Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Titkár(nő)
411100
Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások
Irodai, ügyviteli foglalkozások
Általános irodai, ügyviteli foglalkozások
Ellátja a munkahelyi vezetés szakmai tevékenységével kapcsolatos, valamint a vezető, illetve a személyi asszisztens irányítása mellett működő iroda, titkárság adminisztratív, dokumentációs, szervezési és kapcsolattartási teendőit, biztosítja a vezetői munka zavartalanságát, a napi munkaprogram betartását. Feladatai: a) különféle külső és belső kapcsolattartást szolgáló iratok, levelek, egyéb dokumentumok készítése, szerkesztése, sokszorosítása; b) számítógépes adatbeviteli feladatok végzése; c) jegyzőkönyvek, jelentések, statisztikák készítése, kezelése, tárolása; d) döntés-előkészítő háttéranyagok összeállítása, szerkesztése, továbbítása; e) adminisztratív segítségnyújtás a vezetőnek, munkatársaknak, ügyfeleknek számítógépes programcsomagok (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő) használatával; f) napi posta kezelése, irányítása, ellenőrzése; g) hatáskörébe tartozó szakmai ügyekben ügyintézés és levelezés folytatása; h) adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása; i) kapcsolattartás munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel; j) ügyfél- és sajtókapcsolatok ápolása, ügyfélmegkeresések kiszolgálása; k) költségvetés készítésében való részvétel; l) belső információs iratok, dokumentumok (pl. jelentés, beszámoló, tájékoztató, feljegyzés, emlékeztető, körlevél stb.) készítése a feladatok állásáról, további teendőkről; m) irodai készletgazdálkodási és reprezentációs feladatok ellátása; n) titkársági feladatkörbe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása (pl. házipénztár kezelése; útiköltség-elszámolás stb.).