Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású
923200
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások
Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások
Fogyasztásmérők rendszeres leolvasását, ellenőrzését, a leolvasott adatok rögzítését, szabálytalan vételezések feltárását, illetve szükség szerint a közüzemi számlák kézbesítését, díjak beszedését végzi. Feladatai: a) adatok egyeztetése és ellenőrzése a fogyasztási helyre, fogyasztásmérőre, fogyasztásra vonatkozóan; b) a nyilvántartásban nem szereplő fogyasztási helyek feltárása, jelentése; c) a fogyasztásmérők állásának leolvasása, rögzítése; d) az észlelt meghibásodások, szabálytalan vételezések jelentése; e) mérőcsere kezdeményezése felmerülő probléma esetén; f) közüzemi számlák kézbesítése; g) egyéb, a tevékenységhez kapcsolódó nyomtatványok, tájékoztatók kézbesítése; h) a közüzemi díjak beszedése a pénzkezelés és a számlázás szabályainak figyelembe vételével; i) pénzügyi elszámolás készítése.
 • megszervezi a napi munkáját, információt gyűjt az elvégzendő feladatokról
 • feltárja és jelenti a nyilvántartásban nem szereplő fogyasztási helyeket
 • értesíti a fogyasztót a mérőóra leolvasás megkísérléséről, szükség szerint az újabb időpontról
 • gondoskodás a munkához szükséges technikai eszközök üzemkész állapotáról (pl. nagyító, lámpa, mérőeszközök, PSYON, stb.)
 • felkeresi a fogyasztási helyet és igazolja magát munkája során
 • egyezteti és ellenőrzi az adatokat a fogyasztási helyre, a fogyasztóra, a fogyasztás mértékére vonatkozóan
 • leolvassa a fogyasztásmérőt
 • rögzíti a fogyasztás mértékét
 • átadja az adatokat az adatrögzítőknek
 • ellenőrzi a fogyasztási hely szerelvényeit és üzemszerű működését, a készülék sértetlenségét, hitelességét
 • információt ad szolgáltatással kapcsolatban a fogyasztónak
 • felmerülő műszaki probléma esetén kezdeményezi a mérőcserét
 • az észlelt meghibásodásokat, szabálytalan vételezéseket jelenti a felettesének, illetve a karbantartóknak
 • közüzemi számlákat és egyéb, a tevékenységhez kapcsolódó nyomtatványokat, tájékoztatókat kézbesít
 • beszedi a közüzemi díjak összegét (a pénzkezelés és a számlázás szabályainak figyelembe vételével)
 • adminisztrációs tevékenységet végez: pénzügyi elszámolást, a havi munkáról értékelést készít
 • szükség szerint vállalkozást hoz létre és működtet
 • ép beszédkészség és jó hallás szükséges a szóbeli információk befogadásához
 • a huzamosabb idejű gyaloglás vagy kerékpározás eredményezhet gerincproblémákat
 • a végtagok megfelelő működése alapkövetelmény
 • alapvetően sok mozgással jár a munkavégzés, ezért mozgásukban korlátozott személyeknek általában nem javasolt ez a tevékenység
 • Szabadban, illetve épületeken belül egyaránt kell tartózkodni a munkavégzés során.
 • A munkavégzés helyszíne állandóan változik, illetve viszonylagos állandóságot a meghatározott körzetben való mozgás jelent.
 • a munkafolyamatból eredő konfliktusthelyzetekkel (pl. a leolvasás megtagadása, stb.) járó pszichés nyomás jelentős
 • a stressz a vitás szituációkban elkerülhetetlen, amit tudnia kell megfelelő módon kezelni
 • a gyakori helyváltoztatáshoz való jó alkalmazkodás lényeges
 • higgadt mérlegelés, és gyors, önálló döntések szükségesek
 • A számítógépes technika további fejlődése, a jeladós mérők elterjedése várható, ami a leolvasói tevékenység háttérbe szorulását eredményezi a jövőben.
 • A villany-, gáz-, vízfogyasztás leolvasását egyre inkább vállalkozások keretében valósítják meg, ami segíti a távmunka elterjedését.
 • Várható a fogyasztók jelentős hányadának áttérése a díjbeszedésről az átalány fizetesére, illetve a pénzintézeketen keresztül történő átutalásra, a kódolt kártyás fizetésre.
 • Az energiaszerkezet várható átalakulása hatással lesz erre a munkaterületre is.