Tartsd velünk az irányt!

Építésvezető

Építésvezető

FEOR:
131304
Foglalkozási terület:
Építészet
Képzés típusa:
Szakképzés ()

Bevezető

Hallotta már a Sagrada Família nevét, amit az építészek is építészeti csodának tartanak?

A Sagrada Família egy római katolikus templom Barcelonában, ami a világ egyik leghíresebb és leglenyűgözőbb alkotása. Nap mint nap turisták ezrei látogatnak el, hogy megnézzék Antoni Gaudí építményét. Külön érdekesség, hogy a templom még mindig nem készült el, pedig Gaudí már 1926-ban elhunyt. Amikor befejezik a munkálatokat (a katalán közigazgatás vezetői ezt a tervező halálának 100. évfordulójára tervezik), ez a csodálatos templom lesz a világ legmagasabb bazilikája ami természetesen már most a világörökség része.
 
Ön szerint mi a különbség az építés és az építészet között?
Az építés és annak vágya minden valószínűség szerint már az emberiség történetének kezdetén is foglalkoztatta az ősembereket. Ez az ember személyiségéből adódik, szereti formálni, átalakítani vagy akár komfortosabbá tenni a környezetét. Az építészet az építésen túlmutat, ugyanis az nem egyszerűen egy építkezési folyamat, hanem egy önálló művészeti irányzat is, melynek részét képezi a tervezés is. Minden kornak megvolt a maga építészeti irányzata, gondoljunk a barokk, a reneszánsz, vagy napjainkban a modern, minimalista stílusokra.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Az építésvezető munkája során különféle építkezéseken lát el vezetői és szervezői feladatokat. Az építkezés folyamán ellenőriznie kell az építkezés körülményeit, ki kell alakítania az összhangot a különböző feladatokat ellátó munkások között, és az esetleg felmerülő problémákra is megoldást kell találnia. Sokrétű foglalkozás, ugyanis dolgozhat egy családi ház felújításán, egy híd felépítésén, vagy egy nem használt középület bontási munkálatain is.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Az építésvezető feladatai jelentős részében a szervezésen van a hangsúly, amely nagyon komoly szakértelmet igényel. Ahhoz ugyanis, hogy az építkezési munkálatokat megfelelően le tudja vezényelni rengeteg további részfeladatot kell ellátnia:

 • Átveszi a munkaterületet. Innentől kezdve ő felügyeli a munkaterületet, gondoskodik a munkagépek biztonságáról.
 • Gondoskodik a munkakörülményekről. Biztosítja a kivitelező munkacsoportok számára a felvonulást, és a balesetmentes munkavégzés feltételeit. Segíti a munkások és a munkagépek munkaterületre való bejutását és felügyeli, hogy minden megfelel-e a balesetvédelmi előírásoknak.
 • Tárgyal, szerződést köt. A megrendelővel együtt kiválasztja a legjobb alvállalkozói ajánlatokat az egyes részfeladatokra, pl. elektromosság, gépészet stb.
 • Biztosítja a jogi kereteket. Gondoskodik az engedélyek és a különböző bizonylatok beszerzéséről. Ezeket általában az önkormányzatoktól kell beszereznie.
 • Ellenőriz. Az építkezés folyamán ellenőrzi az elvégzett munkák minőségét és mennyiségét. Ellenőrzi, hogy minden a munkaterv szerint halad-e.
 • Adminisztrációs tevékenységet végez. Nyilvántartja és dokumentálja a szükséges mintavételt, a minőségellenőrzéseket, és a dolgozók teljesítményét. Az információkat elektronikus építési jegyzőkönyvben vezeti, így munkája a megrendelő irányába mindig áttekinthető lesz.
 • Ügyel a vállalt határidők betartására. Amennyiben látható, hogy a határidőig nem fejeződik be adott munkálat, arról azonnal tájékoztatja a megrendelőt, és közösen döntenek új határidőről.
 • Összehangolja a különböző területek munkáját. Egyeztet a művezetőkkel, ellenőrzi a munkafolyamatokat.
 • Beszámolási kötelezettség terheli. Az anyag-, munkadíj- és egyéb elszámolásokat a megrendelő, vagy az építési projektmenedzser irányába teszi meg.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

Egy építésvezetőnek, ahhoz, hogy jól tudja összeszervezni az eltérő építési szakembereket, nagyon sok anyagot, eszközt kell ismernie, és használnia. A szervezési feladatok ellátásához sokféle eszköz szolgál:

 • a munkák előkészítéshez: kiviteli tervek, tervdokumentáció, műszaki dokumentáció, engedélyek, bizonylatok, számítógép, építkezési és irodatechnikai szoftverekkel;
 • kapcsolattartáshoz: mobiltelefon, számítógép levelezési rendszerrel;
 • építkezés során az eltérő munkagépeket kell ismerni, alkalmanként használni;
 • a biztonságos munkavégzés miatt: egyéni védőfelszerelések önmaga és a területen dolgozók számára.
 
Az építkezés során az építkezéstől függően sokféle anyaggal kerülhet kapcsolatba, pl. tégla, cement, cserép, fa, fém, beton stb.

Hol végzi a munkáját?

Az építésvezető munkája egy részét zárt térben, az irodájában végzi, másik részét pedig általában a szabadban, az építkezés helyszínén. Munkája sok utazással jár, mert az építkezés helyszínére naponta el kell jutnia, illetve van, hogy az alapanyagok beszerzéséért, megvásárlásáért is ő felel.

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

Az építkezéseken való munkálatok határozzák meg az építésvezető munkaidejét. Az esetek többségében nappal intézi a feladatait, rugalmasan osztva be idejét. A határidők pontos betartása miatt előfordulhat a hétvégi és ünnepnapokon való munkavégzés is.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

Az építésvezető épületen belül, irodai körülmények között és váltakozó külső helyszíneken, a szabadban, gyakori helyváltoztatással, sok utazással járó munkát végez. Munkájából származó környezeti veszélyek a következők:

 • a munkagépek, valamint az esetleges magasban végzett munka okozhat kéz-, lábsérülést, esetleg esést, zuhanást;
 • por- és zajártalom, az építkezés jellegéből fakadóan;
 • az esetleges kedvezőtlen időjárási körülmények (eső, fagy, hőség, tűző nap), amelyektől függetlenül gyakran jelen kell lennie az építkezésen;
 • a gyakori utazás miatt a közlekedési balesetek esélye megnövekszik;
 • a helyszínek bejárása megterhelheti a mozgásszerveket.
 
Ezek a veszélyek, ártalmak kiküszöbölhetőek a pihenőidő, a balesetvédelmi előírások fokozott betartásával, valamint a védőfelszerelések használatával.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

Az építésvezető munkája szellemi és többnyire könnyű fizikai tevékenységet ismagába foglaló felelősségteljes feladatkör. Éppen emiatt fokozottan figyelnie kell a fizikai nehézségekre, az ellenőrzések során a sok járkálás miatt a fokozott mozgásszervi igénybevételre, valamint a gerincen és a lábakon kívül a kar és a kezek fokozott megterhelésére.         A munka pszichikai kihívásai elsősorban:

 • a néha milliméter pontosságú munkavégzés követelménye;
 • az eltérő érdekekkel és kommunikációs stílussal dolgozó emberek összehangolásával járó stressz;
 • a határidők szorítása okozhat feszültség;
 • a változó munkakörülményekhez történő gyors alkalmazkodás szükségessége.
 
Ezek ellensúlyozására ajánlott a szabadidőt kikapcsolódással, pihenéssel, vagy akár sportolással tölteni.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az építésvezető elsősorban a megrendelővel vagy a projektmenedzserrel tartja a kapcsolatot, valamint az építkezésen:

 • művezetőkkel;
 • felelős műszaki vezetővel;
 • alvállalkozókkal és munkásaikkal.
 
Ezen túl kapcsolatba kerül az építkezés jellegétől függően a hatóságokkal, pl. önkormányzatokkal, illetve alapanyag-beszállítókkal.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Egy építésvezető havi bruttó átlagkeresete 350.000 forint. Ez az összeg azonban változhat az építésvezető életkora, illetve szakmai tapasztalata, valamint annak függvényében, hogy az építésvezető közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Függ továbbá a megrendelt munka mennyiségétől, illetve a munkavégzés földrajzi elhelyezkedésétől. Ez az összeg jellemzően 250.000 és 400.000 forint között mozog. Az elmúlt években ezek a számok nem mutattak jelentős változást.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A gazdasági válság az építkezések számát visszavetette hazánkban is. A válságból való folyamatos kilábalásnak köszönhetően azonban arra lehet számítani, hogy ez a jövőben pozitív hatással lesz az építőipar helyzetére, amire utal az is, hogy az elmúlt években már – ha kis mértékben is – nőtt az építőipari dolgozók foglalkoztatottsági mutatója.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Egy építésvezetőnek ahhoz, hogy megfelelően el tudja látni koordinátori feladatait, egyszerre kell nagyfokú önállósággal és együttműködő készséggel is bírnia. Az önállóság abban segíti, hogy jó vezető legyen, és a legjobb döntéseket hozza az építkezéssel kapcsolatban a felmerülő nehézségek, problémák terén. Együttműködnie a megrendelőkkel, a munkásokkal és a hatóságokkal kell. Ezek mellett a következő kompetenciákra van szüksége munkája során:

 • Önállóság, hogy mindig tudjon döntést hozni, az építkezés folyamatára vonatkozóan;
 • Szervezőképesség, a különböző munkálatok menetének és a szakemberek munkájának összehangolására;
 • Kommunikációs képesség, annak érdekében, hogy a megrendelővel és a munkatársakkal mindig megtalálja a közös hangot;
 • Probléma megoldási képesség, amely az építkezés során felmerülő váratlan helyeztek kezelésében segít;
 • Technológiai, műszaki kompetencia, amely többek között a szakmai hitelességét adja.
 • Vállalkozói kompetencia, a tervezett és a rendelkezésre álló anyagi forrásokkal hatékonyan gazdálkodjon, ismerje a pénzügyi és jogi feltételeket.
 
Mindezek mellett elengedhetetlen a felelősségtudat, hiszen munkája emberek életéhez kapcsolódik, legyen szó egy házról, egy irodáról, egy hídról stb. Ezen túl hasznos, ha az építésvezető rendelkezik a konfliktuskezelés, stressztűrés képességével is, mert így tudja a megrendelővel és a szakemberekkel összeegyeztetni az eltérő érdekeket.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az építésvezetői munka során meghatározott egészségügyi követelmények a sok utazásból, az építkezésen való fokozott figyelemmel való jelenlétből, és a folyamatos egyeztetésekből származnak:

 • jó látás, teljes látótér és térlátás;
 • egyensúlyérzék;
 • ép hallás;
 • egészséges mozgásrendszer, ép karok, kezek, ujjak, valamint lábak;
 • fizikai erőnlét;
 • tiszta beszéd.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Az építésvezető esetében hasznos, ha a következő tantárgyakban mozog otthonosan:

 • technika, életvitel és gyakorlat – az építkezés folyamatának és a használt eszközök működésének megértéséhez;
 • vizuális kultúra – az esztétikai megfelelés érdekében.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Építésvezetőként az fogja élvezni a munkáját, akiről általában elmondható, hogy szereti, ha munkájának hamar van látható, kézzel fogható eredménye, és ehhez szívesen használ gépeket, berendezéseket. Elengedhetetlen továbbá, hogy adott helyzeteket és eltérő típusú embereket is jól tudjon irányítani, akár kisebb kockázatot is felvállalva. Fontos végül az is, hogy tudjon nagyobb összefüggésekben gondolkodni, megértse az akár apró részletekben rejlő hibalehetőségeket.

 • Tárgyias
 • Irányító
 • Elemző

Mi jellemző a Építésvezető munkájára?

Személyközpontú (0%)
(0 - 100)
Tárgyias (100%)
Csoportos (20%)
(20 - 80)
Önálló (80%)
Gyakorlatias (100%)
(100 - 0)
Gondolatokra irányuló (0%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképesítés neve és OKJ száma:
Magasépítő technikus (54 582 03)

Az építésvezetői feladatok az építkezés méretétől és jellegétől függően különböző szintű szakképesítéssel végezhetőek:

 • Kisebb felújítási, karbantartási feladatok ellátásához elegendő az építőipari szakmunkás végzettség, és a néhány év (általában 5 év) tapasztalat után az iparkamaránál megszerezhető mesterlevél.
 • Ha valaki nagyobb építkezéseken szeretne közreműködni, akkor már érettségi vizsgára és technikusi – például magasépítő-, mélyépítő technikus – végzettségre van szüksége.
 • Építészmérnöki (MSc) és Építőmérnöki (MSc) felsőfokú végzettséggel bármilyen építési munkálatnál betölthető ilyen munkakör.
 • A képzettségek megszerzését követően ajánlott elvégezni a felelős műszaki vezető szaktanfolyamot, mert a munkáltatók gyakran kérik elvárásként.
 
A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a Magasépítő technikus emeltszintű szakképesítés megszerzése szükséges, ezért ez kerül bemutatásra.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A szakképesítés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség. Szükséges továbbá a képzés megkezdését megelőzően egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfelelni.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Magasépítő technikus szakképesítés iskolai rendszerben Építőipar ágazati szakközépiskolában az érettségi után 1 év alatt szerezhető meg, gimnáziumban, illetve más ágazatban szerzett érettségi után 2 év alatt.

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyami keretek között szintén megszerezhető, ebben az esetben a képzés óraszáma 960-1440 óra között változhat.
A képzés során 60%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A képzés 40%-át gyakorlati munkahelyen (pl.: tanműhelyben, építkezésen) tölti a képzésben résztvevő, ahol a gyakorlati ismereteket sajátíthatja el.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A szakképzés során a tantárgyak részben az építőipari műszaki tevékenységekhez, részben pedig a magasépítési létesítményekhez és kivitelezésükhöz kapcsolódnak. Főbb tantárgyak:

 • Építési ismeretek;
 • Építőanyagok;
 • Kitűzési ismeretek;
 • Szilárdságtan;
 • Vasbeton-szerkezetek;
 • Magasépítéstan;
 • Szakmai idegen nyelv.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A Magasépítő technikus szakember a szakképzettsége birtokában jellemzően az Építő- és építésztechnikus foglalkozáshoz tartozó munkaköröket tölthet be, ezek: Építési műszaki ügyintéző, Építész műszaki előadó, Építkezés-szervező, Építőipari ügyintéző, Magasépítő technikus. Az építésvezetői feladatok ellátásához több éves szakmai gyakorlatra van szükség.

Aki szeretne felsőoktatásban továbbtanulni, az a műszaki tudományok területén, építész-, vagy építőmérnöki szakon folytathatja tanulmányait. 

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.mek.hu - A Magyar Építész Kamara honlapja
 • www.epiteszetma.hu
 • kek.org.hu - Kortárs Építészeti Központ honlapja
 • Lukovich: Bevezetés az építészetelméletbe. TERC Kereskedelmi és Szolgáltató. Kft. 2014.
 • Pattantyús-Ábrahám: Épületrehabilitáció - tartószerkezetek helyreállítása, átépítése és megerősítése. TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2013.
 
 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.nive.hu – a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és Vizsgakövetelmények listája
 • 200x szép szakma - (MFPI 2010, letölthető kiadvány: www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php  – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a HVG Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Nagy kihívást jelent a munkám során, hogy össze tudjam hangolni a munkálatokat az építkezés folyamán. Sőt! Emlékeznem kell rá, mit beszéltem meg a megrendelőkkel, a művezetőkkel vagy akár egy-egy munkással és ezáltal arra is, hogy minden munkálat a megbeszéltek szerint alakuljon. Figyelnem kell, hogy az alapanyagok és a munkagépek mindig időben ott legyenek, vagy, hogy minden a terv szerint halad-e. Egyszóval munkám egésze nagy kihívást jelent számomra, de az eredmény mindig látható és magáért beszél, ez pedig külön motivál.” - válaszolta kérdésünkre Tibor, aki 15 éve dolgozik építésvezetőként.

További érdekességek

Tudja-e, hogy melyik az első épület, amelyiknek ismert az építésze?

Az ókori Egyiptomban a fáraók temetkezési helyeként piramisokat építettek. Dzsószer fáraó piramisa Szakkarában az első olyan épület, akinek ismerjük az építészét: Imhotep-nek hívták és az építészet mellet orvoslással is foglalkozott. Az egyiptomi piramisok mai napig építészeti csodáknak számítanak, akár méretüket, akár pontos kialakításukat figyelembe véve.

Tudta-e, hogy az első magyar olimpiai bajnok is építész volt?

Hajós Alfréd, aki amellett, hogy 1896-ban Athénban az első újkori olimpián két bajnoki címet is szerzett (100 illetve 1200 m-es gyors úszás számokban), a mindennapokban építész volt. Ő tervezte a híres debreceni Aranybika szállót, az UTE labdarugó stadionját és a margitszigeti sportuszodát is, ami ma már az ő nevét is viseli.

Ismeri-e az épületek osztályozási rendszerét?

A hazai jogszabályok szabályozzák az épületeket övezeti besorolása szerint. Ezek szerint az épületek három nagy csoportra oszthatóak: lakóépületek, középületek és üzemi épületek. Lakóépületnek számítanak például a családi házak, bérlakások. A középületek körébe tartoznak többek között a szociális-, igazgatási- vagy sportintézmények. Üzemi épületnek például egy bevásárlóközpont tekinthető. Ezeken túl létezik egy negyedik kategória is, a különleges rendeltetésű épületek, mint például a repülőterek.

Tudja-e, mitől sikeres egy építésvezető?

Egy építésvezetőnek, hogy sikeres legyen, rengeteg körülményre kell tekintettel lennie. Folyamatosan kint kell lennie építkezéseken, meg kell ismernie az építkezési folyamat lépéseit és meg kell tanulnia ezeket összehangolni. Munkája során minden lépésnél precíznek kell lenni.         A munkákat és az egyes résztevékenységeket végző szakembereket jól össze kell fogni, hiszen ahhoz, hogy végül készen álljon egy ház, egy üzemcsarnok vagy egy irodaház, az ő szaktudása és odafigyelése elengedhetetlen. Ebben nagy hasznára lehet az évek során összegyűjtött tapasztalata is.

Munkaadók mondták

Vissza az listához