Tartsd velünk az irányt!

Villamosmérnök (energetikai mérnök)

Mit kell tudni a villamosmérnökről?

A villamosmérnök feladata az energiaellátás biztosítása. Tevékenységére szükség van az ipari és mezőgazdasági üzemek, az intézmények, a települések és a lakosság számára elengedhetetlen energiaellátás megtervezése, előállítása, továbbítása, elosztása és felhasználása során. Célja az energia biztonságos, gazdaságos és környezetkímélő előállítása, hasznosítása. Dolgozhat energetikai vállalatoknál, mezőgazdasági, ipari vállalatok energetikai részlegén, kutató, fejlesztő, tanácsadó vállalatoknál, vagy akár az energetikai iparágat ellenőrző hivataloknál.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…érdekel a fizikai, azon belül az elektromosságtan, az energetika. Jó, ha szeretsz és kiválóan tudsz számítógéppel dolgozni, különböző speciális szoftvereket is használva, hiszen eltérő áramköröket kell majd például megtervezned, kialakítanod. Ehhez az is fontos, hogy tudj logikusan gondolkodni, mert az elektromosságtan ezt megköveteli. Gyakran önállóan fogsz dolgozni, így jó, ha tudsz egyedül döntéseket hozni, például arról, hogy adott falban egyen- vagy váltóáram fusson. Jól fogod magad érezni a munka során, ha szívesen foglalkozol gyakorlati problémák megoldásával, ezekben szívesen mélyedsz el és szereted a pontos, aprólékos megoldást igénylő feladatokat, mert nagy odafigyelésre lesz szükséged mind a tervezés, mind a megvalósítás során.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…először be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres érettségi vizsgát kell tenned. Ezt követően jelentkezhetsz az energetikai mérnök alapképzésre egy műszaki felsőoktatási intézménybe.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Tárgyias
 • Elemző
 • Megvalósító

A villamosmérnök szakma végzéséhez ideális az érdeklődésed, ha élvezed a gyakorlati feladatokat, és fontos neked, hogy munkádnak látható, érzékelhető eredménye legyen, valamint ezekhez szívesen használsz eltérő eszközöket, berendezéseket, mint például fázisceruzát, számítógépet. Emellett az is fontos számodra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, mert a tervezés során ez nélkülözhetetlen, hiszen csak így lesz biztonságos például az általad megtervezett villamosenergetikai terv. Továbbá fontos, hogy szeresd a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat, mert csak e mentén fogsz tudni szakmailag magas színvonalú munkát elvégezni.

Villamosmérnökként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Villamosmérnökként munkád akkor lesz sikeres, ha a tevékenységed hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, környezetkímélő és versenyképes módon valósuljon meg az energiaellátás tervezése, szervezése, biztosítása. Ennek megvalósításában a mély szakmai ismeretek mellett a következő készségek, képességek segítenek majd:

 • Digitális kompetencia, hiszen a munka során sokat kell számítógépet, tervező és szimulációs szoftvereket használnod.
 • Önállóság, mert sokat kell egyedül dolgoznod, döntéseket hoznod.
 • Technológiai, műszaki kompetencia, mert az eszközök, gépek használata, működésük tervezése, használata ezt megkívánja.
 • Probléma megoldási képesség, az energetikai tervezés, üzemeltetés, fejlesztés során fellépő problémák kezeléséhez.
 • Logikus gondolkodás, az energetikai rendszerek hatékony, gazdaságos és környezetkímélő megtervezéséhez és a mindennapokban ezzel kapcsolatban fellépő problémák gyors megoldásához.
 • Tanulás, hogy követni tudd a folyamatosan fejlődő technológiát, műszaki ismereteket.

Mindezek mellett hasznos, ha a villamosmérnök képes a csapatmunkára, és van felelősségtudata, különösen, ha vezető pozícióban dolgozik.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A villamosmérnök elsősorban számítógépes ülőmunkát végez, de munkájához tartozik a terep bejárására is, így az egészségügyi elvárások a következők:

 • ép kezek és ujjak, az elektromos berendezések, transzformátorok, illetve elektromos áramkörök, különböző alkatrészek számítógépes tervezéséhez;
 • jó fizikai kondíció, például, ha műszaki ellenőri munkákat kell végeznie a helyszínen;
 • megfelelő egyensúlyérzék, a magasban végzett munkákhoz;
 • ép látás, jó szín- és térlátás, a számítógépes munkavégzés hatékony elvégzéséhez;
 • ép hallás, hogy értse, amit a munkatársai mondanak;
 • egészséges szív-, érrendszer, a munkával járó stressz elviseléséhez és a kivitelezői, műszaki ellenőri munkák elvégzéséhez.

Eszméletvesztéssel járó betegségek esetén a munkakört nem lehet betölteni. Egyéni elbírálás szerint kizáró okot képezhet, ha a szakember hallókészülékkel vagy Pacemakerrel él. A munkavégzés helyszínének akadálymentesítésével, megfelelő módosításával mozgássérültek, műlábbal rendelkező személyek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése.

Mi jellemző a villamosmérnök munkájára?
Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Csoportos (40%)
(40 - 60)
Önálló (60%)
Végrehajtó (30%)
(30 - 70)
Irányító (70%)

Mit csinál a villamosmérnök?

A villamosmérnök (energetikai mérnök) a villamos energia előállításával, továbbításával, elosztásával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat látja el. Ennek során többek között a következő tevékenységeket végzi:

 • Tanácsadási tevékenységet folytat. Erőművekkel és elektromos áram előállítására, továbbítására és szétosztására szolgáló rendszerekkel kapcsolatban végez tanácsadást, részt vesz ezek tervezésében.
 • Felügyeletet lát el, ellenőriz. Elektromos áram előállítására, továbbítására és szétosztására szolgáló rendszerek működését felügyeli, részt vesz a vezérlési és ellenőrzési munkákban.
 • Előírásokat készít. Elektromos berendezések üzembe helyezésével és alkalmazásával kapcsolatos előírásokat készít ipari és más jellegű épületekben és létesítményekben.Különböző dokumentációkat készít.
 • Szabványokat és eljárásokat dolgoz ki. Az elektromos áram előállítására és szétosztására szolgáló rendszerek, motorok és berendezések teljesítményének és biztonságának ellenőrzése érdekében.
 • Részt veszt elektromos rendszerek gyártásában. E rendszerek gyártási, karbantartása és javítási módszereit dolgozza ki.
 • Energetikai technológiákkal kapcsolatos tevékenységet végez. Részt vesz ezek elemzésében, tervezésében, kivitelezésében, üzemeltetésében. Munkavédelmi és minőségbiztosítási feladatokat isellát.Mérési módszereket alkalmaz. Villamos-, hő- és atomenergetikai méréseket tervez, hajt, vagy hajtat végre.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A villamosmérnök munkája során többek között az alábbi anyagokat és eszközöket használja:

 • számítógépes tervezőeszközök;
 • fémipari és villamosipari kéziszerszámok és eszközök, kisgépek;
 • elektromos mérőműszerek és diagnosztikai műszerek;
 • irodatechnikai eszközök: számítógép, szimulációs és tervezőszoftverek, alapszoftverek, nyomtató, szkenner, íróeszközök, telefon.

A villamosmérnök munkavégzése során a biztonságos munkavégzés érdekében munka- és érintésvédelmi eszközöket is használ.

Kivel találkozik munkája során?

Munkája során elsősorban a következő személyekkel tartja a kapcsolatot:

 • közvetlen főnökével;
 • kollégáival;
 • a vállalat más vezetőivel;
 • az energetikai vállalat, kutatólaboratórium többi dolgozójával;
 • technikusokkal, beosztottaival;
 • az energetikai szektor működését ellenőrző hivatalok képviselőivel.

Hol végzi a munkáját?

A villamosmérnök munkájának egy részét irodában, laborban végzi, emellett a területen bejárásokat, ellenőrzéseket tart, felügyeli a termelést, tanácsokat ad, illetve üzembe helyezésekben vesz részt. Hálózati problémák, meghibásodás esetén előfordulhat, hogy szabadtéri helyszínen is szükség van a tudására, például katasztrófahelyzet, időjárás okozta meghibásodás esetén. 

Milyen munkaidőben dolgozik?

A villamosmérnökök munkaideje jellemzően hétfőtől péntekig - napi 8 óra -tart, összesen heti 40 órában, de dolgozhatnak több műszakban, egymást váltva is, ha azt a munkahely megkívánja. Túlórázás, hétvégi munkavégzés előfordulhat, jellemzően vezetői pozícióban dolgozó villamosmérnök szakemberek esetében, vagy ügyeleti munkavégzés során, illetve vészhelyzeti szituációban.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A villamosmérnök munkavégzése különböző ártalmakkal és veszélyekkel járhat:

 • áramütést okozhatnak a nagyfeszültségű elektromosság alatti gépek, berendezések, sérült vezetékek;
 • a számítógéppel végzett munka hosszú távon a látás romlását okozhatja;
 • az ülőmunka huzamosabb ideig való végzése hosszú távon gerincbántalmakat idézhet elő.

Ezért a munka során fokozottan kell ügyelni a biztonsági előírások, szabályok, védőtávolságok betartására, védőeszközök – antisztatikus (elektromos feltöltődést csökkentő) védőruha, védőkesztyű - használatára. A számítógéppel végzett ülőmunka során pedig ügyelni kell az ajánlott szünetek betartására, a szem pihentetésére és az ülőmunka időnkénti megszakítására.

Ez a foglalkozásszellemi munka, ami azt jelenti, hogy elsősorban a szaktudásodat kell használni, és sokat kell számítógép előtt ülve dolgozni. Fizikai nehézséget a monitor folyamatos figyelése jelenthet - hosszú távon a szem ettől kifáradhat. Emellett azonban jó fizikai kondícióra is szükség lehet a terepen végzett munkához. A munka lelki terhelését az okozza, hogy nagy felelősséggel jár ez a foglalkozás, sokszor szoros határidőket kell betartani és túlórázni, több műszakban és készenléti munkaidőben is kell dolgozni. Ehhez járul még hozzá, hogy az adatok kezelése, az áramkörök, hálózatok tervezése monoton, fárasztó feladat.

Mindezek miatt fontos, hogy a villamosmérnök eleget pihenjen munka után, vagy időnként szünetet tartson, feltöltődjön.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképzettség: Energetikai mérnök
Felsőoktatási szak neve: Alapképzési szak (BSc)

Ahhoz, hogy az energetikai mérnök alapképzési szakot elkezd, először be kell fejezned az általános iskolát, majd egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában sikeres érettségi vizsgát kell tenned. Ezt követően jelentkezhetsz az energetikai mérnök alapképzésre (BSc) egy műszaki felsőoktatási intézménybe, amelynek elvégzése 7 félévet vesz igénybe.

A villamosmérnök munkájához kapcsolódó összes alaptudás megszerzésében a következő tantárgyakban való jártasság nyújt biztos alapot:

 • fizika – az energetika alaptörvényeit ismerteti;
 • matematika – a villamosmérnöki tanulmányok során elsajátítandó bonyolult matematikai levezetések megértéséhez ad biztos alapokat;
 • informatika – a számítógép és az alapszoftverek alapszintű használatának elsajátításához;
 • technika, életvitel és gyakorlat – a kézügyességet fejleszti.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Villamosmérnök (energetikai mérnök)?

Minimum 394 000 Ft - Maximum 523 000 Ft

A villamosmérnök országos havi bruttó átlagkeresete 479.000 Ft, ami a tapasztalattól, a vállalat típusától és attól függően, hogy melyik országrészben dolgozik, havi bruttó 394.000-523.000 forint között mozoghat országos átlagot tekintve. 

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A műszaki képzési területen a villamosmérnöki végzettség az egyik legkeresettebb foglalkozás, és várhatóan egyre több villamosmérnökre lesz szükség a jövőben. Mivel a szakemberek alapvető feladata az energiaellátás biztosítása az élet minden területén – ez lehet ipari létesítmények, intézmények, települések és egyedi fogyasztók ellátása is –, ezért nagyon sok helyen el tudnak helyezkedni. Ha jól beszélsz idegen nyelveket, és a tudásodat a környezetkímélő, modern technológiák irányában fejleszted, akkor még könnyebben fogsz tudni állást találni.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A megszerzett végzettséggel – különösen, ha elvégzed az alapképzést követő 4 féléves mesterképzést, és megszerzed az okleveles energetikai mérnöki szakképzettséget – az alábbi munkakörökben helyezkedhetsz el többek között:

 • Atomerőmű-mérnök;
 • Elektromoshálózat-tervező;
 • Energetikai üzemmérnök;
 • Energiaelosztó mérnök;
 • Energiafejlesztési mérnök;
 • Hálózatüzemeltetési mérnök;
 • Termékfejlesztő, villamos energia;
 • Villamosenergia-ipari kutatómérnök;
 • Villamosgép-tervező.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Mit gondolsz, milyen területeken dolgozhatnak villamosmérnökök?

A villamosmérnöki munkát végzők a szakmák igen széles körében tevékenykedhetnek. Munkájuk lehet az energiahordozók mind teljesebb felhasználásával és gazdaságos szállításával kapcsolatos tevékenységek végzése, vagy a másodlagos kitermelési technológiák fejlesztése, de foglalkozhatnak új energiaforrások hasznosításával is. Az energetikai mérnöki tevékenység kiterjedhet az energiatermelés hatásfokának javítására, energiaszegény alkalmazások bevezetésére, a káros környezeti hatások kiküszöbölésének kifejlesztésére és javítására, valamint a végfelhasználási folyamat megújítására is.

Tudod-e, mi a különbség az energetikai és az elektronikai mérnök tevékenysége között?

A villamosmérnök foglalkozhat az energia előállításához szükséges kutatásokkal, fejlesztési, tervezési feladatokkal – ekkor energetikai mérnöki munkát végez. A villamosmérnöki feladatok másik részével, a távközlési, mikrohullámú, műszer- és irányítástechnikai, elektronikai, számítástechnikai, rádiótechnikai berendezések fejlesztésével, üzemeltetésével pedig az elektronikai mérnökök foglalkoznak.

Szerinted miért pont Pakson került felépítésre az egyetlen magyar atomerőmű?

A magyar nyomott-vizes technológiájú, 4 blokkból álló atomerőmű a hetvenes években készült el Pakson. A helyszín kiválasztásánál a villamosmérnökök egyik fontos szempontja az volt, hogy a frissvízhűtés megvalósításához elegendő természetes vízforrás álljon rendelkezésre. Ez a forrás a Duna vize lett. A későbbi bővítés lehetősége és a biztonsági szempontok szintén a helyszín mellett szóló érveket adtak. Az erőmű 2012-ben további húsz évre megkapta az Országos Atomenergia Hivataltól a működési engedélyt az I. blokkra, a másik három blokk üzemidejének meghosszabbítása folyamatban van.

Tudtad, hogy a magyar származású Teller Ede munkássága is hozzájárult az atomenergia hasznosításához?

Az atomerőművek a magreakció kontrollált felhasználásával állítanak elő elektromos energiát. Kutatásuk már az 1940-es években megkezdődött, az első tesztreaktort 1942-ben indították el. A maghasadás során fellépő pozitív üregtényező kutatásában Teller Ede is részt vett és tevékenységének eredményeként az atomerőművek működése biztonságosabbá vált. Az azóta is tartó folyamatos kutatásoknak hála az atomenergia - a „tiszta energia”- felhasználása terén a biztonság és a hatásfok tekintetében is ugrásszerű fejlődés tapasztalható.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„Számomra a munka legnagyobb kihívása, hogy a környezetvédelmi előírásoknak minden tekintetben megfeleljen az energetikai tevékenységünk. Ehhez nemcsak a villamos energia előállításának módjával kell tisztában lenni, hanem naprakészen kell követni a szabályok, előírások, kvóták változásait. Amikor a szakmába kerültem, még összehasonlíthatatlanul kevesebb és kevésbé szigorú szabályozások léteztek, de az Európai Uniós csatlakozás és a környezetvédelmi kutatások előrehaladásának hatására napjainkra szinte mindent máshogy kell csinálni, mint akár csak pár évvel ezelőtt. Haladni kell a korral! - válaszolt kérdésünkre András, aki energetikusként dolgozik már tizenöt éve.