Tartsd velünk az irányt!

Informatikai részleg vezetője

Informatikai részleg vezetője

FEOR:
132200
Foglalkozási terület:
Informatika
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Gazdaságinformatikus/ Mérnökinformatikus/ Programtervező informatikus alapképzési szak )

Bevezető

Hallott-e már a hálózati szoftverekről?

Egy nagyobb vállalatnál sok számítógép üzemel, amelyeken eltérő célú programok futnak. Egyesek a termeléssel kapcsolatos feladatokat látják el, mások a könyvelést intézik, vagy épp a pénzügyi számlázással foglalkoznak. Egy vállalat hatékony működése érdekében elengedhetetlen, hogy ezek a gépek együttműködjenek. Egy példa erre: a hálózati számítógépen, nyomon követhető, ha egy megrendelő egy adott terméket megkapott és kifizetett. Az adatok megosztását a vállalati hálózati szoftver támogatja, az informatikai részleg vezetőjének feladata pedig annak biztosítása, hogy ez az együttműködés zökkenőmentes legyen, az egyes információkhoz kapcsolódó jogosultságok jól legyenek be állítva.
 
Tudja mire jó a számítógép hálózat?
A számítógép hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat lehet fix vagy ideiglenes kapcsolat. A hálózatok és a technológiák fejlődése, a különféle összeköttetési lehetőségek bővülése, a számítógépek egymással és egymáson keresztüli kapcsolata iránti igények növekedése ösztönözte az iparág egyes területeinek fejlesztéseit és fejlődését. Végső soron ezeknek a hálózatoknak a fejlődése hozta meg az internet széles körű használatának lehetőségét is.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

Az informatikai részleg vezetője jellemzően egy nagyobb vállalatnál dolgozik, ahol a számítógép fontos szerepet játszik a termelésben, egy adott termék előállításában vagy nyújt, segítséget az irodai munka során. Az informatikai részleg vezetője felügyeli és rendszerezi az informatikai osztály munkáját, irányítja a beosztottjait, gondoskodik a feladatok terv szerinti, időben történő teljesítéséről. Mindezek mellett gondoskodnia kell a problémába ütköző felhasználók kisegítéséről, a hibák naprakész elhárításáról, a rendszer biztonságáról, a géppark folyamatos korszerűsítéséről valamint a saját fejlesztésről is. 

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

Az informatikai részleg vezetője munkája egyrészt kapcsolódik az informatikához – pl. vezeti, koordinálja és ellenőrzi a számítástechnikai, informatikai rendszereket, hálózatokat –, másrészt, mivel vezetői beosztásban dolgozik, a munkatársak kiválasztásában, munkaterületekre, feladatokra történő beosztásában, bérezésében, esetleges továbbképzésben is döntéseket kell hoznia. Ezeken túl, mivel a cég felső vezetésének tagja, gyakran kell más szakterületek vezetőivel együttműködnie, hogy a számítógépes rendszer hatékonyan tudja támogatni a munkatársak mindennapi munkáját. Tevékenysége során a következő feladatokat végzi:

 • Biztosítja a számítástechnikai hátteret. Felügyeli és irányítja a szervezet belső számítástechnikai, informatikai és telekommunikációs rendszerét.
 • Beszerzéseket végez. Gondoskodik kész szoftverek beszerzéséről és saját felhasználásáról, illetve a mindennapi munkát lehetővé tevő egyéb tárgyi feltételekről.
 • Munkatársait irányítja. Kidolgozza a munkatársak feladatait és hatáskörét, azokat a feladat változása szerint átalakítja. Kiosztja a munkához kapcsolódó feladatokat, pl. a számítástechnikai és távközlési, berendezések vásárlását, installálását, használatát és karbantartását.
 • Személyügyi döntéseket hoz. Szükség esetén új munkatársak alkalmazásáról, vagy nem megfelelő minőségű munkát végző munkatársak elbocsátásáról dönt. Meghatározza a fizetéseket, jutalmakat, továbbképzési lehetőségeket. Képviseli a részleget más területek, osztályok és a cég vezetése felé.
 • Megbeszéléseket folytat. Más vezetőkkel egyeztet a meglévő rendszerek szükséges fejlesztése vagy jobb kihasználása céljával, illetve a munkatársakkal is a rendszerigények jobb megismerése érdekében.
 • Dokumentációt végez. Az elvárt – munkafeladatra, munkatársra vonatkozó – nyilvántartásokat vezeti.
 • Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat, szabályokat.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A magas színvonalú munkavégzés érdekében az informatikai részleg vezetője sokféle eszközt, berendezést használ:

 • Szoftvereket: operációs rendszereket, rendszerdiagnosztikai programokat, vírusirtókat, tűzfalakat;
 • Infokommunikációs eszközöket: telefonközpontot, vonalas és mobil telefonokat, számítógépeket, laptopokat;
 • Irodai eszközöket: fénymásolókat, nyomtatókat stb.;
 • Nagyobb rendszerek kiépítése, esetleges, hibaelhárítások javítások során használhat a szereléséhez szükséges eszközöket, kézi szerszámokat (csavarhúzó, fogó stb.).
 
Az adatszolgáltatásokhoz használ különféle hivatalos formanyomtatványokat, melyeket szükség esetén kinyomtatott formában, dossziékban, mappákban lefűzve tárol.

Hol végzi a munkáját?

Az informatikai részleg vezetője munkáját döntően irodában,zárt térben számítógép mellet monitor előtt ülve végzi. Mivel feladatainak része a tárgyalás, a partnerekkel történő egyeztetés, képzések tartása, valamint az ország egyes területein lévő részlegek felkeresése, így ehhez kapcsolódó utazással is számolnia kell.

 

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

Ennél a szakmánál a normál munkarend a jellemző, átlagosan heti 40 órás műszakkal hétfőtől péntekig. Amennyiben a munkavégzés megköveteli, úgy hétvégi vagy az esti munkavégzés is elképzelhető, pl. ha a rendszer karbantartása, fejlesztése a cég zavartalan működése érdekében csak a munkaidő után biztosítható. Ha egy vagy több műszakban termelő vállalat informatikai részlegét vezeti, az esti, éjszakai műszakok idején ügyeletet kell biztosítani az esetleges meghibásodások mihamarabbi kijavítása érdekében.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

Az informatikai részleg vezetője munkája során egészségre ártalmas tényező lehet:

 • a tartós monitor előtt végzett munka, okozta szemterhelés, mely látásromláshoz vezethet;
 • a számítógép előtti ülő munka következményeként, a különböző gerinc-, derék-, nyak-, és ízületi bántalmak;
 • kisebb baleseti kockázatot jelenthetnek a rendszerek kiépítése, javítása során használt eszközök, vagy az áram által okozott sérülések is. 

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

Az informatikai részleg vezetője munkája jellemzően szellemi munka, a munkavégzés során nincs jelentős fizikai igénybevétel.

Pszichés megterheléssel a vezetői beosztásból adódóan (stressz, határidők szorítása, konfliktuskezelés) azonban számolni kell. Komoly kihívást és egyben jelentős felelősséget, így pszichikai megterhelést is jelenthet, hogy az általa felépített, működtetett rendszerek, hálózatok valamennyi munkatárs tevékenységére hatással lehetnek. A munka utáni sport, kikapcsolódást biztosító szabadidős tevékenység ellensúlyozza a szellemi terhelést.

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Az informatikai részleg vezetője munkatársain kívül számos ügyféllel, más cég alkalmazottaival is kapcsolatba kerülhet:

 • más részlegek vezetőivel;
 • a vállalatvezetéssel;
 • informatikusokkal, rendszer szervezőkkel, programozókkal, és egyéb informatikai területen dolgozó szakemberekkel;
 • társosztályok munkatársaival;
 • beszállítókkal.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

Az informatikai részleg vezetőjének országos átlagkeresete havi bruttó 777.000 forint. Az átlagkereset ebben a szakmában a közelmúlt adataihoz képest nem változott jelentősen. A szakma országos átlagkeresete tapasztalattól, életkortól, illetve a munkáltató földrajzi elhelyezkedéstől függően alakul, de befolyásolja továbbá az alkalmazó cég nagysága, a tulajdonosi köre, a beszélt idegen nyelvek számától függően a havi kereset bruttó 500.000 forint és 800.000 forint között mozoghat.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A felmérések adati azt mutatják, hogy az informatikai részleg vezetőjének munkája sokak által vágyott szakma, és a terület aktuális, világszerte egyre növekvő népszerűségének és elismertségének köszönhetően a jövőben várhatóan nem is fog változni. Az informatika egyre szélesebb körű térhódításának köszönhetően az munkaerő-piacon várhatóan a betölthető állások száma is növekedést fog mutatni. A sikeres elhelyezkedés érdekében azonban mindenképpen javasolt a kiemelt teljesítmény, a minél szélesebb körű tájékozottság, a naprakész és az aktuálisan megjelenő új szakmai ismeretek lehető leghamarabbi elsajátítása. A széles kapcsolati háló, és a jó öneladási képesség is versenyelőnyt jelenhet a munkaerőpiacon. 

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

Az informatikai részleg vezetőjének munkája nagyon összetett, mivel felelős a cég számítógépes hálózatának működéséért, a döntések meghozataláért, illetve a beosztottak magas színvonalú munkavégzéséért. Így ahhoz, hogy munkáját szakszerűen végezze a következő készségekre, képességekre támaszkodhat:

 • Digitális kompetencia, hiszen az informatika területe ezen alapszik.
 • Logikus gondolkodás, amit az informatika általában megkövetel;
 • Rendszerezés, mind a munka megszervezése, mind a feladatok megoldása során;
 • Szervezőképesség, hogy képes legyen saját és beosztottjai munkáját optimális időgazdálkodással megszervezni;
 • Csapatmunka, hiszen együtt kell dolgoznia a társterületek vezetőivel és saját munkatársait is együttműködésre kell ösztönöznie;
 • Probléma-megoldási képesség, mert a munkája során megoldásra váró feladatokat kell ellátnia;
 

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

Az informatikai részleg vezetőjének munkája során szükséges a számítógép kiemelkedően magas színvonalú használata, illetve a másokkal történő együttműködés. Az ehhez szükséges egészségügyi követelmények a következők:

 • ép végtagok;
 • jó hallás és beszédkészség.
A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülés-specifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor, és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz. Hallássérültek esetében kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása.
Fontos a támogató szociális kapcsolati rendszer kialakítása, az írásalapú kommunikációs csatornák, nyelvi formák megválasztása és alkalmazása. Mozgássérülteknél elsődleges szempont a környezeti adaptáció (a közvetlen munkatér átrendezése, ergonomikus kialakítású, állítható magasságú és dőlésszögű asztal beszerzése), és az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés biztosítása (lift, rámpa, kapaszkodók).

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

Az informatikai részleg vezetője foglalkozás esetén jó, ha az érdeklődő otthonosan mozog a reálterületeken. Ez a következő tantárgyakra hívja fel a figyelmet:

 • informatika – a későbbi, magasabb szintű szaktudás megalapozásához;
 • matematika – mert későbbiekben az informatika magas szintű matematikai tudást igényel;
 • idegen nyelv – mert a programok leírása többnyire angolul érhető el;
 • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mert az informatika sok esetben ezeket a területeket is érinti.
 

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Az informatikai részlegvezetők olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet, legyen szó egy feladat megoldásáról vagy munkatársak vezetéséről. Vállalják az ezzel járó kockázatot is. Gyorsan átlátják a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandóak a megoldás érdekében cselekedni oly módon, hogy betartják a munka adta kereteket, szabályokat. Szívesen gondolkodnak el nagyobb összefüggéseken annak érdekében, hogy megtalálják a megoldást az adott problémára.

 • Irányító
 • Megvalósító
 • Elemző

Mi jellemző a Informatikai részleg vezetője munkájára?

Csoportos (20%)
(20 - 80)
Önálló (80%)
Kültéri helyszínen (0%)
(0 - 100)
Beltéri helyszínen (100%)
Végrehajtó (15%)
(15 - 85)
Irányító (85%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Gazdaságinformatikus/ Mérnökinformatikus/ Programtervező informatikus
Felsőoktatási szak neve: Gazdaságinformatikus/ Mérnökinformatikus/ Programtervező informatikus alapképzési szak

Az Informatikai részlegvezető munkakör betöltéséhez szükséges az informatikaképzési területen szerzett felsőfokú végzettség, melyet gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus alapképzési szakok (BSc) egyikén lehet megszerezni.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A Gazdaságinformatikus/Mérnökinformatikus/ Programtervező informatikus alapképzési szakok képzéseinek megkezdéséhez az érettségi bizonyítvány megszerzése a feltétel.

 

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Gazdaságinformatikus/Mérnökinformatikus/ Programtervező informatikus alapképzési szakok elvégzéséhez 7 félév tanulmányi idő szükséges. A diploma megszerzésének legalább 6 héten át tartó szakmai gyakorlat sikeres elvégzése is feltétele.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során a tantárgyak egy része a természettudományi, egy része pedig a gazdasági alapismeretekhez tartozik, illetve vannak szorosan az informatikához kapcsolódó tantárgyak is:

 • Természettudományi alapismeretek: matematika, számításelmélet és algoritmuselmélet, fizika stb.;
 • Gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, jogi, államigazgatási, menedzsment ismeretek;
 • Szakmai törzsanyag: rendszertechnika modul, szoftvertechnológia modul, programozási modul, informatikai rendszerek modul stb.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A felsőfokú végzettség megszerzése után, az általánosan elfogadott sikerre vezető út alapján érdemes néhány év szakmai tapasztalattatot szerezni, elsősorban informatikai cégnél, tanácsadó cégnél vagy olyan nagy-, illetve középvállalatnál, ahol elismert és nagyobb létszámú az informatikai osztály. Ezen túl, ahhoz, hogy valaki informatikai részleg vezetője legyen, fontos, hogy ambiciózus legyen, és rendelkezzen alapvető vezetői képességekkel, amelyeket idővel, először néhány beosztott, majd egyre nagyobb csapat vezetése mentén ki is tud bontakoztatni. A szakember jellemzően több munkakört tölthet be, amelyek között az átjárás meglehetősen könnyű:

 • Telekommunikációs egység/szervezet vezetője;
 • Informatikai ágazatvezető;
 • Informatikai-projekt igazgatója;
 • Operációs vezető;
 • Rendszerintegrációs igazgató;
 • Számítástechnikai üzletágvezető;
 • Számítóközpont-vezető;
 
Ajánlott az alapképzés befejezése után a mesterképzési szak (MSc) elvégzése annak érdekében, hogy tudását mélyítse, így szakmailag még hitelesebb vezető tudjon lenni.

Rokonfoglalkozások

Ehhez a foglalkozáshoz hasonló, azonos érdeklődési területhez tartozó egyéb foglalkozások:

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • Schönhofen: Nyílt forráskódú adatbázis-kezelők. Szak Kiadó. 2007.
 • Gál–Szabó: Rendszerfelügyelet rendszergazdáknak. Szak Kiadó. 2007.
 • Juhász:Vállalati információs rendszerek műszaki alapjai. Szak Kiadó. 2007.
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu– a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu – az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja: információ a felsőoktatási szakokról, intézményekről
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 • http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok
 • 200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma)
 • Felsőoktatási felvételi tájékoztató (Oktatási Minisztérium, Országos Felvételi Iroda) - Évente megjelenő kiadvány
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 
 
 
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • https://vmp.munka.hu/ - a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára
 • www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu/ - a HVG Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
József, rendszergazda mondta: „Miért szeretem ezt a munkát? Szeretem a kihívásokat és a változatos munkát, ugyanis ezek megkövetelik a kreativitást. Az ember hajlamos azt hinni, hogy az informatikus, főleg egy vezető egész nap a gép előtt ül… De nem! Napra kész tudással kell rendelkeznem minden téren, amely érinti az informatikát. A társterületek vezetőivel mindig meg kell találni a hangot, hiszen mi az ő munkájukat támogatjuk egy-egy programmal, rendszerrel – rajtunk is múlik, hogy milyen hatékonyan tudnak dolgozni. Mindezek mellett még a beosztottakat is vezetnem kell: átgondolni, kinek milyen feladatot adok, velük együtt megoldani egy problémát, vagy éppen dönteni, hogy ki dolgozott jobban, így kinek jár jutalom.”

További érdekességek

Tudja-e, hogy honnan indult a számítástechnika?

A számítástechnika története Charles Babbage 1834-ben épített gépével kezdődik. Több mint száz év műszaki útkeresése, kísérletei után a ma irodáiban használt személyi számítógépek kapcsán méltán lehetünk büszkék, a számítástechnika legnagyobbjai között emlegetett, a máig is érvényes alapelveket kidolgozó Neumann Jánosra, Szilárd Leóra, és Simonyi Károlyra. 

Ön szerint foglalkozik-e az informatikai részleg vezetője a domén névvel?

A domén (domain) a számítógépek azonosítására szolgáló névtartomány. Az internetre csatlakozó összes számítógépnek egyedi azonosítója (IP) van, ami hasonló a személyi igazolvány számunkhoz. A számítógépek közötti kommunikáció e címek között zajlik. A doménnév, amelynek formátuma hazánkban jellemzően www.XYXY.hu, ennek az IP címnek megjegyezhető átirata. Az informatikai részleg vezetője felel e névnek karbantartásáért, valamint az új nevek regisztrációjáért.

Tudja-e, hogy az informatikai részleg vezetője külön figyelemmel kíséri a számítógépes vírusokat?

A számítógépeknél a vírus egy kisméretű, rövid fájl, ami ugyanolyan pusztító lehet a számítógép számára, mint az emberi kórokozó. A vírusirtók a vírus elhárítását, megsemmisítését, vagy bejutásának megakadályozását végzik, alkalmazásuk a hálózati rendszer „egészsége” megőrzésének alapfeltétele. Az informatikai részleg vezetőjének feladata, hogy ez az „immunrendszer” folyamatosan frissüljön, és védje a hálózatot és a benne lévő adatokat.

Gondolta volna, hol felügyelik az internetet?

Az internet eredendően amerikai "találmány”, ott kezelik a domén neveket és üzemeltetik a legfelsőbb szintű névszervereket. Az amerikai irányítás helyett, napjainkban arról tárgyalnak, hogy az ENSZ illetékes ügynökségének kezébe helyezzék az internettel kapcsolatos döntések jogát, ezáltal ez a testület lépne elő a hálózat irányításáért felelős legfőbb szervezetté. Úgy tűnik, hogy ez ellen nincs kifogása az Amerikai Egyesült Államoknak sem, így hamar ki fog tudni alakulni a nemzetközi felügyelet.

Munkaadók mondták

Vissza az listához