Tartsd velünk az irányt!

Egyszerű mezőgazdasági dolgozó

Foglalkozás rövid bemutatása

Az egyszerű mezőgazdasági dolgozó elsődleges feladata a rábízott növényekkel vagy állatokkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Vezetője utasításait kell, hogy kövesse, például az alábbi tevékenységek ellátása során:

  • Részt vesz a növények gondozásában, termesztésében. Az adott növényeket a termesztési céloknak megfelelően gondozza, például kapál, gyomlál, permetez vagy kötözi azokat. Mindenkor figyelembe veszi az aktuális időjárási viszonyokat.
  • Betakarítási munkákat végez. Nyár közepétől kezdve a szántóföldi betakarítási munkálatokban működik közre, ősztől a megérett zöldségeket és gyümölcsöket szedi le.
  • Gondozza az állatok környezetét. Istállókat, ólakat takarít, valamint a gazdaság általános környezetének tisztán tartásáért felel.
  • Őrzési feladatokat lát el. Terményeket, istállókat és földeket őriz, biztonságukról gondoskodik.
  • Javítja és karbantartja munkavégzéshez szükséges eszközöket. Egyszerűbb javítási, szerelési feladatokat lát el saját munkaeszközein.