Tartsd velünk az irányt!

Logisztikai igazgató

Mit kell tudni a logisztikai igazgatóról?

A logisztikai igazgató a cég logisztikai folyamataiért felelős: megtervezi, megszervezi és irányítja a feladatokat. A logisztikai tevékenység cégenként eltérő lehet, többféle területet takarhat, mint például a beszerzés, rendelés feldolgozás, szállítás, raktározás. A szakember felelőssége, hogy a logisztikai tevékenységet úgy alakítsa ki, hogy a különböző részfolyamatok logikusan és jól illeszkedjenek, ezzel elérve a hatékony munkavégzést, a lehető legkedvezőbb költségek mellett.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…érdekel a szállítmányozás, fuvarozás világa, illetve a folyamatok összeszervezése. Jó, ha szereted a váratlan helyzeteket, és örömmel szervezed meg magad és mások munkáját, vagy oldod majd meg a problémákat – rendszerleállás, késői szállítás –, akár teljesen önállóan, vállalva az ezzel járó felelősséget. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat ellásd, szükséged lesz más cégekkel, személyekkel, hatóságokkal történő együttműködésre, aminek egyik nélkülözhetetlen eszköze a kitűnő kommunikációs képesség – akár idegen nyelven is –, hogy megtaláld a hangot másokkal, érthetően tudd őket tájékoztatni, stb. 

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…először be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres érettségi vizsgát kell tenned. Ezt követően a felsőoktatásban egy alapszakon szerzett diploma után jelentkezhetsz a logisztikai menedzsment mesterképzésre.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Irányító
 • Megvalósító

Logisztikai igazgatóként fontos, hogy szeresd a kihívásokat és az olyan helyzeteket, ahol egy-egy felmerülő problémára gyors megoldást kell találni. A logisztika területén ugyanis igen gyakori, hogy váratlan helyzetek adódnak, mint például a hirtelen munkamennyiség növekedés, vagy a munkatársak megbetegedése, esetleg egy késedelmes szállítás, amiket gyorsan meg kell oldani, mert ezek a problémák akadályozzák a határidőre történő minőségi munkavégzést. Fontos az is, hogy örömmel szervezd meg magad, és mások munkáját, szívesen dolgozz csapatban, de képes legyél önállóan is tevékenykedni – hiszen ennek a munkának nagy része a logisztikai folyamatban résztvevők – fuvarosok, raktárosok, beszerzők, beszállítók – munkájának összehangolásáról, a részfolyamatok – beszerzés, szállítás, raktározás – összekapcsolásáról szól, ahol sokszor önálló döntéseket kell hozni. Mindezek mellett szívesen foglalkozol aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal – pl. a logisztikai feladatok megtervezése, megszervezése, összehangolása -, szereted a jól szervezett, határidőre elvégzendő munkát, a logikus megoldásokat – pl. költséghatékonyság.

Logisztikai igazgatóként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Logisztikai igazgatóként akkor leszel sikeres, ha képes vagy átlátni a cég egészének működését, megérted a cég gazdasági érdekeit és céljait, valamint a munkafolyamatokat ez alapján tudod kialakítani úgy, hogy közben mindig szem előtt tartod az ügyfelek igényeit is. Ezen túl, jó, ha a következő készségekkel, képességekkel is rendelkezel:

 • Önállóság, mert gyakran kell egyedül döntést hoznod, például egy beszállító kiválasztásáról vagy egy új folyamat bevezetéséről;
 • Szervezőképesség, hogy a logisztikai folyamatokat úgy tudd megszervezni, hogy azok a lehető legjobban működjenek, a munkatársak munkáját és munkaidejét pedig ennek megfelelően hatékonyan tudd beosztani;
 • Kommunikációs képesség, mert fontos, hogy mind a munkatársakkal, mind az üzleti partnerekkel szót érts;
 • Probléma megoldási képesség, hiszen a munka során, napi szinten rendszeresen adódnak váratlan helyzetek, problémák, amiket gyorsan, és eredményesen kell kezelned.
 • Idegen nyelvi kompetencia, a külföldi partnerekkel történő kommunikációhoz szükséges;
 • Térbeli gondolkodás, hogy a raktározási és szállítási tervek készítésénél a lehető legjobb térkihasználással tudd az áru elhelyezését meghatározni;

 

Emellett a munkával járó felelősség miatt fontos a pontosság és a figyelem, valamint a társosztályok vezetőivel és a munkatársakkal történő együttműködéshez a csapatmunka. A számítógép rendszeres használatához a digitális kompetencia alapelvárás. 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A logisztikai igazgatóval szembeni egészségügyi elvárások a számítógépes irodai, illetve a szerteágazó kapcsolattartási feladatokból adódnak:

 • ép végtagok – többek között a számítógép használata során;
 • jó látás – a tervezéshez és a számítógépes, valamint adminisztratív munkához;
 • tiszta, érthető beszéd – hogy partnereivel, munkatársaival megértesse magát;
 • jó hallás – ugyancsak az emberekkel való eredményes együttműködés érdekében.

Mozgássérültek, látássérültek és hallássérültek is végezhetik e tevékenységek egy részét, ha a logisztikai igazgató munkahelye odafigyel az egyéni igényekre, pl. akadálymentesített környezet, írásalapú kommunikációs eszközök használata. Meghatározó azonban, hogy a mozgás-, látó-, illetve hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, valamint ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz. 

Mi jellemző a logisztikai igazgató munkájára?
Csoportos (20%)
(20 - 80)
Önálló (80%)
Globális gondolkodásmód (50%)
(50 - 50)
Aprólékos megoldások (50%)
Végrehajtó (10%)
(10 - 90)
Irányító (90%)

Mit csinál a logisztikai igazgató?

A logisztikai igazgató egy cég logisztikai, tehát szállítási, szállítmányozási, raktározási, anyaggazdálkodási tevékenységét irányítja. Dolgozhat logisztikai főtevékenységet folytató cégnél vagy más arculatú, jellemzően kereskedelmi cégnél, mely működéséhez szükség van logisztikai feladatok ellátására is. A logisztikai tevékenység tartalma a vállalat profiljától, működési felépítésétől függ. Egyes cégeknél a szállítások és azzal kapcsolatos folyamatok irányítása szükséges, máshol a raktározási tevékenység is a tevékenységi kör része. A logisztikai igazgató munkájának célja, hogy a hatáskörébe tartozó folyamatokat megszervezze, irányítsa oly módon, hogy a leghatékonyabb és a legköltséghatékonyabb működést érje el: kidolgozza a logisztikai osztály munkafolyamatait, felállítja a célkitűzéseket, a napi munkát a megfelelő szempontok alapján értékeli. Ezek mentén a következő tevékenységekért felelős elsősorban:

 

 

 • Kialakítja a cég beszerzési, szállítási, raktározási stratégiáját. Ehhez felméri az aktuális piaci helyzetet, trendeket, a cég érdekeit, és az ügyfelek igényeit. Felvázolja az elérni kívánt célt, amelyet adatokkal, mérőszámokkal, hatékonysági, és pénzügyi mutatókkal támaszt alá.
 • Költségvetést készít. Számításokat végez arra vonatkozóan, hogy a különböző feladatok elvégzése milyen anyagi ráfordítást igényelnek. Ehhez figyelembe veszi a tárgyi eszköz igényt (például új polcok a raktárba, fénymásoló az irodába), azok karbantartását, javítását, a különböző szolgáltatások igénybevételét - például fuvarozó cégek alkalmazását - és a munkaerőköltséget is. Munkája során folyamatosan ellenőrzi, hogy tartja-e a terveket.
 • Megtervezi, megszervezi, irányítja a logisztikai feladatokat. Meghatározza az elvégzendő feladatokat. Megállapítja a folyamatokhoz szükséges munkaerő, idő és költség igényt, valamint megtervezi, hogy a folyamatok hogyan, és milyen sorrendben kapcsolódjanak össze, és milyen részfolyamatokból álljanak. A feladatok részleteiről és az elvárásokról tájékoztatja a logisztikai osztály dolgozóit. Gondoskodik arról, hogy a munkatársak a feladatokat a tervek és elvárások szerint elvégezzék.
 • Biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket. Biztosítja a munkavégzéshez szükséges eszközöket, pl. targoncát a raktárba, illetve a megfelelő munkakörülményeket, pl. megfelelő munkaruházat, előírt pihenőidő.
 • Irányítja a logisztikai csapatot. Beosztottjai eredményeiért felelősséggel tartozik. Ennek tükrében kiválasztja a szerinte leginkább megfelelő munkatársakat, megteremti a munkakörülményeket és feladatokat oszt ki számukra, dönt a fizetésükről, jutalmukról a teljesítményük függvényében. Szükség esetén képzést is szerveztet számukra.
 • Kapcsolatot tart a beszállítókkal. A cég igényeinek megfelelően megkeresi a legmegfelelőbb beszállítókat, például csomagolóanyag gyártó, járműkarbantartó, szállítmányozó, vámügyintéző stb., tevékenységüket rendszeresen ellenőrzi, és értékeli.
 • Kimutatásokat készít. Méri a logisztikai folyamatok hatékonyságát, és minőségét. Ezekről kimutatást készít, levonja a következtetéseket, ami alapján, ha kell, változtat a meglevő folyamatokon. Az adatokról tájékoztatja a cég vezetőit.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A logisztikai igazgató irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;
 • telefon, mobiltelefon;
 • irodai eszközök, pl. papír, toll, fénymásoló, nyomtató, szkenner, számológép, iratmegsemmisítő gép;
 • prezentációs eszközök: vetítővászon, projektor, laptop, televíziókészülék, stb.

Munkája során szüksége lehet jogszabályokra, szállítmányozási kézikönyvekre vagy egyéb útmutatókra.

Kivel találkozik munkája során?

A logisztikai igazgató elsősorban a logisztikai osztály munkatársaival, vezetőjével, más területek vezetőivel, illetve a cég üzleti partnereivel tart kapcsolatot. Tevékenységei során kapcsolatban áll továbbá:

 • megrendelőkkel;
 • logisztikai - szállítmányozási, fuvarozó - cégek képviselőivel;
 • raktárvezetőkkel;
 • csomagolással foglalkozó cégek alkalmazottaival;
 • bankok, biztosítók képviselőivel;
 • hivatalos szervek képviselőivel.

Hol végzi a munkáját?

A logisztikai igazgató munkáját irodában végzi, amely lehet egy kisebb szoba, vagy úgynevezett nyitott iroda, ahol más kollégákkal egy légtérben dolgozik. A tárgyalásokat, illetve a céges megbeszéléseket általában külön tárgyalószobában végzi. Külső helyszínen történő beltéri és szabadtéri munkavégzés is szükséges lehet alkalmanként, például raktárellenőrzésnél vagy a szállítási folyamat ellenőrzésénél. Amennyiben a feladat megkívánja, főként a multinacionális cégeknél, a logisztikai igazgató részt vesz külföldi vagy belföldi utazásokon is. 

Milyen munkaidőben dolgozik?

A logisztikai igazgató heti 40 órában dolgozik, hétfőtől péntekig. Amennyiben egy-egy feladat, megbeszélés vagy utazás megkívánja, az estébe nyúló, illetve hétvégi munkavégzés is elképzelhető. A túlóra esélyét a munka nagy mennyisége növeli egy-egy időszakban, például a költségvetés készítésekor vagy a szezonális forgalom növekedéskor.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A logisztikai igazgató munkával járó veszélyek elsősorban a tartós, számítógép előtt végzett ülőmunkából és az emberekkel történő kommunikációból adódnak:

 • látáskárosodást, fejfájást okozhat a monitor előtt végzett munka;
 • mozgásszervi panaszokat okozhat a tartós ülő munka;
 • az emberekkel történő személyes találkozás miatt fokozottan ki van téve – vírusos, bakteriális – fertőzésveszélynek;
 • baleseti kockázatot csak az utazásokkal járó balesetveszély jelenthet.

Ennek következtében a munka során fokozottan ügyelnie kell, hogy rendszeresen tartson kisebb szüneteket, végezzen kisebb mozgással járó tevékenységeket, és a szem pihentetésére is fokozott figyelmet kell fordítania.

A logisztikai igazgató nagyobb részt szellemi tevékenységet végez. A munkával járó fizikai megterhelést is huzamosabb ideig tartó ülés és a számítógépes munkavégzés okozza. A szoros határidők, a szakmai és anyagi felelősség és a partnerekkel, kollegákkal történő kommunikáció feszültségforrás lehet, míg az esetleges túlóra és folyamatos figyelem és pontosság kifáradáshoz vezethet. Fontos tehát figyelni arra, hogy jusson idő a pihenésre.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Okleveles logisztikai menedzser
Felsőoktatási szak neve: Logisztikai menedzsment mesterszak (MSc)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a logisztikai menedzsment mesterszakon megszerzett szakképzettség szükséges.

A logisztikai menedzsment mesterszakon való tanulás – 4 félévet vesz igénybe –megkezdésének feltétele egy alapszakon megszerzett diploma, amelyet az általános iskola befejezését követően gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi után lehet megkezdeni egy gazdaságtudomány irányultságú felsőoktatási intézményben.

Ahhoz, hogy a logisztikai igazgató szakmához kapcsolódó összes alaptudást könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – hogy átlásd és megértsd a gazdasági és jogi környezetet;
 • matematika – hogy a munkához szükséges számításokat pontosan tudd végezni;
 • informatika – a számítógép, és a logisztikai programok használatához;
 • idegen nyelv – a nemzetközi szállításokhoz, külföldi üzleti partnerekkel történő kommunikációhoz lesz szükséged rá.

A munka szerves részét képezi a kapcsolattartás, így jó, ha jártas vagy a kommunikáció-magyar nyelv területén is. 

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Logisztikai igazgató?

Minimum 275 000 Ft - Maximum 675 000 Ft

A logisztikai igazgató átlagkeresete havi bruttó 555.000 Ft. Országos átlagot tekintve ez a kereseti sáv havi bruttó 275.000 és 675.000 Ft között mozog, amely függ a szakmai tapasztalattól, attól, hogy melyik régióban dolgozik, illetve nagyban befolyásolja, hogy milyen típusú, méretű, forgalmú cégnél dolgozik.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A vállalatok várhatóan a jövőben is igényt fognak tartani jó logisztikai munkatársak kiválasztására és megtartására, így az elhelyezkedési lehetőségek a gazdasági fejlődés növekedése esetén növekedést fognak mutatni, melynek során főként a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek elhelyezkedési esélyei javulnak. Éppen ezért a szakmai tapasztalatok minél szélesebb körben történő megszerzése, a munkakört érintő trendek követése, valamint az idegen nyelvek ismerete egyre inkább elvárás az állások elnyeréséhez.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A logisztikai menedzsment mesterszakon végzett hallgatók jellemzően hazai vagy nemzetközi közép- és nagyvállalatok logisztikai osztályán helyezkednek el. A következő munkakörökben várják őket szívesen:

 • Beszerzési vezető;
 • Raktárvezető;
 • Készletgazdálkodási vezető;
 • Közlekedésiüzletág-igazgató;
 • Teherfuvarozási vezető;
 • Logisztikai igazgató;
 • Nemzetközi árufuvarozó egység/szervezet vezetője;
 • Szállítási igazgató;
 • Vámraktár-igazgató.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Gondoltad volna, hogy a logisztikai eredete az ókorra tehető?

Az első jelentős logisztikai feladatot a háborúk idején a hadsereg ellátása jelentette az ókori Görögországban és a Római Birodalomban is. A harci eszközökön kívül fontos volt az is, hogy a katonák élelmiszerellátása is biztosítva legyen. Sőt, már ekkor felmerült az igény az árumozgatás és a raktározás mellett a költségek csökkentésére is. Később a katonai logisztika, a logisztika egy teljesen különálló, speciális ágává fejlődött.

Szerinted melyek a logisztika fő területei?

A logisztikai tevékenység egyes cégeknél egy-egy területre összpontosul, míg mások a logisztikai feladatok széles skáláját végzik.A logisztika foglalkozik az áru- vagy alapanyag-beszerzéstől a raktározáson át egészen a vevőig történő szállításig, sőt még az esetleges utólagos reklamációkezelést is a logisztikus szakemberek intézik. A logisztika fő területei ezek alapján a beszerzés, alapanyag-ellátás, csomagolás, elosztás, készletgazdálkodás, raktározás, szállítás, anyagmozgatás, rendelésfeldolgozás, visszárukezelés, selejtezés.

Tudod-e, mit jelent a 9M a logisztikában?

A 9M elv a logisztika hatékonyságának kulcsjellemzőit takarja: a megfelelő információ, a megfelelő anyag, a megfelelő energia, a megfelelő személyek részére, megfelelő mennyiségben, megfelelő minőségben, megfelelő időpontban, megfelelő helyre, megfelelő költséggel jussanak el. Az egyes logisztikai feladatok ellenőrzése erre a 9M-re van figyelemmel. Amennyiben az ellenőrzés során az eredmény az, hogy e 9M közül bármelyikben nem a legjobb megoldás került megvalósításra, beavatkoznak és módosítják a logisztikai folyamatot.

Mit gondolsz, mi az a kommissiózás?

A kommissiózás a raktárban található többféle áru összeválogatását jelenti. Például, ha az interneten rendelünk többféle terméket, azok a cég raktárában, az úgynevezett szedősor melletti állványokon vannak árutípusonként elhelyezve. A kommissiózó az a raktári csomagoló munkatárs, aki a megrendelés alapján egy csomagba válogatja a megrendelt termékeket. A kézi kommisiózó a megrendelést kinyomtatja, a termékeket kikeresi a polcról, és beteszi a csomagba. A korszerű raktári rendszerek már kapcsolatban állnak a cég informatikai rendszerével, ami fényjelzéssel mutatja, hogy hol van a keresett termék, és még a csomagolandó darabszám is megjelenik a termék alatti polcon levő kijelzőn.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • www.logisztika.com– Az ellátási láncról döntéshozóknak
 • www.mle.hu– Magyar Logisztikai Egyesület
 • Prezenszki-Szegedi: Logisztika – Menedzsment, Kossuth Kiadó Zrt., 2005.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„Nagyon szeretem a munkámat, mert nagyon változatos. A termékek beszerzésétől kezdve a raktározáson át a szállításig minden logisztikai folyamatot az én csapatom intéz. Ez természetesen óriási felelősséggel jár. Egy jó döntés a vevői elégedettség mellett növeli a cég bevételeit, vagy csökkenti a kiadásokat, míg egy apróbb hiba ennek az ellenkezőjét okozza. A hatékonyság érdekében folyamatosan mérjük a teljesítményünket, ami gyors visszajelzést ad arra vonatkozóan, mik azok a területek, ahol javítani kell. Sajnos előfordul, hogy egy-egy kollega szaktudása nem megfelelő, vagy esetleg a hozzáállásával van baj. Ilyenkor azonnal tájékoztatni kell őt a problémáról, vagy akár el is távolítani őt a pozícióból, ami sokszor nagyon kellemetlen." – mesélt munkájáról Zsolt, logisztikai igazgató.