Tartsd velünk az irányt!

Vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető

Vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető

FEOR:
131114
Foglalkozási terület:
Mezőgazdaság
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Vadgazda mérnöki alapképzés (BSc))

Bevezető

Ön szerint mely területeken dolgozhatnak vadászati és vadgazdálkodási szakemberek?

Elsősorban olyan mezőgazdasági és erdőgazdálkodási vállalkozások foglalkoztatnak vadászati és vadgazdálkodási szakembereket, melyek területén vadak élnek. Emellett vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati, horgászati és természetvédelmi szakigazgatási szerveknél, szakhatóságoknál is szükség van a munkájukra, de akár állatkertekben, vadasparkokban és múzeumokban is elhelyezkedhetnek.
 
Gondolná-e, hogy a vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezetőnek vadászvizsgával kell rendelkeznie?
A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet szabályozza a vadászvizsga követelményeit. Ez a jogszabály mindazokra vonatkozik, akik lőfegyverrel, vadászíjjal, vagy ragadozó madárral szeretnének vadászni. Mivel a vadászati és vadgazdálkodási szakember aktívan részt vehet vadászatokon, szükséges, hogy ilyen vizsgával rendelkezzen. A sikeres vizsgához többek között ismerni kell a vadászat gyakorlásának személyi és tárgyi feltételeit, a vadászlőfegyver biztonságos kezelésének módját és a vadászati jog legfontosabb rendelkezéseit is.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető erdészetekben, erdő-, és vadgazdálkodással foglalkozó társaságoknál végez vadállománnyal kapcsolatos vezetői tevékenységet. A szervezet szakmai tevékenységét irányítja, tervezi, vezeti – szaktudására és vezetői képességeire támaszkodva – a vállalat hosszú távú céljainak és jövőképének megvalósítását szem előtt tartva.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető a mezőgazdasági, agrár, vagy erdészeti vállalat vadászattal és vadgazdálkodással foglalkozó szervezet vezetésével kapcsolatos feladatok összességét látja el. Munkája során többek között az alábbi tevékenységeket végzi:

 • Költségvetést, jelentéseket készít. Az év folyamán figyeli az eredményeket és költségeket, az ehhez kapcsolódó információkat rögzíti, pénzügyi és üzemeltetési jelentéseket készít.
 • Tárgyal, szerződéseket köt. A vadállomány értékesítése érdekében együttműködik vadászati- és más ágazatokkal. A vadállomány fenntartása, fejlesztése érdekében a vadászatok megszervezéséhez megbeszéléseket, tárgyalásokat folytat, illetve szerződéseket köt.
 • A vadgazdálkodással kapcsolatos munkákat irányítja. A munkák típusát, intenzitását és sorrendjét megtervezi, a végrehajtást felügyeli.
 • Irányítja a vadállomány egészségének megőrzését. A környezeti méreganyagok, gyomok, kártevők és betegségek azonosításában és ellenőrzésében közreműködik, a tevékenységet irányítja.
 • A vadgazdaságban szükséges munkákat szervezi. Például épületek, etetők karbantartása, építése, berendezések beszerzése.
 • Munkatársait irányítja. A dolgozók kiválasztását, oktatását és teljesítményének alakulását felügyeli.
 • Tudását fejleszti. Más vadászati és vadgazdálkodási vezetőkkel, kutatókkal találkozik, konferenciákra jár, interneten informálódik a legújabb kutatási eredményekről.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munkája során jellemzően irodai eszközöket és számítástechnikai szoftvereket alkalmaz, a terepen pedig a vadászat eszközeit használja. Többek között a következő eszközökkel és anyagokkal dolgozik:

 • vadászati eszközök: lőfegyver, töltények, közlekedési eszközök, vadászkutya;
 • védőeszköz, pl. bakancs, sapka;
 • jogszabálygyűjtemények;
 • irodatechnikai eszközök: dokumentumok, számítógép, szoftverek, telefon, mobiltelefon, irodaszerek.
A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munkavégzése során a vadgazdaságban élő állatokkal, táplálékokkal is kapcsolatba kerül.

Hol végzi a munkáját?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munkáját elsősorban irodában végzi, mely jellemzően jó megvilágítással és hőmérsékletszabályozással rendelkező, tiszta helység. A munka további részét a szabadban végzi, az erdőt járva ellenőrzi például a vadállomány állapotát, az etetéseket és a vadászatokat. Ez utóbbi változatos munkakörülményeket jelent, melyek jellemzői az időjárási viszonyoktól függenek.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munkaideje jellemzően a normál munkarendnek megfelelően alakul, azaz hétfőtől péntekig napi 8 órát dolgozik, összesen heti 40 órában. A munka vezetői jellegéből adódóan azonban túlórázás, éjszakai, hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is gyakran előfordul, ha a határidők betartása, vészhelyzetek kezelése, vagy különleges alkalmak – például vadászatok, vadászati vacsorák, ellenőrzések – ezt megkívánják.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A munka során a vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető szervezetét a következő ártalmak, veszélyek érhetik:

 • baleseti veszélyforrások lehetnek a munka során használt lőfegyverek, közlekedési eszközök, vagy a vadon élő állatok támadása;
 • extrém – hideg, meleg, hó, fagy, eső – időjárási viszonyokkal kapcsolatos ártalom léphet fel a szabadtéri munkavégzés során;
 • zajártalom lehetséges a vadászatokon, a lőfegyverek használatakor;
 • biológiai veszélyt jelenthetnek a sérült állatok okozta sérülések, vagy a kullancsok csípése.
Mindezek miatt a munka során fokozottan kell ügyelni a biztonsági előírások, szabályok betartására, védőeszközök – hideg elleni védőruházat, védősapka, védőkesztyű, védőbakancs – használatára, védőoltások meglétére.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető tevékenysége elsősorban szellemi munka, ami egyben könnyű fizikai munkával és fokozott pszichés terheléssel is jár.

A jó fizikai kondíció és állóképesség szükséges a munka elvégzéséhez, elsősorban a szélsőséges időjárási körülmények között hosszan tartó, aljnövényzettel takart erdei utakon végzett bejárási tevékenységhez.
Pszichikai nehézséget jelenthet:
 • a munkával járó fokozott felelősség és az ebből eredő stressz;
 • vezetőként gazdasági és személyi felelősséget visel a szakember, és gyakran szoros határidőket kell betartania, előfordulhat túlórázás;
 • meg kell találni a közös hangot a külföldi vadászokkal, hatósági emberekkel.
Fontos tehát figyelni arra, hogy jusson idő a fizikai pihenésre és a szellemi feltöltődésre egyaránt, mert így kerülhetők el a munka jellegéből származó nehézségek.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munkája során közvetlen kapcsolatot tart:

 • vezető társaival;
 • beosztottaival;
 • a vállalat többi dolgozójával;
 • az illetékes hivatalok képviselőivel;
 • a vadgazdálkodáshoz szükséges anyagok, eszközök beszállítóival;
 • más vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezetőkkel.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető átlagosan havi bruttó 370.000 forintot keres Magyarországon. Attól függően, hogy a vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető melyik országrészben dolgozik, mennyi tapasztalata van, milyen méretű vállalat alkalmazza, a bruttó átlagkeresete a statisztikai adatok alapján várhatóan 234.000-536.000 forint között változhat.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A vadgazdálkodási területen való elhelyezkedés esélyeit növeli, hogy az EU-csatlakozással előtérbe kerülnek az agrár-környezetvédelmi, a természetvédelmi, az élőhely-gazdálkodási kérdések. Mivel a vadgazdálkodás számos egyéb agrárszakterület határán helyezkedik el, az elsajátított szakismeretek egységes ökológiai szemlélettel párosulva, növelik a szakemberek munkaerő-piaci keresettségét. A vezetői pozíció megszerzésének esélyét a szakmában szerzett tapasztalat és az idegen nyelvek ismerete is növeli.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munkájában akkor sikeres, ha tevékenységével és beosztottjai irányításával biztosítja a vállalat vadászati és vadgazdálkodási ágazatának hatékony működését. Ehhez a szakmai ismeretek mellett a következő képességekre, készségekre van szüksége:

 • Felelősségtudat, mert tevékenysége nagy hatással van a vállalat működésére, a vadállomány egészségének fenntartására.
 • Szervezőképesség, hogy a vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok zökkenőmentes végrehajtását biztosítani tudja, beosztottait eredményesen irányítsa.
 • Csapatmunka, melynek segítségével, vezetőtársaival, a vállalat más szakembereivel és beosztottaival hatékonyan együtt tud dolgozni.
 • Figyelem, a munkáját ennek segítségével magas minőségben, hiba nélkül tudja végezni, és például észreveszi a vadállomány problémáit jelző legapróbb eltéréseket is.
 • Logikus gondolkodás, a konfliktus- és vészhelyzetek megoldásához, az ágazat működésének eredményes működtetéséhez.
Mindezek mellett a vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munkáját nagyban segíti az önállóság és a probléma megoldási képesség, melyek lehetővé teszik, hogy vezetői – és szaktudására alapozott jó döntéseket tudjon hozni akár kritikus helyzetekben is. A vezetői tevékenységből adódóan nagy szüksége van vállalkozói kompetenciára is.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munka elvégzéséhez szükséges egészségügyi elvárások kapcsolódnak a munka vezetői részéhez, valamint a vadászati ágazat jellemzőihez egyaránt:

 • jó fizikai kondíció, ép csontozat, izomzat, testfelépítés – a munkával járó fizikai terhelés miatt.
 • egészséges szív- és keringési rendszer – a munkával járó nagy felelősség és stressz elviseléséhez.
 • megfelelő idegi/pszichés teherbíró képesség – a vadászati tevékenységhez és mások irányításához.
 • jó látás, jó hallás – például a vadászathoz, az állatok részére a termények gépkocsival történő kiszállításához, a megfigyelésekhez.
A munka megfelelő álló- és teherbíró képességet igényel. A vadászfegyverek használata miatt kizáró ok az idegrendszeri és pszichés, illetve egyes anyagcsere betegségek. 

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető szakma ismereteinek elsajátításához a következő tantárgyak jelenhetnek jó alapot:

 • földrajz – Magyarország tájegységeinek és vadállomány elhelyezkedésének ismeretéhez;
 • természettudományi gyakorlatok – a természet egyensúlyának fenntartásához szükséges ismeretek elsajátítását teszi lehetővé;
 • biológia-egészségtan – a vadállomány életműködésének megismeréséhez;
 • fizika – pl. a lőfegyverek működésének megértéséhez ad alapismereteket.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munka végzéséhez ideális érdeklődésű emberek olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Szeretnek információkat gyűjteni, kutatni és fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére pl. –vadászatra vonatkozó – jogszabályok, törvények keretei között végezhetik munkájukat.

Mindemellett biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és pl. –vadászatra vonatkozó – jogszabályok, törvények keretei között végezhetik munkájukat.
 • Irányító
 • Elemző
 • Megvalósító

Mi jellemző a Vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munkájára?

Kültéri helyszínen (80%)
(80 - 20)
Beltéri helyszínen (20%)
Globális gondolkodásmód (80%)
(80 - 20)
Aprólékos megoldások (20%)
Végrehajtó (30%)
(30 - 70)
Irányító (70%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Vadgazda mérnök
Felsőoktatási szak neve: Vadgazda mérnöki alapképzés (BSc)

A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Vadgazda mérnök szakképzettség megszerzése szükséges, amely a felsőoktatásban, vadgazda mérnöki alapképzés során szerezhető meg. 

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A Vadgazda mérnök alapképzési szakon való tanulás megkezdésének feltétele az érettségi bizonyítvány megszerzése.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A vadgazda mérnöki alapképzés az agrárképzési terület környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki ágához tartozik. A képzési idő 7 félév. A képzés során a szakmai elméleti anyaghoz kapcsolódóan legalább 3 hét szakmai gyakorlatot kell teljesíteni, majd egy fél évig tartó szakmai gyakorlatra is sor kerül külső gyakorlati helyen.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A vadgazda mérnöki alapképzés során a hallgatók először az alapozó modulok ismereteit sajátítják el, majd erre épül a szakmai törzsanyag ismeretanyaga. Főbb tantárgyak, modulok:

 • Növénytan;
 • Állattan;
 • Éghajlattan;
 • Erdészeti alapismeretek;
 • Vadászat és vadgazdálkodás alapjai;
 • Vezetési, kommunikációs és minőségbiztosítási ismeretek;
 • Vadászatszervezés és vadászati etika;
 • Élőhely-kezelés és élőhely-fejlesztés;
 • Vadegészségügy;
 • Fegyver és lőszerismeret;
 • Trófeakezelés és -bírálat.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A vadgazda mérnök végzettség birtokában többek között az alábbi munkakörök betöltésére nyílik lehetőség:

 • Erdészetvezető;
 • Mezőgazdasági egység/szervezet vezetője;
 • Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási ágazat vezetője;
 • Vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető.
A vadgazda mérnöki alapképzés elvégzése után lehetőség van továbbtanulásra, például az ismeretek további elmélyítését lehetővé tevő Vadgazda mérnök mesterképzés (MSc) elvégzésére is.
A vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető munkakör ellátásához Vadász vizsga letétele szükséges. Ennek része a pszichológiai vizsgálat is, amelyet négyévente újra el kell végezni. 

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.omvk.hu - Országos Magyar Vadászkamara
 • www.vadaszmester.hu – Vadászmester on-line magazin, szakmai folyóirat
 • www.huntingpress.eu/hu - vadászati információs magazin
 • www.nimrod.hu – Nimród vadászújság
 • Faragó: Vadászati állattan. Mezőgazda kiadó. 2002.
 • Dr. Bertóti: Vadgazdálkodás és vadászat. Mezőgazdasági kiadó. 1970.
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu/ - a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Számomra a vadgazdálkodás legnagyobb kihívása az, hogy a vadállomány egészségének biztosításához szükséges szakmai feladatok mellett az adminisztrációs, szervezési és humán erőforrás feladatokat is nekem kell ellátni. A vezetői munkával emellett nagy felelősséget is viselek, az erdő vadállományának biztonsága és hatékony kihasználása mellett a természet- és környezetvédelem hosszú távú szempontjait is figyelembe kell vennem. Emellett természetesen a beosztottjaim munkáját is ellenőriznem kell, és az adminisztratív feladatokat is el kell látnom. A vadászatokon is sokszor részt veszek, a fontosabb ügyfelekkel vacsorára járok, hogy a kapcsolatunkat építsem. Ritkán kerülök 5 órakor haza, az egyszer biztos, de sokat ér, hogy a természet közelében lehetek!” – mondja Ferenc, aki tizenöt éve dolgozik vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezetőként.

További érdekességek

Tudja-e, miért kell veszettség ellen beoltani a vadászokat?

A veszettséget egy vírus okozza, mely a beteg állatok harapása útján kerülhet be az emberi szervezetbe. Hazánkban a betegség háziállatok által való terjedése jól megakadályozható az állatok évenkénti oltásával, de a vadállatok – például róka, borz, vadmacska, nyest – hordozhatják a vírust, és szerencsétlen esetben akár megmarva a vadászt át is adhatja. A veszettség vírus az idegrendszert támadja és igen veszélyes, így megelőző oltásokkal legjobb védekezni ellene.

Hallott már az orvvadászatról?

Az orvvadászat az a tevékenység, amikor valaki a vadászatra vonatkozó törvényi előírásokat megsérti. Egyik formája lehet például az, ha valaki tilalmi időben állatot ejt el, ha nincs vadászvizsgája, vadászjegye, vagy vadászati engedélye. Az is orvvadászatnak minősül, ha tiltott vadászati eszközöket, fegyvereket használnak, vagy védett fajt lő le valaki. Az orvvadászat tehát kárt okozó tevékenység és a vadászati és vadgazdálkodási tevékenységet negatív irányba befolyásolja. Éppen ezért a vadgazdálkodók minden eszközzel védekeznek ellene. 

Ön szerint milyen hosszú távú tervei lehetnek egy erdőben folytatott vadgazdálkodásnak?

A vadgazdálkodást különböző céllal lehet végezni az erdőfenntartó társaság döntése szerint. Egy hosszú távú cél lehet az, hogy az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát a vadállomány egyensúlya hatékonyan támogassa. A célok között szerepelhet, hogy a vadászat minél nagyobb árbevételt termeljen a vállalat számára, és ezáltal járuljon hozzá a fenntartási költségek és a nyereség növeléséhez. Dönthet úgy is egy vállalat, hogy azért tesz, hogy javuljon a vadállomány minősége és fejlődjön a vadászati kultúra. Mindezen hosszú távú célok elérése érdekében végzi tevékenységét a vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető.

Vissza az listához