Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
243200
Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Oktatók, pedagógusok
Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézményi tanárok, oktatók, nevelők
Az iskoláskort megelőző korban lévő gyermekek érzelmi, testi, értelmi és szociális foglalkoztatását végzi, oktatási, nevelési és egyéb játékos tevékenység segítségével. Feladatai: a) a gyermekek fizikai, mentális és szociális fejlődését, valamint iskolaérettségét elősegítő tevékenységek tervezése és vezetése; b) egyéni és csoportos tevékenységek tervezése és szervezése a gyermekek mozgáskészségének, együttműködési és szociális készségeinek, önbizalmának és felfogóképeségének fejlesztésére; c) mesélés, szerepjátékok, dalok, mondókák, informális és közös beszélgetések segítségével a gyerekek nyelvi készségének fejlesztése; d) művészeti, drámai, zenei és testnevelési tevékenységek révén a kreatív önkifejezést szolgáló feladatok megoldásának irányítása; e) a gyermekek megfigyelése, hogy értékelni tudja fejlődésüket, és a szülőkkel együttműködve felismerje fejlődési, érzelmi vagy egészségügyi problémáikat; f) a gyermekek táplálkozási, egészégügyi és biztonsági igényeinek megfigyelése és értékelése, a fejlődésüket akadályozó tényezők felismerése; g) a gyermekek tevékenységének felügyelete biztonságuk és a konfliktusok megoldása érdekében; h) a gyermekek irányítása és segítése a megfelelő étkezési, öltözködési és tisztasági szokások elsajátításában; i) a szülők és a munkatársak tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről és problémáiról, a megfelelő lépések és a szükséges más szolgáltatások igénybevételének meghatározása; j) együttműködés kialakítása és fenntartása a kisgyermekekkel foglalkozó más szervezetekkel.
 • gondoskodik a gyermekek étkeztetéséről, testáplásáról, pihenéséről, felügyeletéről
 • megfigyeli és elősegíti a gyermekek fejlődését
 • fejleszti a beszéd-, zenei-, mozgás- és rajzkészséget
 • kirándulásokat, ünnepélyeket, egyéb szabidős progamokat szervez
 • kapcsolatot tart a szülőkkel, valamint tájékoztatja őket a gyermek fejlődéséről
 • verseket, meséket, történeteket olvas fel, közös beszélgetéseket vezet, dalokat, táncokat tanít
 • fejlesztő csoportos játékokat és feladatokat talál ki és alkalmaz
 • fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket (gyógytornász, logopédus)
 • a gyermekvédelmi intézetekben elhelyezett kiskorúak képviseletével kapcsolatos ügyeket intéz
 • a gyermek fejlődésével kapcsolatos nyilvántartásokat vezet
 • idegrendszeri betegségek kizáró vagy korlátozó jellegűek
 • halló- és beszélő szervek nagymértékű károsodása kizáró ok
 • túlnyomórészt ülő munka (gerincbántamak kialakulásának veszélye)
 • részben zárt helyiségekben dolgozik, de foglalkozásokat tart kint a szabadban is
 • csoportfoglalkozásra alkalmas helyiségben dolgozik
 • nagy türelmet és érzelmi stabilitást igényel
 • hosszú távon stressz hatások, kiégési tünetek jelenhetnek meg
 • A gyermekek általános készségfejlesztése a kompetencia alapú oktatás érdekében mind szélesebb körű lesz.
 • A családra háruló civilizációs ártalmak okozta szociális és pszichés problémák köre bővül.
 • Várható a számítógépes technika tovább fejlesztése a nyilvántartások, felmérések, kiértékelések területén.
 • Nagy szükség lesz jól képzett, különböző problémákra szakosodott szakemberekre.
 • A közeljövőben a gazdasági válság következtében nő a hátrányos helyzetű személyek és családok száma.