Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Energetikai gép kezelője
832100
Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
Helyhez kötött gépek kezelői
Egyéb, helyhez kötött gépek kezelői
Az energetikai berendezés vezérlőjének utasításai szerint kezeli azokat a gépeket, berendezéseket, amelyek villamos vagy más energiát termelnek és szabályozzák ezek elosztását. Feladatai: a) a felügyeletére bízott gépek, berendezések ápolása, beállítása; b) az üzemeltetés során felmerülő kisebb hibák elhárítása, súlyosabb esetekben a karbantartók értesítése; c) a villamosenergia-termelés folyamatosságának biztosítása; d) a műszerek állásának leolvasása és feljegyzése; e) az operatív felettes utasításainak követése és tájékoztatása a normál üzemviteltől eltérő eseményekről, meghibásodásokról; f) meghibásodások esetén az üzemzavar-elhárítási utasítás előírásainak betartása és a számára meghatározott javítási feladatok elvégzése; g) az érvényes útvonal-beállítási utasítás alapján átkapcsolások végzése; h) karbantartások, üzemanyag-átrakások alkalmával a részére meghatározott feladatok elvégzése.
 • végrehajtja a műszakátadást, átvételt
 • ellenőrzi a munkaterületét, a berendezések állapotát, üzemképességét
 • elvégzi az érvényes útvonal-beállítási utasítás alapján az átkapcsolásokat
 • elvégzi a részére meghatározott feladatokat a karbantartások, üzemanyag-átrakások alkalmával
 • ápolja, beállítja a felügyeletére bízott gépeket, berendezéseket
 • részt vesz az üzemi próbák végrehajtásában
 • ellenőrzi, beállítja és biztosítja a berendezések normál alap üzemállapotát
 • folyamatosan elvégzi az üzemeltetési paraméterek ellenőrzését
 • végrehajtja a hatáskörébe tartozó technológiai rendszerek működés ellenőrzését
 • biztosítja az energiatermelés folyamatosságát
 • leolvassa és feljegyzi a műszerek állását
 • követi az operatív felettes utasításait
 • észleli a gépek, berendezések, rendszerelemek meghibásodását és tájékoztatja a normál üzemviteltől eltérő eseményekről a felettesét
 • elhárítja az üzemeltetés során felmerülő kisebb hibákat
 • súlyosabb meghibásodások esetén értesíti a karbantartókat, illetve az üzemzavar-elhárítási utasításoknak megfelelően jár el
 • részt vesz az új munkatársak betanításában
 • ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatokat: dokumentálja a végrehajtott munkát és a beavatkozásokat, baleseti naplót vezet
 • részt vesz az előírt képzési programokon és teljesíti a szükséges vizsgákat
 • az állandó gépzaj fizikailag megterhelő
 • a balesetek elkerülése érdekében az érzékszervek fokozott jelentőséggel bírnak
 • a sok állás fokozottan igénybe veszi a lábakat, gyakori a visszértágulat kialakulása
 • a tevékenység a karok, a kéz, az ujjak használatával, gyakori kinyújtásával jár, egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást jelent
 • a magas hőmérséklet gyakran fizikai fáradtságot okoz
 • Munkaidejét belső helyszínen, az általa működtetett energetikai rendszer mellett tölti.
 • Jellemző az állandó magas hőmérséklet.
 • Különféle gázokkal, káros anyagokkal érintkezhet, ezért védőfelszerelések használata szükséges.
 • Az előírásnak megfelelően adott határértékek felett a leállás kötelező.
 • Munkáját technológiai előírásokhoz igazodva, a kezelési utasítás szerint végzi.
 • az üzemeltetés során a figyelem és az állandó készenlét feszültséget kelthet
 • a nagy értékű gépek kezelése és az ezzel járó felelősség fokozott a pszichés megterhelést jelenthet
 • a hibakeresés és a szisztematikus hibabehatárolás során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
 • az előírások betartása, a gépek kezelése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
 • a monoton munka hosszabb idő után koncentrációs problémát eredményezhet
 • A környezetvédelmi és hatósági előírások és az ellenőrző-tevékenység szigorodása, rákényszeríti az ágazatot a korszerűsítésre.
 • Az üzemidő -hosszabbítási tervek, nagyobb terhet rónak a munkavállalókra.
 • A "zöld-mozgalmak" tevékenysége, a villamosenergia piac, a társadalmi megítélés és a tulajdonosi elvárások változásai egyaránt befolyással lesznek az ágazat jövőjére.