Tartsd velünk az irányt!

Ács, állványozó

Foglalkozás rövid bemutatása

Az ács, állványozó zsaluzatokat készít, állványokat épít és bont el, valamint maradandó faszerkezeteket, például tetőket készít, javít, átalakít, valamint a karbantartási munkákat látja el. Munkája során az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Megtervezi és megszervezi a munkát, a rendelkezésre álló műszaki dokumentációk alapján.
 • Megismerni, ellenőrizni, előkészíti a munkaterületet. Előkészíti a zsaluzatok, állványok és a tetőszerkezetek alapanyagait, ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez.
 • A megfelelő eszközökkel felvonul a munkaterületre. Betartja az építési technológiai folyamatok sorrendiségét, biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kíséri a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását.
 • Összeállítja a zsaluzatot, Elhelyezi és alátámasztja a pillérek, falak, födémszerkezetek zsaluelemeit.
 • Összeállítja az állványzatot, Függesztett állványokat, kúszó állványokat szerel össze, helyez el és mozgat.
 • Tetőszerkezetet készít. A tervrajzok alapján elkészíti a tető szerkezetét (szarufákat, tetőléceket méretre szab, helyére illeszt, rögzít és összefogat, szigetelő fóliát fogat fel), cseréppel, vagy egyéb tetőfedő anyaggal látja el a tetőszerkezetet.
 • Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról. A munkaterületen az anyagait, szerszámait, gépeit biztonságosan tárolja, más szakembereknek is megfelelő mozgásteret ad.Eszközeit, szerszámait folyamatosan karban és tisztán tartja.
 • Ellenőrzést végez. Megbizonyosodik a zsalu, állvány, vagy tetőszerkezet stabilitásáról, szükség esetén azt beállítja, méri.
 • Zsaluzatot, állványt bont. A munkafolyamat végeztével lebontja, szétszereli a szerkezeteket szem előtt tartva a munka és balesetvédelmi szabályokat.
 • Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a munkaterületről.
 • Előírásoknak megfelelően dolgozik. Betartja és betartatja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik, elsősegélyt nyújt.