Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens
332600
Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
Egészségügyi foglalkozások
Egészségügyi asszisztensek
A gyógyszerész irányítása mellett kiadja, értékesíti, ellenőrzi a gyógyszereket és a gyógyhatású készítményeket, gyógyszer-gazdálkodási teendőket, szakmai, gazdasági, és ügyviteli teendőket lát el, elvégzi a gyógyszerkészítés egyes részműveleteit, segíti, illetve kiegészíti a gyógyszerész munkáját. Feladatai: a) gyógyszerészi munkát nem igénylő gyógyszerek, homeopátiás készítmények, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök, kötözőszerek és egyéb termékek minőségi átvétele, a lejárati idő ellenőrzése, a termékek kiszerelése, címkézése, árazása és kiadása; b) vények kezelése, ellenőrzése, kigyűjtése; c) a működéshez szükséges anyagok megrendelése, bevételezése, készletezése, nyilvántartása, raktározása és visszáruzása; d) gyógyszerész ellenőrzése mellett asszisztensi technológiai műveletek végzése, a gyógyszerkészítés egyes technikai részműveleteinek ellátása, gyógyszer-technológiai munkafolyamatok alkalmazása, laborálási feladatok befejező műveleteinek elvégzése, közreműködés a gyógyszeranyagok betöltésénél; e) a gyógyszerészek által összeállított készítmények kikeverése a kimért alapanyagokból; f) prevenciós egészségnevelési és felvilágosító tevékenység végzése, a vevők tájékoztatása; g) a gyógyszertári forgalommal kapcsolatos ügymenet és a gyógyszerek számítógépes nyilvántartása, feldolgozása, valamint a gyógyszergazdálkodás körébe tartozó adminisztrációs és gazdasági-ügyviteli feladatok ellátása, közgyógyigazolás készítése; h) gyógyszerkönyv, selejtezési dokumentáció vezetése, a lakossági selejtgyógyszerek visszavételezése; i) kapcsolattartás az orvosokkal és az egészségügyi dolgozókkal, a szakmai érdekképviselettel és kamarával; j) továbbképző programokon, konferenciákon való részvétel, munkahelyi továbbképzések, egészségnap szervezése.
 • felvilágosítja, tájékoztatja a betegeket
 • kapcsolatot tart az orvosokkal és az egészségügyi dolgozókkal, a szakmai érdekképviselettel és a kamarával
 • felhasználói szinten kezeli a számítógépet, informatikai és telekommunikációs eszközöket
 • átveszi a gyógyszerészi munkát nem igénylő készítményeket, gyógyászati segédeszközöket és egyéb termékeket
 • gyógyszer- és vényellenőrzést végez
 • kiszereli (adagolja, címkézi, árazza) a termékeket
 • összeállítja a megrendelt gyógyszercsomagot (intézeti gyógyszertárban, gyógyszer nagykereskedelemben)
 • gyógyszerforgalmazási feladatokat lát el: gyógyszereket és egyéb árukat ad ki
 • számlát és készpénzt kezel
 • előkészíti az eszközöket az aszeptikus munkához a sterilizálási eljárások alkalmazásával
 • gyógyszerformákat készít: kikeveri a gyógyszerészek által összeállított készítményeket a kimért alapanyagokból (pl.: kúpok, tabletták, pirulák, stb.)
 • elvégzi a gyógyszerkészítés egyes technikai részműveleteit (pl.: aprítás, homogenizálás, porítás, stb.)
 • elvégzi a laborálási feladatok befejező műveleteit
 • biztosítja a kémiai anyagok helyes tárolását, kezelését
 • visszavételezi a lakossági selejtgyógyszereket
 • gyógyszerész mellett ügyel
 • gyógyintézetekben a betegágy mellett gyógyszert oszt
 • szükség esetén elsősegélyt nyújt
 • nyilvántartást, dokumentációt vezet (gyógyszerkönyv, bevételezés, készlet, leltár, raktározás, selejtezés és visszáruzás)
 • összesíti a gyógyszerfelhasználást
 • figyelemmel kíséri az új készítményeket, a jogszabályi változásokat
 • prevenciós egészségnevelési és felvilágosító tevékenységet végez
 • rendszeresen vegyi és allergizáló anyagokkal végzett munka
 • fertőző betegség kizáró ok ezen a munkaterületen
 • mások megfertőzésének veszélyével járó munkahely
 • a beérkezett gyógyszerek, alapanyagok átvétele és elhelyezése gyakran emeléssel és cipeléssel jár
 • túlnyomórészt álló munka (lábakon visszértágulatok kialakulásának veszélye)
 • Állandó helyen, zárt térben dolgozik
 • Tiszta, esetleg steril körülmények között végzett munkafolyamatok.
 • toleranciát próbára tevő vevői magatartás kezelése
 • a különösen nagy felelősséggel járó feladatokból adódó stresszhatások kezelése
 • A képzési rendszer átalakítása vonzóbbá tehetné ezt a pályát.
 • A gyógyszerellátás liberalizációja révén egyre több a magángyógyszertár, melyek a piaci környezetben való fennmaradásért küzdenek.
 • Igazodásra van szükség a társadalom orientált marketing szemlélethez.
 • A gyógyszertár betegközpontú funkciója mellett a kereskedelemből ismert marketingfogások hangsúlyosabbá válnak.
 • Rokon foglalkozasok