Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője
332300
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Egészségügyi foglalkozások
Egészségügyi asszisztensek
Az emberi test különféle részéről sérülés, betegség vagy egyéb károsodás diagnózisa céljából a képet alkotó röntgen-, ultrahangos- és egyéb orvosi diagnosztikai beendezéseket teszteli és üzemelteti, egészségügyi szakember irányításával sugárkezeléseket végez. Feladatai: a) az eljárások magyarázata, a páciensek megfigyelése és segítése a biztonság és kényelem biztosítása érdekében a besugárzás vagy kezelés során; b) a sugárbiztonsági óvintézkedések betartása és védőeszközök használata, a páciensek és a személyzet biztonsága érdekében; c) a páciensek vizsgálóasztalra helyezése; d) a képalkotó vagy -kezelőberendezés beállítása, az expozíciós idő és a távolság specifikáció szerinti beállítása; e) a röntgen-, ultrahangos- és mágneses képalkotó berendezés működtetése vagy működésének felügyelete a testről diagnosztikai célú felvételek készítése érdekében; f) az előhívott röntgenképek, videoszalagok vagy számítógéppel készített adatok áttekintése és értékelése, annak megállapítása, hogy a képek megfelelnek-e diagnosztikai célra, az eljárások eredményeinek rögzítése; g) a pásztázott terület videomegjelenítésének figyelése, a felbontás vagy a kontraszt beállítása a képminőség javítása érdekében; h) a páciensek állapotának és reakcióinak figyelése, a rendellenességre utaló jelek jelentése az orvosok felé; i) a kapott, felhasznált és ártalmatlanított sugárdózis, illetve radiofarmakonok előírás szerinti kiszámítása, mérése és rögzítése számítógép használatával; j) radiofarmakonok kimutatása és feltérképezése a páciensek testében kamera segítségével, fényképek vagy számítógépes képek előállítása végett; k) radiofarmakonok vagy sugárzás adása a pácienseknek radioizotóp berendezés segítségével, a betegségek kimutatása vagy kezelése céljából; l) radioaktív anyagok ártalmatlanítása és radiofarmakonok tárolása sugárbiztonsági eljárások szerint.
 • nyilvántartja a beteget, előjegyzési naplót, terápiás adminisztrációt vezet, ápolási tervet készít
 • tájékoztatja beteget, felkészíti a vizsgálatokhoz és kezelésekhez
 • előkészíti a vizsgálathoz és kezeléshez szükséges eszközöket és anyagokat (fertőtlenít, sterilizál)
 • asszisztál az orvosnak a vizsgálatnál és kezelésnél, önálló elvégzi a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat és kezeléseket
 • asszisztál az orvosnak a különböző műtéti beavatkozások előtt álló betegek érzéstelenítésében és altatásában
 • irányítja a műtő előkészítését, asszisztál az orvosnak a műtét közben
 • hallásvizsgálatok végez hallásvizsgáló berendezésekkel, megtanítja a beteget a hallókészülékek használatára, kezelésére, karbantartására
 • elektromos berendezésekkel megfigyeli és rögzíti a szív és az agy működését
 • a test anatómiai szerkezetét bemutató felvételeket készít ionizáló sugárzást kibocsátó berendezésekkel, gyógykezelés végez
 • gondoskodik a gyógyászati eszközök és anyagok utánpótlásáról, a meghibásodott berendezések javíttatásáról
 • egészségnevelést végez és tanácsadást nyújt, kapcsolatot tart a hozzátartozókkal
 • számítógépet használ, ismeri és kezeli a modern diagnosztikai és terápiás eszközöket
 • betartja az etikai, titoktartási és adatvédelmi szabályokat
 • Képezi magát, figyelemmel van a szakma fejlődésére, az új technikai megoldásokra
 • az ön- és közveszélyes vagy fertőző betegekkel való kapcsolat veszélyt jelenthet az egészségre, balesetveszélyt
 • a tartós, kényszer-testhelyzettel járó munkavégzés megterhelést jelent a gerincre és a lábakra
 • túlnyomórészt álló munka (lábakon visszértágulatok kialakulásának veszélye)
 • a karok, a kezek és az ujjak fokozott terhelése jellemző
 • az érzékszervek, elsősorban a látó-, halló-, valamint a szaglószerv szerepe igen nagy jelentőségű
 • balesetveszély adódhat a műszerek, gépek, eszközök és anyagok használata során (magára és a páciensre nézve is)
 • a kezelő és a vivőanyagok allergiás megbetegedéseket okozhatnak
 • a betegekkel való közvetlen kapcsolatból adódóan fennáll a fertőzés lehetősége
 • állandó vagy változó helyen, zárt térben dolgozik, jellemzően kezelő helyiségben
 • alapvetően fontos követelmény a higiénia
 • közepesen nehéz fizikai munkát kell végeznie rendszerint állva
 • többműszakos munkarendben, előfordul a hétvégi munkavégzés, a napi 12 órás munkaidő
 • balesetveszély adódhat a műszerek, gépek, eszközök és anyagok használata során (magára és a páciensre nézve is).
 • előfordulnak sugárveszélynek kitett munkaterületek
 • fontos a pacienssel szembeni empatikus viselkedés
 • gyakori az érzelmi megterhelés, ami elsősorban mentális felkészültséget igényel
 • gyakori az idő szorításában végzett munka, ami fontossá teszi a stresszhatások kezelését, a figyelemkoncentrációt
 • bizonyos munkahelyeken változó és vagy hétvégi munkarendhez való igazodás
 • az elhúzódó vizsgálatok és kezelések sok türelmet, kitartást és koncentrált figyelmet igényelnek
 • A szakma iránti keresletet elsősorban a korházi állomány csökkentése, az egészségügy átalakulása befolyásolja.
 • A létszámcsökkenés ellenére középtávon a szakma bővülése várható, mert a relatív magas iskolai végzettségi követelmény visszariasztotta a tanulókat, illetve a nyugdíj jogszabály változtatása kiszorította a nyugdíjas munkavállalókat
 • egyre jellemzőbb az egészségügy egészére a külföldi munkavállalás lehetősége
 • empátia, türelem, jó kommunikációs készség és az emberekkel való foglalkozás szeretete együtt szükséges a szakma megfelelő gyakorlásához
 • a létszámhiány miatt több munkaterület ellátása válik szükségesség