Tartsd velünk az irányt!

Szerződéses katona

Szerződéses katona

FEOR:
031002
Foglalkozási terület:
Közszolgálat
Képzés típusa:
Egyéb képzés (Általános katonai alapkiképzés)

Bevezető

Mit tud a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásáról?

1999-től a NATO minden egyes szárazföldi békefenntartó akciójában részt vesz a Magyar Honvédség. Ennek keretein belül magyar katonák állomásoztak Afganisztánban, majd később Irakban is, ahol békefenntartó feladatokat láttak el. Az éppen ott tartózkodó magyar katonák előtt nem kisebb cél, mint a béke és nyugalom hosszú távú biztosítása lebeg ezekben a problémás helyzetben lévő országokban.
 
Ön szerint milyen alapon oszthatók csoportokra a lőfegyverek?
A 2004. XXIV. törvény alapján lőfegyvernek minősül minden olyan fegyver, amely 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiával képes szilárd lövedéket kilőni. Feloszthatjuk őket hideg és meleg lőfegyverekre, ahol a hideg az olyan fegyvereket jelöli, amelyek hőhatás előidézése és kémiai reakció nélkül lövik ki lövedéküket. A meleg, vagy más néven tűzfegyverek az égés vagy robbanás során létrejövő gáz segítségével fejtik ki hatásukat.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A szerződéses katonák a katonai szolgálatot határozott idejű szerződésben vállaló közkatonák, tisztesek, altisztek és tisztek. A Magyar Honvédség kötelékében végeznek alkalmasságuknak és végzettségüknek megfelelő szolgálatot, mint például a gépkocsivezetői vagy a tűzszerészi munka. Ez a fajta tevékenység a legfelelősségteljesebb foglalkozások közé tartozik, hiszen a katonának egész népéért kell harcolnia, és a harci szituációkban hatalmas figyelmet kell fordítania a szakaszában szolgáló többi katonára. E nélkül ugyanis nem kívánt veszélynek teheti ki magát és társait egyaránt.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A szerződéses katona harcászati alaptevékenységeket és ágazati szaktevékenységeket is végezhet a hadsereg kötelékében, azonban a szaktevékenységek végzéséhez elengedhetetlen a megfelelő típusú és szintű előképzettség. Mivel a Magyar Honvédség kötelékében való megfeleléshez elengedhetetlen a katonai alapkiképzés elvégzése, ezért ennek megfelelően a jelentkezőnek már a kiképzés megkezdését megelőzően rendelkeznie kell a megfelelő fizikai állóképességgel. Ezt követően a következő tevékenységeket végezheti:

 • Szükség esetén ellátja hazánk fegyveres védelmét az esetleges külső támadásokkal szemben.
 • Alkalmazza a szolgálati szabályzatban meghatározottakat. Továbbá be kell tartania az alaki szabályzat rá vonatkozó előírásait is.
 • Ellátja minden felmerülő szolgálati feladatát. Szükség esetén ezt akár a nap 24 óráján keresztül is teheti.
 • A napirend által meghatározott feladatait és tevékenységeit végzi. Ennek során rendkívül komolyan kell vegye a határidők betartását.
 • Munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatokat lát el. Katasztrófahelyzetben az adott problémával való megbirkózásban is kulcsszerepet vállal.
 • Terepgyakorlatokon vesz részt. Lőgyakorlatokat és mozgásokat hajt végre, egyénileg és kötelékben egyaránt.
 • Folyamatosan tartja magát a katonai jog és etika szabályaihoz. Ezek megsértése esetén komoly szankciókra számíthat, akár hadbíróság elé is kerülhet.
 • Rendszeresen edzi magát, valamint új ismereteket sajátít el. Ennek segítségével lehetséges szakmai előrelépése és munkájának eredményes végzése.
 • Jelentéseket készít. Elvégzett feladatait dokumentálja, és az így elkészült anyagokat továbbítja feljebbvalói felé.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A szerződéses katona jellemzően szabadtéren végez gyakorlati munkát, így az ehhez szükséges eszközök a következők lehetnek:

 • golyóálló mellény és sisak;
 • katonai egyenruha;
 • lőfegyverek;
 • haditechnikai eszközök;
 • rádiótelefon;
 • harcjárművek.
 
Mindezek mellett a lőfegyverek mellett természetesen lőszereket is használ a szerződéses katona, mind gyakorlati, mind pedig éles szituációkban. Mindezek mellett papírt, tollat, valamint számítástechnikai eszközöket használhat adminisztrációs feladatainak végzése során.

Hol végzi a munkáját?

A szerződéses katona feladatait belső és külső térben egyaránt végezheti, hiszen szerteágazó tevékenységei különböző helyeket kívánhatnak a munkavégzéshez. Amikor feladatai nem kívánnak mást, leggyakrabban a laktanyában tartózkodik. Itt kapja meg az alapkiképzést is, amelynek keretében megismerkedik azzal az alapvető tudásanyaggal, amelyet egész pályája során használnia kell. Gyakorlatok során a terepen tartózkodik, ahol például lőgyakorlatokon vesz részt, vagy elsajátítja a harcászati járművek és eszközök kezelésének módjait. Szükséghelyzetben a felettesei által meghatározott helyen tartózkodik, és gondoskodik a számára kijelölt feladat maradéktalan végrehajtásáról.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A szerződéses katona munkaideje váltakozó munkarend szerint zajlik, jellemzően heti 40 órában. A készenléti egységek tagjainál ennél több is lehet a heti munkaidő, ám ez semmilyen esetben nem haladhatja meg a heti 54 órát. Szolgálati idejét a hét bármely napján, hétvégéktől és ünnepnapoktól függetlenül, az előre elkészített beosztásnak megfelelően köteles elvégezni. Ebben a munkakörben az éjszakai munkavégzés is mindennapos lehet.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A szerződéses katonát munkája során számos baleseti lehetőség és egészségügyi ártalom fenyegeti, amelyek elsősorban a váltakozó időjárási körülmények között végzett fizikai munka eredményeként alakulhatnak ki: gyakran kell órákon keresztül ülve vagy állva maradnia, amely komoly megterhelést jelenthet a hát és a gerincoszlop számára. Emellett ez a fajta munka fokozott baleseti veszélyforrásokat is rejt magában, amelyek a következő helyzetek során jelenthetnek fenyegetést:

 • éleslövészetek;
 • missziós szolgálatok;
 • harcászati gyakorlatok.
Mindezek miatt fontos, hogy a munkavégzés során a katona fokozott figyelmet fordítson a munka- és balesetvédelmi előírások betartására, hogy így elkerülhesse az esetleges egészségügyi ártalmakat és baleseteket.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A szerződéses katona munkaideje legnagyobb részében közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munkát végez. Fizikai nehézséget a sokszor váltakozó helyszíneken és időjárási körülmények között végzett, tartós ülő vagy álló testtartást igénylő munka, amely komoly megterhelést jelenthet a hát és a gerincoszlop számára. A harcászati feladatok jelentős részének elvégzése komoly fizikai igénybevételt igényel, amely megterhelő lehet a végtagok számára. Pszichikai igénybevétellel járhat:

 • az éles szituációkban való helytállás szüksége;
 • a 24 órás szolgálatteljesítés;
 • a harctéren tapasztalható tragikus helyzetek feldolgozása.
Mindezek miatt ebben a szakmában különösen fontos, hogy amikor nincs szolgálatban, a szerződéses katona elegendő időt fordítson a testi és lelki felfrissülésre egyaránt.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A szerződéses katona közvetlen feletteseivel kerül kapcsolatba elsősorban munkája során, hiszen a katonai szervekre jellemző módon a feljebbvalói parancsainak követése elengedhetetlen. Leggyakrabban szakaszának tagjaival találkozik, akikkel közösen végzi feladatait. Rajtuk kívül a következőkkel kerülhet kapcsolatba:

 • katasztrófavédelmi szakemberekkel;
 • a rendőrség állományában dolgozókkal;
 • egészségügyi alkalmazottakkal;
 • a civil lakosság tagjaival.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Magyarországon a szerződéses katonaként dolgozók havi átlagos keresete bruttó 170.000 Ft, amely az elmúlt évek adatai alapján nem növekedett jelentősen. A havi bruttó átlagkereset hazánkban 125.000 és 180.000 Ft között mozog, amelyet a katona tapasztalata, rendfokozata és életkora befolyásol elsősorban. Ehhez adott esetben hozzáadódhat a nyelvvizsgapótlék. A kimutatások alapján a legjobb keresetre a középkorú, több mint 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők számíthatnak.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A szerződéses katonai kiképzést elvégzettek számára a jövőben várhatóan nem jelent majd problémát az elhelyezkedés, ugyanis a Magyar Honvédségnél minden végzett honvéd számára lehetséges munkába állni. Alapvetően közkatonaként nyílik mód a munkavállalásra, azonban a kiemelkedő teljesítményt nyújtó honvédek számára nyitva áll az előrelépés lehetősége. A Magyar Honvédségnél való elhelyezkedés számos egyéb juttatással is jár, mint például az ingyenes lakhatás, vagy a kiemelkedő színvonalú egészségügyi ellátás.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A szerződéses katonának elsősorban olyan ismeretekkel kell rendelkeznie, amelyek az egymással való együttműködést és a haditechnikában való jártasságot segítik elő. A vele szemben támasztott képességeket és készségeket érintő elvárások a következők:

 • Felelősségtudat, hiszen egy harci szituációban folyamatos lélekjelenlétével társai életét mentheti meg;
 • Kitartás, mert ennek segítségével könnyebben alkalmazkodhat az akár napi 24 órás szolgálathoz;
 • Csapatmunka, hiszen feladatai legnagyobb részét társaival együttműködve kell megoldania;
 • Figyelem, hiszen munkája fokozott koncentrációt igényel;
 • Fizikai erőnlét, hogy a testi erőt igénylő feladatait maradéktalanul elláthassa;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, hogy éles helyzetekben is minden esetben jó döntéseket hozhasson.
 
Mindezek mellett előny, ha a szerződéses katona rendelkezik műszaki kompetenciával, ami a különféle haditechnikai eszközök kezelésében nyújthat számára segítséget. A jó kommunikációs képesség a feljebbvalóival és szakaszának tagjaival való jó viszony kialakításában lehet létfontosságú.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A szerződéses katonával szemben támasztott egészségügyi elvárások elsősorban a komoly fizikai igénybevétellel járó munkából és a folyamatos figyelem fenntartásának szükségéből adódnak:

 • jó állóképesség – hogy a gyakran több mint napi 8 órás szolgálati idejét teljesíteni tudja;
 • jó látás – hogy az éles szituációkban semmi se kerülhesse el figyelmét;
 • jó hallás – feletteseivel és szakaszának tagjaival való eredményes kommunikációhoz;
 • ép mozgásrendszer – a fizikai igénybevétellel járó feladatok végzéséhez.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A szerződéses katonának elsősorban azokban a tantárgyakban kell otthonosan mozognia, amelyek lehetővé teszik számára feladatai elvégzését, gyakorlatokon éppúgy, mint éles szituációkban. Ehhez a következő tantárgyak jelenthetnek jó alapot:

 • történelem, társadalmi és állampolgársági ismeretek – a feladatok hátterének megértéséhez;
 • testnevelés és sport – a komoly fizikai igénybevétellel való megbirkózáshoz;
 • környezetismeret – a nyílt terepen való problémamentes eligazodáshoz.
 
Mindezek mellett hasznos lehet még egy idegen nyelv ismerete is, hiszen egy katona kerülhet olyan helyzetbe – például a NATO missziók során –, ahol külföldiekkel kell megérttetnie magát.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Szerződéses katonaként az fogja magát jól érezni, akiről általánosságban elmondható, hogy kedveli az olyan gyakorlati feladatokat, amelyek megoldásához jól bevált, logikus megoldások mentén, mások munkáját szervezve juthat el. Szereti az olyan tevékenységeket, amelyek testi ügyességét és fizikai erejét egyaránt megkívánják. Szívesen dolgozik különféle eszközökkel és gépekkel, a kockázatvállalás nem jelent számára problémát. A különböző szabályokat és előírásokat könnyűszerrel betartja, és örömmel dolgozik mások utasításait követve.

 • Megvalósító
 • Irányító

Mi jellemző a Szerződéses katona munkájára?

Csoportos (50%)
(50 - 50)
Önálló (50%)
Kültéri helyszínen (40%)
(40 - 60)
Beltéri helyszínen (60%)
Végrehajtó (5%)
(5 - 95)
Irányító (95%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Képzés neve: Általános katonai alapkiképzés

A munkakör betöltéséhez először is az Általános katonai alapkiképzés teljesítése szükséges, majd erre ráépülve lehetséges a különféle szakkiképzések teljesítése.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A Magyar Honvédség állományába való bekerüléshez az általános iskola 8 osztályának elvégzése az alapkövetelmény. Szükséges emellett a 18. életév betöltése, valamint egészségügyi és egyéb alkalmassági vizsgálatokon is megfelelni.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

Az Általános katonai alapkiképzés elvégzése 14 hetet vesz igénybe, majd ezt követően lehetséges a közkatonáknak a különböző szakkiképzések elvégzése.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A kiképzés során tanult tantárgyak elsősorban a harcászati, jogi és technikai alapok biztosítását hivatottak elérni. Néhány példa a képzés során tanult tantárgyakra:

 • harcászat,
 • lőkiképzés,
 • tereptan,
 • jogi ismeretek,
 • történelem,
 • egészségügyi ismeretek.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szerződéses katonaként végzetteknek elsősorban a Magyar Honvédség kötelékében való elhelyezkedésre van lehetőségük, ahol képességeiknek és szakmai tudásuknak megfelelően osztják be őket a különböző feladatok elvégzésére. Itt lehetőségük nyílik önmaguk további fejlesztésére, és ezzel együtt a ranglétrán való feljebblépésre is. Legjellemzőbben a Honvéd munkakörben van lehetőségük elhelyezkedni, azonban ezen belül többek közt a következő munkaköröket tölthetik be:

 • Lövész;
 • Gépkocsivezető;
 • Harcjármű-vezető;
 • Tűzszerész;
 • Szerelő.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • Magyar Honvéd – a Zrínyi Kiadó havonta megjelenő harcászati folyóirata
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a HVG Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
 
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Mindig harcosat játszottam, azt mesélték a szüleim. De csak amióta itt dolgozom, azóta érzem át a nehézségeit a munkának. Először is nagyon ott kell lenni fizikailag a katonaélethez, mert a feladatok legnagyobb részében használnunk kell a testi erőnket. Másrészt a gyakorlatok során kiderült, hogy az éles szituációkban való helytállás közel sem olyan egyszerű, mint a filmekben, itt tényleg mindennek tétje van. Összességében azt tudom mondani, hogy aki nem érzi magát teljesen elhivatottnak az inkább válasszon magának más szakmát, mert ezt csak maximális odaadással lehet csinálni.” – mondja Csaba, szerződéses katona.

További érdekességek

Ismeri-e a honvédségek kialakulásának történetét?

Először a XIX. sz. elején, a Porosz Királyságban jött létre a honvédség intézménye. Miután az országot Napóleon legyőzte, Poroszország csak korlátozott számú haderőt tarthatott fenn. Ám ennek kijátszására a poroszok megkezdték a védköteles ifjúság kiképzését, majd a béke idejére való hazaengedését. Így azonban, amikor a Porosz Királyságban be kellett vonulni, 3-4-szer akkor hadsereggel rendelkeztek, mint azt ellenfeleik becsülték volna.

Tudja-e, mit jelent a „blitzkrieg”?

A blitzkrieg egy német szó, szó szerinti jelentése „villámháború”. A II. világháborúban a német Wehrmacht által indított hadműveletek stratégiáját jelölte. A taktika lényege az, hogy az ellenségnek még véletlenül sem hagyva időt a védelmi állások kiépítésére, nagy sebességgel rohanják le a csapatokat, akik így az „űzés” során szétforgácsolódnak. Ezzel a stratégiával győzték le 6 hét alatt a német erők Franciaországot.

Mit gondol, melyik királyunk vált az egyik legnépszerűbbé a középkorban?

I. (Szent) László király híresen bátor és harcias uralkodó volt, a magyar lovagkirályok közül az első. Ehhez természetesen hatalmas termete is hozzásegítette: a korabeli leírások szerint „egy vállal kimagaslott az emberek közül”. A tapasztalt és harcedzett király rendkívül nagy népszerűségre tett szert a középkorban, amelyet hadvezéri tehetsége mellett erkölcsössége és vallásossága is elősegített.

Tudja-e, melyik futballcsapat áll a legközelebb a Magyar Honvédséghez?

A magyar labdarúgó bajnokság jelenleg első osztályában szereplő, kispesti Budapest Honvéd FC-ben olyan futballisták játszottak, mint Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, vagy Bozsik József. Az ’50-es években kapta a csapat a Budapest Honvéd SE nevet, amikor a Honvédelmi Minisztérium biztosította a csapat háttértámogatását, mint az első számú katonacsapatét. Történelme során a klub 13 alkalommal nyerte meg a magyar labdarúgó bajnokságot.

Vissza az listához