Tartsd velünk az irányt!

Szoftverfejlesztő

Szoftverfejlesztő

FEOR:
214200
Foglalkozási terület:
Informatika
Képzés típusa:
Felsőoktatás (Programtervező informatikus alapképzési szak (BSc))

Bevezető

 

Tudja-e, miért használnak a szoftverfejlesztők algoritmusokat?
Az algoritmusok általános programok, amelyeket a szoftverfejlesztők alakítanak ki. Az algoritmusok azt mutatják meg, hogy egy adott problémát általánosan hogyan lehet megoldani. A szoftverfejlesztő munkája egyrészt az algoritmusok kialakítása, másrészt ezeknek az algoritmusoknak eltérő programozási nyelvekre történő „lefordítása”, illetve az adott nyelven már konkrét, felvázolt problémát megoldó programok megírása.
 
Tudja, mi a különbség a szoftverfejlesztő és az informatikus között?
Minden szoftverfejlesztő informatikus, de nem minden informatikus szoftverfejlesztő. Az informatikus egy tágabb fogalom, amelybe beletartoznak a programtervező matematikusok, a programozók, illetve a rendszergazda is. A programtervező matematikus ritkán ír programot, inkább rendszereket tervez, míg a szoftverfejlesztő saját elgondolás, vagy utasítások alapján ír meg számítógépes programokat. A rendszergazda ezzel szemben a rendszer fenntartásáért felel, nem elvárás vele szemben a programozói tudás.

Foglalkozás-bemutató film

Foglalkozás jellemzői

A szoftverfejlesztő a számítógép „szellemi” részét alakítja ki, azaz azokat a programokat tervezi meg, fejleszti, teszteli, amelyeket a mindennapi életben, illetve munkánk során nap, mint nap használunk pl. Office programok, építészeti, minőségellenőrzési, számlázási stb. szoftverek. A szoftver tartalmazhat szöveget, képet, grafikát, hanganyagokat, sőt egyre gyakrabban interaktív megoldásokat is.

A szoftver működhet számítógépen, de akár más technikai eszközön is pl. telefon, tablet. A szoftverfejlesztő általában megrendelésre dolgozik, így munkája a szoftver megtervezését, megírását, kipróbálását és finomhangolását, továbbfejlesztését jelenti.

Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ennél a foglalkozásnál?

A szoftverfejlesztő munkája mindig egy fejlesztési projekt: egyszeri, adott határidejű és célú fejlesztés. Meghatározott menete van, tartalma azonban mindig változik, ezt nevezik a szakmabeliek forgatókönyvnek. Az egyes projektfázisok határozzák meg a szoftverfejlesztő feladatait:

 • Meghatározza a fejlesztés célját. Megfogalmazza, hogy a kifejlesztésre kerülő (új) szoftvert ki használja és milyen céllal, mit kell tudnia, miben segíti a felhasználót.
 • Megtervezi a fejlesztés menetét, a szükséges erőforrásokat. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat, eszközöket szem előtt tartva az elterjedt szabványokat, protokollokat. Rendszerterveketkészít, algoritmusokkal együtt. Meghatározza a fejlesztéshez szükséges eszköz-, ember-, és időigényt.
 • Kialakítja a működéshez szükséges környezetet. Szükség esetén adatbázisokat kezel, és minden esetben használ informatikai biztonsági eszközöket.
 • Leprogramozza az új szoftvert. Programintegrációs feladatokat lát el, amely mentén rendszerré integrálja és optimalizálja a kifejlesztett modulokat és forrásanyagokat.
 • Kipróbálja, és szükség esetén módosítja a fejlesztést. Beüzemeli az egységeket, koordinálja a tesztüzem lefuttatását, értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja a módosításokat.
 • Dokumentációt készít. Munkáját folyamatosan dokumentálja annak érdekében, hogy a sikeres szoftvert újra, már nagy mennyiségben is elő lehessen állítani.
Természetesen mindvégig együtt kell működnie az ügyféllel, megérteni igényeit, kapcsolatot tartani vele, megegyezésre törekedni.

Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgozni?

A szoftverfejlesztő elsődleges munkaeszközei a következők:

 • Számítógép - személyi számítógép vagy laptop - internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Szoftverek, például:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
  • Multimédia fejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
    
 • Kábelek, kábelezéshez szükséges szerszámok pl. csipesz, csavarhúzó és tesztelők.
A szoftverfejlesztőnek munkáját gyakran kell dokumentálnia, amelynek eszközei a hagyományos irodai eszközök pl. számítógépes szoftver, vagy toll, papír.
 
Nem ritka, hogy a szoftverfejlesztők távmunkában vagy virtuális csapatban - a munkatársak külön-külön irodában - dolgoznak. Ebben az esetben munkaeszköze még a telefon és az e-mail, Skype is.

Hol végzi a munkáját?

A szoftverfejlesztő irodában dolgozik, ülőmunkát végez, jellemzően számítógép előtt. Ha önálló vállalkozó, úgy irodája lehet a lakásának egy szobája is. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas iroda, vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype). Utazás csak akkor jellemző munkájára, amikor ügyféltalálkozón vesz részt.

 

Milyen munkaidő beosztásban dolgozik?

A szoftverfejlesztő alkalmazottként normál munkarendben, heti 40 órában dolgozik.

Sok szoftverfejlesztő önálló vállalkozóként dolgozik. Az ő esetükben a munkaidő rugalmas, maguk osztják be idejüket.

Milyen környezeti ártalmakkal, veszélyekkel járhat a munkavégzés?

A szoftverfejlesztők sok időt töltenek a számítógép előtt, az irodában. Ennek következtében a munka során fokozottan ügyelniük kell a szem pihentetésére és a mozgásra.

Milyen fizikai és pszichikai nehézségek adódnak a munka során?

A szoftverfejlesztői munkavégzés szellemimunka, amely a számítógép előtt ülve történik. Ennek eredményeképpen a legfőbb nehézség idővel a látás-, hallás romlása, illetve a sok üléstől a végtagok és a törzs elgémberedése.

Fontos továbbá, hogy a szoftverfejlesztői munka fokozott figyelmet és együttműködést igényel a határidők betartása mellett. Ezért a pszichikai kihívások miatt elvárt a szakmabeliektől, hogy nehezebb helyzetekben, más személyiségű emberekkel is tudjanak együttműködni.
A fizikai és pszichikai nehézségek ellen a munkaidőn kívüli testedzéssel sokat tehet a szoftverfejlesztő.
 

A munkavégzés során kikkel kerül kapcsolatba?

Egy szoftverfejlesztő főnökével és közvetlen munkatársaival - nagyobb fejlesztések esetén gyakran dolgoznak csapatban - tartja a kapcsolatot. Szükség esetén más informatikai területen dolgozó szakemberekkel is kapcsolatba kerül, személyesen, vagy akár internetes fórumokon, blogokon is.

Amennyiben önálló vállalkozó, úgy ő tartja a kapcsolatot:
 • az ügyféllel;
 • a könyvelővel;
 • és a hatóságokkal.

Munkaerő-piaci helyzet

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén?

A szoftverfejlesztő országos átlagban havi bruttó 480.000 Ft-ot keres, ami életkortól, tapasztalattól függően 387.000 és 552.000 Ft között mozoghat. Ez a sáv nem mutat jelentős változást az elmúlt években. Ez arra utal, hogy mind a szoftverfejlesztőket alkalmazó cégek, mind a szoftverfejlesztők elégedettek a kialakult munkaerő-piaci helyzettel. Más foglalkozásokkal összehasonlítva a szoftverfejlesztői szakma kifejezetten jól kereső szakma, így a munkáltatóknak nem kellett változtatniuk az elmúlt években a kínált kereset mértékén, ami ugyancsak hozzájárulhat a bérek változatlanságához, stagnálásához.

Rövidtávú előrejelzés a foglalkozás iránt mutatkozó keresletről

A szoftverfejlesztőként már nem olyan könnyű elhelyezkedni, mint néhány évvel ezelőtt. Természetesen a kiváló szakemberek továbbra is keresettek, az állásvesztési esély országos viszonylatban 1%, ami arra utal, hogy nincs nagyon mozgás a szoftverfejlesztői piacon. Változást az okozhat, ha a technológiában jelentősebb fejlődés áll elő, vagy ha olyan nagyobb beruházás indul el hazánkban, amely hirtelen sok új szoftverfejlesztőt igényel.

Követelmények

Milyen kompetenciákra van szükség ehhez a foglalkozáshoz?

A szoftverfejlesztő sikeres munkavégzéséhez elengedhetetlen a műszaki területeken való jártassága és a fejlesztői hozzáállása. Készségek, képességek területén elvárt:

 • Digitáliskompetencia, amely munkájának alapvető szükségletét képezi.
 • Technológiai, műszaki kompetencia segítségével tudja munkáját hatékonyan elvégezni.
 • Logikus gondolkodás, rendszerezés.
 • Kreativitás.
 • Probléma megoldásiképesség, kreativitás a felmerülő, akár újszerű problémák kezelésére.
 • Önállóság.
 • Tanulás, amit a gyors szakmai újdonságok és fejlődések követelnek meg.
 • Kommunikációs képesség és konfliktuskezelés, a szakmabeliekkel, ügyfelekkel való sikeres együttműködés érdekében.

Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a foglalkozás?

A foglalkozás gyakorlását kizáró, illetve korlátozó tényezők a számítógéppel történő ülőmunka végzéséből, illetve a fejlesztői munka jellegéből adódnak. A szoftverfejlesztőkkel szemben elvárt:

 • az ép karok és ujjak;
 • a jó látás;
 • a jó hallás;
 • a tartós ülőmunkára való alkalmasság.
A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülés-specifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor, és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.
Hallássérültek esetében kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. A munkafeladatok kiadásánál fontos pl. a jó szájról olvasási kép, a vizuális szemléltetés, a jelnyelv egyes elemeinek ismerete, képek, kép – hang és írásalapú, vezeték nélküli kommunikációs eszközök, rendszerek (indukciós hurok) alkalmazása. Szükség lehet továbbá a munkavégzéshez kapcsolódó gépek, berendezések hangjelzésének megváltoztatására, vibrációs funkcióval és fényjelzéssel ellátott speciális eszközök beszerzésére. Mozgássérülteknél a munkatér berendezéseinek ergonomikus, a kerekesszékhez igazodó kialakítása, a fizikai akadálymentesítés biztosítása (pl. liftek, kapaszkodók, csúszásgátlók felszerelése) elengedhetetlen.

Milyen tantárgyakban kell eredményesnek lenni?

A szoftverfejlesztő esetében a műszaki érdeklődés, illetve az idegen nyelvben - a nemzetközi fejlesztések folyamatos figyelemmel követése érdekében elsősorban angol - való jártasság elengedhetetlen, hogy munkáját szakszerűen tudja végezni. Kiemelten fontos tantárgyak:

 • matematika;
 • informatika;
 • idegen nyelv.

Milyen érdeklődési irányultság szükséges ehhez a foglalkozáshoz?

Az ideális szoftverfejlesztő szakember szeret elemezni, logikai feladatokat megoldani, méghozzá adott szabályok, keretek (cél, határidő stb.) között, és fontos számára, hogy adott időn belül munkájának kézzel fogható eredménye legyen (pl. az új szoftver).

 • Elemző
 • Tárgyias

Mi jellemző a Szoftverfejlesztő munkájára?

Személyközpontú (5%)
(5 - 95)
Tárgyias (95%)
Csoportos (5%)
(5 - 95)
Önálló (95%)
Globális gondolkodásmód (0%)
(0 - 100)
Aprólékos megoldások (100%)

Mennyire illik hozzád?

Képzés

Milyen képzés szükséges a foglalkozás betöltéséhez?

Szakképzettség: Programtervező informatikus
Felsőoktatási szak neve: Programtervező informatikus alapképzési szak (BSc)

 

Ahhoz, hogy valaki programtervező informatikus szakképzettséget szerezzen, valamely felsőfokú oktatási intézményben, programtervező informatikus alapszakot kell elvégeznie, amely az informatika képzési területhez tartozik.

Milyen iskolai előképzettségre van szükség?

A képzés megkezdése érettségihez kötött.

Hol és mennyi ideig kell tanulni?

A Programtervező informatikus alapszak 6 félév (180 kredit) hosszú, és kötelezően részét képezi egy hathetes szakmai gyakorlat.

Milyen tantárgyakat kell tanulni?

A képzés során a törzsanyag, illetve a modulok egy részét kapcsolódó alapismeretek alkotják, többségük azonban a számítástechnika tudományághoz köthető:

 • analízis;
 • operációkutatás;
 • algoritmusok tervezése és elemzése;
 • automaták és formális nyelvek;
 • szoftvertechnológia;
 • rendszertechnika;
 • információs rendszerek.

Milyen lehetőségeket nyújt ez a végzettség? Milyen karrierút áll előttünk, ha ezt a foglalkozást választjuk?

A szoftverfejlesztő foglalkozásúak dolgoznak szoftverfejlesztő cégeknél, információtechnológiával (IT) foglalkozó vállalatoknál, illetve informatikai tanácsadóknál. Lehet ez egy multinacionális nagyvállalat, hazai kis- és középvállalkozás, de egyéni vállalkozóként pl. szakértőként is tevékenykedhetnek.

Szoftverfejlesztői szakképzettséggel több munkakörben is el lehet helyezkedni:
 • mérnök;
 • rendszerszoftveres;
 • rendszertervező;
 • SAP szakértő;
 • szoftvertervező.
 
Programtervező informatikusként lehetőség van elvégezni ugyanezen elnevezésű mesterszakot is (MSc), amely négy féléves (120 kredit) képzés.

Tájékozódási lehetőségek

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról:

 • www.szoftverfejlesztes.lap.hu – hasznos linkgyűjtemény kezdőknek és haladóknak
 • www.ivsz.hu- Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
 • PC World – szakmai kiadvány
 • Szoftverfejlesztés C++ nyelven - szakmai kiadvány
 • Szoftverrendszerek fejlesztése - szakmai kiadvány
 • Szoftverfejlesztés Java EE platformon – szakmai kiadvány
 
Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz:
 • www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozás-bemutató anyagokkal
 • www.felvi.hu– az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja
 • Felvi Tájoló (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) - Évente megjelenő kiadvány: felsőoktatási szakok bemutatása, rangsorok
 • www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu– a PLOTEUS (PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási lehetőségekről informál
 • www.scholarship.hu – a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapja: Információ külföldi ösztöndíjakról
 
Ajánlott honlapcímek munkaerő-piaci információkhoz:
 • www.munka.hu– a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége
 • www.ksh.hu– a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, kimutatás többek között a munka világával kapcsolatban
 • Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 (http://www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu)
 • www.hrportal.hu– hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka törvénykönyve
 • http://www.karrierplusz.hu- a hvg Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége
 • www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu– az európai állás- és tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál
 
Mi jelenti a kihívást a munkában?
 „Fantasztikus élmény, hogy amikor az ügyfél elkezdi mondani, hogy mit szeretne, akkor nekem ott belül elindul a pörgés, és hónapokig nem áll le! Kattogok, hogy mit hogyan lehetne megjeleníteni, mitől fog ez menni, és mik lehetnek a buktatók. Ezért is jó a csapat, amiben dolgozom, mert jönnek elő új szempontok, hogy még jobb legyen… és a végén ott van, készen, a képletet megoldottuk! És persze nem mellesleg az ügyfél elégedett!” – mesélte Dávid (szoftverfejlesztő) a szakmájáról.
 

További érdekességek

Tudta-e, hogy létezik magyar központú multinacionális szoftverfejlesztő cég?

A leghíresebb magyar szoftverfejlesztő céget még az amerikai tőzsdén is jegyzik. Épületinformáció-modellezésen alapuló építészeti tervező szoftvereket fejleszt az alábbi célcsoportoknak:

Központi irodájuk Budapesten van, ahol a termékfejlesztés, a gyártás és a nemzetközi értékesítés is történik.

Tudja, hogy a szoftvereket mi alapján különböztetjük meg?

A szoftvereket az alapján különböztetik meg, hogy a gép működtetését, vagy az ember által igényelt feladatmegoldást segíti-e elő inkább. Ezek alapján négyféle szoftver csoportot szoktak elkülöníteni:

 1. Alapszoftver, ami a gép üzemszerű működését beállító programo(ka)t jelenti.
 2. Rendszerszoftver, amely lehetővé teszi, hogy a gép más szoftvereket is elkészítésen, illetve üzembe helyezzen.
 3. Alkalmazások, amelyek többet tesznek lehetővé a felhasználó számára, mint a számítógép önmagában.
 4. Felhasználó által készített szoftver, amely programozói ismeretek nélkül elkészíthető programok összesítő neve.

Tudja-e, hogy miről híres a Szilícium-völgy?

A terület a helyben gyártott szilíciumalapú chipekről kapta a nevét, amelyet nagy számban gyártottak és gyártanak ma is. Itt fejlesztették ki az integrált áramkört, a mikroprocesszort és a személyi számítógépet is. Manapság az információtechnológiai (IT) szektor szinonimájaként is használják, mivel a legnagyobb IT cégek központjai itt találhatóak, melyek összesen 225.300 munkahelyet biztosítanak.

 

Tudta, hogy létezik Magyarországon szoftverfejlesztő klaszter?

Debrecen környékén jött létre, amelynek célja egy önálló grafikus kezelőfelülettel rendelkező dobozos szoftver kifejlesztése. Ez lehetővé teszi majd, hogy könnyebben el lehessen végezni ergonómiai vizsgálatok virtuális ellenőrzését. A termék felhasználási területe szerteágazó: terveik szerint a hadiiparban, a vegyiparban, a repülőgépgyártásban, valamint a vízi-, földi- és légi járművek balesetvédelmi vizsgálatánál lesz majd nélkülözhetetlen.

Munkaadók mondták

Vissza az listához