöltéséhez az alábbiaknak kell megfelelni:

 • ép beszédkészség, a hangképző szervek épsége, a tanagyag érthető átadásához;
 • egészséges légzőszervek, ugyancsak a sok beszéd miatt;
 • jó látás, hallás, a számonkérések, dolgozatjavítások stb. során elengedhetetlen;
 • ép mozgásrendszer, többek között a tanteremben való mozgáshoz, a táblára íráshoz, dolgozatokat javításához;
 • jó állóképesség, a fizikai igénybevétel miatt;
 • jó idegi/pszichikai teherbíró képesség, hogy a gyerekekkel kiegyensúlyozottan tudjon együttműködni.

Hallássérültek a beszéd jó megértését lehetővé tevő hallókészülékkel végezhetik ezt a tevékenységet.

 • Közösségi
 • Megvalósító
  • Tárgyias, Személyközpontú
  • Önálló, Csoportos
  • Beltéri helyszínen, Kültéri helyszínen