Tartsd velünk az irányt!

Ifjúságsegítő

Mit kell tudni az ifjúságsegítőről?

Az ifjúságsegítő szakember a szociális munkát végzők közé tartozik. Az ő feladata elsősorban a fiatalok szociális és kulturális módszerekkel való aktivizálása, érdekvédelme, a helyi társadalom és a helyi közösségek támogatása. Dolgozhat családsegítőkben, karitatív szervezeteknél, művelődési házakban, tanácsadó intézeteknél és oktatási intézményekben. Információkat és tanácsot ad a hozzá fordulóknak, programokat szervez és felméri a helyi ifjúság igényeit. Mindezzel a munkával nagyban hozzájárul a fiatalok társadalmi problémáinak – például a drogfogyasztás, alkoholizmus, vagy a munkanélküliség – megelőzéséhez.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

… érdekel a jövő generációja – a Te generációd –, és szíveden viseled a nehéz helyzetben lévők sorsát. E pályához jó, ha fontosnak tartod, hogy másoknak segíthess majd, például ifjúsági programok szervezésével, tanácsadással a továbbtanuláshoz. Így előnyös, ha meg tudsz szervezni eseményeket, ha nem esik nehezedre másokat irányítani egy közös cél elérése érdekében, hogy segíthess majd másoknak eligazodni a társadalom adta kihívások között. Szükséges továbbá, hogy kitartó legyél, mert sajnos e munka gyümölcse nem egyik percről a másikra érik be, gyakran kell majd fiatalokkal sok-sok órán, olykor heteken, hónapokon keresztül beszélgetned, irányt mutatnod, tanácsot adnod. Fontos ezért, hogy mindenkivel könnyen megtaláld a közös hangot, mindenkire egyénre szabottan tudj figyelni.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

… az általános iskola után először le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában. Ezt követően a Szociális asszisztens vagy a Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítést kell megszerezned, hogy elkezdhesd a Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakképzést egy szakiskolában.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

 • Irányító
 • Közösségi
 • Megvalósító

Ifjúságsegítőként fontos lesz, hogy olyan helyzetekben érezd jól magad, ahol mindig van megoldandó feladat és ahol vállalhatod a kezdeményező, irányító, szervező szerepet, hiszen például utcán csellengő fiatalokat kell majd egy pályaválasztást segítő programra behívnod, amit magad szerveztél meg. Ha kedveled azokat a helyzeteket, ahol változatos, mindig új kihívásokkal szembesülhetsz, akkor jól fogod érezni magad ebben a munkakörben. Ilyenek lesznek majd a pályázatírások, a nehéz sorsú gyerekekkel való beszélgetések, vagy éppen saját továbbképzéseddel foglalkozni. Fontos, hogy szeress mások számára hasznos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezni. Emellett az is előnyös, ha fontosnak tartod, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesd feladataidat, mert munkádat törvények és rendeletek is szabályozni fogják.

Ifjúságsegítőként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Az ifjúságsegítőnek elsősorban szociológiai, gazdasági és pszichológiai alapismeretekben való jártassággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy jó szakember legyen. Ha ebben a szakmában fogsz elhelyezkedni az alábbi készségek és képességek segítenek majd a sikeres munkavégzésben:

 • Szervezőképesség, a megelőző és kulturális ifjúsági programok létrehozásához, lebonyolításához.
 • Kitartás, mert gyakran olyan problémákkal fogsz szembekerülni, melyek megoldása, vagy a megelőzésükhöz vezető lépések sok időt és energiát vesznek igénybe.
 • Felelősségtudat, hiszen ezzel a munkával a fiatal korosztály lelki és testi egészségéhez fogsz hozzájárulni.
 • Empátia, hogy a hozzád fordulók helyzetét megértsd, például megfelelő programok megszervezésével tudd majd őket támogatni.
 • Kommunikációs képesség, hogy könnyen megtaláld a közös hangot a fiatalokkal.
 • Figyelem, mert képesnek kell lenned majd végighallgatni, megérteni a fiatalok problémáit.

Az ifjúságsegítő munkájában a sok eltérő személyiséggel való együttműködéshez hasznos a mások elfogadásának képessége, azaz a tolerancia. A szövegértésre a jogszabályok, pályázatok értelmezéséhez, a digitális kompetenciára pedig a számítógép és a különböző szoftverek hatékony kezeléséhez van szükség.

Az ifjúságsegítővel szemben általános elvárás az ápolt, igényes megjelenés és a lelki kiegyensúlyozottság is, mert így tud példát mutatni a hozzá forduló fiataloknak.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az ifjúságsegítő szakemberrel szembeni egészségügyi elvárások a munka sok beszélgetést, tájékoztatást és programszervezői feladatok ellátását igénylő tevékenységek jellegéből fakadnak:

 • ép végtagok – a számítógép használata, illetve a programok szervezése, és az azokon való részvétel miatt;
 • tiszta, érthető beszéd és jó hallás – a megbeszélések, a fiatalokkal való kapcsolattartás végett szükséges.

Mozgás-, látás-, és hallássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően láthatják el ezt a munkakört.

Mi jellemző az ifjúságsegítő munkájára?
Személyközpontú (70%)
(70 - 30)
Tárgyias (30%)
Gyakorlatias (70%)
(70 - 30)
Gondolatokra irányuló (30%)
Változatos (80%)
(80 - 20)
Monoton (20%)

Mit csinál az ifjúságsegítő?

Az ifjúságsegítő elsősorban kamaszkorúakkal, fiatal felnőttekkel foglalkozik. Fejlesztő, támogató, segítő tevékenységet végez, ellátja a szociális segítés alapfeladatait. Így a következő területekért felelős elsősorban:

 • Információt gyűjt. Az ifjúságot érintő kérdésekről tájékozódik, az információkat elemzi és összefoglalja, munkája során ezeket az információkat felhasználja.
 • Felvilágosítást ad a különböző támogatási ellátásokról, azok igénybevételének módjairól. Többek között az egészségügyi ellátásokról, a szenvedélybetegségekkel összefüggő megelőzési és kezelési szolgáltatásokról, segítő- és krízisellátó helyekről, elérhetőségükről informálja a hozzá fordulókat.
 • Pályaválasztást és elhelyezkedést segítő szolgáltatásokat nyújt. Tájékozott az iskolarendszerű és azon kívüli oktatási, képzési lehetőség terén, így a hozzá fordulóknak tanácsot és információt ad a továbbtanulási, az elhelyezkedési lehetőségekről, a munkavállalás feltételeiről, a munkanélküli ellátásokról, igénybevételük módjáról.
 • Részt vesz pályázatok megírásában, lebonyolításában. Ismeri és ajánlja a hazai és uniós pályázati lehetőségeket, mobilitási programokat, ezek igénybevételéhez segítséget, támogatást ad.
 • Közreműködik a szociális szolgáltatások megszervezésében, irányításában. Részt vesz prevenciós, mentálhigiénés célú programok, szolgáltatások szervezésében, működtetésében. Tapasztalatait összefoglalja és döntés-előkészítő dokumentumban a döntéshozók elé tárja.
 • Szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. Ezzel célja a fiatalok társadalmi részvételének, közösségi aktivitásának fejlesztése.
 • Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el. Adminisztrációs és dokumentációs tevékenységet végez.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

Az ifjúságsegítő munkájának egy részében élőszóval, vagy információs anyagok segítségével dolgozik, de használ oktatási segédanyagokat és egyéb kiegészítő kellékeket is. Feladatai ellátásának másik részében főképp irodai eszközöket használ. Alkalmazott eszközei többek között a következők lehetnek:

 • prezentációs eszközök – vetítővászon, projektor, DVD lejátszó, laptop, televízió készülék, írásvetítő és fóliák;
 • információs és oktató filmek;
 • tájékoztató anyagok – poszterek, információs brosúrák, szórólapok;
 • asztali számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;
 • telefon;
 • irodai eszközök – papír, toll, fénymásoló, nyomtató, iratmegsemmisítő gép.

Munkája során gyakran használ elektronikus, vagy papír alapú jogszabálygyűjteményeket, pályázati kiírásokat.

Kivel találkozik munkája során?

Az ifjúságsegítő elsősorban a célcsoport tagjaival, vezetőjével, valamint közvetlen munkatársaival tartja a kapcsolatot. Gyakran egyeztet továbbá:

 • rendezvényszervezőkkel;
 • szociális munkásokkal;
 • oktatási, egészségügyi szakemberekkel;
 • mentálhigiénés szakemberekkel, pszichológusokkal, pszichiáterekkel.

Hol végzi a munkáját?

Az ifjúságsegítő munkáját jellemzően zárt térben, irodában, vagy tanteremben végzi, de egyes rendezvények szervezése során szabadtéren is dolgozhat. Emellett a helyzetfelmérés és információgyűjtés során megfordulhat minden olyan helyen, ahol a hozzá forduló korosztállyal találkozhat, például iskolák, művelődési házak stb. Megbeszéléseket általában tárgyalókban folytat.

Milyen munkaidőben dolgozik?

Az ifjúságsegítő heti 40 órában, napi 8 órát dolgozik hétfőtől péntekig, de minden esetben igazodik az őt foglalkoztató intézmény munkarendjéhez, ügyfélfogadási idejéhez, az általa támogatottak időbeosztásához. Rendezvények esetében előfordulhat az esti vagy hétvégi munkavégzés is.

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

Az ifjúságsegítő munkaidejének nagy részét irodai környezetben a számítógép előtt, vagy munkatársaival, vezetőivel és munkájának célcsoportjával egyeztetve, de jellemzően ülve tölti, mely derékfájdalmat és ízületi bántalmakat okozhat. A számítógéppel végzett munka hosszú távon károsíthatja a szemet. Fokozottan figyelnie kell az esetleges fertőző betegségek elkerülésére, amikor sok fiatal között tartózkodik.

Ennek következtében a munka során fokozottan ügyelnie kell, hogy rendszeresen tartson kisebb szüneteket, végezzen kisebb mozgással járó tevékenységeket, valamint a szem pihentetésére is figyelmet kell fordítania.

Az ifjúságsegítő üléssel, állással, járkálással is járó, jellemzően szellemi tevékenységet végez. Fizikai nehézséget jelenthet, hogy a monitor használata a szem fokozott megterhelésével jár, amely látáskorrekció hiányában, vagy nem megfelelő szemüveghasználat esetén idővel a szem romlását okozhatja. Érzelmi, lelki nehézséget a munkával járó felelősség, a nehéz sorsok feldolgozása, és a határidők betartása okozhat.

Fontos figyelni arra, hogy jusson idő a pihenésre, szellemi feltöltődésre, testmozgásra, mert így kerülhetők el a munka jellegéből származó nehézségek negatív hatásai.

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55 762 06)

Az ifjúságsegítő munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakképesítés megszerzése szükséges. Ahhoz, hogy ezt a képzést megkezdhesd, először le kell érettségizned egy gimnáziumban vagy szakközépiskolában. Ezt követően a

 • Szociális asszisztens, vagy a
 • Rehabilitációs nevelő, segítő

szakképesítések egyikét kell megszerezned, hogy elkezdhesd a Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakképzést egy szakiskolában, ami 1 évet vesz igénybe. A szakképzést megelőzően egy egészségügyi és egy pályaalkalmassági vizsgálaton is meg kell felelni.

Ahhoz, hogy a szakmához kapcsolódó összes alaptudást könnyen meg tudd tanulni, segít, ha otthonosan mozogsz a következő tantárgyakban:

 • kommunikáció - magyar nyelv és irodalom – megalapozza a szükséges kommunikációs képességek elsajátítását;
 • történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek – a hozzá fordulók társadalmi helyzetének megértéséhez.

Ezeken túl hasznos az idegen nyelv ismerete a szakirodalom tanulmányozásához és az interneten való tájékozódáshoz.

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Ifjúságsegítő?

Minimum 145 000 Ft - Maximum 250 000 Ft

Egy ifjúságsegítők átlagkeresete Magyarországon havi bruttó 148.000 Ft, ami az elmúlt évekre visszatekintve nem mutat jelentős változást. Az országos átlagkereset havi bruttó 145.000-250.000 Ft között mozoghat, attól függően, hogy a szakember milyen intézménynél helyezkedett el, illetve mekkora szakmai tapasztalattal rendelkezik. Amennyiben állami foglalkoztatónál dolgozik a szakember, úgy az átlagkereset a szakmai tapasztalattól és az életkortól függ, melyet a közalkalmazotti bértábla szabályoz.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

Bár a szociális szolgáltatások fontossága az Európai Uniós csatlakozással egyre fontosabb prioritást kapott, az ifjúságsegítői munka iránti kereslet a jövőben várhatóan nem változik jelentősen. Előreláthatóan főként a minél szélesebb szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakemberek számára nyílik lehetőség az állások megszerzésére. A munkaerőpiacon való minél előnyösebb pozíció megszerzéséhez egyre inkább fontos a szakmát és a munkakört érintő változások folyamatos követése, valamint az idegen nyelvek ismerete.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A szakember a szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakképzettség birtokában elhelyezkedhet például az alábbi munkakörökben:

 • Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;
 • Gyermekvédelmi felügyelő;
 • Ifjúsági asszisztens;
 • Ifjúsági referens;
 • Ifjúságnevelési munkatárs;
 • Közösségfejlesztő asszisztens;
 • Közösségi asszisztens;
 • Közösségi gyermekgondozási tanácsadó;
 • Rehabilitációs nevelő, segítő.

A megszerzett szakmai tudást egy felsőoktatási intézmény szociális munkás szakán lehet tovább mélyíteni.

 

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Szerinted fontos, hogy az ifjúságsegítőnek ne legyenek előítéletei?

Az előítéletek olyan általánosítások, melyek bizonyos külső jegyek alapján csoportokba sorolják az embereket és ezek között a csoportok között feltételezett tulajdonságok alapján állítanak fel hierarchiát. Ezek általában károsak a társadalom összessége számára. Az ifjúságsegítő tevékenysége során igen sok különböző személyiséggel, más-más csoportok tagjaival kerül kapcsolatba, így gondolkodása előítéletektől mentes kell, legyen, vagy legalább képesnek kell lennie előítéleteit tudatosítani, kezelni.

Mit gondolsz, hogyan lehetséges megelőzni a fiatalok bűnözését?

Az ifjúságsegítő több eszközzel is igyekszik megelőzni a fiatalok rossz útra térését. Például támogatja a fiatalok kezdeményezéseit, önkifejezési törekvéseit, ezt teszi azzal is, hogy a programok, események tervezési, megvalósítási, értékelési szakaszába bevonja a fiatalokat. Mivel sokat van fiatalok között, lehetősége van érzékelni és értelmezni a fiatalok szolgáltatási igényeit, olyan lehetőségeket teremtve számukra, amelyekkel valóban be lehet vonni őket. Emellett közvetlen kapcsolata van a szociális, oktatási, közművelődési szereplőkkel, akik jelezhetik a potenciális kockázatokat. A bűnözés megelőzésének egyik legjobb módja az, hogy a fiatalok munkát találjanak, az ifjúságsegítő ebben is támogatja őket.

Szerinted miért fontos a társadalom szempontjából az ifjúságsegítő munkája?

Minden társadalomban vannak olyan személyek, csoportok, akik számára valamilyen okból nehéz úgy élni, ahogy az elfogadott. Emiatt ők könnyebben tévednek a szenvedélybetegség, hajléktalanság és munkanélküliség, esetleg a bűnözés útjára. Az ezekkel okozott kárt sokkal nehezebb és a társadalom számára költségesebb helyre hozni, mint megelőző programokkal – például ifjúságsegítői munkával –, a kockázatok felismerésével tenni ellene.

Tudod ki hangoztatta először a szociális munka szükségességét?

Ahogy sok más tudományág, a szociológia kezdetei is az ókorra vezethetők vissza: a görögök és rómaiak már ekkor felismerték, hogy az embertársainkon segíteni szükséges. Professzionális szociális munkások azonban csak a huszadik század elején, Mary Richmond munkásságának köszönhetően kezdtek el tevékenykedni a társadalom peremére szorultak segítése, támogatása érdekében. Richmond úttörő felismerése nyomán a szociális munkás feladata arra nevelni, hogy az egyén alkalmazkodni tudjon a környezetéhez, a társadalomhoz.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

 • http://www.ncsszi.hu/ - Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
 • http://www.esely.org/ - Esély, Társadalom- és Szociálpolitikai folyóirat
 • Lakner: Szociálpolitika. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Kiadója. 2012.

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • www.eniskolam.hu
 • www.szakmavilag.hu
 • www.mileszel.hu

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, pályaválasztási tesztek, tanácsok, felsőoktatási rangsorok

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

„A munkám egyik kihívása számomra az, ami egyben a szépsége is: minden fiatal más és más, ezért minden ügyfelet, esetet, problémát egyediként kell kezelni. Ami működik az egyik fiatalnál, csoportnál, az lehet, hogy másvalaki esetében, ugyanannál a problémánál, egyáltalán nem fog. A tapasztalat sokat segít ebben! Egy másik kihívás, amivel nap, mint nap szembesülök, hogy az ifjúságsegítés során az egészségügy, az oktatás, a szociálpolitika és a szociális munka területei átfedik egymást, gyakran együttműködésre lenne szükség. Ennek megteremtése nem mindig egyszerű, az egyes intézmények gyakran csak az általuk kezelt problémákra fókuszálnak." – mondta Krisztina, ifjúságsegítő, mikor munkájáról kérdeztük.