Tartsd velünk az irányt!

Foglalkozás adatlap

Alapadatok
Parkolóőr
923800
Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások
Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások
Parkolásra fenntartott területet ellenőrzi, és az ehhez szükséges adminisztrációs munkákat végzi. Biztosítja a tárolt gépjárművek biztonságát, és az előre meghatározott szabályok betartását. Feladatai: a) az adott területre vonatkozó fizetési szabályok, határidők egyeztetése és ellenőrzése; b) a parkolás szabályosságának ellenőrzése; c) a parkoló gépjárművek ellenőrzése; d) a parkolást igazoló okmányok ellenőrzése; e) a parkoló jegyek időadatainak leolvasása és rögzítése; f) videofelvétel, kép készítése a szabálytalanul parkoló járművekről; g) az ügyfél tájékoztatása a parkolási időtartamról, a pótdíjfizetési kötelezettségről és annak módjáról; h) a parkolási bizonylatok kezelése, a pénzbedobós parkolóautomaták kiürítése.
 • a munkáltatóval egyezteti a felügyeletére bízott területre vonatkozó fizetési és egyéb szabályokat, határidőket
 • pontosítja az ellenőrzés útvonalát, helyét
 • fogadja a szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleket
 • megköti a bérleti szerződést a parkolási szolgáltatásra
 • értékesíti a bérleteket, chip-kártyákat, parkolójegyeket
 • a pénzbedobós parkolóautomatákat kiüríti
 • tájékoztatja az ügyfeleket a parkolási időtartamról, a pótdíjfizetési kötelezettségről és annak módjáról
 • a rábízott létesítményt, területet többször körbejárja
 • kezeli a zárt objektumokban a járművek regisztrálását szolgáló eszközöket, diszpécseri feladatokat lát el
 • ellenőrzi a parkoló járműveket, a parkolás szabályosságát, a parkolást igazoló okmányokat
 • leolvasó eszközöket alkalmaz, leolvassa a parkolójegyek időadatait
 • kezeli a mechanikus és elektronikus adatrögzítőket: rögzíti a parkolási időt, a szabálytalanul parkoló járművek adatait, a szabálytalanságokat
 • jegyzőkönyvet készít a szabálytalanságokról
 • videofelvételt, képet készít a szabálytalanul parkoló járművekről
 • kezeli a parkolási bizonylatokat, igazolást, számlát ad ki a befizetett díjakról, pótdíjakról
 • kezeli a szolgálati ideje alatt beszedett pénzösszeget
 • elemzi és értékeli az ügyféligényeket
 • kezeli a panaszügyeket
 • rendellenesség (pl.: lopás, károkozás) esetén értesíti felettesét, illetve szükség szerint a hatóságot
 • együttműködik a rendőrséggel és a közterületfelügyelettel
 • elsősorban a lábakat, térdeket, ízületeket, a hátat és a vállat éri fokozott terhelés
 • sok esetben fokozott veszélyhelyzetnek van kitéve: agresszív ügyféli magatartás, támadás
 • főként télen jelentős hőmérsékleti ingadozásnak van kitéve (amikor a fűtött helyiségből kimegy a szabadba)
 • Munkaidejének egy részében ülőmunkát végez, melyet sok helyen korszerű berendezések (monitorok, kamerák) segítenek.
 • A munkavégzés helyszíne általában állandó, részben zárt helyen, részben szabadban végzett tevékenység.
 • A munkaidő általában kötött, és jellemző az éjszakai és hétvégi munka.
 • gyors helyzetfelismerő képesség szükséges a konfliktus helyzetek, problémás szituációk megoldásához
 • a konfliktusos helyzetek, a stressz elkerülhetetlen, ami pszichés terhelést jelent
 • higgadt mérlegelés, és gyors, önálló döntések szükségesek
 • a szolgálati idő alatt végig ébernek kell maradni, ami különösen éjszaka és egyedül teljesít szolgálat esetében nehéz
 • A parkolóházak, mélygarázsok, őrzött parkolók száma növekszik.
 • A technikai és biztonsági felszereltség korszerűsítésére egyre nagyobb igény mutatkozik.
 • A korszerű és biztonságos parkolók beléptetőrendszerei már automatizáltan működnek.
 • Várható a kódolt kártyás, illetve telefonos, internetes fizetési módok elterjedése, a készpénzforgalom csökkenése a parkolás során.