Tartsd velünk az irányt!

Logisztikai igazgató

Logisztikai igazgató

FEOR:
132116
Foglalkozási terület:
Gazdaság, kereskedelem és marketing
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Logisztikai menedzsment mesterszak (MSc))

Bevezető

Tudja-e, mi az a logisztika?

Logisztikának az anyagok, információk, személyek, energia rendszerek közötti, vagy rendszereken belüli mozgásának, áramlásának tervezését, szervezését, irányítását értjük. A logisztikában dolgozók arra törekednek, hogy ezen mozgásokat a lehető leghatékonyabb módon érjék el: a szükséges, de annál nem több folyamatot kialakítsák, biztosítsák az éppen elegendő erőforrást a és tárgyi feltételeket.
 
Tudja mit jelent a 9M a logisztikában?
A 9M elv a logisztika hatékonyságának kulcsjellemzőit takarja: a megfelelő információ, a megfelelő anyag, a megfelelő energia, a megfelelő személyek részére, megfelelő mennyiségben, megfelelő minőségben, megfelelő időpontban, megfelelő helyre, megfelelő költséggel jussanak el. Az egyes logisztikai feladatok ellenőrzése erre a 9M-re van figyelemmel. Amennyiben az ellenőrzés során az eredmény az, hogy e 9M közül bármelyikben nem a legjobb megoldás került megvalósításra, beavatkoznak és módosítják a logisztikai folyamatot.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A logisztikai igazgató egy cég logisztikai – szállítási, szállítmányozási, raktározási, anyaggazdálkodási – tevékenységét irányítja. Dolgozhat logisztikai főtevékenységet folytató cégnél, vagy más arculatú, jellemzően kereskedelmi cégnél, mely működéséhez szükség van logisztikai feladatok ellátására is. A logisztikai tevékenység tartalma a vállalat profiljától, működési felépítésétől függ. Egyes cégeknél a szállítások, és azzal kapcsolatos folyamatok irányítása szükséges, máshol a raktározási tevékenység is a tevékenységi kör része. A logisztikai igazgató munkájának célja, hogy a hatáskörébe tartozó folyamatokat megszervezze, irányítsa oly módon, hogy a leghatékonyabb, és a legköltséghatékonyabb működést érje el: kidolgozza a logisztikai osztály munkafolyamatait, felállítja a célkitűzéseket, a napi munkát a megfelelő kritériumok alapján értékeli. Elkészíti az éves logisztikai költségvetést, és nyomon követi azt. Kiválasztja a munkatársakat, képzéseket szervez, teljesítményértékelési lehetőségeket biztosít, illetve dönt bérekről, juttatásokról. 

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A logisztikai igazgató feladatai a munkafolyamatok kidolgozása, koordinálása, és a cég logisztikai működéséhez szükséges feltételek kialakítása mellett, a munkatársak irányításához kapcsolódnak. Ezek mentén a következő tevékenységekért felelős elsősorban:

 • Kialakítja a cég beszerzési, szállítási, raktározási stratégiáját. Ehhez felméri az aktuális piaci helyzetet, trendeket, a cég érdekeit, és az ügyfelek igényeit. Felvázolja az elérni kívánt célt, amelyet adatokkal, mérőszámokkal, hatékonysági, és pénzügyi mutatókkal támaszt alá.
 • Költségvetést készít. A logisztikai stratégia alapján számításokat végez arra vonatkozóan, hogy a különböző feladatok elvégzése milyen anyagi ráfordítást igényelnek. Ehhez figyelembe veszi a tárgyi eszköz igényt, azok karbantartását, javítását, a különböző szolgáltatások igénybevételét - például fuvarozó cégek alkalmazását - és a munkaerő költséget is. Munkája során folyamatosan ellenőrzi, hogy tartja-e a terveket.
 • Megtervezi a logisztikai feladatokat. A logisztikai stratégiából levezeti az elvégzendő feladatokat. Megállapítja a folyamatokhoz szükséges munkaerő, idő és költség igényt, valamint megtervezi, hogy a folyamatok hogyan kapcsolódjanak össze, és milyen részfolyamatokból álljanak.
 • Megszervezi, irányítja a logisztikai feladatokat. A feladatok részleteit, a dolgozók felé támasztott elvárásokat megosztja a logisztikai osztály dolgozóval. Gondoskodik arról, hogy a munkatársak a feladatokat a tervek és elvárások szerint elvégezzék.
 • Biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket. Biztosítja a munkavégzéshez szükséges eszközöket, pl. targoncát a raktárba, illetve a megfelelő munkakörülményeket, pl. megfelelő munkaruházat, előírt pihenőidő.
 • Irányítja a logisztikai csapatot. Beosztottai eredményeiért felelősséggel tartozik. Ennek tükrében kiválasztja a szerinte leginkább megfelelő munkatársakat, megteremti a munkakörülményeket és feladatokat oszt ki számukra, dönt a fizetésükről, bónuszaikról a teljesítményük függvényében. Szükség esetén képzést is szerveztet számukra.
 • Kapcsolatot tart a beszállítókkal. A cég igényeinek megfelelően megkeresi a legmegfelelőbb beszállítókat, például csomagolóanyag gyártó, járműkarbantartó, szállítmányozó, vámügyintéző stb. A beszállítók tevékenységét rendszeresen ellenőrzi, és értékeli.
 • Kimutatásokat készít. Méri a logisztikai folyamatok hatékonyságát, és minőségét. Ezekről kimutatást készít, levonja a következtetéseket, ami alapján, ha kell, változtat a meglevő folyamatokon. Az adatokról tájékoztatja a cég vezetőit.
 • Kapcsolatot tart a cég más osztályaival. A cég profiljától függően kapcsolatot tart például az értékesítéssel, marketinggel, pénzüggyel stb.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A logisztikai igazgató irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;
 • telefon, mobiltelefon;
 • irodai eszközök, pl. papír, toll, fénymásoló, nyomtató, szkenner, számológép, iratmegsemmisítő gép;
 • prezentációs eszközök: vetítővászon, projektor, laptop, televízió készülék stb.
 
Munkája során szüksége lehet jogszabályokra, szállítmányozási kézikönyvekre, vagy egyéb útmutatókra.

Hol végzi a munkáját?

A logisztikai igazgató munkáját irodában végzi, amely lehet egy kisebb szoba, vagy úgynevezett nyitott iroda, ahol más kollegákkal egy légtérben dolgozik. A tárgyalásokat, illetve a céges megbeszéléseket általában külön tárgyalószobában végzi. Külső helyszínen történő beltéri és szabadtéri munkavégzés is szükséges lehet alkalmanként, például raktárellenőrzésnél vagy a szállítási folyamat ellenőrzésénél. Amennyiben a feladat megkívánja, főként a multinacionális cégeknél, a logisztikai igazgató részt vesz külföldi vagy belföldi utazásokon is. 

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A logisztikai igazgató munkaideje a normál munkarend szerint zajlik, heti 40 órában, hétfőtől péntekig. Amennyiben egy-egy feladat, megbeszélés, vagy utazás megkívánja, az estébe nyúló, illetve hétvégi munkavégzés is elképzelhető. A túlóra esélyét a munka nagy mennyisége növeli egy-egy időszakban, például a költségvetés készítésekor, vagy a szezonális forgalom növekedéskor.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A logisztikai igazgatót munkája során a következő ártalmak, veszélyek érhetik:

 • látáskárosodást, fejfájást okozhat a monitor előtt végzett munka;
 • mozgásszervi panaszokat okozhat a tartós ülő munka;
 • az emberekkel történő személyes találkozás miatt fokozottan ki van téve - vírusos, bakteriális - fertőzésveszélynek;
 • baleseti kockázatot csak az utazásokkal járó balesetveszély jelenthet.
Ennek következtében a munka során fokozottan ügyelnie kell, hogy rendszeresen tartson kisebb szüneteket, végezzen kisebb mozgással járó tevékenységeket. Mivel szinte folyamatos a számítógépes munkavégzés, a szem pihentetésére is fokozott figyelmet kell fordítania.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A logisztikai igazgató nagyobb részt ülő munkát, és szellemi tevékenységet végez. A huzamosabb ideig tartó ülés következtében mozgásszervi panaszok - nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák - előfordulhatnak. A számítógép folyamatos használata a látás funkciók mellett, a kéz és az ujjak használatát igényli. Pszichikai nehézséget elsősorban a munkával járó fokozott lelki megterhelés, stressz jelenthet, amelynek okai például:

 • szoros határidők, esetleges túlóra;
 • nézeteltérések a munkatársakkal;
 • üzleti partnerekkel történő tárgyalás;
 • anyagi felelősség;
 • mindezen döntések mögötti felelősségvállalás.
 
Fontos tehát figyelni arra, hogy jusson idő a pihenésre, szellemi feltöltődésre, testmozgásra, mert így kerülhetők el a munka jellegéből származó nehézségek negatív hatásai.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

A logisztikai igazgató elsősorban a logisztikai osztály munkatársaival, vezetőjével, más területek vezetőivel, illetve a cég üzleti partnereivel tart kapcsolatot. Tevékenységei során kapcsolatban áll továbbá:

 • megrendelőkkel;
 • logisztikai - szállítmányozási, fuvarozó - cégek képviselőivel;
 • raktárvezetőkkel;
 • csomagolással foglalkozó cégek alkalmazottaival;
 • bankok, biztosítók képviselőivel;
 • hivatalos szervek képviselőivel.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Egy logisztikai igazgató átlagkeresete Magyarországon havi bruttó 555.000 Ft, ami az elmúlt évekre visszatekintve nem mutat jelentős változást. Az országos átlagkereset havi bruttó 275.000-675.000 Ft között mozoghat, amely függ a szakmai tapasztalattól, attól, hogy melyik régióban dolgozik, illetve nagyban befolyásolja, hogy milyen típusú, méretű, forgalmú cégnél dolgozik.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A vállalatok várhatóan a jövőben is igényt fognak tartani jó logisztikai munkatársak kiválasztására és megtartására, így a foglalkozás iránti kereslet a gazdasági fejlődés növekedése esetén enyhe növekedést fog mutatni, melynek során főként a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek elhelyezkedési esélyei javulnak. Éppen ezért a szakmai tapasztalatok minél szélesebb körben történő megszerzése, a munkakört érintő trendek követése, valamint az idegen nyelvek ismerete egyre inkább elvárás az állások elnyeréséhez.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A logisztikai igazgatónak elsősorban gazdasági és kereskedelmi ismeretekben való jártassággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy jó szakember legyen. A szakma képviselővel szemben támasztott kompetencia elvárások a következők:

 • Önállóság, mert gyakran kell egyedül döntést hoznia, például egy beszállító kiválasztásáról, vagy egy új folyamat bevezetéséről.
 • Szervezőképesség, a logisztikai folyamatok megtervezéséhez, a munkatársak hatékony beosztásához.
 • Kommunikációs képesség, mert munkájához fontos, hogy mind a munkatársakkal, mind az üzleti partnerekkel szót értsen.
 • Idegen nyelvi kompetencia, mert a logisztika nyelve az angol, valamint a külföldi szállítások miatt is szükséges.
 • Térbeli gondolkodás, a raktározási, és szállítási tervek készítéséhez.
 • Probléma megoldási képesség, hiszen a munka során, napi szinten rendszeresen adódnak váratlan helyzetek, problémák, amiket gyorsan, és eredményesen kell kezelni.
 
Emellett a munkával járó felelősség miatt fontos a pontosság és a figyelem, valamint a társosztályok vezetőivel és a munkatársakkal történő együttműködéshez a csapatmunka. A számítógép rendszeres használatához a digitális kompetencia alapelvárás. 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A logisztikai igazgatóval szembeni egészségügyi elvárások a számítógépes irodai, illetve a szerteágazó kapcsolattartási feladatokból adódnak:

 • ép végtagok – többek között a számítógép használata során;
 • jó látás – a tervezéshez, és a számítógépes, valamint adminisztratív munkához;
 • tiszta, érthető beszéd – hogy partnereivel, munkatársaival megértesse magát;
 • jó hallás – ugyancsak az emberekkel való eredményes együttműködés érdekében.
 
Hallássérültek a beszéd jó megértését lehetővé tevő hallókészülékkel végezhetik ezt a tevékenységet. Mozgássérültek, látássérültek, és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése a munkakör átszervezésével, egyéni, sérülés-specifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, használatával. Meghatározó, hogy a mozgás-, látó-, illetve hallórendszer mely része, mikor, és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz. 

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Ahhoz, hogy a logisztikai igazgató jó szakemberként dolgozhasson, elengedhetetlen a kommunikációs területen való jártasság, az emberi gondolkodás megértése, illetve az általános műveltség. Ehhez a következő tantárgyak biztosítanak jó alapot:

 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – a gazdasági és jogi környezet átlátásához, megértéséhez;
 • matematika – a munkához szükséges számítások végzéséhez;
 • informatika – a számítógép, és a logisztikai programok használatához;
 • idegen nyelv – a nemzetközi szállításokhoz, külföldi üzleti partnerekkel történő kommunikációhoz.
Munkájának szerves részét képezi a kapcsolattartás, így jó, ha jártas a kommunikáció-magyar nyelv területén. 

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

A logisztikai igazgató munka végzéséhez ideális érdeklődési irányultságú emberek gyorsan átlátják a helyzetet, és képesek a megoldás érdekében gyorsan cselekedni, másokat mozgósítani, motiválni. Mindezek mellett fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, szervezetten végezhessék munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tudják, mit várnak el tőlük, meddig tart a felelősségük, határkörük.

 • Irányító
 • Megvalósító

Mi jellemző a Logisztikai igazgató munkájára?

Csoportos (20%)
(20 - 80)
Önálló (80%)
Globális gondolkodásmód (50%)
(50 - 50)
Aprólékos megoldások (50%)
Végrehajtó (10%)
(10 - 90)
Irányító (90%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Okleveles logisztikai menedzser
Felsőoktatási szak neve: Logisztikai menedzsment mesterszak (MSc)

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a logisztikai menedzsment mesterszakon megszerzett szakképzettség szükséges.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A logisztikai menedzsment mesterszakon való tanulás megkezdésének feltétele egy alapszakon megszerzett diploma. Előnyt jelentenek a következő alapképzési szakon szerzett szakképzettségek: kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, emberi erőforrás, közszolgálat, alkalmazott közgazdaságtan.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A logisztikai menedzsment mesterszak elvégzése 4 félévet vesz igénybe. A képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat hosszát minden esetben az intézményi tanterv határozza meg.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során a tantárgyak a közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek elméleti és gyakorlati tudását adják át. Néhány példa a képzés során oktatott tantárgyakra:

 • közgazdasági ismeretek;
 • szervezetek, és vállalkozások gazdálkodása, vezetése, és irányítása;
 • jogi alapismeretek;
 • üzleti tervezés;
 • pénzügyi ismeretek;
 • beszerzés;
 • készletgazdálkodás;
 • szállítmányozási ismeretek;
 • raktárgazdálkodás;
 • integrált vállalatirányítási rendszerek.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A logisztikai menedzsment mesterszakon végzett hallgatók jellemzően hazai vagy nemzetközi közép-, és nagyvállalatok logisztikai osztályán helyezkednek el. A következő munkakörökben várják őket szívesen:

 • Beszerzési vezető;
 • Raktárvezető;
 • Készletgazdálkodási vezető;
 • Közlekedési üzletág igazgató;
 • Teherfuvarozási vezető;
 • Logisztikai igazgató;
 • Nemzetközi árufuvarozó egység/szervezet vezetője;
 • Szállítási igazgató;
 • Vámraktár igazgató.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.logisztika.com – Az ellátási láncról döntéshozóknak
 • www.mle.hu – Magyar Logisztikai Egyesület
 • www.mlbkt.hu – Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
 • Prezenszki-Szegedi: Logisztika- Menedzsment, Kossuth Kiadó Zrt., 2005.
 • Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége: Nemzetközi Szállítmányozás 1-4., Magyar Közlekedési Kiadó, 2002.
 • Prezenszki: Raktározás – Logisztika, Amelopa Kiadó, 2010.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • https://vmp.munka.hu - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • www.karrierplusz.hu - a HVG Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
„Nagyon szeretem a munkámat, mert nagyon változatos. A termékek beszerzésétől kezdve a raktározáson át a szállításig minden logisztikai folyamatot az én csapatom intéz. Ez természetesen óriási felelősséggel jár. Egy jó döntés a vevői elégedettség mellett növeli a cég bevételeit, vagy csökkenti a kiadásokat, míg egy apróbb hiba ennek az ellenkezőjét okozza. A hatékonyság érdekében folyamatosan mérjük a teljesítményünket, ami gyors visszajelzést ad arra vonatkozóan, mik azok a területek, ahol javítani kell. Sajnos előfordul, hogy egy-egy kollega szaktudása nem megfelelő, vagy esetleg a hozzáállásával van baj. Ilyenkor azonnal tájékoztatni kell őt a problémáról, vagy akár el is távolítani őt a pozícióból, ami sokszor nagyon kellemetlen." – mesélt munkájáról Zsolt, logisztikai igazgató.

További érdekességek

Gondolta volna, hogy a logisztikai eredete az ókorra tehető?

Az első jelentős logisztikai feladatot a háborúk idején a hadsereg ellátása jelentette az ókori Görögországban és a Római Birodalomban is. A harci eszközökön kívül fontos volt az is, hogy a katonák élelmiszerellátása is biztosítva legyen. Sőt, már ekkor felmerült az igény az árumozgatás és a raktározás mellett a költségek csökkentésére is. Később a katonai logisztika, a logisztika egy teljesen különálló, speciális ágává fejlődött.

Ön szerint melyek a logisztika fő területei?

A logisztikai tevékenység egyes cégeknél egy-egy területre összpontosul, míg mások a logisztikai feladatok széles skáláját végzik. A logisztika foglalkozik az áru, vagy alapanyag beszerzéstől a raktározáson át egészen a vevőig történő szállításig, sőt még az esetleges utólagos reklamációkezelést is a logisztikus szakemberek intézik. A logisztika fő területei ezek alapján a beszerzés, alapanyag ellátás, csomagolás, elosztás, készletgazdálkodás, raktározás, szállítás, anyagmozgatás, rendelés feldolgozás, visszáru kezelés, selejtezés.

Mit gondol, mi az a kommissiózás?

A kommissiózás a raktárban található többféle áru összeválogatását jelenti. Például, ha az interneten rendelünk többféle terméket, azok a cég raktárában, az úgynevezett szedősor melletti állványokon vannak árutípusonként elhelyezve. A kommissiózó az a raktári csomagoló munkatárs, aki a megrendelés alapján egy csomagba válogatja a megrendelt termékeket. A kézi kommisiózó a megrendelést kinyomtatja, a termékeket kikeresi a polcról, és beteszi a csomagba. A korszerű raktári rendszerek már kapcsolatban állnak a cég informatikai rendszerével, ami fényjelzéssel mutatja, hogy hol van a keresett termék, és még a csomagolandó darabszám is megjelenik a termék alatti polcon.

Hallott már a logisztika kiszervezéséről?

Kiszervezésről abban az esetben beszélünk, ha egy cég bizonyos belső feladatait, funkcióját más cégre bízza. Ez a funkció lehet akár egy előállítási feladat, vagy szolgáltatás is. Egyes elektronikai eszközöket forgalmazó cégek például a raktározást és a szállítást egy logisztikai cégre bízzák. A kiszervezés okai között említhetjük a munkaerő optimalizálást és a költségcsökkentést, de sokan a nagyobb szakértelemben bízva választják ezt a megoldást. 

Munkaadók mondták

Vissza az listához