Tartsd velünk az irányt!

Vízműgépkezelő

Mit kell tudni a vízműgépkezelőről?

A vízműgépkezelő munkája a társadalom tiszta ivóvízzel való ellátásában létfontosságú. Ő működteti, tartja karban a vízműveket, fürdőüzemi gépeket és a szennyvízelvezetésre és szennyvíztisztításra szolgáló gépeket, valamint össze is hangolja ezek működését. Karbantartási feladatait hatalmas felelősséggel kell végeznie, hiszen ezeknek a gépeknek a nap 24 órájában működniük kell.

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha…

…érdekel egy város, település vízellátása, valamint van műszaki érzéked, és szívesen részt vennél ezek telepítési, javítási, karbantartási munkálataiban. Jó, ha szereted az olyan feladatokat, amelyek során lehetőséged van megérteni bizonyos gépek és berendezések működését, valamint ha örömmel szereled meg ezeket, szerszámok és eszközök segítségével. Előnyös, ha kedveled a jól szervezett munkát, amelynek során jól bevált, logikus megoldásokkal dolgozhatsz. Hasznos lehet továbbá, ha a gyakorlati megoldások embere vagy, és ha szereted, hogy munkádnak hamar látható eredménye van – például egy eldugult csatorna ismét üzemel majd. Fontos továbbá, hogy képes legyél önállóan dolgozni, mert gyakran neked kell majd a fontos döntéseket meghozni.

Ha ezt a foglalkozást választod, akkor…

…először be kell fejezned az általános iskola 8 osztályát, majd a Víz- és csatornamű-kezelő szakképzésre kell jelentkezned egy környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazati szakiskolába.

Milyen érdeklődési irányokkal kell rendelkezned?

  • Tárgyias
  • Megvalósító

Vízműgépkezelőként nagyon fontos, hogy szívesen végezz gyakorlati munkát, amely logikus megoldások alapján, jól bevált módszerekkel, különféle eszközök és szerszámok segítségével oldható meg – hiszen rád lesz bízva például egy vízkeverő berendezés megjavítása. Előnyös, ha nem jelent problémát számodra, ha a munkád jól szervezett, és be kell majd tartanod különféle előírásokat, szabályokat és határidőket. Fontos, hogy érdeklődj a különböző gépek és berendezések működése iránt, és az ezekkel kapcsolatos feladataidat gyakorlatiasan, szinte azonnali eredményre törekedve oldd majd meg.

 

Vízműgépkezelőként milyen tulajdonságokra van szükséged?

Vízműgépkezelőként a lakosság ivóvízzel történő ellátásában, valamint ezt megelőzően a víztisztítási munkálatokban is nagyon fontos szereped van. Munkád során szerteágazó feladatokat kell megoldanod, amelyekhez a következő képességeknek és készségeknek érdemes a birtokában lenned:

?      Önállóság, hogy a gyakran egyedül elvégzendő feladataidnak teljesítése se okozzon majd problémát.

?      Technológiai, műszaki kompetencia, amelyre a víztisztító és a víz mozgatására szolgáló gépek és berendezések működésének átlátásához lesz szükséged.

?      Fizikai erőnlét, hogy a gyakran órákon át állva történő és mozgást is igénylő munkavégzés ne jelentsen majd számodra problémát.

?      Kézügyesség, amely nagyban segíteni fog az üzemeltetői és karbantartási feladataid elvégzésében.

Előnyös lehet továbbá, ha kitartó vagy, hiszen a gépek 24 órán keresztül való működtetése sok energiádba kerülhet. Mindezek mellett jó hasznát veheted a jó kommunikációs képességnek, amely megkönnyítheti munkatársaiddal való kapcsolattartásodat.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Ahhoz, hogy a vízműgépkezelő minden feladatát kellően sikeresen és megfelelő szakértelemmel végezhesse, az alábbi egészségügyi elvárásoknak kell megfelelnie:

?      ép mozgásrendszer – a munka során gyakran órákon át sok sétát igénylő feladatok végzéséhez;

?      ép látás – a gépek és berendezések állapotának pontos felméréséhez;

?      ép hallás – a munkatársakkal való zavartalan kommunikációhoz;

?      ép végtagok – a karbantartási munkák eredményes végzéséhez.

A munkakör átszervezésével, speciális eszközök beszerzésével, hallássérültek számára is lehetővé válhat a vízműgép-kezelőimunkafeladatok jelentős részének elvégzése.

Mi jellemző a vízműgépkezelő munkájára?
Kültéri helyszínen (30%)
(30 - 70)
Beltéri helyszínen (70%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)
Végrehajtó (100%)
(100 - 0)
Irányító (0%)

Mit csinál a vízműgépkezelő?

A vízműgépkezelő feladata a háztartások ivóvízzel való ellátása, és az ehhez szükséges gépek, berendezések ellenőrzése, karbantartása és működtetése. Munkája során minden esetben pontosan követi a víz- és csatornaművi berendezés vezérlőjének utasításait. Az ivóvíz minőségét javító berendezések kezelésével is ő foglalkozik. Munkájának végzése közben a következő feladatokat látja el:

?      Kezeli a különféle berendezéseket. Víz- és szennyvíztisztító gépeket, szivattyúkat üzemeltet, irányítja a kényszeráramoltatású csatornahálózat működését.

?      Karbantartási feladatokat végez. Rendszeresen ellenőrzi az ivóvíz tisztítására, hőcserélésre, valamint vízkeverésre használt gépeket, és biztosítja 24 órás működésüket.

?      Ellenőrzi a víz minőségét. Az ivóvíz minőségét javító és a gáztalanító berendezések használata során vízmintákat küld a laborba, vegyelemzés céljából.

?      Adminisztrációs feladatokat végez. A fogyasztásmérő műszerek állását valamint a tárolók vízszintjét rögzíti a munkanaplóba.

Hogyan dolgozik?

Eszközök és anyagok

A vízműgépkezelő munkája során alapvetően azokat az eszközöket használja, amelyek segítségével víztisztítási, vízmozgatási feladatait elvégezheti, és így az ivóvíz háztartásokba való eljuttatását segítheti. Jellemzően a következő eszközöket használják:

?      szívócélgép, mosócélgép;

?      víztisztító berendezések;

?      robbanásbiztos lámpa;

?      mérőeszközök;

?      üzemnaplók.

Mindezek mellett papírt és tollat használ a nyilvántartások vezetéséhez, valamint a munka során elvégzendő vizsgálatok eredményének dokumentálásához. Adott esetben számítógép segítségével is végezheti adminisztratív tevékenységét. Munkatársaival mobiltelefonon keresztül tartja a kapcsolatot.

 

Kivel találkozik munkája során?

Az vízműgépkezelő munkája során elsősorban kapcsolatot tart:

?      munkatársaival, akikkel egyes feladatait közösen végzi;

?      mérnökökkel, akiktől gyakran az utasításait kapja;

?      a labor alkalmazottaival is rendszeresen kommunikál a különféle minták vizsgálatra való benyújtása során.

 

Rajtuk kívül kapcsolatot tarthat:

?      állami egészségügyi szervek képviselőivel;

?      a berendezésekhez tartozó pótalkatrészek beszállítóival.

Hol végzi a munkáját?

A vízműgépkezelő munkáját külső és belső helyszíneken egyaránt végezheti, hiszen különböző feladatai adott esetben különböző helyszíneket kívánhatnak meg. A víz- és szennyvíztisztító berendezések üzemeltetését és a csőrendszerek, szivattyúk karbantartását többnyire nagy csarnokokban végzi, hiszen ezek az eszközök gyakran méretükből adódóan nehezen mozdíthatóak. Sok esetben szükséges szabad ég alatt, telepen, akár nyirkos, zajos, nedves körülmények között is dolgozni.

Milyen munkaidőben dolgozik?

Mivel az ivóvíz tisztítására és annak mozgatására szolgáló berendezéseknek a nap 24 órájában működniük kell, ezért a vízműgépkezelő szakember általában váltakozó több műszakban- például hajnaltól délig vagy déltől késő estig - dolgozik, hogy a gépek folyamatos működését biztosítsa. Ebben a szakmában a hétköznapi munkavégzés a legjellemzőbb, azonban bizonyos esetekben előfordulhat a hétvégi munkavégzés is.

 

Milyen nehézségek adódhatnak a munkavégzés során?

A vízműgépkezelő foglalkozás gyakorlása során a munkavégzőnek elsősorban a munkavégzés helyéből és annak körülményeiből adódó veszélyforrásokkal és baleseti lehetőségekkel kell szembenézniük:

?      a szabadban végzett munka során ki van téve a szélsőséges időjárási viszonyoknak;

?      balesetveszélynek lehet kitéve a szennyvízben található anyagok kémiai összhatása miatti mérgező és robbanásveszélyes gázok esetleges kialakulása miatt;

?      nagyfokú zajártalommal járhat az egyes gépek működése;

?      a berendezések működtetése és karbantartása során adódhatnak baleseti lehetőségek.

Mindezek miatt nagyon fontos, hogy a vízműgépkezelő munkája végzése közben minden esetben szem előtt tartsa a munka- és balesetvédelmi előírásokat.

A vízműgépkezelő munkája alapvetően közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár. A munkavégzés során a víz- és szennyvíztisztító berendezések, szivattyúk és csatornarendszerek működtetése és karbantartása komoly megterhelést jelenthet a végtagoknak. Mivel sokat kell sétálnia feladatai végzése közben, a hát és a gerincoszlop is jelentős igénybevételnek van kitéve. A különböző munkaeszközök használata ugyancsak megterhelő lehet. Munkája során további igénybevételt jelenthet a biztonsági előírások maradéktalan betartása és a munkatársakkal való kapcsolattartás szüksége.

Mivel a szakember feladatai végzése közben komoly fizikai terhelésnek van kitéve, nagyon fontos, hogy elegendő időt szánjon a pihenésre és a feltöltődésre.

 

Milyen képzésben kell részt venned, ha ezt a pályát választod?

Szakképesítés neve és OKJ száma: Víz- és csatornaműkezelő (34 853 01)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben az Víz- és csatornaműkezelő szakképesítés megszerzése szükséges, amelyet az általános iskola befejezését követően egy környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazati szakiskolában szerezhetsz meg, 3 év alatt. A képzés megkezdését megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelned.

 

 

Ahhoz, hogy vízműgépkezelőként munkád minden egyes részletét tökéletesen ismerhesd, és azokat problémamentesen megoldhasd, a következő tantárgyakban érdemes jó eredményt elérned:

?      technika, életvitel és gyakorlat – a kezelt és karbantartott gépek működésének ismeretéhez;

?      földrajz – a víz, mint anyag sajátosságainak megértése érdekében;

?      természettudományi gyakorlatok – a különböző vegyszerek hatásainak elsajátításához.

 

Képzési Útvonal

Mennyi keres átlagosan egy Vízműgépkezelő?

Minimum 180 000 Ft - Maximum 260 000 Ft

Hazánkban a vízműgépkezelő havi átlagos keresete bruttó 220.000 Ft. A keresetet befolyásolhatja a szakember életkora, szakmai tapasztalata, munkavégzés helye – állami vagy magánvállalat-, valamint, hogy a szakember az ország melyik régiójában dolgozik. Az országos kereset mindezen okok miatt havi bruttó 180.000 és 260.000 Ft között mozoghat.

Mennyire könnyű elhelyezkedni?

A vízműgép-kezelői szakmában elhelyezkedni kívánók kilátásai biztatóak, hiszen a tiszta ivóvíz egyre fontosabb az emberek életében. Állami és magáncégeknél is lehetséges az elhelyezkedés, országos vállalatoknál éppúgy, mint kisebb szervezeteknél. A munkavállalók közül való kiemelkedésre a mélyebb szaktudás, valamint a vízgazdálkodás más területén is alkalmazható háttértudás adhat lehetőséget.

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a foglalkozással? Milyen karrierút áll előtted?

A szakképesítés birtokában mintegy 30, a Vízgazdálkodási gép kezelője megnevezésű foglalkozáshoz sorolt munkakör tölthető be, ilyen például a:

?      Víztisztítóberendezés-kezelő;

?      Szivattyúgépész;

?      Vízforgatógépész;

?      Vízműgépész.

Az idegen nyelvi ismeretek növelhetik a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit.

Rokon foglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó, egyéb foglalkozások:

Érdekességek

Tudod-e, milyen elven működik a szivattyú?

A szivattyú a különféle folyadékok szállítására szolgáló gép. Elődének tekinthető az arkhimédészi csavar, melyet a 3. században Arkhimédész görög mérnök, természettudós írt le. Rendszerint mechanikai munkát használnak a folyadék továbbítására, egyszerű emeléssel vagy alapvető áramlástani elvekre alapozva. Működési elvét tekintve létezik például dugattyús, lamellás szivattyú, fogaskerék szivattyú és háromorsós szivattyú is.

Mit gondolsz, miért használnak sokan otthon is víztisztító berendezést?

A csapvízben az előzetes tisztítás ellenére is előfordulhatnak fizikai, kémiai valamint biológiai szennyeződések egyaránt. Ezek a csontokba, az agyba, a vesébe és a májba egyaránt lerakódhatnak, és rendkívül károsak lehetnek hosszú távon, ezért lehet szükség az otthoni víztisztító berendezések használatára. Ilyennek lehetnek a nehézfémek, például a dioxin, amely a cukorbetegség valamint a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát egyaránt növeli.

Mit gondolsz, melyik Budapest legrégebbi, ma is üzemelő vízműve?

Budapest legrégebbi ma is üzemelő vízművét, a Budaújlaki vízművet 1881-ben helyezték üzembe, és megépítésekor az akkori legmagasabb műszaki színvonalat képviselte. Tervezője Wein János volt, aki a természetes vízszűrés alkalmazásával megbízhatóan tiszta, alacsony költséggel kitermelhető ivóvizet juttatott a városnak. Kezdetben napi 21.000 köbméter vizet termelt, amellyel a környék vízellátását biztosította, de később a Margit-hídra erősített csövek segítségével a pesti oldalt is ellátta.

Hallottál arról, hogy már az ókori rómaiak is építettek vízvezetékeket?

A rómaiak már az i. e. 4. századtól kezdve meg tudták oldani városaik vízellátását a gravitációt kihasználó úgynevezett akvaduktokkal. Ezek rendszerint a földfelszín feletti, pilléres-ívezetes építmények voltak, melyek tetején kőcsatorna, fa-, agyag- vagy ólomcső egyaránt szállíthatta a magasabban fekvő területekről a vizet. Alkalmanként mélyebb völgyek vagy folyók felett az akvaduktokat hídként vagy útként is kiképezték. Minden idők leghosszabb akvaduktja 132 km-es volt, és Hadrianus császár építtette.

Munkaadók mondták

Tájékozódási lehetőségek

Ha szeretnél még többet megtudni a szakmáról:

?      www.vizmuvek.hu – a Fővárosi Vízművek hivatalos lapja

?      Vermes: Vízgazdálkodás. Szaktudás Kiadóház Zrt. 2001.

?      Károlyi, Tolnai: Víz-rajz. 2008.

 

Honlapok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

  • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozásbemutató anyagokkal
  • www.nive.hu – itt megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája

·         www.eniskolam.hu

 

Kiadványok, melyek segítenek neked a pályaválasztásban:

 

Mi jelenti a kihívást a munkában?

Munkájának nehézségeiről kérdeztük Árpádot, aki vízműgépkezelő munkakörben dolgozik: „Mivel a lakosságot ivóvízzel a nap 24 órájában el kell látni, ezért a víztisztító és vízmozgató berendezéseket nagyon körültekintően kell ellenőriznünk minden munkanapunkon, hiszen egy esetleges meghibásodás következtében tízezrek maradhatnak ivóvíz nélkül. Emellett nagyon fontos odafigyelnünk a biztonságra is, hiszen hatalmas medencék, keverőberendezések mellett végezzük a munkánkat, amik nemcsak hangosak, hanem nagyon komoly sérüléseket is tudnak okozni, ha valaki nem elég körültekintően kezeli őket.”